Forskning som forandrer

I denne serie kan du få et lille indblik i, hvad forskerne på CBS arbejder med, og hvilken relevans deres resultater har for virksomheder, organisationer og vores samfund. Vi har stillet fem spørgsmål til Michael Pedersen, lektor på CBS:

02/05/2022

Micheal Pedersen

Vejen til en mere bæredygtig indretning af vores arbejdsliv skal gå gennem forskning

Flere virksomheder og organisationer eksperimenterer disse år med en 4-dages arbejdsuge. Men det er svært at generalisere erfaringer fra de enkelte virksomheder, og derfor er der brug for mere forskning på området. For hvad kræver det af medarbejderne, når de ”kun” arbejder 30 timer, men skal levere 37 timers værdi? Og hvad er man om fredagen, når man ikke arbejder? Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Michael Pedersen undersøger de arbejdsmæssige såvel som personlige følger og virkninger af en 4-dages arbejdsuge.

Hvad har fået dig til at arbejde med dette emne?

I 2017 stødte jeg på en lille it-virksomhed, IIH Nordic, som havde indført en 4-dages arbejdsuge. Min oprindelige interesse var at forstå, hvordan man kunne gå fra at arbejde 37 timer om ugen til 30 timer og bibeholde sin fulde løn. Hvad kræver det som virksomhed, af ledelsen og af medarbejdere at lave denne forandring? Siden er jeg blevet optaget af, hvordan corona har betydet, at flere virksomheder er blevet mere optaget af en 4-dages-arbejdsuge. Det er blevet en måde at håndtere de stigende udfordringer på tværs af alle brancher med rekruttering og fastholdelse af talenter.

Har du endnu nogle konklusioner?

I overgangen til en 4-dages arbejdsuge har min forskning særligt sat fokus på tre ting:
 
1. Betydningen af at arbejde med konkrete arbejdsvaner i hverdagen, når man laver en stor forandring. Fx har nogle af disse virksomheder indført særlige perioder på dagen, hvor man har fokustid og skal lave dybdearbejde. Eller de har indført korte møder af 20 til 40 minutters varighed for at sikre sig, at møder kun afholdes, hvis der er en klar dagsorden.

2. Hvad det kræver for måden, medarbejderne skal lede sig selv på, når de ”kun” arbejder 30 timer men skal levere 37 timers værdi.

3. Hvad medarbejderne bruger deres forlængede weekend på. Når man har fri om fredagen, hvad er man så om fredagen? Er man forbruger, videreuddanner man sig, er man praktisk gris derhjemme, laver man egen virksomhed, eller bliver man frivillig?

Hvordan er din viden relevant for samfundet?

Mere generelt kan forskningen sige noget om betydningen af at arbejde med hverdagsvaner og rutiner i større forandringsprojekter. Til tider har vi i vores forandringsledelse alt for meget fokus på brændende platforme og medarbejdernes motivation for forandring, og vi glemmer at fokusere på, hvad vi konkret skal lave anderledes i hverdagen. Mange af de virksomheder, som har 4-dages arbejdsuge, har netop måttet arbejde med den konkrete organisering af alt fra møder til forstyrrelser i hverdagen for at forandre sig.  

Hvilke konsekvenser har din forskning hidtil haft?

Jeg har blandt andet holdt en del oplæg om den 4-dages arbejdsuge, som har inspireret nogle virksomheder til at eksperimentere med en sådan kortere uge. Derudover er jeg blevet brugt som ekspert i tre bøger om den 4-dages arbejdsuge af journalist Pernille Garde Abildgaard. De er blevet bestsellers, og jeg håber derfor, at min forskning har påvirket Abildgaards læsere indirekte.

Hvilke nye samfundsrelevante problemstillinger har din forskning rejst?

For 100 år siden havde man en intens diskussion, om man skulle have en 5-dages arbejdsuge i stedet for en 6-dages arbejdsuge. Forskningen i en 4-dages arbejdsuge vækker den diskussion til live igen. Hvorfor ser vi egentlig det som en nødvendighed, at weekenden er to dage og hverdagen fem dage? Derudover siger forskningen også noget om betydningen af at arbejde med hverdagsvaner i forandringsledelse.

Læs mere om Michael Pedersen og hans forskning her.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022