Dokumentation til kandidatansøgning

Her kan du læse om dokumentation til din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse.

Du skal uploade alt dokumentation i Ansøgningsportalen inden ansøgningsfristen.

Vi vurderer udelukkende din ansøgning ud fra den dokumentation, vi har modtaget inden ansøgningsfristen. Hvis der mangler dokumentation - eller dokumentationen er ufuldstændig - kan det resultere i et afslag.

Du skal som minimum uploade dette, når du søger om optagelse:
• Billede eller scan af dit pas
• Dokumentation på sprogkrav
• Karakterudskrift

Tjek, om du også skal uploade:  
• Tilmelding til fag
• Bachelorbevis
• Egenvurdering
• Fagbeskrivelser
• Motiveret ansøgning

Nationalitet 
Du skal uploade en kopi af dit pas, som dokumentation på din nationalitet. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du også upload et ID-kort der tydeligt viser din nationalitet.
 
Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade en kopi af begge dine pas.
 
Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
 
Sprogkrav
Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Husk at tjekke sprogkravet for den uddannelse, som du søger ind på. Se hvilket sprogkrav, der er til den enkelte uddannelse ved at klikke på uddannelsen her.

På siderne om Engelsk A og Engelsk B kan du læse, hvilke tests vi accepterer.

Dokumentation hvis du tager en sprogtest
 • Hvis du tager en TOEFL test: Du skal bede TOEFL institutionen gøre dit testresulatet tilgængelig for CBS, så vi selv kan verificere det. Du skal bruge vores institionskode 7035. Du kan vælge alle de 'department codes' der er.
 • Hvis du tager en IELTS test: skal du uploade en kopi af dit testresultat og/eller bede IELTS testcenteret om at gøre dit resultat tilgængelig for CBS
 • Hvis du tager en Cambridge test: skal du uploade en kopi af dit bevis og dit 'Statement of results' og også gøre dit resultat tilgængelig CBS via the Cambridge English Candidate Results Website

Hvis du skal tage en sprogtest, er det nødvendigt, at vi har resultatet af testen senest ved ansøgningsfristen og at testen stadig er gyldig. Det er derfor vigtigt, at du tager en test i så god tid, at vi kan nå at få resultatet inden fristen. Du skal regne med, at der godt kan gå 3-4 uger fra du har taget en test til vi kan få resultatet.

Dokumentation fra din gymnasiale eksamen
Hvis du opfylder sprogkravet med din gymnasiale eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis eller en karakterudskrift med stempel og underskrift. Du kan også uploade en udskrift fra Min Kompetencemappe med en digital signatur. En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation.

Karakterudskrift
Du skal uploade en officiel karakterudskrift med alle de fag, du har bestået på bachelorniveau, inkl. obligatoriske fag og valgfag.

Det skal være en scannet kopi af en officiel udskrift med underskrift og stempel fra dit uddannelsessted eller en online verifikationskode.

Accepterede dokumenter
 • Et scan af det originale papirdokument i farver og god kvalitet med universitetets logo, stempel og underskrift
 • Et elektronisk dokument med en online verifikationskode, som vi kan bruge til universitetets hjemmeside eller til en national portal. Husk, at vi skal have passwordet, hvis det kræves
 • Et elektronisk dokument, der er er underskrevet med en gyldig elektronisk signatur (f.eks. en eSignature fra en af udbyderne på the European Union Trusted Lists)

Det er vigtigt, at ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lignende) for alle fag er med på karakterudskriften.

Hvis du har været på udveksling på et andet universitet, skal du også uploade det officielle karakterudskrift fra dit udvekslingssted. Det er ikke et problem hvis udvekslingsstedet bruger et andet karaktersystem eller et andet system end ECTS-point.


For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du behøver ikke selv uploade en karakterudskrift med underskrift, hvis du har sagt ja til at Ansøgningsportalen indhenter dine oplysninger. Din karakterudskrift kommer automatisk med i din ansøgning.

Dine karakterudskrifter ligger under punktet ”Bestående videregående uddannelser” eller ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”.

Det er vigtigt, at du tjekker karakterudskriften under ”Vis/rediger upload” for at se, om Ansøgningsportalen har indhentet den korrekte dokumentation. Du er nemlig selv ansvarlig for at sikre, at der er den nødvendige dokumentation i din ansøgning. Bemærk at Ansøgningsportalen runder ECTS-point op til hele tal i oversigten.

Hvis Ansøgningsportalen ikke kan indhente dokumentationen eller den ikke er korrekt, er du nødt til selv at uploade en officiel karakterudskrift, der er stemplet og underskrevet af dit universitet, som beskrevet ovenfor. Hvis du læser på CBS, behøver karakterudskriften ikke at være stemplet og underskrevet. 
 

Igangværende fag som er en del af din bachelorgrad

Hvis du ikke er færdig med din bachelorgrad, skal du, udover karakterudskriften, uploade dokumentation på, at du er tilmeldt de fag, du mangler for at færdiggøre din bachelorgrad (obligatoriske fag såvel som valgfag eller fag fra udveksling). Dokumentationen skal vise fuld titel og antal ECTS-point på de fag, du er tilmeldt.
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart for at blive fuldt optaget.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du kan vælge udskriften 'Studiestatus' i dit universitets selvbetjening og uploade den, hvis du er studerende på et dansk universitet.
Bachelorbevis
Hvis du allerede har færdiggjort din bachelorgrad, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis. Det skal fremgå at bachelorgraden er opnået, og hvilken dato den er færdiggjort.

Dit universitet udsteder et bachelorbevis/eksamensbevis, når du har afsluttet hele din bacheloruddannelse.

Beviset skal indeholde følgende:
 • navnet på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du har opnået bachelorgraden (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navnet på den bachelorgrad du har opnået
Et bachelorbevis/eksamensbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift. Hvis du har modtaget dit bachelorbevis/eksamensbevis, skal uploade et scan af det originale bevis i farver og i en god kvalitet, så detaljerne fremgår.

Hvis du ikke har et bachelorbevis endnu
Du kan søge, selvom du ikke har fået dit bachelorbevis (eller bevis for HD 2. del). I så fald fungerer dit opdaterede officielle karakterudskrift som dokumentation på, at du er indskrevet på en bacheloruddannelse og forventer at afslutte den inden studiestart.

Hvis du bliver tilbudt plads på en kandidatuddannelse, vil du skulle dokumentere, at du har afsluttet din bacheloruddannelsen inden du kan begynde at læse på CBS. Du skal uploade dit endelige bachelorbevis/eksamensbevis og karakterudskrift senest ved studiestart (senest 31. august). Hvis du ikke dokumenterer dette, vil din betingede optagelse på CBS blive annulleret.

Læs mere om at være betinget optaget og hvordan du dokumenterer, at du har afsluttet din bacheloruddannelse

Bemærk: CBS Admissions laver stikprøver for at tjekke op på uploadet dokumentation. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan blive bedt om at komme ind med din originale dokumentation.
Fagbeskrivelse 
Du skal uploade fagbeskrivelser for alle de fag, som du mener kan opfylde adgangskravene eller kan have betydning ved udvælgelse (læs mere om udvælgelse på uddannelsens optagelsesside).

Hvis du er i tvivl, upload en fagbeskrivelse. Hvis der er en adgangsvurdering for din uddannelse, skal du ikke uploade fagbeskrivelser for de obligatoriske fag, men kun for valgfag.

Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag taget på CBS.

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 fagbeskrivelser, kan du samle dem i én fil (word eller pdf).
Bachelorprojekt eller praktik 
Bachelorprojekt eller praktik/projektorienteret forløb kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. De kan heller ikke bruges som en del af udvælgelseskriterierne.

Du skal derfor ikke uploade dit bachelorprojekt eller din praktikrapport.
Fag som ikke er en del af din bachelorgrad 
Har du bestået eller er i gang med andre fag, der ikke er en del af din adgangsgivende bachelorgrad?

Du skal uploade det officielle karakterudskrift for de fag, du har bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du forventer at afslutte fag på bachelorniveau inden studiestart, som er relevante for den kandidatuddannelse, du søger, skal du uploade dokumentation for tilmelding af disse fag.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt fagene officielt, skal du uploade dokumentation, der tydeligt indikerer, hvilke fag, du forventer at afslutte før studiestart.

Dokumentationen for fag, der ikke er del af din bachelor (både beståede og igangværende) skal indeholde følgende:
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Fagets officielle titel
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Fagbeskrivelse (hvis faget ikke er fra CBS)
 • Fagets startdato (hvis du endnu ikke har bestået faget)
 • Dato for hvornår faget er bestået / du forventer at bestå faget (vær gerne så præcis som mulig)

Bemærk, at der er to typer fag, du kan tage ud over din bachelorgrad:

Kvalificerende suppleringsfag
Suppleringsfag er fag, som du kan tage for at opfylde de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • der er regler for hvor meget du kan supplere og hvornår du kan tage de kvalificerende suppleringsfag. Se reglerne for supplering.
 • tilmelding til kvalificerende suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet
 • kvalificerende suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Udvælgelsesfag
Fag, som du kan tage for at stille dig selv bedre i udvælgelsen, hvis de er relevante i forhold til udvælgelseskriterierne for kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • udvælgelsesfag skal være bestået på ansøgningstidspunktet
 • udvælgelsesfag skal være dokumenteret, når du søger (i form af karakterudskrift)
Egenvurdering 
Du kan skrive, hvilke specifikke adgangskrav, du mener dine fag dækker i et separat dokument. Du kan også skrive, hvilke fagområder, du mener dine fag dækker i forhold til udvælgelseskriterierne på den uddannelse, du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.

Du skal ikke lave en egenvurdering, hvis du søger din naturlige overbygning eller der er en adgangsvurdering, som siger at du opfylder alle de specifikke adgangskrav.

Du kan bruge blanketten på de enkelte uddannelsers optagelsesside.
Motiveret ansøgning 
Du skal lave en motiveret ansøgning i de her tilfælde:

1. Hvis du søger en uddannelse hvor  motiveret ansøgning indgår i udvælgelsen. Når du har besluttet, hvilken uddannelse du vil søge, kan du finde ud af, om motiveret ansøgning er en del af udvælgelsen ved at se på uddannelsens side om adgangskrav. Bemærk, at motiveret ansøgning ikke en del af udvælgelsesprocessen på cand.merc. (medmindre man er dispensat - se mere nedenfor).

2. Hvis du søger om et scholarship. Find mere information om scholarship for ikke-EU/EØS ansøgere.

3. Hvis du søger om at blive optaget som dispensat. Hvis du ikke har en bachelorgrad (og ikke får en), kan du søge som dispensat og her indgår en motiveret ansøgning som en del af vurderingen. Læs mere om hvordan du søger som dispensat.  
Oversættelse 
Hvis din dokumentation er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal det ikke oversættes. Hvis din dokumentation er på tysk eller fransk, opfordrer vi dog til at få det oversat. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du uploade et eksemplar på det originale sprog sammen med en oversættelse. 
Oversættelsen af dit diplom og dine karakterudskrifter skal være udført af en autoriseret oversætter.

Ansøger fra RUC og Aalborg Universitet

Projekter fra RUC og AAU kan bruges til at opfylde nogle af de specifikke adgangskrav på nogle af CBS’ kandidatuddannelser. Dette gælder dog ikke for cand.merc.-uddannelsen, hvor projekterne ikke kan opfylde de specifikke adgangskrav.

Om dine projekter kan bruges til at opfylde et specifik adgangskrav, kommer an på en konkret vurdering, som vi først laver, når vi behandler din ansøgning.  

Projekterne skal være bestået og fremgå af din karakterudskrift på ansøgningstidspunktet.

Projekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af din karakterudskriften, når du søger, vil ikke blive taget i betragtning.

Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt projekt:

 • Indholdsfortegnelse
 • Resume
 • Problemformulering
 • Bibliografi/litteraturfortegnelse

Ting du ikke skal uploade

Vi bruger ikke CV, GMAT tests, udtalelser fra undervisere, anbefalinger og lignende i vores vurdering af din ansøgning.

Sidst opdateret: Student Affairs // 08/10/2021