HA i markeds- og kulturanalyse

HA MAK lærer dig at forstå omskiftelighed i markeder og forbrugeradfærd. Du lærer at identificere og forudse nye kulturelle mønstre og forbrugertrends – og udvikle virksomheders produkter og marketing, så virksomheden er på forkant med markedet og kundernes behov.

Om uddannelsen

Forbruger- og markedsforståelse med blik for fremtiden
En moderne virksomhed har både brug for at forstå sine kunder og deres behov nu og her, og at kunne rette blikket frem og spotte nye og kommende kulturelle trends, ændrede forbrugsmønstre og nye kundegrupper. Markedet kan ændre sig hurtigt, og kun de virksomheder, der følger med udviklingen – eller måske endda leder den – kan fortsætte med at have succes. Hvordan skal produkter og services udvikles og tilpasses? Hvilke budskaber og medier trænger igennem og påvirker kunderne? Og ikke mindst: Hvilke markeder og forbrugergrupper giver det mening at satse på fremover? At finde svaret på de spørgsmål forudsætter, at virksomheden præcist og systematisk kan indsamle og analysere data om markeder og forbrugere og forstå, hvordan parametre som (sub)kultur, livsstil, værdier, medier og økonomi skaber fremtidens markedsmuligheder.

Eksemplerne er mange: I Danmark har vi i de seneste år set store og kendte butikskæder dreje nøglen om, fordi de ikke fulgte med udviklingen inden for onlinehandel, digital forbrugeradfærd og ændringer i kundernes behov. De internationale it-giganter taber og vinder enorme markedsandele afhængig af, om de præcist forstår og fortolker de digitale trends – og selv skaber nye. Små startup-virksomheder, der får succes og hurtigt vokser sig store, gør det typisk, fordi de har været blandt de første til at spotte en ny subkultur eller forudse en ændret adfærd, der skaber nye forretningsmuligheder.

En bred tilgang til markedsanalyse
På HA MAK får du redskaber til at skabe viden om markeder og forbrugere. Du lærer at designe nye måder at indsamle data, at arbejde med store datamængder og at stille de spørgsmål, der gør dig i stand til at omsætte data til anvendelige forretningsstrategier.

Samtidig får du en bred introduktion til erhvervsøkonomi, så du kan skabe sammenhæng mellem arbejdet med kunder og markedsstrategier på den ene side og virksomhedens øvrige mål og økonomiske virkelighed på den anden. Det er bl.a. en forudsætning for, at du også kan arbejde bredere med strategi, innovation og forretningsudvikling. Du vil også lære om strategisk marketing og markedskommunikation – herunder kommunikationsløsninger ift. salg af både fysiske produkter og serviceydelser.

Kompetencer, der matcher opgaven
Forestil dig, at du både skal hjælpe en lille startup-virksomhed, der ønsker at sælge en helt ny serviceydelse til en voksende subkultur af brugere på de digitale medier – og samtidig rådgive en mejerivirksomhed, der ønsker at øge salget af et eksisterende mælkeprodukt i de store supermarkeder. Det er to meget forskellige opgaver, der kræver forskellige måder at forstå forbrugere på – og lige så forskellige redskaber til at analysere og påvirke markedet. For at kunne forstå udviklingen i nye kulturer og kundegrupper vil du således arbejde med så forskellige fagområder som kulturstudier, sociologi, antropologi og kommunikation, så du kan anskue problemer fra flere forskellige vinkler samtidig. Derfor er de fleste fag integrerede, så du på samme tid inddrager perspektiver og arbejdsmåder fra flere fagområder.

HA MAK introducerer dig på samme måde til mange – og meget forskellige – metoder, du kan bruge, når du skal analysere forbrugere, kulturer og markeder. Du vil arbejde med kvalitative metoder inkl. interviews og feltstudier og kvantitative metoder inkl. statistik. Du vil hertil lære om, hvordan big data og andre former for digital information kan bruges i analysearbejdet. Det handler om at give dig en stor værktøjskasse med forskellige metoder og analysemåder, der kan tilpasses den konkrete opgave.

Hør studerende fortælle om HA MAK

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA MAK

Hvad skal du interessere dig for?

 For at klare sig godt på HA MAK og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

  • Hvordan forbrugermarkeder og forbrugerkultur udvikler og forandrer sig – og hvordan virksomheder kan påvirke nye markeder
  • De forskellige dele af marketing – fra analyse til strategi og markedskommunikation
  • Hvordan virksomheder og andre organisationer er opbygget, ledes, og tager beslutninger.
  • Samfundsforhold og samfundsudvikling – herunder kulturel, subkulturel, økonomisk og politisk/ institutionel udvikling, der påvirker virksomheders arbejde og danner rammerne for virksomhedens marked.

Derfor valgte andre HA MAK
Hør studerende på HA MAK fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte.

Udfordringer og overvejelser
HA MAK har nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Undervisning på engelsk
Halvdelen af fagene på HA MAK foregår på engelsk. Det betyder, at undervisningen forgår på engelsk, og at du skal skrive projekter og gå til eksamen på engelsk. I alle fag vil en del af litteraturen være på engelsk. Det er derfor vigtigt, at du kan læse og forstå engelsk. Det forventes derfor, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk, men ikke at du kan gøre det 100 % korrekt, når du starter på HA MAK.

Matematik
I flere af de økonomiske fag skal du anvende matematiske redskaber og den matematiske logik til at løse opgaverne. Du arbejder alene med matematikken som et praktisk redskab og ikke som selvstændigt fag – således vil du eksempelvis ikke skulle føre matematiske beviser eller kunne redegøre for matematikken bag din opgaveløsning. Niveauet svarer til adgangskravet i matematik på niveau B.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA MAK

Studiemiljøet

Hvordan er det at studere HA MAK?
Hør studerende fortælle om, hvor vigtigt det er at bruge dine medstuderende til sparring om både det sociale og faglige på din uddannelse. 

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA MAK
HA MAK giver dig:
 
  • en grundig forståelse for at arbejde analytisk og databaseret med de nyeste udviklinger i forbrugertrends, kundeadfærd og nye markeder
  • en forståelse for de udfordringer, virksomheder står overfor, når de skal udvikle nye markeder
  • en forståelse for de kontekster, kulturelle, sociologiske og økonomiske, virksomheder opererer ien grundlæggende forståelse for de økonomiske sammenhænge i virksomheder og det omgivende samfund

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA MAK.

Kandidatuddannelse efter HA MAK
De fleste vil efter endt bachelor vælge at læse videre på en 2-årig kandidatoverbygning, hvor du vil specialisere sig inden for ét eller flere af de områder, du har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

Da uddannelsen stadig er ny ved vi endnu ikke, hvad HA MAK uddannede typisk arbejder med. Uddannelsen er målrettet job hos virksomheder, der har behov for medarbejdere, der kan arbejde analytisk og udviklingsorienteret med data om trends, kunder og forbrugere på markeder under hurtig forandring. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på kunderne og udviklingen i trends, der kan påvirke virksomhedens marked og indtjening.

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA MAK, samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig. 

Adgangskrav

Dansk  A
Engelsk B med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Matematik B
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Ja

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Optagelsestal
Adgangskvotient 9,9
Antal optagne 96
Kvote 1 / Kvote 2 60% / 40%
Ansøgere (kvote 2) 600 (411)
Udenlandske studerende Under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 30% / 70%
Aldersgennemsnit 21,8 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 24/01/2024