HA i Europæisk Business

HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt for de økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

Springbrættet til resten af verden
Omkring 70 % af dansk erhvervslivs eksport sker til Europa, og det er også i Europa, mange danske virksomheder har deres vigtigste samarbejdspartnere. Når virksomheder med internationale ambitioner starter med at etablere sig i andre lande eller sælge til udlandet, begynder de ofte på europæiske markeder. Selv de største danske virksomheder, der arbejder over hele kloden, er begyndt i Europa, og det er fortsat også der, mange af dem har deres vigtigste salg og forankring.

HA EB sætter fokus på de europæiske lande og de komplekse markedsforskelle, danske virksomheder skal forstå og forholde sig til for at få succes med etablering, eksport og samarbejde i udlandet. Du vil møde mange forskellige fag i løbet af uddannelsen, der samler sig om tre hovedtemaer: Virksomheder, internationalisering og Europa.

Forstå virksomheder og markeder
HA EB giver dig en generel forståelse for virksomheder, ledelse og erhvervsøkonomi. Du vil arbejde med de økonomiske forhold i virksomheder, og hvordan virksomhederne planlægger, styrer og udvikler deres forretningsmæssige aktiviteter. Du vil beskæftige dig med organisering og forretningsstrategi særligt ift. virksomheder i vækst og udvikling. Og du lærer at analysere markeder og muligheder og opnår forståelse for den rolle marketing, etisk stillingtagen og strategisk samarbejde mellem virksomheder spiller, når man skal arbejde i flere lande og regioner samtidig.

Forstå internationalisering og internationalt samarbejde
Virksomheders internationalisering er meget mere end blot at sælge til andre lande. Internationalisering handler i høj grad også om strategisk samarbejde, hvor virksomheder kan have gavn af hinandens styrker på tværs af landegrænser. Tænk fx på kompleksiteten i at udvikle og sælge et højteknologisk produkt, der kræver aftaler med mange andre virksomheder, og som skal tilpasses krav og behov på en række forskellige markeder. Du vil få en indføring i virksomheders internationale samarbejde ift. hele produktions- og værdikæden fra markedsanalyse og produktudvikling over produktion og økonomi til marketing, salg og leverance.

Forstå Europa og EU
Du vil arbejde med virksomhedsforhold i Europa fra flere vinkler. Du vil lære om forskelle og ligheder mellem forhold i Danmark og andre europæiske lande samt de store økonomiske, politiske og kulturelle forskelle mellem forskellige typer af europæiske markeder. Du vil arbejde med, hvordan virksomheder tilpasser sig ændrede markedsforhold. Tænk for eksempel på danske virksomheder, der skal forholde sig til, hvordan Brexit påvirker eksportmulighederne i Storbritannien. Du vil også lære om, hvordan EU’s institutioner regulerer mange vigtige virksomhedsforhold fx EU’s miljøbestemmelser, kamp mod ulovlige prisaftaler og skatteunddragelse eller rammerne for, hvordan virksomheder kan og skal samarbejde.

En praktisk vinkel på teorierne
Der er lagt vægt på, at du undervejs i uddannelsen får praktisk kendskab til de internationale forhold, du studerer. Omkring halvdelen af fagene foregår på dansk og omkring halvdelen på engelsk. Uddannelsens 5. semester foregår i udlandet som et udvekslingsophold på et andet universitet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed. På den måde kommer du tæt på den virkelighed, uddannelsen handler om. Hvert af de tre studieår afsluttes med en projektopgave, hvor du arbejder praktisk med cases og konkrete problemer.

Hvad skal du interessere dig for på HA EB?
De studerende, der klarer sig godt på HA EB og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • små og mellemstore virksomheder i udvikling – særligt dem, der skal til at påbegynde eller intensivere deres internationalisering på det europæiske marked
  • samfundsforhold, der påvirker virksomheders arbejde i udlandet såsom kulturelle, økonomiske og politiske / institutionelle forhold, der danner rammerne for virksomheders eksportmuligheder.
  • at beskæftige sig med foranderlige markedsforhold, der kræver, at man kan se ting i en større sammenhæng og fra forskellige perspektiver

Udlandsophold på uddannelsens 3. år
Du skal være opmærksom på, at du på 5. semester (starten af 3. år) skal tage til udlandet på et udvekslingsophold på et andet universitet eller i et projektorienteret forløb i en virksomhed. Det skyldes, at det er en del af uddannelsen, at du skal ud og opleve nogle af de nationale og samfundsmæssige forskelle, som uddannelsen beskæftiger sig med. Alle studerende er derfor garanteret en plads på et af de europæiske universiteter, som CBS har udvekslingsaftaler med. Du skal forvente, at der vil være udgifter forbundet med at tage til i udlandet, som fx sprogtest, flybilletter, husleje, forsikring m.m. Du kan søge legater til at dække nogle eller alle udgifter. Du bør derfor have lyst til at opholde dig i udlandet i en længere periode og være interesseret i at blive klogere på de kulturelle og samfundsmæssige forskelle, du møder under dit ophold.

Udfordringer på HA EB
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

At læse på en ny uddannelse
HA EB er en ny uddannelse, som havde første optag i 2017. Som studerende på en ny uddannelse skal du være forberedt på, at der kan ske ændringer undervejs, og at der til tider vil opstå usikkerheder. På den anden side vil du som studerende blive hørt og få en høj grad af medindflydelse på beslutninger og videre udvikling af uddannelsen. På nye uddannelser ser vi ofte, at de studerende er meget aktive og engagerede i deres studieliv, og at der er en form for pionerånd.

Undervisning på engelsk:
Halvdelen af fagene på HA EB foregår på engelsk. Det betyder, at undervisningen forgår på engelsk, og at du skal skrive projekter og gå til eksamen på engelsk. I alle fag vil en del af litteraturen være på engelsk. Det er derfor vigtigt, at du kan læse og forstå engelsk. Det forventes derfor, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk, men ikke at du kan gøre det 100 % korrekt, når du starter på HA EB.

Matematik:
I flere af de økonomiske fag skal du anvende matematiske redskaber og den matematiske logik til at løse opgaverne. Niveauet svarer til adgangskravet i matematik på niveau B. Det er vigtigt, at du fra start kan huske, hvordan du anvender værktøjer som fx differentiering – men ikke, at du kender bevisførelsen eller teorien bag.

Gruppearbejde:
På HA EB er der obligatorisk gruppearbejde til nogle eksaminer. Gruppearbejde forbereder dig til det kommende arbejdsliv, hvor samarbejde med folk fra forskellige afdelinger og virksomheder med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger er en dagligdag. Du vil også lære mere af at diskutere, analysere og perspektivere teorier og cases med dine medstuderende. Du skal derfor have lyst til at indgå i forskellige former for gruppearbejde undervejs på uddannelsen.

Hvad kan du bruge HA EB til?
HA EB giver dig:

  • en grundlæggende forståelse for de økonomiske sammenhænge i virksomheder og det omgivende samfund
  • en forståelse for de udfordringer danske virksomheder står overfor, når de søger adgang til europæiske og globale markeder
  • en forståelse for den institutionelle kontekst, danske virksomheder opererer i på europæisk og globalt plan

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i Kompetenceprofil for HA EB

Kandidatuddannelse og job
De fleste vil efter endt bachelor vælge at læse videre på en 2-årig kandidatoverbygning, hvor du vil specialisere sig inden for ét eller flere af de områder, du har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

Da uddannelsen stadig er ny ved vi endnu ikke, hvad HA EB uddannede typisk arbejder med. Uddannelsen er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet, særligt Europa. Efter uddannelsen vil du kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2017

9,3

Studiepladser– 2017

130

Kvote 1 / Kvote 2 – 2017

60% / 40%

Motiveret ansøgning

Ja - se Optagelse

Dansk

A

Engelsk

A

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 15/03/2018