HA(mat.) - Erhvervsøkonomi - matematik

På HA(mat.) arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk tilgang, og du lærer at udvikle ny økonomisk forståelse og se nye handlemuligheder ved hjælp af avanceret matematik.

Præsentation af HA(mat.)

Virksomheder modtager masser af information om deres egne og samfundets økonomiske forhold. Informationerne er omfattende, uoverskuelige og komplekse. Det kan derfor være en udfordring at få overblik over den store mængde data og udrede de økonomiske sammenhænge, og ikke mindst skelne mellem, hvad der påvirker økonomien, og hvad der er resultater deraf. Størstedelen af disse problemstillinger kan formuleres og løses vha. en matematisk og logisk tilgang. På HA(mat.) beskæftiger du dig med matematik og dermed de kvantitative dele af virksomhedens økonomi. Du benytter dig af de redskaber og den logiske tankegang, matematikken kan give dig til at identificere sammenhænge. Du anvender den lærte matematik til at beskrive, analysere, beregne og løse virksomhedens forskellige udfordringer. 
 

Fag og indhold

Virksomhedens økonomiske forhold i centrum
På HA(mat.) beskæftiger du dig med lige dele erhvervsøkonomi og matematik. Inden for det økonomiske område fokuserer vi først og fremmest på de forhold, som er direkte relevante for virksomhedens økonomi. Du beskæftiger dig fx med tilblivelse og salg af varer, da du lærer om produktionsforhold, omkostninger, logistik og afsætning i et virksomhedsperspektiv. Nogle eksempler kunne være:

  • Hvordan skal man fastsætte prisen på forskellige varer, og hvordan varierer priserne i forskellige situationer?
  • Hvordan kan man hurtigst og billigst levere en vare?
  • Hvordan skal virksomheder finansiere deres projekter?
  • Hvordan skal virksomheder tilrettelægge og fordele arbejdsopgaver så hensigtsmæssigt som muligt?

 En virksomhed vil altid være påvirket af det omkringliggende samfund, og derfor beskæftiger du dig også med konkurrenceforhold og andre samfundsøkonomiske forhold som fx:

  • Hvorfor vælger folk, som de gør, når de vælger imellem forskellige produkter?
  • Hvorfor ser renten ud, som den gør, og hvordan påvirker den virksomheden og ikke mindst dens finansieringsmuligheder?

Matematik som sprog
Normalt vil du beskrive og formulere opgaver ved hjælp af ord og tal. Det gør du ikke på HA(mat.) Her lærer du at formulere økonomiske problemstillinger i formler ved hjælp af tegn, bogstaver og symboler og at beregne dem derudfra. På den måde lærer du at bygge og læse matematiske modeller, der kan beskrive verden.

Når du lærer at formulere forskellige forhold i en situation ved hjælp af matematik, lærer du også at tænke logisk på en anden måde. Du lærer at se, hvilke forudsætninger en problemstilling bygger på, og hvad du kan udvikle af dette, samt hvilke sammenhænge der er – om nogen. Det giver dig ikke alene redskaber til at analysere en given problemstilling, men også til at se problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv og ikke mindst teste gyldigheden af forskellige udsagn.

Ud over de økonomiske og matematiske fagområder får du også andre relevante værktøjer. Bl.a. vil du arbejde en del med statistik, hvor du lærer at håndtere datamateriale og træffe beslutninger på baggrund af data. Derudover lærer du at kode forskellige beregningsprogrammer, som passer til den konkrete opgave.

Læs mere om HA(mat.)

Opbygning

HA(mat.) er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

I starten af uddannelsen vil du typisk have fag, der enten beskæftiger sig med matematik eller økonomi. Men med tiden integreres matematikken i økonomien, så du undervejs lærer at arbejde med begge områder på samme tid i de enkelte fag.

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. Studerende vælger oftest at bruge valgfagene til at specialisere sig inden for enten erhvervsøkonomi eller matematik.

Studieliv HA Mat

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017