Institut for Regnskab

ACC NEWS

Are you interested in pursuing a PhD in Accounting? Then join us for an information meeting to find out what it is like to be a PhD student at the Department of Accounting, in which areas we are recruiting and what you can do with your PhD degree afterwards.
Acc Phd
The purposes of the conference are to share research ideas as well as to establish a network among the Nordic researchers within accounting and auditing.
NAC 2020

Instituttets historie og organisation

Oprettelse og udvikling
Instituttet blev oprettet helt tilbage i 1932 under navnet Regnskabslaboratoriet. Fra oprindeligt alene at have beskæftiget sig med forskning inden for ekstern regnskabsrapportering har instituttet gradvist udvidet sit forskningsfelt, således at det i dag driver forskning inden for ekstern regnskabsrapportering, virksomhedens økonomiske styring samt revision, herunder offentlige regnskaber og offentlig revision.

Området revision kom med i instituttets fokusområder i 1992 ved en fusion mellem instituttet og det daværende Center for Revision. Center for Revision blev dannet i 1987 som et samarbejde mellem instituttet, Institut for Informatik og Økonomistyring og Juridisk Institut. Formålet med centret var at samarbejde om tværfaglige forsknings- og undervisningsopgaver med relation til cand. merc.aud.-studiet.

Det gamle navn ‘Regnskabslaboratoriet’ med klare associationer til de eksakte videnskaber er blevet tilpasset og udvidet. Forskningsområderne er i dag klart forankrede blandt samfundsvidenskaberne, herunder CBS´s driftsøkonomiske tradition, og gør brug af en række forskellige forskningsmetoder. Instituttet lægger stor vægt på, at forskningsresultaterne er anvendelsesorienterede.

Account Data, der har lokalefællesskab med instituttet, blev stiftet i 1983 af professor Jens O. Elling samt nu afdøde lektor Merete Christiansen. Account Data er en stor regnskabsdatabase med regnskaber fra 1983 til dato. Regnskaberne bearbejdes inden de lægges ind i databasen og indeholder et stort antal nøgletal. Account Data har på uvurderlig vis været benyttet i forskningsprojekter inden for området ekstern regnskabsrapportering.

Undervisning
Instituttet underviser på et stort antal af CBS´s studier, herunder studier med et meget stort årligt studenteroptag, som cand.merc.aud (revisorstudiet) og cand.merc.fir (finansiering og regnskab) med et årligt studenteroptag på ca. 220 studerende henholdsvis ca. 160 studerende. Instituttet udbyder HD-studiet i Regnskab og Økonomistyring med et årligt studenteroptag på ca. 200 studerende. Af øvrige undervisningsområder kan nævnes cand.merc.asc (Accounting, Strategy and Control) samt flere fag (obligatoriske såvel som valgfrie) på HA og CM.

Medarbejdere
Instituttet beskæftiger 27 medarbejdere: 16 VIP (professorer, docenter, lektorer og adjunkter), 5 Ph.d.-studerende samt 6 administrative medarbejdere.


 

Sidst opdateret: Institut for Regnskab // 14/11/2019

Join us