Digital X: When we say, ‘Digital this’ or ‘Digital that’... what exactly do we mean?


28/09/2023

Photo:/shutterstock

Hvornår anvender du ’digitisering’ i stedet for ’digitalisering’? Og hvornår siger du ’it’? Spørgsmålet kan virke lidt nørdet, men hvis du er leder i en organisation, bør du alligevel interessere dig for det. Alternativet kan nemlig være frustrationer og tabte investeringer, påpeger ny forskning.

Vi er nemlig midt i en digital renæssance, hvor samfundet og erhvervslivet gennemgår kæmpestore forandringer. Vi kigger nu ind i endnu et nyt fænomen, hvor betegnelsen ’digital’ sættes foran ord som strategi, innovation og transformation. 

I mange tilfælde anvendes ordet ’digital’ i flæng i stedet for it (informationsteknologi). Dette fænomen har nu fået navnet ’Digital X’. Men har vi bare ændret på ordene, eller er der en dybere mening med det? 

Ny forskning fra Copenhagen Business School har set nærmere på Digital X-fænomenet, og det er der kommet en artikel ud af, som er publiceret i tidsskriftet Information Systems Research Journal. Artiklen sætter fokus på forskellene mellem it-konceptet og det digitale koncept men udstikker også retningslinjer, der kan sikre en mere reflekteret brug af ’digital’ uden at gøre det til et smart modeord, der bare dækker det hele.

Hvorfor er det så vigtigt, at vi skelner?

Helt lavpraktisk kan ledere undgå frustration og tabte investeringer ved ikke at anvende gammel logik og antagelser på digitale fænomener, som ellers ville give mening med it. For eksempel strander mange digitale initiativer på, at ledere anvender samme tilgang til dem som it-projekter.

”En af vores casevirksomheder fik fx en lærestreg, da de overlod den digitale strategi til it-afdelingen. En it-strategi skal normalt lægge sig op ad virksomhedens forskellige forretningsstrategier, mens en digital strategi ER en forretningsstrategi, som skal bo i virksomhedens helt overordnede strategi. Den kræver simpelthen mere opmærksomhed og flere kompetencer end en traditionel it-strategi,” siger lektor Abayomi Baiyere fra Institut for Digitalisering på CBS.

Rent videnskabeligt skaber vi mere viden. Vi fornemmer både blandt akademikere og praktikere, at det digitale ikke udelukkende er synonymt med it. Faktisk signalerer man noget helt andet, når man bruger betegnelsen ’digital’.

"Vi må erkende, at 'digital' ikke bare er et flot modeord. Det repræsenterer et kvalitativt skift, en ny kombination af det sociale og tekniske. Og det afføder helt nye muligheder” 

Og betydningen bliver endnu klarere, når forskerne begynder at skelne mellem begreberne ’digitisering’ og ’digitalisering’, hvor digitisering betyder at gøre analoge processer og fysiske objekter digitale, og digitalisering betyder, at man placerer teknologien i en social kontekst og ændrer måden, tingene er på, så man åbner for nye muligheder. Et eksempel herpå kunne være at Amazon ikke opfandt internettet eller kunsten at sælge bøger, men de gentænkte mulighederne baseret på teknologien og skabte en online boghandel. Så indbegrebet af ’digital’ er evnen til at skabe værdi for brugerne og samfundet ved at kombinere og transformere 1’erne og 0’erne.

“Digitisering handler på en måde om at følge en brugermanual, mens digitalisering handler om at skabe nye muligheder. Digitisering er svaret på spørgsmålet om, hvad teknologien kan, mens digitalisering stiller spørgsmålet ”hvad kan teknologien ellers/yderligere gøre?”. Det vigtigste er at huske, at ’digital’ ikke er det samme som ’it’, så når du anvender ordet ’digital’, bør det være for at tilkendegive, at der er en væsentlig forskel,” tilføjer Abayomi Bayiere.

Bedre digital forståelse

Hvis du er leder, fraråder artiklen dig at ligestille ’digital’ med ’it’ (eller andre traditionelle X’er), da denne tilgang kan resultere i inkompatibilitet, frustration og tabte investeringer. 

I et bredere perspektiv demonstrerer artiklen, at ’digital’ inspirerer til nye ideer og innovative blandinger af sociale og tekniske aspekter. 

“Artiklen er en guide til forskere, ledere og alle andre, der ønsker at forstå det digitale og dets potentiale. Det handler ikke kun om ord. Det handler om at bane vejen for rigtigt fremskridt, kloge beslutninger og spændende nye muligheder,” konkluderer Abayomi Bayiere.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 28/09/2023