HA i europæisk business

HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold og strategisk samarbejde samt for de økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

Et europæisk blik på virksomheden
For danske virksomheder i udvikling bliver hjemmemarkedet nemt for småt, og de vender derfor naturligt blikket mod udlandet, oftest mod europæiske markeder. I dag sker ca. 70 % af dansk erhvervslivs eksport til Europa. Selv de største danske virksomheder, der i dag arbejder over hele kloden, er begyndt i Europa, og det er fortsat også dér, mange af dem har deres forankring.


HA EB sætter fokus på virksomheder og de komplekse europæiske og globale udfordringer, virksomheder i Danmark står overfor og må forholde sig til for at få succes med etablering, eksport og samarbejde i udlandet. Det handler om at forstå de store økonomier i Europa, som danske virksomheder oftest opererer i – både i tider med højkonjunktur, og i tider med politisk og økonomisk usikkerhed. De mange forskellige fag på HA EB samler sig om to hovedtemaer: Europæiske markeder og virksomheders internationale udvikling.

Europæiske markedsforhold
HA EB har et bredt fokus på de nationale og internationale samfundsforhold, der danner rammerne for virksomheders handlemuligheder i Europa. Du vil lære om, hvordan Danmark ligner og adskiller sig fra andre europæiske lande. Samtidig vil du opnå viden om de største økonomier i Europa. Fokus er på historiske, politiske og kulturelle forholds betydning for virksomheders forretningsmuligheder og udfordringer på det enkelte marked. Du beskæftiger dig med et Europa i forandring, og hvordan virksomheder forholder sig til dynamiske markedsforhold. Tænk fx på danske virksomheder, der skal planlægge på både kort og lang sigt ift. det britiske marked under de usikkerheder, Brexit fører med sig.

Du vil også lære om EU og de forskellige EU-institutioner, og hvordan de regulerer vigtige virksomhedsforhold som fx miljøbestemmelser, ulovlige prisaftaler og skatteunddragelse.

Fra den danske til den internationale virksomhed
HA EB giver dig en generel forståelse for at drive og lede virksomheder. Du beskæftiger dig med deres økonomiske forhold og organisering, og med forretningsstrategi særligt ift. virksomheder i vækst og udvikling. For virksomheder, der operer i andre lande, er det ikke tilstrækkeligt blot at forstå fremmede markeder og sælge til dem. Det handler i høj grad også om at etablere sig og samarbejde strategisk med det lokale forretningsmiljø, så virksomheder kan have gavn af hinandens styrker på tværs af landegrænser. Tænk fx på kompleksiteten i at udvikle og sælge et højteknologisk produkt, som skal tilpasses krav og behov på forskellige markeder og fordrer samarbejde med lokale virksomheder. Du vil lære om virksomheders muligheder for og udfordringer med at gøre brug af de forretningsmuligheder, som øget internationalisering giver. Både når det kommer til at effektivisere deres produktion, salg og marketing - og ikke mindst, når det kommer til at udvikle nye markeder og produkter.

Tæt på den internationale virkelighed
I uddannelsen er der lagt vægt på, at du også får praktisk erfaring med de internationale forhold, du studerer. Halvdelen af fagene foregår på dansk og halvdelen på engelsk, og du arbejder med internationale cases og problemstillinger i projektopgaver. Uddannelsens 5. semester foregår i udlandet enten som et udvekslingsophold på et andet universitet eller som et projektorienteret forløb i en virksomhed. På den måde kommer den internationale verden tættere på, og du bliver mere fortrolig med at begå dig i de globale sammenhænge, uddannelsen handler om.

Mere om HA i Europæisk Business

Hvad skal du interessere dig for på HA EB?
De studerende, der klarer sig godt på HA EB og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • små og mellemstore virksomheder i udvikling – særligt dem, der skal til at påbegynde eller intensivere deres internationalisering på det europæiske marked
  • samfundsforhold, der påvirker virksomheders arbejde i udlandet såsom kulturelle, økonomiske og politiske / institutionelle forhold, der danner rammerne for virksomheders eksportmuligheder.
  • at beskæftige sig med foranderlige markedsforhold, der kræver, at man kan se ting i en større sammenhæng og fra forskellige perspektiver

Udlandsophold på uddannelsens 3. år
Du skal være opmærksom på, at du på 5. semester (starten af 3. år) skal tage til udlandet på et udvekslingsophold på et andet universitet eller i et projektorienteret forløb i en virksomhed. Det skyldes, at det er en del af uddannelsen, at du skal ud og opleve nogle af de nationale og samfundsmæssige forskelle, som uddannelsen beskæftiger sig med. Alle studerende er derfor garanteret en plads på et af de europæiske universiteter, som CBS har udvekslingsaftaler med. Du skal forvente, at der vil være udgifter forbundet med at tage til i udlandet, som fx sprogtest, flybilletter, husleje, forsikring m.m. Du kan søge legater til at dække nogle eller alle udgifter. Du bør derfor have lyst til at opholde dig i udlandet i en længere periode og være interesseret i at blive klogere på de kulturelle og samfundsmæssige forskelle, du møder under dit ophold.

Udfordringer på HA EB
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

At læse på en ny uddannelse
Da uddannelsen stadig er forholdsvis, ny ved vi endnu ikke, hvad HA EB uddannede typisk arbejder med. Uddannelsen er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet, særligt Europa. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

Undervisning på engelsk:
Halvdelen af fagene på HA EB foregår på engelsk. Det betyder, at undervisningen forgår på engelsk, og at du skal skrive projekter og gå til eksamen på engelsk. I alle fag vil en del af litteraturen være på engelsk. Det er derfor vigtigt, at du kan læse og forstå engelsk. Det forventes derfor, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk, men ikke at du kan gøre det 100 % korrekt, når du starter på HA EB.

Matematik:
I flere af de økonomiske fag skal du anvende matematiske redskaber og den matematiske logik til at løse opgaverne. Niveauet svarer til adgangskravet i matematik på niveau B. Det er vigtigt, at du fra start kan huske, hvordan du anvender værktøjer som fx differentiering – men ikke, at du kender bevisførelsen eller teorien bag.

Gruppearbejde:
På HA EB er der obligatorisk gruppearbejde til nogle eksaminer. Gruppearbejde forbereder dig til det kommende arbejdsliv, hvor samarbejde med folk fra forskellige afdelinger og virksomheder med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger er en dagligdag. Du vil også lære mere af at diskutere, analysere og perspektivere teorier og cases med dine medstuderende. Du skal derfor have lyst til at indgå i forskellige former for gruppearbejde undervejs på uddannelsen.

Hvad kan du bruge HA EB til?
HA EB giver dig:

  • en grundlæggende forståelse for de økonomiske sammenhænge i virksomheder og det omgivende samfund
  • en forståelse for de udfordringer danske virksomheder står overfor, når de søger adgang til europæiske og globale markeder
  • en forståelse for den institutionelle kontekst, danske virksomheder opererer i på europæisk og globalt plan

Kompetenceprofil

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA EB

Kandidatuddannelse og job
De fleste vil efter endt bachelor vælge at læse videre på en 2-årig kandidatoverbygning, hvor du vil specialisere sig inden for ét eller flere af de områder, du har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

Da uddannelsen stadig er ny ved vi endnu ikke, hvad HA EB uddannede typisk arbejder med. Uddannelsen er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet, særligt Europa. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2022

8,6

Studiepladser – 2022

190

Kvote 1 / Kvote 2 – 2022

70% / 30%

Motiveret ansøgning

Ja - se Kvote 1 og 2

Dansk

A

Engelsk

A

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/10/2022