HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

HA(it.) giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it. Du får redskaber til at udvælge, udvikle og implementere it-systemer, som tager højde for virksomheders forretningsmæssige og organisatoriske forhold.

It-systemer i virksomheder
Moderne virksomheder er afhængige af velfungerende informationsteknologier, der er skræddersyede til at støtte op om og optimere virksomhedens strategi, organisering og arbejdsgange. På HA(it.) lærer du at specificere krav, udvikle, implementere og anvende it-systemer, som understøtter virksomheders drift og udvikling. Det kan fx være it-systemer, der automatiserer opgaver som fx lønudbetaling, eller digitale forretningsmodeller for virksomheder, der kun eksisterer digitalt for kunden i form af e-handel.

En afgørende forudsætning for en god it-understøttelse er en forståelse og analyse, der rækker udover it-løsningernes muligheder og begrænsninger. Fx skal en virksomhed, der gerne vil implementere et nyt intranet, både kende eksisterende it-løsninger og have en forretningsmæssig forståelse af den enkelte løsning, som både indebærer økonomiske forhold, et budget over projektet og de efterfølgende driftsomkostninger. Desuden er det nødvendigt med en analyse af de organisatoriske forhold som fx hvilken viden og tekniske behov, de forskellige brugere har, og hvilken interesse og villighed, der er overfor de forandringer en ny løsning vil medføre.

It fra et teknisk, økonomisk og menneskeligt perspektiv
HA(it.) tager afsæt i tre fagområder, som fylder lige meget på uddannelsen: it, erhvervsøkonomi og organisation.

 • It: giver dig viden om it-teknologiers muligheder og trends. Du undersøger it-systemers individuelle formål og anvendelsesområde. Du arbejder også med at designe, udvikle, teste og vedligeholde dem med afsæt i brugernes behov og krav.
 • Erhvervsøkonomi: giver dig en grundlæggende indsigt i virksomheders økonomiske og forretningsmæssige forhold. Du vil fx få indblik i, hvordan virksomheden bedst finansierer dens aktiviteter eller laver en belønningsstruktur for medarbejdere, som understøtter virksomhedens mål. Du vil også lære, hvordan virksomhedens økonomi påvirkes af dens omverden i form af bl.a. den nationale og globale økonomi.
 • Organisation: beskæftiger sig med virksomheders organisering og ledelse, fordi det menneskelige aspekt er en kritisk faktor for it-løsninger og de muligheder, som it give virksomheder.

Matematisk tænkning og organisatorisk forståelse
Du bliver ikke virksomhedens specialist i hverken it, økonomi eller organisation og ledelse. Derimod får du en grundig forståelse for hver af områderne og deres gensidige afhængighed. Det gør dig i stand til at forstå og tale med medarbejdere indenfor hvert fagområde, så du kan bygge bro mellem forretning og it. Fx er programmering en del af studiet, så du kan forstå og tale med it-eksperter.

Du vil opleve, at studiet kræver en matematisk og logisk forståelse i fag indenfor økonomi og it, og en mere humanistisk tilgang i fag indenfor organisation. Der er også en del gruppeprojekter på uddannelsen, da projekt- og samarbejde er en uundgåelig arbejdsform i de job, som uddannelsen kvalificerer dig til.

Hvad skal du interessere dig for på HA(it.)?
De studerende, der klarer sig godt på HA (it.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

 • at kombinere it, erhvervsøkonomi og organisation for at komme frem til de mest optimale løsninger for den enkelte virksomhed
 • den teknologiske udvikling, og hvordan virksomheder kan bruge teknologi
 • udvikling af it-systemer og programmering  - dog uden en meget dybdegående viden indenfor datalogi
 • samarbejde mellem mennesker med forskellige baggrunde, som har forskellige forståelser for it, økonomi og organisering

Hovedfokus på uddannelsen er sammenspillet mellem it, erhvervsøkonomi og organisering. Det er derfor klart en fordel, hvis du ikke bare interesserer dig for et enkelt af fagområderne, men derimod for at kombinere dem for at udvikle og finde de bedst mulige løsninger.

Udfordringer på HA (it.)

Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Forskellige studieteknikker:
HA(it) er et tværfagligt studie, hvor fokus er på kombinationen af it, erhvervsøkonomi og organisation. Du skal derfor have en forståelse for flere fagområder på en gang for at løse en given problemstilling eller opgave. Det kan være en udfordring, at der er forskellige måder at tænke og arbejde på indenfor de tre områder.  Samtidig kræves det, at du får en grundlæggende viden indenfor både erhvervsøkonomi, hvor du skal anvende matematik, og inden for it, hvor du skal lære at programmere.  

Programmering:
Det kræver ikke forudgående viden og erfaring med programmering eller andre it-tekniske områder at følge med i undervisningen på HA(it.). For at kunne følge med skal du blot have lyst til at programmere og eventuelt prioritere faget, hvis du ikke har erfaring med det fra tidligere. Mange studerende på uddannelsen har dog en større viden om computere og teknologi end de fleste.

Gruppearbejde:
Der er meget gruppearbejde på HA(it.), og du er derfor ikke kun afhængig af din egen indsats. Du skal være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af uddannelsen. Du skal være åben for at arbejde sammen med andre mennesker - og samtidig have mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Faglig progression
På HA(it.) er der en sammenhæng mellem fagene gennem hele uddannelsen, og du vil opleve at fagene bygger oven på hinanden. Den viden, du får tidligt på uddannelsen, skal du bruge, når du skal forstå de efterfølgende fag. Det er derfor vigtigt, at du ikke bare består fagene – men at du forstår dem og prioriterer at følge godt med lige fra starten.

Matematik som redskab:
I omkring halvdelen af de obligatoriske fag på HA(it.) skal du bruge matematik som et redskab. Du vil ikke arbejde med matematik på et højere niveau end B-niveau, som er et af adgangskravene. Men du bør være forberedt på at skulle have fag, hvor du bruger matematik og foretager beregninger på et praktisk niveau.

Hvad kan du bruge HA (it.) til?
HA (it.) giver dig:

 • en bred forståelse for it-systemers rolle i virksomheder set ud fra et erhvervsøkonomisk og organisatorisk perspektiv
 • en forståelse for hvordan it-systemer kan skabe bedre økonomiske resultater
 • evnen til at undersøge virksomheders behov, udfordringer og fremtidige muligheder og derved finde konkrete it-løsninger, der kan udvikle virksomheden.

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA(it.)

Kandidatuddannelser og job
Størstedelen af studerende fra HA(it.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

De fleste færdiguddannede HA (it.)’ere arbejder indenfor mange forskellige virksomhedsområder i forskellige typer virksomheder, hvor de fleste beskæftiger sig med:

 • it-projektledelse
 • design og analyse af it-systemer
 • udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder
 • formidling af it-løsninger eller it-rådgivning

Læs mere om Kandidatuddannelser og job

Optagelse

Adgangskvotient – 2018

8,6

Studiepladser– 2018

120

Kvote 1 / Kvote 2 – 2018

80% / 20%

Motiveret ansøgning

Nej

Dansk

A

Engelsk

B

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/09/2018