Fag på kandidatniveau

Her kan du se alle enkeltfag og valgfag, CBS udbyder på kandidatniveau.

Her kan du se alle de enkeltfag, CBS udbyder på kaniddatniveau i hhv. efteråret og foråret. Alle enkeltfag udbydes også som valgfag til CBS' fuldtidsstuderende.

Du finder det største udvalg af fag i efterårssemesteret, da det er her CBS' fuldtidsstuderende tager deres valgfag. 

Undervisnings- og eksamensperioder

Fagene udbydes enten som quarter- eller semesterfag. Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag: 

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester uge 35 til 51 december/januar
Forår Undervisning Eksamen
Q3: 3. quarter uge 5 til 12 uge 13/14/15
Q4: 4. quarter uge 14 til 21 uge 22/23
Semester uge 5 til 22 maj/juni

Enkeltfag på kandidatniveau

Fagene udbydes hhv. i efterårssemestret og forårssemestret. Forårets enkeltfag offentliggøres slut september og efterårets enkeltfag i midt marts. 

Bemærk, at du ikke kan tilmelde dig kurser, hvor der står Not established eller Closed for further enrolment under Remarks/status.

Læs mere om fagets indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

Autumn 2024

Course Course code Period running Remarks/Status
A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? CINTV1015U Semester Part of the Minor in Digital Business Development. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Accounting Information Systems CCMAV1015U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Advanced Topics in Energy and Environment: Sustainable Development and Policy CCMVV2431U Semester  NOT ESTABLISHED
Aktuelle problemstillinger inden for revision CCMAV2302U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Applied Mindfulness and Compassion CPSYV2302U Semester  
Applied Urban Economics and Real Estate CCMVV1443U Semester  
Artificial Intelligence in Business and Society CDIBV1004U Semester  
Besvigelser CCMAV2013U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Big Data Analytics CDSCV1900U Semester  
Big Tech Platforms: Technology, Power & Politics CPOLV1024U Q1  
Boligøkonomi og -finansiering CCMVV1144U Semester  
Brand Analytics CCMVV2447U Q2 Part of the Minor in Excellence in Brand Strategy and Analytics. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Brand Strategy & Business Processes CCMVV2445U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Excellence in Brand Strategy and Analytics. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Business & Human Rights: Governance, SDGs and fair transitions CCBLV2301U Q1  
Business Data Processing and Business Intelligence CDSCV1005U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Business Process Excellence CCMVV4066U Semester  
Cases in Corporate Finance CCMVV4061U Semester  
Causal Data Science for Business Decision Making CCMVV2424U Semester  
Circular Economies for Sustainability (online course) CCMVV1459U Q1  
Circular Economy – Business models for the 21st Century CCMVV2416U Q1  
City and Destination Branding (online course) CCMVV2320U Q1  
Climate Change and Business Transformation CCMVV2307U Semester  
Common Law and Contracts CJURV1042U Semester Part of the Minor in Law and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Communication and Social Media Management CKOMV1502U Semester Part of the Minor in International Business Communication. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. Please note that this minor includes courses in both the autumn and spring semesters
Concepts in Social Data Analytics CDIBV2406U Semester Part of the Minor in Data, Martketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation CCMVV1801U Semester  
Consumer Psychology CPSYV3006U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Corporate Political Responsibility in Theory and Practice CCMVV2406U Q1 Part of the Minor in Sustainable Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Corporate Sustainability in Global Supply Chains CCMVV2407U Semester Part of the Minor in Sustainable Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Cost and Management Accounting CCMVV2456U Semester Part of the Minor in Accounting and Finance. This course can be taken as part of the minor or as an individual course
Creating markets for sustainable products CCMVV4019U Semester Part of the Minor in Sustainable Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Creative Industries, Innovation and Strategy CCMVV2302U Semester  
Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments CCBLV1031U Semester Part of the Minor in Environmental Social and Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Cross Section and Panel Econometrics CMECV1702U Semester  NOT ESTABLISHED
CSE Entrepreneurship Programme CCMVV5023U Semester  
Customer Experience and Business Model Innovation CCMVV1761U Q2 Part of the Minor in Marketing and Innovation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Cybersecurity Foundations, Threats, and Compliance CDSCV2402U Semester Part of the Minor in Data in Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Cybersecurity: Risk in Business Management CDIBV1001U Semester  
Data Science: Data Driven Decision Making CCMVV1402U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Dataanalyse i revision CCMAV3010U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Decision Making for Strategy Execution CCMVV2308U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Design and implementation of global strategy CCMVV2441U Semester Part of the Minor in International Business Strategy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Designing Digital Business CINTV2021U Semester Part of the Minor in Digital Business Development. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Designing Imaginative Business Models CCBLV1039U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Motivational letter required
Designing Organizations: People, Incentives, and Structure CCMVV2450U Q2  NOT ESTABLISHED
Digital Entrepreneurship CDIBV2401U Semester NOT ESTABLISHED 

Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Digital Marketing Strategy and Technology CDIBV2405U Semester Part of the Minor in Data, Martketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Digital Markets & Strategy CCMVV2423U Semester  
Digital Strategy and Innovation CCMVV2451U Q2  
Digital technologies and the multinational firm CCMVV2442U Q1 Part of the Minor in International Business Strategy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Digital Transformation of Business (Designed for Digital) (online course) CCMVV4062U Semester  
Digital Transformation of Work CDIBV2404U Semester Part of the Minor in Data, Martketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Digital Transformations and the Law CJURV1041U Semester Part of the Minor in Law and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Econometric Analysis of Firm Data CCMVV2401U Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Embodied Leadership CSOCV1036U Semester  
Energy Economics, Markets, and Policy CCMVV2432U Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Energy System Economics and Modelling CCMVV2429U Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting CCBLV1032U Semester Part of the Minor in Environmental Social and Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Erhvervsbeskatning CCMAV2010U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
ESG Rapportering: Regulering, datakrav og virksomhedscases CCMAV2401U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
ESG, Sustainable and Impact Investments CCBLV1030U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Environmental Social and Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Evidence-based Management CCMVV2454U Semester  NOT ESTABLISHED
External Growth Strategies CCMVV5037U Q1  
Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach CCBLV1800U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Financial Engineering CMECV1251U Semester  
Financial Statement Analysis and Valuation CCMVV1645U Semester  
Financing Innovation and Entrepreneurship CCMVV2427U Q1  
Forhandling og konflikthåndtering CSOCV1003U Semester  
Foundations of Digital Ventures CDIBV2403U Semester NOT ESTABLISHED

Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Game Theory for Business and Data-driven Decision Making CDSCV1002U Semester  
Global Sourcing Management: A Sustainable Procurement Perspective CCMVV2440U Q1  
Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world CCMVV4069U Q1 Part of the Minor in Risk Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era (Online course) CCMVV1732U Semester  
How Design Creates Value CSOCV1030U Q1  
Hybridarbejde - balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på CCMVV2312U Semester  
Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity CCMVV2430U Semester  
Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance CCMVV1901U Semester  NOT ESTABLISHED
Innovation and Strategy in the Digital Economy CDSCV2401U   Q2 Part of the Minor in Data in Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
International Lobbying & Corporate Public Policy CKOMV1508U Q1  
International Marketing and Sales CCMVV2453U Q1 NOT ESTABLISHED

Part of the Minor in International Marketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
International Markets and Consumers CKOMV1503U Semester Part of the Minor in International Business Communication. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. Please note that this minor includes courses in both the autumn and spring semesters
International Negotiations CCMVV4025U Q2 ¤ Q3  
International Skatteret CCMAV1002U Semester CANCELLED
International Skatteret & Skattepolitik CJURV2402U Semester  
Introduction to Machine Learning for Economics CEADV2401U Semester Motivational letter required
Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach CEADV2402U Semester Motivational letter required
IT - kontrol og revision CCMAV1014U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Journey Through the World of International Marketing and Management Research CCMVV2448U Q2 NOT ESTABLISHED

Part of the Minor in International Marketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Kapitalselskaber CJURV7072U Semester  
Køb og Salg af virksomheder CCMVV1483U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Køb og salg af virksomheder (jura) CJURV2403U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Law and Management CJURV7075U Semester Part of the Minor in Law and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Leadership and governance at Multinational Enterprises CCMVV2443U Semester Part of the Minor in International Business Strategy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd CCMVV1735U Semester  
Managing Organizational Change and Development CCMVV1680U Semester  
Managing product development and innovation CCMVV2612U Q1  
Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation CCMVV1688U Q1  
Market Dynamism and Marketing Excellence CCMVV1763U Q1 Part of the Minor in Marketing and Innovation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Mathematical Finance 2: Continuous Time Finance CMECV1250U Q2  
Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications CMECV1063U Q2  
Modern Finance and Corporate Finance CPHIV1801U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Modern Technology: In Philosophy, Organizations, and Ethics CPHIV2014U Semester  
Momsret CCMAV1011U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Monetary Policy CMECV1248U Semester  
Negotiation: Theory and Practice CCMVV2313U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Neuro Research Design CCMVV5032U Q1 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Neuroeconomics CCMVV1553U Q2 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Neuromarketing (Online course) CCMVV1417U Q2 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Open Innovation and Branding CCMVV1762U Q2 Part of the Minor in Marketing and Innovation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Organizing For Desirable Futures CSOCV2401U Semester Part of the Minor in Building Organizations for Sustainable Futures: Business and Economics in Transformation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
Panel Econometrics CMECV1249U Semester  NOT ESTABLISHED
Pension Economics CCMVV1915U Semester  
Personalejura og arbejdsret CSOCV1029U Semester  
Persondataret og corporate compliance CCMAV1019U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Personselskaber CCMAV3004U Semester NOT ESTABLISHED

This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Perspectives in Strategic Brand Management CCMVV2446U Q2 Part of the Minor in Excellence in Brand Strategy and Analytics. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Pricing Strategies CCMVV1449U Q2  
Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis CPSYV1502U Semester  CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

NB! Faget kan kun vælges i 1. og 2. runde
Python for the Financial Economist CCMVV2413U Semester  
Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning CCMVV1450U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Risk Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures CSOCV1026U Semester Part of the Minor in Building Organizations for Sustainable Futures: Business and Economics in Transformation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
Selskabsskatteret CCMAV1000U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Service Design and Innovation CDIBV2402U Semester NOT ESTABLISHED

Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
Social Media Marketing (online course) CCMVV4040U Q2  
Sport Management and Marketing CCMVV2606U Semester  
Strategic Risk Leadership: Engaging a world of risk, uncertainty, and the unknown CCMVV2301U Q2 Part of the Minor in Risk Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Strategy Analysis CCMVV2449U Q1 NOT ESTABLISHED

Part of the Minor in International Marketing and Management. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Sustainable Management Accounting and Finance CCMVV1676U Q1  
Sådan tænker journalister CKOMV2301U Semester  
Technology Strategies CCMVV2444U Q1  
The Art of Leadership in Crisis CSOCV2402U Semester Part of the Minor in Building Organizations for Sustainable Futures: Business and Economics in Transformation. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
The Business Application of Generative AI CINTV2401U Semester  
The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies CCMVV1731U Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
The Strategist’s Toolbox CCMVV1455U Semester  
Time Series for Economics, Business and Finance CCMVV1727U Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Topics in Corporate Finance CEADV2403U Semester Motivational letter required
Transfer Pricing i Multinational Enterprises CCMAV1012U Semester This course is only available to CBS full degree students and credit transfer students.
Transforming IT Management for Digital Business CINTV3004U Semester Part of the Minor in Digital Business Development. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
Value-creating contracts CCMVV2452U Semester  NOT ESTABLISHED
Videregående markedsret CJURV7058U Semester  

 

MANDATORY COURSES OFFERED AS SINGLE COURSES/ELECTIVES

In addition to the single courses listed above, CBS offers a range of courses from our fulltime programmes as single courses/electives. When you join these courses, you will follow classes and lectures alongside our master students who take the course as a mandatory part of their study programme.

These courses have a limited number of places as a lot of CBS students are already signed up for them.

Course Course code Period running Remarks/Status
Applied Machine Learning CINTO2401U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Asset Pricing CEADO1002U Semester Motivational letter required
Bioentrepreneurship CBIOO1008U Q2 Motivational letter required. Part of the Minor in Bioentrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Bio-Markets CBIOO1005U Q1 Motivational letter required. Part of the Minor in Bioentrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets CCBDO1001U Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies. The courses can only be taken as a minor (please register to minor code) 
Civilproces, voldgift og mediation CJURO1018U Semester  
Contract, Agency and Game Theory CEADO1001U Semester Motivational letter required
Corporate Finance CEADO1003U Semester Motivational letter required
Corporate Finance CFIAO1002U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Accounting and Finance. The courses starting with the code CFIAO can only be taken as a minor (please register to minor code) and the course TEMP can be taken as part of the minor or as an individual course
Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics CDSCO2002U Semester Part of the Minor in Data in Business. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. The minor os for CBS students only. This course is for CBS students only
Diversity Management – Diversity, Gender and Equality in Organisations CCDCO1002U Q2 CCDCO1001U and CCDCO1002U have one common exam  - students must take both courses.
Econometrics CEADO1004U Semester Motivational letter required
Finance and Accounting in Bio-Business CBIOO1007U Q1 Motivational letter required
Financial statement Analysis CFIAO1004U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of the Minor in Accounting and Finance. The courses starting with the code CFIAO can only be taken as a minor (please register to minor code) and the course TEMP can be taken as part of the minor or as an individual course
Frontiers of Digital Healthcare CIHCO1602U Q2 Motivational letter required
Globale transformationer, risikostyring og kriseledelse CKOMO2006U Q1  
Governance and Development CCBDO1004U Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies. The courses can only be taken as a minor (please register to minor code) 
Health Care Innovation and Management CIHCO1005U Q1 Motivational letter required
Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit CIHCO1603U Q1 Motivational letter required
Health Systems and Innovation CIHCO2004U Q2 Motivational letter required
Innovation Challenges in BioBusiness CBIOO1009U Q2 Motivational letter required. Part of the Minor in Bioentrepreneurship. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses
Innovation in a Digital World CINTO4001U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
International Business and Economic Development CCBDO1002U Q2 Part of the Minor in Business and Development Studies. The courses can only be taken as a minor (please register to minor code) 
Juridisk og Strategisk Spilteori CJURO2002U Semester  
Leading and Managing Intercultural Projects CCDCO2006U Q1  
Managerial Statistics for Innovation CIHCO2007U Q1 Motivational letter required
Managing in Global Workplaces CCDCO1005U Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Managing IT Project Complexities CINTO4002U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Organisational Change CCDCO1001U Q2 CCDCO1001U and CCDCO1002U have one common exam  - students must take both courses.
Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? CCBDO1009U Q2  
Strategi og kommunikation CKOMO1046U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Strategic Management CJURO2001U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Strategy Making and Information Technology CINTO1901U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
The Organization of Health Care Innovation CIHCO1003U Q2 Motivational letter required
Transformationens politik - samfundstendenser og ledelse i organisationer CKOMO2007U Q2  
Videregående obligationsret CJURO1046U Semester  

Spring 2024

Course Course code  Period running Remarks/Status
Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations CCMVV1738U Semester  NOT ESTABLISHED
Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups CCMVV1458U Semester  NOT ESTABLISHED
Applying Data Analytics in Digital Business CDIBV1002U Semester  
Benchmarking CMECV2001U Q4  
Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business CCMVV1739U Semester  NOT ESTABLISHED
Bæredygtighed mod et værdikædeperspektiv - Valg af kontraheringsform CJURV2360U Semester  
Compliance  CJURV2105U  Semester  
Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation CCMVV1801U Semester  
Consumer Culture and Market Segmentation CKOMV1504U Semester  
Consumer Psychology CPSYV3006U Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Corporate Governance CCMAV2301U Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students. 
Corporate Governance CCMVV1147U Semester  NOT ESTABLISHED
Cross-Cultural Leadership CKOMV1505U Semester  
Digital Platforms CDIBV1003U Semester  NOT ESTABLISHED
Digital Transformation Management  (T) CBUSV2032U Semester  
Erstatning og Forsikring CJURV1151U Semester  
EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver CJURV2101U Semester  
Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity CCMVV2430U Semester  NOT ESTABLISHED
Intern revision CCMAV3000U Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students. 
International Negotiations CCMVV4025U Q3  
Kreditrisiko – modeller med anvendelse CMECV1014U Semester  
Køb og Salg af virksomheder CCMVV1483U Semester  
Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd CCMVV1735U Semester  NOT ESTABLISHED
Personnel Economics for Managers CCMVV5038U Q3  NOT ESTABLISHED
Predictive Modeling og Machine Learning CMECV1247U Semester  
Pricing Strategies CCMVV1449U Semester  NOT ESTABLISHED
Regulering af markeder CJURV1601U Semester  
Statistisk analyse af finansielle data CMECV1022U Semester  
Strategic Change Management CCMVV1652U Q3  NOT ESTABLISHED
Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv CJURV2102U Semester  
Strategy and Organizational Structure CCMVV2415U Q4  NOT ESTABLISHED
Sustainable and Responsible Business Conduct: What functional managers should know CCMVV2323U Semester  NOT ESTABLISHED
The Economics of Sports CCMVV4037U Semester  
The role of emotions in marketing and communication management (online course) CCMVV4034U Q3  
Understanding and Regulating Data-Driven Business Models (P) CBUSV1705U Semester  NOT ESTABLISHED
Videregående arbejdsret og personaleøkonomi CJURV1149U Semester  
Videregående EU konkurrenceret og industriøkonomi CJURV2150U Semester  
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi CJURV1153U Semester  

Mandatory courses offered as single courses/electives

In addition to the single courses listed above, CBS offers a range of courses from our fulltime programmes as single courses/electives. When you join these courses, you will follow classes and lectures alongside our master students who take the course as a mandatory part of their study programme.

These courses have a limited number of places as a lot of CBS students are already signed up for them.

Course Course Code  Period running Remarks/Status
Advanced Industrial Organization COECO1055U Semester Motivational letter required
Advanced Macroeconomics CPOLO1901U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Advanced Strategic Information Management CINTO1017U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Africa, Global Value Chains and Development CCBLO1801U Semester  
Artificial Intelligence and Machine Learning CINTO4003U Semester  
Behavioural Economics CPHIO2002U Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Behavioural Economics and Public Policy CPOLO1906U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Communication in a Datafied World CKOMO2005U Semester  
Communicative Dilemmas and Public Affairs CKOMO2304U Semester  
Corruption: Causes, Consequences and Policies CPOLO1905U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Data Economics CDSCO2003U Semester  
Derivatives and Risk Management COECO1067U Semester Motivational letter required
Digital Data Analytics and Strategic Foresight CKOMO2301U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Digital Marketing and Consumer Cultures CKOMO2302U Semester  
Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders CCBLO2012U Semester  
Economic Sociology of Markets and Innovation CPHIO3009U Q4 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Energy Transition for Sustainable Development in Latin America CCBLO2301U Semester  
Financial Econometrics COECO1056U Semester Motivational letter required
Foundations of Health Care IT CIHCO2001U Semester Motivational letter required
Global Innovation Strategies CPOLO1902U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Governing Risk in the World Economy CPOLO2051U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Governing the Green Transition CPOLO2053U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Information Economics and Business CINTO1016U Semester  
Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery CIHCO2002U Semester Motivational letter required
International Business, Responsibility and Communication CKOMO3014U Semester  
Internet of Things CINTO1014U Semester  
Leading Complex Organizations CCDCO1004U Semester  
Machine Learning and Deep Learning CDSCO2004U Semester  
Macroeconomics - The Global Economy COECO1070U Semester Motivational letter required
Managing Organizational Change: Perspectives on Theory and Practice CCDCO2003U Semester Skype exams not accepted. The exam will likely be from 17 June (we will try to schedule exchange students for the first day of the exam due to possible termination of their tenancy)
Managing People in Multinational Corporations CPOLO1033U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Natural Language Processing and Text Analytics CDSCO1002U Semester  
Political Communication and Public Affairs CKOMO2303U Semester  
Predictive Analytics CDSCO1005U Semester  
Societal Actors, Issues and Agendas CKOMO3015U Semester  
Sustainable Business: Critical and Constructive Approaches CPHIO2016U Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Technology and Organization in a Digital World CINTO1013U Semester  
The Digital Organization CKOMO2004U Semester  
The EU as a Global Actor CCBLO2004U Semester  
Topics in Public Economics CPOLO1911U Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT