Dokumentation til kandidatansøgning

Her kan du læse om dokumentation til din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse.

Du skal uploade alt dokumentation i Ansøgningsportalen inden ansøgningsfristen. Vi vurderer udelukkende din ansøgning ud fra den dokumentation, vi har modtaget inden ansøgningsfristen. Hvis der mangler dokumentation - eller dokumentationen er ufuldstændig - kan det resultere i et afslag.

Læs vores tjekliste over dokumentation (pdf) og find mere specifik information om forskellig dokumentation nedenfor.

Nationalitet 
Du skal uploade en kopi af dit pas, hvor din nationalitet fremgår, når du søger i Ansøgningsportalen. 
 
Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
Karakterudskrift
Du skal uploade en karakterudskrift med alle fag bestået på bachelorniveau inkl. obligatoriske fag og valgfag taget på CBS eller et andet universitet: det er vigtigt, at ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lignende) for samtlige fag fremgår af karakterudskriften.
 
Hvis du har været på udveksling på et andet universitet, skal du også uploade det officielle karakterudskrift fra dit udvekslingssted. Det er ikke et problem hvis udvekslingsstedet bruger et andet karaktersystem eller et andet system end ECTS-point.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Hvis du har sagt ja til at Ansøgningsportalen indhenter dine oplysninger automatisk, vil alle de fag du har været tilmeldt fremgå under: ”Bestående videregående uddannelser” eller ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”. 

Det er vigtigt, at du gennemser filerne under ”Vis/rediger upload” for at tjekke, om Ansøgningsportalen har indhentet den korrekte dokumentation. Du er nemlig selv ansvarlig for at sikre, at dokumentationen, er tilgængelig via din ansøgning(er).

Igangværende fag som er en del af din bachelorgrad
Hvis du ikke er færdig med din bachelorgrad, skal du, udover karakterudskriften, uploade dokumentation på at du er tilmeldt de fag, du mangler for at færdiggøre din bachelorgrad (obligatoriske fag såvel som valgfag eller fag fra udveksling). Dokumentationen skal vise fuld titel og antal ECTS-point på de fag, du er tilmeldt.
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart for at blive fuldt optaget.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du kan vælge udskriften 'Studiestatus' eller 'Udskrift alle forsøg' i dit universitets selvbetjening og uploade den, hvis du er studerende på et dansk universitet.
 
Sprogkrav

Du kan søge om optagelse, selvom du ikke opfylder engelskkravet endnu. Du skal dog uploade dokumentation på, at du er tilmeldt en test/eksamen og selve sprogkravet skal være opfyldt senest inden studiestart. Hvis der er krav om dansk på uddannelsen, skal det være bestået ved ansøgningstidspunktet.

Fra 2021 skal alle sprogkrav være opfyldt på ansøgningstidspunktet.


Husk at tjekke sprogkravet for den uddannelse, som du søger om optagelse på. Se hvilket sprogkrav der gælder på uddannelsens side om adgangskrav. 

Bachelorbevis
Hvis du allerede har færdiggjort din bachelorgrad, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis. Det skal fremgå at bachelorgraden er opnået, og hvilken dato den er færdiggjort.
 
Du kan søge, selvom du ikke har fået dit bachelorbevis (eller bevis for HD 2. del).
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart. Læs mere om at være betinget optaget.
 
Hvis du er bachelorstuderende på CBS, behøver du ikke at uploade dit endelige bachelorbevis - vi kan selv gå ind i systemet og tjekke om du har afsluttet din bachelor inden studiestart.
 
Hvis du ikke er CBS studerende, skal du uploade dit endelige bachelorbevis (og karakterudskrift) inden studiestart for at blive fuldt optaget.
 
Bemærk: CBS Admissions laver stikprøver for at tjekke op på uploadet dokumentation. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan blive bedt om at komme ind med din originale dokumentation.
Fagbeskrivelse 
Du skal uploade fagbeskrivelser for fag, som du mener kan opfylde adgangskravene eller kan have betydning ved udvælgelse (læs mere om udvælgelse på uddannelsens optagelsesside).

Hvis du er i tvivl, upload en fagbeskrivelse. Hvis der er en adgangsvurdering for din uddannelse, skal du ikke uploade fagbeskrivelser for de obligatoriske fag, men kun for valgfag.

Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag taget på CBS.

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 fagbeskrivelser, kan du samle dem i én fil (word eller pdf).
Bachelorprojekt eller praktik 
Bachelorprojektet kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav for en uddannelse. I særlige tilfælde kan et projekt, der er bestået ved ansøgningsfristen, bruges som en del af udvælgelseskriterierne.

Bemærk: Bachelorprojektet kan ikke under nogen omstændigheder bruges som en del af udvælgelseskriterierne for cand.merc.

Bachelorprojekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning.

Følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt bachelorprojekt: indholdsfortegnelse, resume, problemformulering, bibliografi/litteraturfortegnelse. Derudover skal opgaven være listet på din karakterudskrift ved ansøgningsfristen.
 
Praktik kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav for en uddannelse. I særlige tilfælde kan et praktikophold, der er bestået ved ansøgningsfristen, bruges som en del af udvælgelseskriterierne. Praktikophold, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning.

Følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et afsluttet praktikophold i forhold til udvælgelseskriterier:
 1. Praktikopholdet skal indgå i din bacheloruddannelse og fremgå af din karakterudskrift ved ansøgningsfristen.
 2. Praktikopholdet skal være tildelt ECTS-point, og det skal være angivet som bestået.
 3. Læringsmål for praktikopholdet skal være dokumenteret.
 4. Hele praktikrapporten skal være uploadet som pdf-fil.
Fag som ikke er en del af din bachelorgrad 
Har du bestået eller er i gang med andre fag, der ikke er en del af din adgangsgivende bachelorgrad?

Du skal uploade det officielle karakterudskrift for de fag, du har bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du forventer at afslutte fag på bachelorniveau inden studiestart, som er relevante for den kandidatuddannelse, du søger, skal du uploade dokumentation for tilmelding af disse fag.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt fagene officielt, skal du uploade dokumentation, der tydeligt indikerer, hvilke fag du forventer at afslutte før studiestart.

Dokumentationen for fag, der ikke er del af din bachelor (både beståede og igangværende) skal indeholde følgende:
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Fagets officielle titel
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Fagbeskrivelse (hvis faget ikke er fra CBS)
 • Fagets startdato (hvis du endnu ikke har bestået faget)
 • Dato for hvornår faget er bestået / du forventer at bestå faget (vær gerne så præcis som mulig)

Bemærk, at der er to typer fag, du kan tage ud over din bachelorgrad:

Suppleringsfag
Suppleringsfag er fag, som du kan tage for at opfylde de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • der er regler for hvor meget du kan supplere og hvornår du kan tage suppleringsfag. Se reglerne for supplering.
 • tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet
 • suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Ekstra fag
Ekstra fag er fag, som du kan tage for at stille dig selv bedre i udvælgelsen, hvis de er relevante i forhold til udvælgelseskriterierne for kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • ekstra fag skal være bestået på ansøgningstidspunktet
 • ekstra fag skal være dokumenteret, når du søger (i form af karakterudskrift)
Egenvurdering 
I et særskilt dokument kan du skrive, hvilke specifikke adgangskrav, du mener dine fag dækker. Du kan også skrive hvilke fagområder, du mener dine fag dækker i forhold til udvælgelseskriterierne på den uddannelse, du søger.

Du skal ikke lave en egenvurdering for fag taget på CBS.

Læs mere om egenvurdering og find blanketten
Motiveret ansøgning 
Du skal lave en motiveret ansøgning i de her tilfælde:

1. Hvis du søger en uddannelse hvor  motiveret ansøgning indgår i udvælgelsen. Når du har besluttet, hvilken uddannelse du vil søge, kan du finde ud af, om motiveret ansøgning er en del af udvælgelsen ved at se på uddannelsens side om adgangskrav. Bemærk, at motiveret ansøgning ikke en del af udvælgelsesprocessen på cand.merc. (medmindre man er dispensat - se mere nedenfor).

2. Hvis du søger om et scholarship. Find mere information om scholarship for ikke-EU/EØS ansøgere.

3. Hvis du søger om at blive optaget som dispensat. Hvis du ikke har en bachelorgrad (og ikke får en), kan du søge som dispensat og her indgår en motiveret ansøgning som en del af vurderingen. Læs mere om hvordan du søger som dispensat.  
CV, anbefalinger og lignende

Vi bruger ikke CV, GMAT tests, udtalelser fra undervisere, anbefalinger og lignende i vores vurdering af din ansøgning.
 
Oversættelse 
Hvis din dokumentation er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal det ikke oversættes. Hvis din dokumentation er på tysk eller fransk, opfordrer vi dog til at få det oversat. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du uploade et eksemplar på det originale sprog sammen med en oversættelse. 
Oversættelsen af dit diplom og dine karakterudskrifter skal være udført af en autoriseret oversætter.

Ansøger fra RUC

Projekter fra RUC kan til visse af CBS’s kandidatuddannelser bruges til at opfylde nogle af de specifikke adgangskrav. Dette gælder dog ikke for cand.merc.-uddannelsen, hvor projekterne ikke kan opfylde de specifikke adgangskrav.

Om dine projekter kan bruges til at opfylde et specifik adgangskrav, kommer an på en konkret vurdering, der først bliver foretaget under behandlingen af din ansøgning.  

Projekterne skal være bestået og fremgå af din karakterliste på ansøgningstidspunktet.

Projekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning.

Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt projekt:
 

 • Indholdsfortegnelse
 • Resume
 • Problemformulering
 • Bibliografi/litteraturfortegnelse

Du kan læse om bachelorprojekter under ”Bachelorprojekt eller praktik” ovenfor.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 09/01/2020