HA pro. - Erhvervsøkonomi og projektledelse

HA pro. giver dig en bred forståelse for virksomheders arbejde med projekter. Du møder forskellige former for projekter, og du lærer at udvikle, gennemføre og evaluere projekter under hensyntagen til den organisatoriske, forretnings- og samfundsmæssige kontekst.

Virksomheder og organisationer arbejder ofte med projekter, når de skal tænke nyt, udvikle og skabe resultater. Projekter kan være store som små, og de kan handle om alt fra forandring af arbejdsgange i virksomheder, tilrettelæggelse af kampagner for frivillige organisationer til organisering af kulturelle events.
Projekter involverer ofte samarbejde på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden og samarbejde med partnere uden for virksomheden. Samtidig skal resultaterne nås indenfor de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Projektledelse handler om at udvikle idéer, holde styr på tidsplaner og økonomi, og samtidig få alle de involverede til at bidrage til et godt samarbejde. Det handler også om at overveje mulige scenarier for forandringer, muligheder og usikkerheder i omgivelserne, og endelig skal også det forretningsmæssige aspekt inddrages.

360⁰ vinkel på projekter
På HA pro. arbejder du med alle dele af et projekt. Du lærer at forstå de mange facetter af et projekt og bliver udstyret med konkrete styrings- og planlægningsredskaber. Du lærer også, hvor forskellige projekter kan være, og hvordan forskellige projektformer fungerer i forskellige sammenhænge. Du beskæftiger dig med de forskellige faser i projekter – fra udvikling og opstart til afslutning og evaluering - og du lærer hvilke udfordringer og risici, der er forbundet med hver fase.

Projekter kan foregå over længere tid og i større skala, og derfor vil du også arbejde med projekter under komplekse forhold. Det kunne fx være et stort revolutionært projekt, der involverer mange mennesker i et samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer, og som foregår over længere tid,  hvor finansieringsmuligheder ændrer sig undervejs. Hvordan styrer man den slags projekter og når i mål indenfor de givne rammer?

Den menneskelige faktor
Virksomheder starter ofte projekter op, fordi de ønsker en form for forandring. Men forandring kan skabe usikkerhed og modvilje. Samtidig er et godt samarbejde, motivation og opbakning blandt medarbejderne afgørende for projektets succes. Organisering, ledelse og styring står derfor helt centralt i god projektledelse.

For at du kan lede situationsbestemt i projektsammenhænge, vil du lære en del om ledelse, men du vil ikke blive uddannet leder i bred forstand. Fokus er på at styrke dig som projektleder, så du kan diskutere og forstå begreber som magt, roller, konflikter og dynamikker i forbindelse med projekter og samarbejde i teams.

Det bagvedliggende forretningsperspektiv
Projekter kan have et stort budget og en kritisk indvirkning på virksomhedens forretning. Derfor får du på HA pro. en grundlæggende forretningsforståelse. Du kommer hele vejen omkring virksomheders økonomi, så du lærer, hvordan økonomien hænger sammen i den enkelte virksomhed, og hvordan den påvirkes af eksterne markedsforhold.

Du vil bl.a. arbejde med, hvad der bidrager til virksomhedens indtjening, hvad der driver omkostningerne, og hvordan virksomheden kan finansiere sine aktiviteter og projekter. En del af det erhvervsøkonomiske indhold er vinklet i forhold til projektledelse, så du bl.a. får redskaber til at styre projekters økonomi.

Hvad skal du interessere dig for på HA pro.?
Vi lever i en usikker verden, hvor der altid er en risiko, for at der vil ske afvigelser fra det planlagte. Det er i denne verden, at det at kunne lede projekter er en særdeles nyttig kompetence.

Det er derfor væsentligt, at du tør være opsøgende og ikke er bange for at prøve kræfter med noget, der er nyt eller ukendt, når du studerer HA pro.

Du skal gerne være typen, der har det fint med, at der er meget, der hele tiden skal udvikles og ændres og ikke foregår i faste, vante rammer. Det er desuden oplagt, at du ikke kun finder udvikling af konkrete aktiviteter spændende, men også interesserer dig for, hvad der driver og motiverer mennesker, og hvordan deres faglige og personlige forskellighed kan bruges positivt i et samarbejde.

Allerede under uddannelsen kommer du til at stifte bekendtskab med projektformen som arbejdsmetode. I grupper skal du sammen med dine medstuderende arbejde med små og store projekter, hvor I inddrager de forskellige redskaber og forståelser, uddannelsen giver jer. Det er derfor en fordel at du er interesseret i projektet som arbejdsform og er villig til at deltage i gruppearbejdet gennem hele dit studie.

Det er desuden en fordel hvis du interesserer dig for virksomheder og deres økonomi. Det er vigtigt at understrege at HA pro. er en uddannelse i BÅDE erhvervsøkonomi OG projektledelse, og du skal derfor have lyst til at studere begge områder og sammenhængen mellem de to.

Udfordringer på HA pro.
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Gruppearbejde
Projektarbejde og gruppearbejde er nært beslægtede, og derfor er der meget gruppearbejde på HA pro. Det er afgørende, at du lærer at udvikle, styre og lede projekter – og det gør du i høj grad ved selv at arbejde med projekter i forskellige projektteams.

Det er udfordrende for nogle studerende, at dine resultater ikke kun afhænger af din egen indsats. Du skal være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af pakken. Det er vigtigt, at du som menneske er åben for at arbejde sammen med andre - og samtidigt har mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Matematik som redskab
Det er nødvendigt, at du har en vis forståelse for tal og matematisk logik på HA pro. Matematisk og økonomisk forståelse kommer særligt i spil i de erhvervsøkonomiske fag. Du bør derfor overveje, om du er tryg ved at anvende matematik i det daglige.

Engelsk
Mange af dine akademiske lærebøger er skrevet på engelsk, og minimum et af studiets fag foregår helt på engelsk. Det vil være en fordel, hvis du er fortrolig med det engelske sprog, når du læser HA pro.

Hvad kan du bruge HA pro. til?

HA pro. giver dig:

  • en forståelse for hvordan en virksomhed fungerer økonomisk og organisatorisk
  • en dybdegående teoretisk og praktisk forståelse af at styre og gennemføre projekter, og hvordan projektet som arbejdsform kan understøtte virksomhedens behov for udvikling
  • en forståelse af både den økonomiske styring og ledelse af projektteams gennem et komplekse projektforløb i en foranderlig verden

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i:
PDF iconkompetenceprofil for HA pro (dansk)
PDF iconKompetenceprofil for HA pro. (engelsk)

Kandidatuddannelse og job
Størstedelen af studerende fra HA pro. vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA pro. er en forholdsvis ny uddannelse, og derfor findes der endnu ikke oplysninger om, hvilke stillinger HA pro. dimittender typisk er beskæftigede i.

Projektledelse kan dog anvendes indenfor stort set alle dele af virksomheders og andre organisationers liv. På kandidatuddannelsen kan du vælge at specialisere dig med det område, som du særligt ønsker at arbejde med projektledelse indenfor. Det vil være oplagt at specialisere sig indenfor fx:

  • ledelse af projekter, der eksempelvis særligt handler om virksomheders økonomi
  • udvikling af nye produkter og forretningsområder
  • samarbejde eller ledelses- og organisationsudvikling

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2017

11,3

Studiepladser– 2017

85

Kvote 1 / Kvote 2 – 2017

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Optagelse

Dansk

A

Engelsk

B

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 15/03/2018