HA i europæisk business

HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for danske virksomheders forhold og internationalisering, og du arbejder med deres økonomiske, politiske og kulturelle muligheder og udfordringer i og uden for Europa.

Sidste optagelse i 2024

CBS har besluttet ikke længere at udbyde uddannelser med undervisning i sprog og geografiske områdestudier, og derfor udbydes HA i europæisk business for sidste gang i 2024.

Du er velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til, hvad det vil betyde for dig at starte på en uddannelse med sidste optag. Kontakt Studievejledningen 

Om uddannelsen

Danske virksomheder i en foranderlig verden
For danske virksomheder i udvikling bliver hjemmemarkedet nemt for småt, og de vender derfor naturligt blikket mod udenlandske markeder, når de skal ekspandere. I dag sker ca. 70 % af dansk erhvervslivs eksport til Europa. Selv de største danske virksomheder, der i dag arbejder over hele kloden, er begyndt i Europa, og det er fortsat også dér, mange af dem har deres forankring. Men hvordan får virksomheder succes med deres internationalisering, når verden er præget af store forandringer, som fx klima, ulighed og digitalisering, herunder kunstig intelligens, datasikkerhed og automatisering?

HA EB sætter fokus på virksomheder og de komplekse europæiske og globale udfordringer, som virksomheder i Danmark står overfor for at etablere sig og slå igennem i udlandet. Du vil få en forståelse for de forskellige måder, europæiske landes økonomier er organiseret på - både i tider med højkonjunktur, og i tider med politisk og økonomisk usikkerhed. Men det handler også om mere end de nationaløkonomiske forhold. Du vil også få en forståelse for virksomhedernes udfordringer i andre sammenhænge som fx hvordan forskellige markeder, politiske organisationer og kulturer adskiller sig fra hinanden og påvirker hinanden. På HA EB sker det med fokus på to hovedtemaer: europæiske markeder og virksomheders internationale udvikling.

Europæisk økonomi og politik
HA EB har fokus på de nationale og internationale samfundsforhold, der danner rammerne for virksomheders handlemuligheder i Europa. Du vil lære om EU og de forskellige EU-institutioner, og hvordan de regulerer vigtige virksomhedsforhold som fx miljøbestemmelser, ulovlige prisaftaler og skatteunddragelse.

Du vil også lære om, hvordan Danmark ligner og adskiller sig fra andre europæiske lande. Samtidig vil du opnå viden om de største økonomier i Europa. Fokus er på historiske, politiske og kulturelle forholds betydning for virksomheders forretningsmuligheder og udfordringer på det enkelte marked. Du vil beskæftige dig med en verden og et Europa i forandring, som virksomheder skal forholde sig ansvarligt og strategisk til.

Fra den danske til den internationale virksomhed
HA EB giver dig en generel forståelse for at drive og lede virksomheder ansvarligt. Du beskæftiger dig med deres økonomiske forhold og organisering, og med forretningsstrategi særligt ift. virksomheder i vækst og udvikling. For virksomheder, der operer i andre lande, er det ikke nokblot at forstå fremmede markeder og sælge til dem. Det handler i høj grad også om at etablere sig og samarbejde strategisk med det lokale forretningsmiljø, så virksomheder kan have gavn af hinandens styrker på tværs af landegrænser. Tænk fx på kompleksiteten i at udvikle og sælge et højteknologisk produkt, som skal tilpasses krav og behov på forskellige markeder og som kræver samarbejde med lokale virksomheder. Du vil lære om virksomheders muligheder for og udfordringer med at gøre brug af de forretningsmuligheder, som øget internationalisering giver. Både når det kommer til at effektivisere deres produktion, salg og marketing - og ikke mindst, når det kommer til at udvikle nye produkter og markeder.

Tæt på den internationale virkelighed
I uddannelsen er der lagt vægt på, at du også får praktisk erfaring med de internationale forhold, du studerer. Halvdelen af fagene foregår på dansk og halvdelen på engelsk, og du arbejder med internationale cases og problemstillinger i projektopgaver.

5. semester foregår i udlandet enten som et udvekslingsophold på et andet universitet eller som et praktikophold i en virksomhed. På den måde kommer den internationale verden tættere på, og du bliver mere fortrolig med at begå dig i de globale sammenhænge, uddannelsen handler om.

Hør studerende fortælle om HA EB

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA EB.

Hvad skal du interessere dig for?
For at klare sig godt på HA EB og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

  • små og mellemstore virksomheder i udvikling – særligt dem, der skal til at påbegynde eller intensivere deres internationalisering på det europæiske marked
  • samfundsforhold, der påvirker virksomheders arbejde i udlandet såsom kulturelle, økonomiske og politiske / institutionelle forhold, der danner rammerne for virksomheders eksportmuligheder.
  • at beskæftige sig med foranderlige markedsforhold, der kræver, at man kan se ting i en større sammenhæng og fra forskellige perspektiver

Udlandsophold på uddannelsens 3. år
Du skal være opmærksom på, at du på 5. semester (starten af 3. år) skal tage til udlandet på et udvekslingsophold på et andet universitet eller i et projektorienteret forløb i en virksomhed. Det skyldes, at det er en del af uddannelsen, at du skal ud og opleve nogle af de nationale og samfundsmæssige forskelle, som uddannelsen beskæftiger sig med. Alle studerende er derfor garanteret en plads på et af de europæiske universiteter, som CBS har udvekslingsaftaler med. Du skal forvente, at der vil være udgifter forbundet med at tage til i udlandet, som fx sprogtest, flybilletter, husleje, forsikring m.m. Du kan søge legater til at dække nogle eller alle udgifter. Du bør derfor have lyst til at opholde dig i udlandet i en længere periode og være interesseret i at blive klogere på de kulturelle og samfundsmæssige forskelle, du møder under dit ophold.

Derfor valgte andre HA EB
Hør studerende på HA EB fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte. 

Udfordringer og overvejelser
HA EB har nogle særlige udfordringer som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Internationalt fokus
Uddannelsen er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet, særligt Europa. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

Undervisning på engelsk
Halvdelen af fagene på HA EB foregår på engelsk. Det betyder, at undervisningen forgår på engelsk, og at du skal skrive projekter og gå til eksamen på engelsk. I alle fag vil en del af litteraturen være på engelsk. Det er derfor vigtigt, at du kan læse og forstå engelsk. Det forventes derfor, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk, men ikke at du kan gøre det 100 % korrekt, når du starter på HA EB.

Matematik
I flere af de økonomiske fag skal du anvende matematiske redskaber og den matematiske logik til at løse opgaverne. Niveauet svarer til adgangskravet i matematik på niveau B. Det er vigtigt, at du fra start kan huske, hvordan du anvender værktøjer som fx differentiering – men ikke, at du kender bevisførelsen eller teorien bag.

Gruppearbejde
På HA EB er der obligatorisk gruppearbejde til nogle eksaminer. Gruppearbejde forbereder dig til det kommende arbejdsliv, hvor samarbejde med folk fra forskellige afdelinger og virksomheder med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger er en dagligdag. Du vil også lære mere af at diskutere, analysere og perspektivere teorier og cases med dine medstuderende. Du skal derfor have lyst til at indgå i forskellige former for gruppearbejde undervejs på uddannelsen.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA EB
Studiemiljøet
Hvordan er det at studere HA EB?
Hør studerende fortælle om, hvordan de blev positivt overraskede over det gode studiemiljø på CBS, samt hvordan det er at læse på HA Europæisk Business og være studerende i København.


Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 21.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Karrieremuligheder og kandidatuddannelser

Kompetencer efter HA EB
HA EB giver dig:
  • en grundlæggende forståelse for de økonomiske sammenhænge i virksomheder og det omgivende samfund
  • en forståelse for de udfordringer danske virksomheder står overfor, når de søger adgang til europæiske og globale markeder
  • en forståelse for den institutionelle kontekst, danske virksomheder opererer i på europæisk og globalt plan

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA EB.

Kandidatuddannelse efter HA EB
De fleste vil efter endt bachelor vælge at læse videre på en 2-årig kandidatoverbygning, hvor du vil specialisere sig inden for ét eller flere af de områder, du har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

Da uddannelsen stadig er ny ved vi endnu ikke, hvad HA EB uddannede typisk arbejder med. Uddannelsen er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet, særligt Europa. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA EB, samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig.

Adgangskrav

Dansk A
Engelsk B med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Matematik B
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Ja

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Optagelsestal
Adgangskvotient 8,6
Antal optagne 186
Kvote 1 / Kvote 2 70% / 30%
Ansøgere (kvote 2) 677 (462)
Udenlandske studerende Under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 69% / 31%
Aldersgennemsnit 21,7 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser


Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 18/06/2024