Klimatilpasning: Skatteyderne kan ikke betale hele regningen – der er presserende behov for private investeringer

Selv velhavende byer som London, Singapore og København er uforberedte på at håndtere de stigende vandstande, den ekstreme nedbør og varmen, der følger med klimaforandringerne. Der er et presserende behov for at tiltrække private investeringer, eftersom skatteyderne ikke kan forventes at dække udgifterne til den nødvendige infrastruktur, siger CBS-forsker Stella Whittaker. 

03/07/2023

Superkilen Park
Foto: Jude Allan

Klimaforandringerne er virkelige. De påvirker allerede både natur og mennesker. Den smeltende is og de ændrede vejrmønstre tvinger os til at investere milliarder af dollars i klimatilpasningsinfrastrukturer, så vi kan beskytte borgere overalt i verden.

Selv byer, der betragtes som frontløbere i klimatilpasning som København, London og Singapore, er mindre velforberedte på de stigende vandstande, den ekstreme nedbør og hedebølgerne, der følger med klimaforandringerne. Byplanlæggere og politikere erkender,, at der er et u-imødekommet behov for infrastrukturer som diger, lokal afledning af regnvand og skyggefulde parker. Men de ved ikke, hvordan de skal skaffe pengene.

Det er den konklusion, CBS-forsker Stella Whittaker når frem til i sin forskning. 

”Lige nu og her, er bystyrerne de eneste, der proaktivt forsøger at finde løsninger, fordi de ved, at de ikke har råd til den nødvendige infrastruktur. Den private sektor har midlerne, men er ikke egentlig interesseret, eftersom den ikke kan få øje på en tydelig indtjening. Så der er et presserende behov for at udvikle virksomhedsmodeller, der giver  et rentabelt afkast på  investeringer,” siger Stella Whittaker, ph.d.-studerende på CBS og international specialist i klimaforandringer. 

Derudover, selv på statsniveau, tøver politikerne og embedsværket med at se udfordringerne i øjnene, siger hun. 

Dem, der skaber muligheder for forandring, bliver nødt til at samarbejde.

Stella Whittaker bygger sin viden på 90 indsamlede interview i København, London og Singapore.

For at få indblik i deres tanker interviewede hun kommunalt ansatte, investorer og folk, som arbejder for organisationer, der gerne vil skabe muligheder for forandring. Ifølge Whittaker er de alle sammen nødt til at samarbejde om at skabe modeller, der viser vejen frem for samarbejder mellem offentlige og private sektorer. Deres fælles målsætning bør være at beskytte borgerne mod oversvømmelser, ekstrem varme, begrænsning af landbrugsjord, sult og økonomisk nedgang. 

”Heldigvis har udviklingen betydet, at private investorer i stor stil bidrager til klimaafbødningsprocessen. Det gør de, fordi de tjener penge på at støtte energikilder med lav CO2-udledning såsom vindmøller. Det tog tyve år at opbygge disse virksomhedsmodeller og at nå dertil Nu er det nødvendigt, at nogen også udvikler virksomhedsmodeller for klimatilpasningsprocessen,” siger hun. 

Ifølge en nylig rapport fra FN’s Klimapanel (IPCC), bør den økonomiske støtte til den globale tilpasning op-skalleres fra det nuværende beløb på under hundrede milliarder til flere hundrede milliarder årligt. Derudover hævder en rapport fra Stockholms Miljøinstitut, at der er behov for at forhøje finansieringen af den globale tilpasning med 12-22 gange det nuværende niveau. 

Væk med den psykologiske blokering 

”Vi er nødt til at tale om dette, fordi det er et kæmpestort problem. Og det er presserende. Vi har brug for en respons, som den vi så mod Covid eller med Marshallplanen, som stillede økonomiske midler til rådighed for investeringer i Europa efter Anden Verdenskrig,” siger Stella Whittaker.

Hendes forskning viser, at politikere, byplanlæggere og investorer nødigt tager diskussionen, fordi de har svært ved at finde løsningerne. Fra Stella Whittakers perspektiv lider de af en form for k blokering, når det kommer til at forholde sig til den udfordring, som de bliver nødt til at få bugt med. Snart.

”Vi udfordres alle sammen psykologisk af den kæmpe udfordring, vi står overfor. Udfordringen med klimatilpasning er så enorm, at den skaber handlingslammelse og forsinkelser. Vi er paralyserede og kradser kun lidt i overfladen, og det bliver tydeligvis nødt til at ændre sig.”

Vil du vide mere: Læs Stella Whittakers udgivelser
Are Markets Interested in Adapting to Climate? Insights From Singapore
Stretching and Conforming? Financing Urban Climate Change Adaptation in Copenhagen?

Kontakt

Richard Steed, Journalist email: rs.slk@cbs.dk

Stella Whittaker, PhD fellow, email: swh.msc@cbs.dk

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 03/08/2023