HA(fil.) - erhvervsøkonomi - filosofi

På HA(fil.) arbejder du med de udfordringer, som virksomheder møder i en kompleks og uforudsigelig verden med krav til både økonomisk effektivitet, social ansvarlighed og bæredygtighed. Du lærer at udvikle konstruktive løsninger, der imødekommer de modsatrettede krav og den øgede kompleksitet.

Om uddannelsen

Den komplekse verden udfordrer moderne virksomheder 

Virksomheder i dag kan ikke bare ”gøre som de plejer” eller nøjes med at fokusere på økonomiske beslutninger, hvis de vil have succes.  De er udfordrede af, at verden bliver mere forbundet, og at udviklingen ikke bare går hurtigt, men også bliver mere kompleks og uforudsigelig.

Virksomheders udfordringer kommer både udefra og indefra. De skal både overholde myndigheders krav og reguleringer og leve op til deres kunders og forretningspartneres forventninger, som fx handler om at bidrage til en positiv klimaudvikling og social retfærdighed. Internt forventer medarbejderne klare mål og værdier og at blive hørt og inkluderet, når ledelsen træffer større beslutninger. Samtidig forandrer markedet sig hele tiden og globale forandringer og kriser er med til at øge udfordringerne og kompleksiteten – både i Danmark og internationalt.

Du lærer at hjælpe virksomhederne med mål og beslutninger 

På HA(fil.) lærer du at forstå de komplekse udfordringer virksomheder og andre organisationer står over for. Du lærer, hvordan du kan skabe brugbare og kreative løsninger og træffe velbegrundede beslutninger – selv i situationer, hvor der ikke findes entydige svar. Det gør du gennem en kombination af erhvervsøkonomi og filosofi. 

I de erhvervsøkonomiske fag vil du arbejde med emner som finansiering, regnskab, organisation, strategi, ledelse, marketing og økonomi. Du vil få en bred forståelse for, hvordan virksomheder ledes, og hvordan man sætter strategiske mål og træffer beslutninger. Du lærer, hvordan man kan udvikle sin forretning og skabe innovation ved at gøre systemer og processer mere effektive og ved at gentænke virksomhedens måde at operere på.

I de filosofiske fag lærer du at anvende filosofiske teorier i praksis. Du lærer, hvordan filosofiske tænkemåder kan bruges som et redskab til at gennemskue og analysere komplekse problemer og sammenhænge. Du får en dybere forståelse af trends, udvikling og sammenhænge i erhvervslivet og samfundet. Samtidig lærer du at arbejde ud fra forskellige perspektiver på helt centrale begreber som menneske, værdi, viden og etik og bruge det til at skabe løsninger for virksomhederne i praksis. 

Når interesser eller krav virker modsatrettede og uforenelige, bliver filosofien et praktisk redskab til at udfordre vanetænkningen og de antagelser, som virksomheden arbejder ud fra, men som måske begrænser den eller ikke længere passer til det omgivende samfunds virkelighed. Der er fx mange måder at tænke arbejde, ledelse, værdi, teknologi eller bæredygtighed på i dag. 

Kernen i HA(fil.) 

På HA(fil.) er fokus på at kombinere et erhvervsøkonomisk perspektiv med et filosofisk. Du lærer at forstå virksomheder og deres behov ud fra en klassisk erhvervsøkonomisk tilgang i kombination med en forståelse for samfund, mennesker og trends. Det handler om at identificere og udnytte sammenhænge mellem virksomhedens og samfundets behov. Det kræver nytænkning og kreativitet at få økonomiske fordele til at passe ind i samfundets værdier, der hele tiden forandrer sig.  

Skab en ny måde at lede virksomheder på 

Kort sagt handler HA(fil.) om at se muligheder, hvor andre ser uoverkommelige udfordringer og finde konstruktive løsninger, der både skaber økonomiske resultater for virksomhederne og tilgodeser omverdens ønsker.  

Gennem uddannelsen bliver du i stand til at stille og besvare de spørgsmål, der er nødvendige for, at virksomheder kan overskue og tilpasse sig verdens kompleksitet. Du vil endda blive i stand til at gentænke virksomhedens kerneværdier og være med til at skabe nye, der sikrer en klar identitet udadtil og ro og retning indadtil.

 

Optagelse:

Adgangskravene ændrer sig ikke i 2023.

Du se adgangskravene og mere om optagelse her:

Adgangskvotient – 2022

7,4

Studiepladser – 2022

80

Kvote 1 / Kvote 2 – 2022

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Kvote 1 og 2

Dansk

A

Engelsk

B med min. 6,0 i karaktergennemsnit

Matematik

B

Historie eller samfundsfag B

Læs mere om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse


Oversigt over uddannelsen

Vi er i gang med at udvikle de enkelte fag på HA(fil.). Derfor er der ikke beskrivelser af dem endnu. Så snart beskrivelserne er klar, kan du finde link til dem her. Men indtil da kan du her se oversigten over alle fag på HA(fil.)

 
1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER

Politisk filosofi

(7,5 ECTS)

 

Etik

(7,5 ECTS)

 

Erkendelses- 
filosofi

(7,5 ECTS)

Argumentations-
teori

(7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling /

Praktik

(30 ECTS)

 

 


 

 

 

 

Økonomisk

filosofi

(7,5 ECTS)

Organisations-

teori

(7,5 ECTS)                             

Statistik og sandsynligheds-
regning

(7,5 ECTS)  

Finansiering

(7,5 ECTS)               

 

Markedsføring

(7,5 ECTS)                     

                                          

Entreprenørskab

(7,5 ECTS)                    

                                          

Virksomheden

i samfundet

(7,5 ECTS)

Virksomhedsetik

og bæredygtighed

(7,5 ECTS)

Videnskabs-

teori

(7,5 ECTS)

Strategi og

ledelse

(7,5 ECTS)

Bachelorprojekt

(15 ECTS)

 


 

 

 

Mikroøkonomi

(7,5 ECTS)

 

Eksterns regnskab

(7,5 ECTS)

 

Kvalitativ

metode

(7,5 ECTS)

Makroøkonomi

(7,5 ECTS)

 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 16/03/2023