Megan Tobias Neely modtager årets forskningsformidlingspris for at kaste lys over ulighed på Wall Street

Forskningsformidlingspris: Adjunkt på CBS Megan Tobias Neely har vundet DSEB Research Dissemination Prize for at dele sin forskning om ulighed på Wall Street med den brede befolkning.

06/12/2023

Megan Tobias Neely

Prøv at forestille dig en manager af en hedgefond. Forestiller du dig en grådig og udspekuleret intrigemager, en visionær iværksætter eller en af karaktererne fra ’The Wolf of Wall Street’? Det er tit den slags billeder, folk har på nethinden, men Megan Tobias Neely, som er adjunkt på CBS, er dykket ned i de rigtige historier om dem, der arbejder med hedgefonde. I bogen 'Hedged Out' kaster hun lys over den vedvarende ulighed på Wall Street, og hvordan det påvirker os alle.

Min forskning skal give mening i den virkelige verden og påvirke samfundet i den rigtige retning, så jeg ville gerne have erfaring herfra først

Megan Tobias Neely, adjunkt på CBS

Megan Tobias Neelys rejse ind i forskningsverdenen er ikke som andres. Før hun tog sin ph.d., arbejdede hun som junioranalytiker i en hedgefondafdeling i en stor finansiel virksomhed. Her tog hendes forskningsprojekt form.

"Jeg ville gerne have noget praktisk erfaring, fordi det virkede præmaturt at hoppe direkte ind i forskerverdenen med min begrænsede erfaring. Min forskning skal give mening i den virkelige verden og påvirke samfundet i den rigtige retning, så jeg ville gerne have erfaring herfra først,” forklarer Megan Tobias Neely.

Udfordrer medieopfattelsen

Da hun selv arbejdede i en hedgefond, observerede Megan Tobias Neely finanskrisen i 2008 fra indersiden af det finansielle system. Fra første parket så hun, hvordan finansverdenen foretog uholdbare udlån og investeringer og gjorde livet svært for mange amerikanske husholdninger og skabte kaos i økonomien i mange lande. I modsætning til det billede medierne skabte af Wall Street, var de mennesker, hun arbejdede sammen med, motiveret for at generere flere penge til pensionskasserne og universitetlegater, som ville komme almindelige arbejdere og studerende til gode.

Hun undrede sig derfor over, hvordan folk med gode intentioner kan arbejde med noget, der skaber ulighed og samfundskriser. "Jeg ville gerne vise, hvad der virkelig foregik, ikke bare mediernes romantiserede forestilling."

Da hun påbegyndte arbejdet, erfarede hun, at næsten alle store beslutninger i hedgefonde træffes af hvide mænd, der kontrollerer 97 % af industriens 5 billioner dollars i kapital, og at kvinder udgør mindre end en femtedel af medarbejderne. Drevet af et ønske om at afdække, hvorfor der ikke er megen mangfoldighed i hedgefonde, startede Megan sit forskningsprojekt med at interviewe ca. 50 personer i branchen.

Alle skal kunne forstå Wall Street

Jeg synes, at vi som forskere har en pligt til at dele vores arbejde med samfundet. Vores forskning har forbindelse til den virkelige verden, og det er vigtigt at forstå de spørgsmål, der har betydning for folks hverdag

- Megan Tobias Neely, adjunkt på CBS

Forskningsprojektet er resulteret i en bog 'Hedged Out – Inequality and Insecurity on Wall Street', som er blevet genstand for stor dansk og international opmærksomhed. Megans formidling, herunder hendes optræden i medierne, skaffede hende for nylig forskningsformidlingsprisen DSEB Research Dissemination Prize 2023.

"Jeg synes, at vi som forskere har en pligt til at dele vores arbejde med samfundet. Vores forskning har forbindelse til den virkelige verden, og det er vigtigt at forstå de spørgsmål, der har betydning for folks hverdag,” siger Megan Tobias Neely. Ifølge Neely spiller universitetsforlagene en stor rolle, fx har University of California Press øget mediedækningen og gjort hendes forskning tilgængelig for et bredere publikum.

Derudover har hun også været proaktiv ifm. interviews og har skabt et godt netværk med journalisterne.

"For at nå endnu længere ud med min forskning har jeg udarbejdet en liste over emner, der er i tråd med, hvordan jeg forestiller mig at formidle min forskning til et bredt publikum – adskilt fra andre formelle kanaler. Det er min go-to-liste, og med den er jeg altid forberedt. Med denne strategi har jeg ikke behov for at genopfinde den dybe tallerken, hver gang jeg ønsker at brede min forskning ud. Jeg synes ikke, at jeg bruger enorme mængder af tid på at få min forskning længere ud,” forklarer hun og nævner, at formidlingsopgaven er en vigtig del af forskningen:

”Det, der virkelig motiverer mig, er at se forskningens samfundsmæssige betydning. Det er en fælles indsats om at viderebringe et budskab til offentligheden, som både skal høres, forstås og forhåbentlig også bidrage til positiv forandring.

”Det er en fælles indsats at få forskningen længere ud”

Det er vigtigt at se forskning som en fælles indsats. Mit råd til at få sin forskning formidlet bredt er altid at huske på andre forskere, hvis arbejde man kan dele, særligt yngre forskere, der kan bidrage med noget vigtig

Megan Tobias Neely, adjunkt på CBS

Megan Tobias Neely startede på CBS i 2020 og blev hurtigt opmærksom på det stærke fællesskab på de danske universiteter.

”Det var fællesskabsfølelsen på CBS, der trak i mig. Det er vigtigt at se forskning som en fælles indsats. Mit råd til at få sin forskning formidlet bredt er altid at huske på andre forskere, hvis arbejde man kan dele, særligt yngre forskere, der kan bidrage med noget vigtigt. Det er en måde at sætte fokus på og fremme meningsfyldt arbejde inden for vores felt," siger hun.

Megan Tobias Neely er ved at planlægge et nyt projekt om en AI-teknologivirksomhed. Hun vil gerne vide mere om, hvordan en arbejdsplads skaber teknologien, og særligt hvem der bestemmer, hvilke produkter der skal laves, og hvordan det påvirker samfundet.

"CBS skaber de bedste rammer for forskning, der undersøger det samfundsmæssige aftryk. Med det nye AI-projekt er det mit mål at fortsætte med at bidrage med værdifulde perspektiver på debatter omkring lighed og de samfundsmæssige følgevirkninger,” siger Megan Tobias Neely.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 06/12/2023