HA(psyk.) - Erhvervsøkonomi - psykologi

HA(psyk.) giver dig indsigt i en af virksomhedens vigtigste ressourcer: medarbejderne. Du lærer at arbejde med virksomhedsforhold, relationer og motivation – og hvordan virksomheder ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og trivsel kan opnå bedre resultater.

Den menneskelige faktor
Virksomheder og andre typer af organisationer består af mennesker, handler og samarbejder med mennesker og skal kommunikere til og med mennesker – alt sammen for at kunne skabe forretningsmæssige og økonomiske resultater. Når medarbejderne har det godt, forstår virksomhedens mål og forstår hinanden, kan de sammen opnå mere. Derfor er det vigtigt, at virksomheder ikke blot har en økonomisk forståelse, men også forstår deres medarbejdere som mennesker og forstår, hvad der motiverer og driver forskellige typer individer.

Virksomhedsforståelse og menneskelig forståelse
Gennem kombinationen af økonomi og psykologi arbejder du med, hvordan private og offentlige organisationer ledes og organiseres – herunder at se under overfladen og forstå, hvad der motiverer og har betydning for mennesker. Du vil lære at forstå, hvordan den menneskelige faktor påvirker virksomhedens måde at fungere og udvikle sig på. Det kan være generelle ledelses- og samarbejdsforhold, udviklings- og forandringsprocesser i virksomheden eller den interne kommunikation. Fokus er således hovedsageligt på psykologiske og organisatoriske problemstillinger i selve virksomheden.

Du vil arbejde med virksomhedens økonomiske forhold og sammenhænge, såsom planlægning, finansiering, økonomisk styring og udvikling af de forretningsmæssige aktiviteter og mål. Herigennem vil du lære at forstå de erhvervsøkonomiske tænkemåder og kvantitative tilgange, der oftest tager det udgangspunkt, at økonomiske beslutninger bliver truffet på baggrund af rationelle og fornuftsbetonede overvejelser.

Samtidig vil du arbejde med menneskelige forhold og relationer i organisationer, hvor du vil lære at forstå, hvordan andre faktorer, såsom følelser, værdier og normer, også er med til at påvirke vores tanker, adfærd og beslutninger.
Det kan eksempelvis handle om, hvordan økonomiske beslutninger bliver påvirket af, at mennesker ikke har lyst til at virke dumme eller stå uden for en gruppe af kolleger. Eller hvordan nogle få personers optimisme eller negativitet kan blive afgørende for, hvordan en større gruppe tænker eller handler.

Et integreret psykologisk forretningsperspektiv
Udgangspunktet på studiet er altid organisationen og de mål, den ønsker at opnå – i både de erhvervsøkonomiske og de psykologiske fag. På HA(psyk.) bliver du hverken psykolog eller erhvervspsykolog. Du lærer ikke at arbejde med terapi eller at se psykologien ift. samfundsmæssige problemstillinger. Du vil i stedet arbejde med konkrete forståelsesmæssige og metodiske tilgange fra psykologien, når de er relevante for virksomheders praksis.

Fokus er således anvendelsesorienteret, og derfor arbejdes der i mange af fagene integreret. Der er enkelte fag, som er rent erhvervsøkonomiske eller rent psykologiske, men i de fleste fag arbejdes der med tanker, teorier og metoder fra begge fagområder kombineret med metodisk og videnskabsteoretisk bevidsthed, der sætter dig i stand til at forholde dig kritisk og analytisk til viden. Hvad er det eksempelvis for nogle økonomiske og menneskelige aspekter, der kommer i spil, hvis en virksomhed oplever økonomisk nedgang og eventuelt må fyre medarbejdere? Eller når virksomheden ønsker at ændre retning og skal sætte nye aktiviteter i gang og samtidig overkomme usikkerhed over for forandring blandt sine medarbejdere?

Mere om HA(psyk) - Erhvervsøkonomi - psykologi

Hvad skal du interessere dig for på HA(psyk.)?

De studerende, der klarer sig godt på HA(psyk.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • hvordan virksomheder og andre organisationer er opbygget, ledes, og tager beslutninger
  • mennekser som individer og hvordan de interagerer, udvikles og påvirker hinanden
  • udvikling og processer internt i virksomheder – og hvordan økonomiske hensyn og menneskelige faktorer påvirker hinanden, når der skal tages beslutninger.
  • samfundsforhold og samfundsudvikling – herunder hvordan sociale og kulturelle trends påvirker mennersker og deres adfærd.

Udfordringer på HA(psyk.)

Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Abstrakte teorier
I nogle fag vil du arbejde med abstrakte og forskelligartede teorier. Du bør være afklaret med at skulle arbejde analytisk med komplekse emner, hvor du nogle gange kommer frem til flere spørgsmål end svar.

Erhvervsøkonomi og psykologi
HA(psyk.) er ikke en uddannelse til psykolog. Det er en erhvervsøkonomisk uddannelse, der inddrager relevante tænkemåder og metoder fra psykologien. Studerende, der forventer noget andet, bliver oftest skuffede.

Faglig sammenhæng

På HA(psyk.) oparbejder du langsomt en samlet faglig forståelse på tværs af de forskellige fagområder. Ofte er det først på andet eller trejde studieår, at sammenhængende bliver klare, og du forstår uddannelsens samlede faglighed. Som HA(psyk.)-studerende bør du være afklaret med, at du kan føle dig lidt forvirret og endnu ikke kan se det samlede billede på de første semestre.

Matematik som redskab
I omkring en fjerdedel af de obligatoriske fag på HA(psyk.) skal du bruge matematik som et redskab. Du kommer ikke til at arbejde med matematik på et højere niveau end det, der er omfattet af det krævede B-niveau i matematik, men du bør være afklaret med at skulle have fag, hvor du bruger matematik og foretager beregninger på et praktisk niveau.

Hvad kan du bruge HA(psyk.) til?

HA (psyk.) giver dig:

  • en forståelse for den menneskelige faktors betydning for forskellige udviklings-, omstillings-  og forretningsprocesser i virksomheder og organisationer.
  • viden om, hvordan man udvikler mennesker og arbejder professionelt med emner som motivation og gode samarbejdsrelationer.

Kompetenceprofil

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA(psyk.)

Kandidatuddannelse og job
Størstedelen af de studerende på HA(psyk.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Det er overvejende kandidatoverbygningen fremfor bacheloren, der afgør hvilke karriereveje, der ligger åbne for dig.

Personer, der har læst HA(psyk.) ender i mange forskellige typer af jobs i både private og offentlige virksomheder og organisationer. For mange indgår områder som organisationsudvikling, personaleforhold, forandringsprocesser, ledelse i det, de beskæftiger sig med.

Læs mere om kandidatuddannelser og job

Optagelse

Adgangskvotient – 2022

9,6

Studiepladser – 2022

165

Kvote 1 / Kvote 2 – 2022

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Kvote 1 og 2

Dansk

A

Engelsk

B

Matematik

B

Historie eller samfundsfag B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/10/2022