HA i projektledelse

HA PRO giver dig en bred forståelse for virksomheders arbejde med projekter. Du møder forskellige former for projekter, og du lærer at udvikle, gennemføre og evaluere projekter under hensyntagen til den organisatoriske, forretnings- og samfundsmæssige kontekst.

Projektet som arbejdsform

Virksomheder og organisationer arbejder ofte med projekter, når de skal tænke nyt, udvikle og skabe resultater. Projekter kan være store som små, og de kan handle om alt fra forandring af arbejdsgange i virksomheder, digitaliseringsprojekter, tilrettelæggelse af kampagner for frivillige organisationer til organisering af kulturelle events. Projekter involverer som regel samarbejde på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden og ofte også samarbejde med partnere uden for virksomheden. Samtidig skal resultaterne nås inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer. Projektledelse handler derfor om at udvikle idéer, holde styr på tidsplanen og økonomien, samtidig med at man får alle de involverede til at bidrage til et godt samarbejde. Men det handler også om at overveje mulige scenarier for forandringer, muligheder og usikkerheder i omgivelserne, og ikke mindst at inddrage det forretningsmæssige aspekt.

360° vinkel på projekter
På HA PRO arbejder du med alle dele af et projekt. Du lærer at forstå dets mange facetter og stifter bekendtskab med konkrete styrings- og planlægningsredskaber. Du lærer også, hvor forskelligartede projekter kan være, og hvordan diverse projektformer fungerer i forskellige sammenhænge. Du beskæftiger dig endvidere med projektets forskellige faser – fra udvikling og opstart til afslutning og evaluering – og lærer hvilke udfordringer og risici, der er forbundet med hver fase.

Projekter kan foregå over lang tid og i stor skala, og derfor vil du arbejde med projekter under komplekse forhold. Fx et stort globalt projekt, der involverer mange mennesker i et samarbejde, som krydser landegrænser og kulturbarrierer, og hvor kritiske forhold som finansieringsmuligheder og risici ændrer sig undervejs. Hvordan kan man anskue og prioritere udfordringerne for i sidste ende at kunne styre og lede projektet inden for de givne rammer?

Den menneskelige faktor
Virksomheder opstarter ofte projekter, fordi de ønsker en form for forandring. Men forandring kan skabe usikkerhed og modvilje, alt imens godt samarbejde, motivation og opbakning blandt medarbejderne er afgørende for projektets succes. Organisering, ledelse og styring står derfor helt centralt i god projektledelse, og du vil arbejde med og diskutere begreber som magt, roller, konflikter og dynamikker i forbindelse med projekter og samarbejde i teams. Du vil lære meget om ledelse, men det er ikke det samme som, at du bliver leder i bred forstand. Fokus er derimod på at styrke dig som projektleder.

Et bagvedliggende forretningsperspektiv
Projekter kan have kritisk betydning for virksomhedens resultater, og HA PRO giver dig derfor en grundlæggende forretningsforståelse. Du kommer hele vejen rundt om virksomheders økonomi og lærer, hvordan den hænger sammen i virksomheden, og hvordan den påvirkes af eksterne markedsforhold. Du vil bl.a. arbejde med, hvad der bidrager til indtjeningen, hvad der driver omkostningerne, og hvordan virksomheden kan finansiere sine aktiviteter og projekter samt styre økonomien.

Mere end en teoretisk vinkel på projekter
HA PRO giver dig først og fremmest en teoretisk tilgang til projektledelse i virksomheder, men du arbejder også med teorier og samarbejde fra en praktisk vinkel. Du afslutter hvert studieår med et større projekt, som tager udgangspunkt i konkrete og virkelige cases. Du arbejder sammen med dine medstuderende om disse årsprojekter og også ved flere andre eksaminer. For at du kan komme helt tæt på virkeligheden, og hvordan projekter kan tage form, har du også mulighed for at komme i et projektorienteret forløb i en virksomhed undervejs i dit studie.

 

Mere om HA i projektledelse

Hvad skal du interessere dig for på HA PRO?
Vi lever i en usikker verden, hvor der altid er en risiko, for at der vil ske afvigelser fra det planlagte. Det er i denne verden, at det at kunne lede projekter er en særdeles nyttig kompetence.

Det er derfor væsentligt, at du tør være opsøgende og ikke er bange for at prøve kræfter med noget, der er nyt eller ukendt, når du studerer HA PRO.

Du skal gerne være typen, der har det fint med, at der er meget, der hele tiden skal udvikles og ændres og ikke foregår i faste, vante rammer. Det er desuden oplagt, at du ikke kun finder udvikling af konkrete aktiviteter spændende, men også interesserer dig for, hvad der driver og motiverer mennesker, og hvordan deres faglige og personlige forskellighed kan bruges positivt i et samarbejde.

Allerede under uddannelsen kommer du til at stifte bekendtskab med projektformen som arbejdsmetode. I grupper skal du sammen med dine medstuderende arbejde med små og store projekter, hvor I inddrager de forskellige redskaber og forståelser, uddannelsen giver jer. Det er derfor en fordel at du er interesseret i projektet som arbejdsform og er villig til at deltage i gruppearbejdet gennem hele dit studie.

Det er desuden en fordel hvis du interesserer dig for virksomheder og deres økonomi. Det er vigtigt at understrege at HA PRO er en uddannelse i BÅDE erhvervsøkonomi OG projektledelse, og du skal derfor have lyst til at studere begge områder og sammenhængen mellem de to.

Udfordringer på HA PRO
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Gruppearbejde
Projektarbejde og gruppearbejde er nært beslægtede, og derfor er der meget gruppearbejde på HA PRO. Det er afgørende, at du lærer at udvikle, styre og lede projekter – og det gør du i høj grad ved selv at arbejde med projekter i forskellige projektteams.

Det er udfordrende for nogle studerende, at dine resultater ikke kun afhænger af din egen indsats. Du skal være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af pakken. Det er vigtigt, at du som menneske er åben for at arbejde sammen med andre - og samtidigt har mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Matematik som redskab
Det er nødvendigt, at du har en vis forståelse for tal og matematisk logik på HA PRO. Matematisk og økonomisk forståelse kommer særligt i spil i de erhvervsøkonomiske fag. Du bør derfor overveje, om du er tryg ved at anvende matematik i det daglige.

Engelsk
Mange af dine akademiske lærebøger er skrevet på engelsk, og minimum et af studiets fag foregår helt på engelsk. Det vil være en fordel, hvis du er fortrolig med det engelske sprog, når du læser HA PRO.

Hvad kan du bruge HA PRO til?

HA PRO giver dig:

  • en forståelse for hvordan en virksomhed fungerer økonomisk og organisatorisk
  • en dybdegående teoretisk og praktisk forståelse af at styre og gennemføre projekter, og hvordan projektet som arbejdsform kan understøtte virksomhedens behov for udvikling
  • en forståelse af både den økonomiske styring og ledelse af projektteams gennem et komplekse projektforløb i en foranderlig verden

Kompetenceprofil

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA PRO

Kandidatuddannelse og job
Størstedelen af studerende fra HA PRO vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA PRO er en forholdsvis ny uddannelse, og derfor findes der endnu ikke oplysninger om, hvilke stillinger HA PRO-dimittender typisk er beskæftigede i.

Projektledelse kan dog anvendes indenfor stort set alle dele af virksomheders og andre organisationers liv. På kandidatuddannelsen kan du vælge at specialisere dig med det område, som du særligt ønsker at arbejde med projektledelse indenfor. Det vil være oplagt at specialisere sig indenfor fx:

  • ledelse af projekter, der eksempelvis særligt handler om virksomheders økonomi
  • udvikling af nye produkter og forretningsområder
  • samarbejde eller ledelses- og organisationsudvikling

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2022

10,3

Studiepladser – 2022

130

Kvote 1 / Kvote 2 – 2022

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Kvote 1 og 2

Dansk

A

Engelsk

B med min. 6,0 i karaktergennemsnit

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/10/2022