HA(it.) - erhvervsøkonomi og informationsteknologi

HA(it.) giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it. Du får redskaber til at udvælge, udvikle og implementere it-systemer, der tager højde for virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske forhold.

Om uddannelsen

En holistisk tilgang til it
Digitaliseringsbølgen opleves overalt i og omkring virksomheder. Vi har bevæget os fra videoudlejningsbutikker til online streamingtjenester. Fra brug af klippekort til Rejsekort. Digitaliseringen kræver af virksomhederne, at de kan forandre ikke kun deres it-systemer, men også resten af organisationen. For mens et it-system kan hjælpe virksomheden med at tilbyde unikke løsninger og lette arbejdet for brugerne, stiller det ofte også nye krav og trækker ressourcer. It-systemer skal derfor ses i deres organisatoriske og forretningsmæssige helhed, ellers ender virksomhederne let med dyre, tidskrævende og halve tekniske løsninger.

HA(it.) giver dig de nødvendige forudsætninger for at specificere krav og udvikle, implementere og styre it-systemer, så de understøtter virksomheders strategi, drift og udvikling. Du vil både arbejde med it på et strategisk niveau og på et konkret procesniveau. Udover den it-faglige vinkel, vil du beskæftige dig med, hvordan teknologien påvirker og forandrer organisationer og deres forretningsmæssige muligheder. Alle virksomheder i EU er fx omfattet af loven om databeskyttelse (GDPR), der skal sikre bl.a. ansattes og kunders personoplysninger. GDPR stiller tekniske krav til bl.a. designet af systemer og sikkerhedsforanstaltninger. Men hvilke konsekvenser har loven for virksomheders marketingaktiviteter og kunderelationer, når det kræver særskilt samtykke fra hver enkeltperson at indhente og opbevare deres oplysninger? Hvordan sikrer man, at medarbejderne forstår de etiske hensyn bag GDPR og håndterer data forsvarligt? Og ikke mindst, hvordan afvejer virksomhederne de forskellige hensyn?

It fra et teknisk, økonomisk og menneskeligt perspektiv
HA(it.) tager afsæt i tre fagområder, som fylder næsten lige meget: it, erhvervsøkonomi og organisation.

It-fagene giver dig viden om it-teknologiers muligheder og trends. Du undersøger it-systemers individuelle formål og anvendelsesområde. Du arbejder med at designe, udvikle, teste og vedligeholde dem med afsæt i brugernes behov og krav. Samtidig lærer du også at programmere i praksis, så du forstår, hvordan et it-system skal konstrueres, for at understøtte de forretningsmæssige behov.

De erhvervsøkonomiske fag giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan man driver en virksomhed. Du får indblik i, hvordan virksomheder bedst finansierer deres aktiviteter, og hvordan man kan vurdere investeringer som fx et nyt it-system fra en økonomisk synsvinkel. Du vil også lære, hvordan virksomhedens økonomi påvirkes af samfundsmæssige forhold.

De organisatoriske fag beskæftiger sig med virksomheders organisering og ledelse. Det menneskelige aspekt er afgørende for, at de forretningsmuligheder, som it kan tilbyde, bliver til virkelighed. Brugere kan være med til at fremme, at it bliver anvendt og udviklet i en organisation, men det kræver at deres behov, udgangspunkt og kompetencer er indtænkt i løsningen.

Fra matematisk tænkning til organisatorisk forståelse
Med HA(it.) bliver du virksomhedens specialist i gennemførelse af it-baserede forandringer. Med din forståelse for it, økonomi, organisation og ledelse – og hvordan områderne hænger sammen – kan du bygge bro mellem forretning og it og skabe det samarbejde, der fører til løsninger, som understøtter virksomhedens mål. Du vil opleve, at studiet både kræver en matematisk og logisk forståelse i økonomi- og it-fagene, og en åbenhed overfor at forstå samarbejde og mennesker i de organisatoriske fag. Du vil lære at kombinere de forskellige perspektiver i de gruppeprojekter, der er en vigtig del af HA(it.).

Hør de studerende fortælle om HA(it.)

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA(it.)

Hvad skal du interessere dig for?
For at klare sig godt på HA(it.) og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

 • at kombinere it, erhvervsøkonomi og organisation for at komme frem til de mest optimale løsninger for den enkelte virksomhed
 • den teknologiske udvikling, og hvordan virksomheder kan bruge teknologi
 • udvikling af it-systemer og programmering  - dog uden en meget dybdegående viden indenfor datalogi
 • samarbejde mellem mennesker med forskellige baggrunde, som har forskellige forståelser for it, økonomi og organisering

Hovedfokus på uddannelsen er sammenspillet mellem it, erhvervsøkonomi og organisering. Det er derfor klart en fordel, hvis du ikke bare interesserer dig for et enkelt af fagområderne, men derimod for at kombinere dem for at udvikle og finde de bedst mulige løsninger. 

Derfor valgte andre HA(it.)
Hør studerende på HA(it.) fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte

Udfordringer og overvejelser

HA(it.) har nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er og den måde du bedst arbejder på og det du er god til.

Forskellige studieteknikker:
HA(it) er et tværfagligt studie, hvor fokus er på kombinationen af it, erhvervsøkonomi og organisation. Du skal derfor have en forståelse for flere fagområder på én gang for at løse en given problemstilling eller opgave. Det kan være en udfordring, at der er forskellige måder at tænke og arbejde på indenfor de tre områder.  

Du skal fx også være opmærksom på balancen mellem fagområderne. Hvis du skal arbejde ekstra på at lære programmering i it, skal du samtidig kunne fokusere på den grundlæggende viden indenfor erhvervsøkonomi, hvor du skal arbejde med og anvende matematik. For meget fokus på ét enkelt fagområde i en periode har betydning for hvordan du vil klare dig generelt på uddannelsen.

Programmering:
Det kræver ikke forudgående viden og erfaring med programmering eller andre it-tekniske områder for at komme godt fra start på HA(it.). Nogle studerende på uddannelsen har dog lidt større viden om computere og teknologi end de fleste, når de starter. For at kunne følge med skal du have lyst til at lære og arbejde med programmering. Du skal være indstillet på at prioritere faget og bruge en del tid på at lære det i starten af studiet. 

Matematik som redskab:
I omkring halvdelen af de obligatoriske fag på HA(it.) skal du bruge matematik som et redskab. Du vil ikke arbejde med matematik på et højere niveau end B-niveau, som er et af adgangskravene. Men du bør være forberedt på at skulle have fag, hvor du bruger matematik og foretager beregninger på et praktisk niveau.

Gruppearbejde:
Der er meget gruppearbejde på HA(it.), og du er derfor ikke kun afhængig af din egen indsats. Du skal være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af uddannelsen. Du skal være åben for at arbejde sammen med andre mennesker - og samtidig have mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Faglig progression
På HA(it.) er der en sammenhæng mellem fagene gennem hele uddannelsen, og du vil opleve at fagene bygger oven på hinanden. Den viden, du får tidligt på uddannelsen, skal du bruge, når du skal forstå de efterfølgende fag. Det er derfor vigtigt, at du ikke bare består fagene – men at du forstår dem og prioriterer at følge godt med lige fra starten. Du skal være forberedt på at arbejde mere indgående med fagområder der måske udfordrer dig – enten alene eller sammen med dine medstuderende.

 

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA(it.)

Studiemiljøet

Hvordan er det at studere HA(it.)?
Hør studerende fortælle om, hvad der kan være svært at starte på et nyt studie. Men også de gode ting, der er ved at stå sammen og sparre med hinanden. 

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA(it.)
HA(it.) giver dig:
 • en bred forståelse for it-systemers rolle i virksomheder set ud fra et erhvervsøkonomisk og organisatorisk perspektiv
 • en forståelse for hvordan it-systemer kan skabe bedre økonomiske resultater
 • evnen til at undersøge virksomheders behov, udfordringer og fremtidige muligheder og derved finde konkrete it-løsninger, der kan udvikle virksomheden.

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i kompetenceprofil for HA(it.).

Kandidatuddannelser efter HA(it.)
Størstedelen af studerende fra HA(it.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

De fleste færdiguddannede HA(it.)’ere arbejder indenfor mange forskellige virksomhedsområder i forskellige typer virksomheder, hvor de fleste beskæftiger sig med:

 • it-projektledelse
 • design og analyse af it-systemer
 • udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder
 • formidling af it-løsninger eller it-rådgivning

Læs mere om Kandidatuddannelser og job

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA(it.), samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig.

Adgangskrav

Dansk A
Engelsk B med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Matematik B
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Ja - se Kvote 1 og 2

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse.

Optagelsestal
Adgangskvotient 7,8
Antal optagne 162
Kvote 1 / Kvote 2 70% / 30%
Ansøgere (kvote 2) 618 (364)
Udenlandske studerende under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 80% / 20%
Aldersgennemsnit 22 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 08/04/2024