HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

HA(it.) giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it. Du får redskaber til at udvælge, udvikle og implementere it-systemer, der tager højde for virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske forhold.

Gå til aabenthus.cbs.dk

En holistisk tilgang til it
Digitaliseringsbølgen opleves overalt i og omkring virksomheder. Vi har bevæget os fra videoudlejningsbutikker til online streamingtjenester. Fra brug af klippekort til Rejsekort. Digitaliseringen kræver af virksomhederne, at de kan forandre ikke kun deres it-systemer, men også resten af organisationen. For mens et it-system kan hjælpe virksomheden med at tilbyde unikke løsninger og lette arbejdet for brugerne, stiller det ofte også nye krav og trækker ressourcer. It-systemer skal derfor ses i deres organisatoriske og forretningsmæssige helhed, ellers ender virksomhederne let med dyre, tidskrævende og halve tekniske løsninger.

HA(it.) giver dig de nødvendige forudsætninger for at specificere krav og udvikle, implementere og styre it-systemer, så de understøtter virksomheders strategi, drift og udvikling. Du vil både arbejde med it på et strategisk niveau og på et konkret procesniveau. Udover den it-faglige vinkel, vil du beskæftige dig med, hvordan teknologien påvirker og forandrer organisationer og deres forretningsmæssige muligheder. Alle virksomheder i EU er fx omfattet af loven om databeskyttelse (GDPR), der skal sikre bl.a. ansattes og kunders personoplysninger. GDPR stiller tekniske krav til bl.a. designet af systemer og sikkerhedsforanstaltninger. Men hvilke konsekvenser har loven for virksomheders marketingaktiviteter og kunderelationer, når det kræver særskilt samtykke fra hver enkeltperson at indhente og opbevare deres oplysninger? Hvordan sikrer man, at medarbejderne forstår de etiske hensyn bag GDPR og håndterer data forsvarligt? Og ikke mindst, hvordan afvejer virksomhederne de forskellige hensyn?

It fra et teknisk, økonomisk og menneskeligt perspektiv
HA(it.) tager afsæt i tre fagområder, som fylder næsten lige meget: it, erhvervsøkonomi og organisation.

It-fagene giver dig viden om it-teknologiers muligheder og trends. Du undersøger it-systemers individuelle formål og anvendelsesområde. Du arbejder med at designe, udvikle, teste og vedligeholde dem med afsæt i brugernes behov og krav. Samtidig lærer du også at programmere i praksis, så du forstår, hvordan et it-system skal konstrueres, for at understøtte de forretningsmæssige behov.

De erhvervsøkonomiske fag giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan man driver en virksomhed. Du får indblik i, hvordan virksomheder bedst finansierer deres aktiviteter, og hvordan man kan vurdere investeringer som fx et nyt it-system fra en økonomisk synsvinkel. Du vil også lære, hvordan virksomhedens økonomi påvirkes af samfundsmæssige forhold.

De organisatoriske fag beskæftiger sig med virksomheders organisering og ledelse. Det menneskelige aspekt er afgørende for, at de forretningsmuligheder, som it kan tilbyde, bliver til virkelighed. Brugere kan være med til at fremme, at it bliver anvendt og udviklet i en organisation, men det kræver at deres behov, udgangspunkt og kompetencer er indtænkt i løsningen.

Fra matematisk tænkning til organisatorisk forståelse
Med HA(it.) bliver du virksomhedens specialist i gennemførelse af it-baserede forandringer. Med din forståelse for it, økonomi, organisation og ledelse – og hvordan områderne hænger sammen – kan du bygge bro mellem forretning og it og skabe det samarbejde, der fører til løsninger, som understøtter virksomhedens mål. Du vil opleve, at studiet både kræver en matematisk og logisk forståelse i økonomi- og it-fagene, og en åbenhed overfor at forstå samarbejde og mennesker i de organisatoriske fag. Du vil lære at kombinere de forskellige perspektiver i de gruppeprojekter, der er en vigtig del af HA(it.).

Hvad siger de studerende?
På aabenthus.cbs.dk kan du høre, hvorfor Simon, Simone og andre studerende har valgt HA (it) og få deres tips til studielivet på CBS:

HA it

Mere om HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Hvad skal du interessere dig for på HA(it.)?
De studerende, der klarer sig godt på HA (it.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

 • at kombinere it, erhvervsøkonomi og organisation for at komme frem til de mest optimale løsninger for den enkelte virksomhed
 • den teknologiske udvikling, og hvordan virksomheder kan bruge teknologi
 • udvikling af it-systemer og programmering  - dog uden en meget dybdegående viden indenfor datalogi
 • samarbejde mellem mennesker med forskellige baggrunde, som har forskellige forståelser for it, økonomi og organisering

Hovedfokus på uddannelsen er sammenspillet mellem it, erhvervsøkonomi og organisering. Det er derfor klart en fordel, hvis du ikke bare interesserer dig for et enkelt af fagområderne, men derimod for at kombinere dem for at udvikle og finde de bedst mulige løsninger.

Udfordringer på HA (it.)

Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Forskellige studieteknikker:
HA(it) er et tværfagligt studie, hvor fokus er på kombinationen af it, erhvervsøkonomi og organisation. Du skal derfor have en forståelse for flere fagområder på en gang for at løse en given problemstilling eller opgave. Det kan være en udfordring, at der er forskellige måder at tænke og arbejde på indenfor de tre områder.  Samtidig kræves det, at du får en grundlæggende viden indenfor både erhvervsøkonomi, hvor du skal anvende matematik, og inden for it, hvor du skal lære at programmere.  

Programmering:
Det kræver ikke forudgående viden og erfaring med programmering eller andre it-tekniske områder at følge med i undervisningen på HA(it.). For at kunne følge med skal du blot have lyst til at programmere og eventuelt prioritere faget, hvis du ikke har erfaring med det fra tidligere. Mange studerende på uddannelsen har dog en større viden om computere og teknologi end de fleste.

Gruppearbejde:
Der er meget gruppearbejde på HA(it.), og du er derfor ikke kun afhængig af din egen indsats. Du skal være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af uddannelsen. Du skal være åben for at arbejde sammen med andre mennesker - og samtidig have mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Faglig progression
På HA(it.) er der en sammenhæng mellem fagene gennem hele uddannelsen, og du vil opleve at fagene bygger oven på hinanden. Den viden, du får tidligt på uddannelsen, skal du bruge, når du skal forstå de efterfølgende fag. Det er derfor vigtigt, at du ikke bare består fagene – men at du forstår dem og prioriterer at følge godt med lige fra starten.

Matematik som redskab:
I omkring halvdelen af de obligatoriske fag på HA(it.) skal du bruge matematik som et redskab. Du vil ikke arbejde med matematik på et højere niveau end B-niveau, som er et af adgangskravene. Men du bør være forberedt på at skulle have fag, hvor du bruger matematik og foretager beregninger på et praktisk niveau.

Hvad kan du bruge HA (it.) til?
HA (it.) giver dig:

 • en bred forståelse for it-systemers rolle i virksomheder set ud fra et erhvervsøkonomisk og organisatorisk perspektiv
 • en forståelse for hvordan it-systemer kan skabe bedre økonomiske resultater
 • evnen til at undersøge virksomheders behov, udfordringer og fremtidige muligheder og derved finde konkrete it-løsninger, der kan udvikle virksomheden.

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i PDF iconKompetenceprofil for HA(it.)

Kandidatuddannelser og job
Størstedelen af studerende fra HA(it.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

De fleste færdiguddannede HA (it.)’ere arbejder indenfor mange forskellige virksomhedsområder i forskellige typer virksomheder, hvor de fleste beskæftiger sig med:

 • it-projektledelse
 • design og analyse af it-systemer
 • udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder
 • formidling af it-løsninger eller it-rådgivning

Læs mere om Kandidatuddannelser og job

Optagelse

Adgangskvotient – 2021

8,1

Studiepladser – 2021

150

Kvote 1 / Kvote 2 – 2021

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Kvote 1 og 2

Dansk

A

Engelsk

B med min. 6,0 i karaktergennemsnit

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 03/08/2021