Optagelse.dk

Læs mere om at søge via optagelse.dk og få styr på reglerne.

Din ansøgning på optagelse.dk
Al ansøgning om optagelse på bacheloruddannelser foregår online på Optagelse.dk

Du skal søge med NemID, hvis du har et dansk CPR-nummer. 

CBS udsender ikke bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du søger med NemID, får du en bekræftelse per e-mail, når du har bekræftet og signeret dit uddannelsesønske.

KOT-nummer

Når du skal finde CBS' uddannelser på Optagelse.dk, er det nemmest at skrive optagelsesområdenummeret i søgefeltet under fanebladet "Uddannelsesvalg" - så er du sikker på, at det er den rigtige uddannelse, du får frem.

 
KOT-NUMMER UDDANNELSE VALG AF STUDIERETNING
13010 HA almen erhvervsøkonomi Ingen
13015 HA(it.) Ingen
13020 HA(jur.) Ingen
13025 HA(mat.) Ingen
13030 HA(fil.) Ingen
13035 HA(kom.) Ingen
13040 HA(psyk.) Ingen
13045 HA i projektledelse Ingen
13290 HA i europæisk business Ingen
13023 HA i markeds- og kulturanalyse Ingen

13055

 

 

 

 

BSc in Business, Langauge & Culture

 

 

 

 

Vælg mellem:
 • French
 • German
 • Spanish
13060 BSc in International Business Ingen
13070 BSc in International Business & Politics Ingen
13075 BSc in Business Administration & Sociology Ingen

13080

 

 

 

 

 

BSc in Business Adninstration & Service Management

 

 

 

 

 

Vælg mellem:
 • Arts & Culture
 • Tourism & Hospitality
 • Innovation & Service
13085 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Japansk  
13090 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Kinesisk  
13280 BSc in International Shipping and Trade Ingen
13100 BSc in Business Administration and Digital Management Ingen
Standby udbydes ikke længere af CBS
Fra optaget 2018, udbyder CBS ikke længere standby pladser.

Jeg har sat kryds i standby
Hvis du har sat kryds ved standby på Optaglse.dk, kommer det ikke til at påvirke din ansøgning.

Er min ansøgning gemt og sendt korrekt?

Hvad skal jeg huske for at være helt sikker på, at min ansøgning er gemt og sendt korrekt afsted?

Du skal underskrive alle dine uddannelsesønsker med NemID.

 • Du skal underskrive inden ansøgningsfristen.
 • Alle uddannelser, der er underskrevet senest d. 15. marts kl. 12.00, vil automatisk blive vurderet i både Kvote 2 og Kvote 1.
 • Efter du har underskrevet dit første uddannelsesønske, kan du ikke længere redigere i ansøgningsskemaet og i dine personlige oplysninger.
 • Du kan ændre i prioriteringen af dine uddannelsesønsker indtil d. 5. juli kl. 12.00.
 • Kvote 2 ansøgere skal uploade dokumentation for aktiviteter inden d. 15. marts kl. 12.00.
 • Den motiverede ansøgning til din kvote 2 ansøgning skal være uploadet inden den 15. marts kl 12.00.
 • Hvis du ikke søger med NemID, kan du ikke underskrive din ansøgning online, men i stedet popper der en pdf-fil op: "Følgeskrivelse/Signature page". Følgeskrivelsen/Signature Page skal underskrives og sendes på e-mail til bacheloradmission@cbs.dk inden d. 15 marts kl. 12.00 .Du kan også sende din Følgeskrivelse/Signature Page med posten til: "Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Att.: Admission Office, 2000 Frederiksberg, DK-Denmark". Vær opmærksom på, at Følgeskrivelsen/Signature Page sendt med posten skal være poststemplet senest den 14. marts.

Kan jeg ændre mine prioteringer?

Du kan ændre dine prioriteringer af ansøgningerne på optagelse.dk frem til 5. juli kl. 12, uanset om du har søgt i kvote 1 eller 2.

Du kan også uploade din dokumentation for opfyldelse af adgangskrav helt frem til 5. juli kl. 12. Fristen for at uploade dokumentation for aktiviteter i kvote 2 er dog 15. marts.

Bemærk: Hvis du annullerer en ansøgning efter 15. marts kl. 12 og tilføjer uddannelsen til din prioriteringsliste igen, skal du være opmærksom på, at den ikke længere bliver vurderet i kvote 2. For ansøgere uden en dansk gymnasial eksamen betyder det, at den nye ansøgning ikke er rettidig inden for ansøgningsfristen.

Regler

Optagelsen på bacheloruddannelser reguleres af "Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid". Særligt i forhold til ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande anvendes "Universitetsloven" og "Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne", der regulerer betaling af ansøgningsafgift og studieafgift. Som offentlig myndighed følger vi "Forvaltningsloven" og "Persondataloven".

Du kan finde ovenstående bekendtgørelser og love på www.retsinformation.dk.

Fuldmagt
Såfremt du er ude at rejse under og efter ansøgningsforløbet, kan du lave en fuldmagt, så en anden kan indhente information på dine vegne. På Optagelse.dk findes en fuldmagtsblanket, som du skal udfylde og uploade til din ansøgning.

Vi er som offentlig institution underlagt tavshedspligt, så uden en fuldmagt har vi ikke mulighed for at udtale os på ansøgerens vegne. Det gælder også, selvom det er forældre, søskende, bedsteforældre eller tanter/onkler der kontakter os. Vi behandler mange personfølsomme oplysninger, og disse gives ikke videre uden en fuldmagt.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 19/04/2022