Dokumentation til kandidatansøgning

Her kan du læse om dokumentation til din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse.

Du skal uploade alt dokumentation i Ansøgningsportalen inden ansøgningsfristen. Vi vurderer udelukkende din ansøgning ud fra den dokumentation, vi har modtaget inden ansøgningsfristen. Hvis der mangler dokumentation - eller dokumentationen er ufuldstændig - kan det resultere i et afslag.
 

Nationalitet 
Du skal uploade en kopi af dit pas, som dokumentation på din nationalitet. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du også upload et ID-kort der tydeligt viser din nationalitet.
 
Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade en kopi af begge dine pas.
 
Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
Karakterudskrift
Du skal uploade en officiel karakterudskrift med alle de fag, du har bestået på bachelorniveau, inkl. obligatoriske fag og valgfag.

Det skal være en scannet kopi af en officiel udskrift med en underskrift eller et stempel fra dit uddannelsessted. 

Det er vigtigt, at ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lignende) for alle fag står af karakterudskriften.
 
Hvis du har været på udveksling på et andet universitet, skal du også uploade det officielle karakterudskrift fra dit udvekslingssted. Det er ikke et problem hvis udvekslingsstedet bruger et andet karaktersystem eller et andet system end ECTS-point.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter

Du behøver ikke selv uploade en karakterudskrift med underskrift, hvis du har sagt ja til at Ansøgningsportalen indhenter dine oplysninger. Din karakterudskrift kommer automatisk med i din ansøgning.

Dine karakterudskrifter ligger under punktet ”Bestående videregående uddannelser” eller ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”.

Det er vigtigt, at du tjekker karakterudskriften under ”Vis/rediger upload” for at se, om Ansøgningsportalen har indhentet den korrekte dokumentation. Du er nemlig selv ansvarlig for at sikre, at der er den nødvendige dokumentation i din ansøgning.

Igangværende fag som er en del af din bachelorgrad
Hvis du ikke er færdig med din bachelorgrad, skal du, udover karakterudskriften, uploade dokumentation på, at du er tilmeldt de fag, du mangler for at færdiggøre din bachelorgrad (obligatoriske fag såvel som valgfag eller fag fra udveksling). Dokumentationen skal vise fuld titel og antal ECTS-point på de fag, du er tilmeldt.
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart for at blive fuldt optaget.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du kan vælge udskriften 'Studiestatus' i dit universitets selvbetjening og uploade den, hvis du er studerende på et dansk universitet.
Sprogkrav

Husk at tjekke sprogkravet for den uddannelse, som du søger ind på. Se hvilket sprogkrav der gælder på uddannelsens side om adgangskrav. 

Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Hvis du søger ind på MSc in Business Administration and Ebusiness i Vinterrunden 2020/2021, skal engelskkravet dog først være opfyldt senest 31. januar 2021.


Hvis du skal tage en sprogtest, er det nødvendigt at vi har resultatet af testen senest ved ansøgningsfristen. Det er derfor vigtigt, at du tager en test i så god tid, at vi kan nå at få resultatet inden fristen. Du skal regne med, at der godt kan gå 3-4 uger fra du har taget en test til vi kan få resultatet.

Hvis du opfylder sprogkraver med din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis eller en karakterudskrift med stempel og underskrift. En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation.

Bachelorbevis
Hvis du allerede har færdiggjort din bachelorgrad, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis. Det skal fremgå at bachelorgraden er opnået, og hvilken dato den er færdiggjort.
 
Du kan søge, selvom du ikke har fået dit bachelorbevis (eller bevis for HD 2. del).
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart. Læs mere om at være betinget optaget.
 
Hvis du er bachelorstuderende på CBS, behøver du ikke at uploade dit endelige bachelorbevis - vi kan selv gå ind i systemet og tjekke, om du har afsluttet din bachelor inden studiestart.
 
Hvis du ikke er CBS studerende, skal du uploade dit endelige bachelorbevis (og karakterudskrift) inden studiestart for at blive fuldt optaget.
 
Bemærk: CBS Admissions laver stikprøver for at tjekke op på uploadet dokumentation. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan blive bedt om at komme ind med din originale dokumentation.
Fagbeskrivelse 
Du skal uploade fagbeskrivelser for alle de fag, som du mener kan opfylde adgangskravene eller kan have betydning ved udvælgelse (læs mere om udvælgelse på uddannelsens optagelsesside).

Hvis du er i tvivl, upload en fagbeskrivelse. Hvis der er en adgangsvurdering for din uddannelse, skal du ikke uploade fagbeskrivelser for de obligatoriske fag, men kun for valgfag.

Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag taget på CBS.

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 fagbeskrivelser, kan du samle dem i én fil (word eller pdf).
Bachelorprojekt eller praktik 
Bachelorprojekt eller praktik/projektorienteret forløb kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. De kan heller ikke bruges som en del af udvælgelseskriterierne.

Du skal derfor ikke uploade dit bachelorprojekt eller din praktikrapport.
Fag som ikke er en del af din bachelorgrad 
Har du bestået eller er i gang med andre fag, der ikke er en del af din adgangsgivende bachelorgrad?

Du skal uploade det officielle karakterudskrift for de fag, du har bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du forventer at afslutte fag på bachelorniveau inden studiestart, som er relevante for den kandidatuddannelse, du søger, skal du uploade dokumentation for tilmelding af disse fag.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt fagene officielt, skal du uploade dokumentation, der tydeligt indikerer, hvilke fag, du forventer at afslutte før studiestart.

Dokumentationen for fag, der ikke er del af din bachelor (både beståede og igangværende) skal indeholde følgende:
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Fagets officielle titel
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Fagbeskrivelse (hvis faget ikke er fra CBS)
 • Fagets startdato (hvis du endnu ikke har bestået faget)
 • Dato for hvornår faget er bestået / du forventer at bestå faget (vær gerne så præcis som mulig)

Bemærk, at der er to typer fag, du kan tage ud over din bachelorgrad:

Kvalificerende suppleringsfag
Suppleringsfag er fag, som du kan tage for at opfylde de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • der er regler for hvor meget du kan supplere og hvornår du kan tage de kvalificerende suppleringsfag. Se reglerne for supplering.
 • tilmelding til kvalificerende suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet
 • kvalificerende suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Udvælgelsesfag
Fag, som du kan tage for at stille dig selv bedre i udvælgelsen, hvis de er relevante i forhold til udvælgelseskriterierne for kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • udvælgelsesfag skal være bestået på ansøgningstidspunktet
 • udvælgelsesfag skal være dokumenteret, når du søger (i form af karakterudskrift)
Egenvurdering 
Du kan skrive, hvilke specifikke adgangskrav, du mener dine fag dækker i et separat dokument. Du kan også skrive, hvilke fagområder, du mener dine fag dækker i forhold til udvælgelseskriterierne på den uddannelse, du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.

Du skal ikke lave en egenvurdering for fag taget på CBS.

Læs mere om egenvurdering og find blanketten
Motiveret ansøgning 
Du skal lave en motiveret ansøgning i de her tilfælde:

1. Hvis du søger en uddannelse hvor  motiveret ansøgning indgår i udvælgelsen. Når du har besluttet, hvilken uddannelse du vil søge, kan du finde ud af, om motiveret ansøgning er en del af udvælgelsen ved at se på uddannelsens side om adgangskrav. Bemærk, at motiveret ansøgning ikke en del af udvælgelsesprocessen på cand.merc. (medmindre man er dispensat - se mere nedenfor).

2. Hvis du søger om et scholarship. Find mere information om scholarship for ikke-EU/EØS ansøgere.

3. Hvis du søger om at blive optaget som dispensat. Hvis du ikke har en bachelorgrad (og ikke får en), kan du søge som dispensat og her indgår en motiveret ansøgning som en del af vurderingen. Læs mere om hvordan du søger som dispensat.  
CV, anbefalinger og lignende

Vi bruger ikke CV, GMAT tests, udtalelser fra undervisere, anbefalinger og lignende i vores vurdering af din ansøgning.
 
Oversættelse 
Hvis din dokumentation er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal det ikke oversættes. Hvis din dokumentation er på tysk eller fransk, opfordrer vi dog til at få det oversat. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du uploade et eksemplar på det originale sprog sammen med en oversættelse. 
Oversættelsen af dit diplom og dine karakterudskrifter skal være udført af en autoriseret oversætter.

Ansøger fra RUC og Aalborg Universitet

Projekter fra RUC og AAU kan bruges til at opfylde nogle af de specifikke adgangskrav på nogle af CBS’ kandidatuddannelser. Dette gælder dog ikke for cand.merc.-uddannelsen, hvor projekterne ikke kan opfylde de specifikke adgangskrav.

Om dine projekter kan bruges til at opfylde et specifik adgangskrav, kommer an på en konkret vurdering, som vi først laver, når vi behandler din ansøgning.  

Projekterne skal være bestået og fremgå af din karakterudskrift på ansøgningstidspunktet.

Projekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af din karakterudskriften, når du søger, vil ikke blive taget i betragtning.

Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt projekt:

 • Indholdsfortegnelse
 • Resume
 • Problemformulering
 • Bibliografi/litteraturfortegnelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 21/10/2020