HA(jur.) - Erhvervsøkonomi - erhvervsjura

HA(jur.) handler om virksomheders muligheder og forpligtelser. Du lærer, hvordan virksomheder kan opnå gode økonomiske resultater og opfylde forretningsmæssige mål inden for de juridiske grænser.

Et nødvendigt forretningsperspektiv
Bøder i milliardklassen. Tidskrævende og omkostningstunge retssager. Skadet omdømme – og i yderste tilfælde fængselsstraf for de ansvarlige. Konsekvenserne kan være omfattende, når virksomheder i deres søgen efter økonomisk gevinst ikke handler i overensstemmelse med gældende lovgivning. En lovgivning der kan være omfattende, kompleks og ikke klart defineret. Tænk fx på særlige samarbejdsaftaler mellem virksomheder, der kan begrænse udviklingen af og konkurrencen på et marked og derfor ofte kan være ulovlige. Eller den fine grænse mellem et godt salgstrick og vildledende markedsføring.

HA(jur.) handler om vigtigheden af, at virksomheder har styr på både de forretningsmæssige mål og lovgivningens krav og regler. Virksomheder indgår mange aftaler og kontrakter. Det kan handle om alt fra finansiering af nye aktiviteter til ansættelser eller køb og salg af services. I alle disse situationer er det vigtigt for virksomheden at kombinere en grundig forretningsforståelse med viden om juraens indhold og spilleregler. Det gør den i stand til at træffe beslutninger, der understøtter dens strategiske og økonomiske interesser og samtidig er lovlige og holdbare.

Men det handler ikke kun om, at lovparagrafferne er overholdt – det handler også om at lave klare aftaler med en anden part, så usikkerheder ikke ender med at koste tid, penge, spildte muligheder eller ødelagte samarbejdsrelationer. Der skal være styr på, hvad der skal til, for at aftalen er overholdt – og hvad konsekvenserne bliver, hvis det ikke er tilfældet. Med andre ord er den gode forretningsaftale ikke alene juridisk holdbar, den tager også højde for de forretningsmæssige forhold i aftalen og i virksomheden – både når tingene går som planlagt og når det går galt.

De økonomiske muligheder og det retlige spillerum
De to hovedfagområder, erhvervsjura og erhvervsøkonomi fylder lige meget på uddannelsen, og du lærer at se virksomheders udfordringer ud fra dem begge. Mens juraen ser på virksomhedens retlige forpligtelser og muligheder, lærer erhvervsøkonomien dig om at drive en virksomhed, og hvordan virksomheden når sine mål. Du får derfor en grundig indførelse i de centrale dele af erhvervsøkonomien. Du vil eksempelvis lære om relevante forhold ved prisfastsættelse af en vare og virksomhedens muligheder for finansiering af aktiviteter.

I studiets tre projekter lærer du at kombinere økonomi og jura til at løse konkrete problemer. Det kan handle om at tilrettelægge marketingaktiviteter, der bidrager til virksomhedens omsætning og samtidig holder sig inden for markedsføringsrettens grænser. Men det kan også tage udgangspunkt i en mulig kreditaftale, hvor du skal vurdere de økonomiske fordele såvel som de juridiske risici og mulige former for sikkerhed.

På forkant med konflikterne
På HA(jur.) lærer du om dansk virksomhedsrelateret lovgivning og også om EU-ret, for Danmark skal som EU-land sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten. Du lærer ikke at føre retssager, men at arbejde med juraen fra en proaktiv vinkel ved at inddrage relevante forbehold fra starten, så potentielle problemer ikke udvikler sig til juridiske konflikter.

Erhvervsjura regulerer forholdene for at drive forretning, men det er ikke ensbetydende med, at reglerne er konkrete eller lette at forholde sig til. På HA(jur.) vil du arbejde meget med den juridiske metode, som giver dig fremgangsmåden til i sidste ende at finde en løsning på problemet. Den vil lære dig at finde, vælge og tolke relevante love og paragraffer samt at identificere de afgørende omstændigheder og argumenter i den enkelte sag.

Hvad siger de studerende?
Klik neden for og hør, hvorfor Stephanie og Mikkel valgte at læse HA(jur.) og få deres tips til studielivet på CBS:

jur

Hvad skal du interessere dig for på HA(jur.)?
De studerende, der klarer sig godt på HA (jur.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • Kombinationen af erhvervsjura og erhvervsøkonomi, som kan bruges til forudse og foregribe eventuelle konflikter og dermed undgå problemer, inden de opstår
  • Samfundsdebatten og samfundsforhold, der danner rammen for jura og påvirker virksomhedernes økonomiske situation
  • hvilke konsekvenser forskellige juridiske regler og love har for virksomheden og samfundet generelt

Det er vigtigt at pointere, at HA(jur.) adskiller sig fra den klassiske jura på andre universiteter ved at tage et virksomheds- eller forretningsperspektiv frem for domstolsperspektiv. Derfor vil du på HA(jur.) ikke beskæftige dig med traditionelle fag såsom familieret, arveret og strafferet. Derimod vil du beskæftige dig med fag, der er relevante for erhvervslivet såsom aftaleret, selskabsret, kreditret og konkurrenceret ligesom de kombineres med uddannelsens økonomiske fag.

Udfordringer på HA(jur.)
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Stort læsepensum:
På HA(jur.) er der meget læsestof, som du forventes at læse, hvilket kræver selvdisciplin. Du skal også være forberedt på, at det kan være svært at forstå de juridiske tekster – særligt i starten af studiet – fordi de er skrevet i et sprog, du sandsynligvis ikke er vant til. Efterhånden som du arbejder med teksterne, vil det blive mere og mere naturligt for dig at læse og forstå, så du skal ikke lade dig skræmme af det store pensum og det nye sprog i starten. Du skal dog være forberedt på, at du skal arbejde med at udvikle din læse- og notatteknik, og at du skal være god til at arbejde selvstændigt.

Forskellige studieteknikker:
HA(jur.) er et tværfagligt studie der kombinerer erhvervsjura med erhvervsøkonomi, du skal derfor have en forståelse for to forskellige fagområder til at løse en given problemstilling eller opgave. Dette kommer særligt til udtryk i de integrerede projekter, du vil arbejde med undervejs på studiet. Du behøver ikke have et kendskab til erhvervsjura eller erhvervsøkonomi på forhånd. Du skal dog være forberedt på, at det kan være en udfordring at skulle kombinere og arbejde med to forskellige fagsprog på samme tid. For nogle studerende betyder det, at de må bruge lidt mere tid på at forberede sig til forelæsningerne.

Matematik:
Omkring halvdelen af fagene på uddannelsen er erhvervsøkonomi, hvor du vil opleve, at der er meget matematik. Mange studerende bliver overraskede over niveauet i matematik i nogle af de økonomiske fag. Det er derfor ikke nok, at du er god til jura, du skal også have lyst til at arbejde med matematik. Du kommer ikke til at arbejde med matematik på et højere niveau end det, der er omfattet af det krævede B-niveau i matematik, men du bør være afklaret med at skulle have fag, hvor du bruger matematik og laver beregninger.

Quarterstruktur:
HA(jur.) har en såkaldt quarterstruktur, hvor du følger to fag af gangen over en periode på ca. seks uger, som afsluttes med en eksamen i hvert fag. Hvert studieår er inddelt i fire quarters. Nogle studerende foretrækker at studere på denne måde, da det giver plads til at fordybe sig i to fag og to eksaminer ad gangen. Andre studerende oplever quarterstrukturen som en udfordring, da det betyder, at du konstant skal have god selvdisciplin, fordi du ikke kan være uproduktiv et par uger uden at komme bagefter og så vil få svært ved at nå at indhente det forsømte.

Ambitiøst studiemiljø
En del studerende på HA(jur.) fokuserer på deres mål og karriere. Nogle studerende oplever derfor, at studiemiljøet er præget af konkurrence og fokus på at være ambitiøs. Det betyder ikke, at de studerende ikke har det godt med hinanden, men du bør overveje, om du vil trives i et ambitiøst studiemiljø.

Hvad kan du bruge HA(jur.) til?
HA(jur.) giver dig:

  • konkrete værktøjer til at træffe beslutninger ud fra en kombineret økonomisk og juridisk tilgang
  • evnen til at løse og forudse økonomisk-juridiske problemstillinger.
  • forståelse for de konsekvenser forskellige økonomiske og juridiske beslutninger kan have for den enkelte virksomhed eller organisation

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA(jur.)

Kandidatoverbygning og karrieremuligheder
Størstedelen af studerende fra HA(jur.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA (jur.)-uddannede arbejder indenfor mange forskellige brancher i forskellige typer af virksomheder og offentlige myndigheder.  De varetager ofte specialfunktioner, hvor kombinationen af juridisk og økonomisk ekspertise er relevant. Det kan være opgaver som fx:

  • forhandling af aftaler i det offentlige eller i private virksomheder
  • køb og salg af virksomheder i den finansielle sektor
  • sagsbehandling vedrørende ansættelse i HR-afdelinger

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2019

8,6

Studiepladser – 2019

240

Kvote 1 / Kvote 2 – 2019

80% / 20%

Motiveret ansøgning

Nej

Dansk

A

Engelsk

B

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 29/10/2019