HA(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

HA(psyk.) giver dig indsigt i en af virksomhedens vigtigste ressourcer: medarbejderne. Du lærer at arbejde med virksomhedsforhold, relationer og motivation – og hvordan virksomheder ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og trivsel kan opnå bedre resultater.


Om uddannelsen

Den menneskelige faktor
Virksomheder og andre typer af organisationer består af mennesker, handler og samarbejder med mennesker og skal kommunikere til og med mennesker – alt sammen for at kunne skabe forretningsmæssige og økonomiske resultater. Når medarbejderne har det godt, forstår virksomhedens mål og forstår hinanden, kan de sammen opnå mere. Derfor er det vigtigt, at virksomheder ikke blot har en økonomisk forståelse, men også forstår deres medarbejdere som mennesker og forstår, hvad der motiverer og driver forskellige typer individer.

Virksomhedsforståelse og menneskelig forståelse
Gennem kombinationen af økonomi og psykologi arbejder du med, hvordan private og offentlige organisationer ledes og organiseres – herunder at se under overfladen og forstå, hvad der motiverer og har betydning for mennesker. Du vil lære at forstå, hvordan den menneskelige faktor påvirker virksomhedens måde at fungere og udvikle sig på. Det kan være generelle ledelses- og samarbejdsforhold, udviklings- og forandringsprocesser i virksomheden eller den interne kommunikation. Fokus er således hovedsageligt på psykologiske og organisatoriske problemstillinger i selve virksomheden.

Du vil arbejde med virksomhedens økonomiske forhold og sammenhænge, såsom planlægning, finansiering, økonomisk styring og udvikling af de forretningsmæssige aktiviteter og mål. Herigennem vil du lære at forstå de erhvervsøkonomiske tænkemåder og kvantitative tilgange, der oftest tager det udgangspunkt, at økonomiske beslutninger bliver truffet på baggrund af rationelle og fornuftsbetonede overvejelser.

Samtidig vil du arbejde med menneskelige forhold og relationer i organisationer, hvor du vil lære at forstå, hvordan andre faktorer, såsom følelser, værdier og normer, også er med til at påvirke vores tanker, adfærd og beslutninger.
Det kan eksempelvis handle om, hvordan økonomiske beslutninger bliver påvirket af, at mennesker ikke har lyst til at virke dumme eller stå uden for en gruppe af kolleger. Eller hvordan nogle få personers optimisme eller negativitet kan blive afgørende for, hvordan en større gruppe tænker eller handler.

Et integreret psykologisk forretningsperspektiv
Udgangspunktet på studiet er altid organisationen og de mål, den ønsker at opnå – i både de erhvervsøkonomiske og de psykologiske fag. På HA(psyk.) bliver du hverken psykolog eller erhvervspsykolog. Du lærer ikke at arbejde med terapi eller at se psykologien ift. samfundsmæssige problemstillinger. Du vil i stedet arbejde med konkrete forståelsesmæssige og metodiske tilgange fra psykologien, når de er relevante for virksomheders praksis.

Fokus er således anvendelsesorienteret, og derfor arbejdes der i mange af fagene integreret. Der er enkelte fag, som er rent erhvervsøkonomiske eller rent psykologiske, men i de fleste fag arbejdes der med tanker, teorier og metoder fra begge fagområder kombineret med metodisk og videnskabsteoretisk bevidsthed, der sætter dig i stand til at forholde dig kritisk og analytisk til viden. Hvad er det eksempelvis for nogle økonomiske og menneskelige aspekter, der kommer i spil, hvis en virksomhed oplever økonomisk nedgang og eventuelt må fyre medarbejdere? Eller når virksomheden ønsker at ændre retning og skal sætte nye aktiviteter i gang og samtidig overkomme usikkerhed over for forandring blandt sine medarbejdere?


Hør studerende fortælle om HA(psyk.)

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA(psyk.)


 

Hvad skal du interessere dig for?

For at klare sig godt på HA (psyk.) og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

  • hvordan virksomheder og andre organisationer er opbygget, ledes, og tager beslutninger
  • mennekser som individer og hvordan de interagerer, udvikles og påvirker hinanden
  • udvikling og processer internt i virksomheder – og hvordan økonomiske hensyn og menneskelige faktorer påvirker hinanden, når der skal tages beslutninger.
  • samfundsforhold og samfundsudvikling – herunder hvordan sociale og kulturelle trends påvirker mennesker og deres adfærd.

Derfor valgte andre HA(psyk.)
Hør studerende på HA(psyk.) fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte. 

Udfordringer og overvejelser

HA(psyk.) har nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Abstrakte teorier
I nogle fag vil du arbejde med abstrakte og forskelligartede teorier. Du bør være afklaret med at skulle arbejde analytisk med komplekse emner, hvor du nogle gange kommer frem til flere spørgsmål end svar.

Erhvervsøkonomi og psykologi
HA(psyk.) er ikke en uddannelse til psykolog. Det er en erhvervsøkonomisk uddannelse, der inddrager relevante tænkemåder og metoder fra psykologien. Studerende, der forventer noget andet, bliver oftest skuffede.

Faglig sammenhæng
På HA(psyk.) oparbejder du langsomt en samlet faglig forståelse på tværs af de forskellige fagområder. Ofte er det først på andet eller trejde studieår, at sammenhængende bliver klare, og du forstår uddannelsens samlede faglighed. Som HA(psyk.)-studerende bør du være afklaret med, at du kan føle dig lidt forvirret og endnu ikke kan se det samlede billede på de første semestre.

Mere fokus på læring og samarbejde på 1.år
På HA(psyk.) er der fokus på at skabe et godt studiemiljø fra starten. På det første studieår får du derfor feedback på dine eksaminer og bestået/ikke bestået som bedømmelse på alle eksaminer. Fordi der ikke gives karakterer, vil der være mere rum til læring og samarbejde blandt jer studerende.

Matematik som redskab
I omkring en fjerdedel af de obligatoriske fag på HA(psyk.) skal du bruge matematik som et redskab. Du kommer ikke til at arbejde med matematik på et højere niveau end det, der er omfattet af det krævede B-niveau i matematik, men du bør være afklaret med at skulle have fag, hvor du bruger matematik og foretager beregninger på et praktisk niveau.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA(psyk.)

Studiemiljøet

Hvordan er det at studere HA(psyk.)?
Hør studerende fortælle om deres forventninger til at starte på CBS og det faglige og sociale studiemiljø på HA(psyk.).


Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 21.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA(psyk.)
HA(psyk.) giver dig:
 
  • en forståelse for den menneskelige faktors betydning for forskellige udviklings-, omstillings-  og forretningsprocesser i virksomheder og organisationer.
  • viden om, hvordan man udvikler mennesker og arbejder professionelt med emner som motivation og gode samarbejdsrelationer.

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA(psyk.)

Kandidatuddannelse efter HA(psyk.) 
Størstedelen af de studerende på HA(psyk.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Det er overvejende kandidatoverbygningen fremfor bacheloren, der afgør hvilke karriereveje, der ligger åbne for dig.

Færdiguddannede HA(psyk.)'ere arbejder i mange forskellige typer af jobs i både private og offentlige virksomheder og organisationer.

De fleste arbejder arbejder inden for områder som: 

  • organisationsudvikling
  • personaleforhold
  • forandringsprocesser
  • ledelse af processer

Læs mere om kandidatuddannelser og job

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA(psyk.), samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig. 

Adgangskrav

 

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Ja

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Optagelsestal
Adgangskvotient 9,8
Antal optagne 153
Kvote 1 / Kvote 2 70% / 30%
Ansøgere (kvote 2) 1110 (711)
Udenlandske studerende under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 22% / 78%
Aldersgennemsnit 22,6 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 06/06/2024