Bæredygtig forbrugeradfærd


 

CBS’ forskning inden for grøn adfærd tager udgangspunkt i, at individuel adfærd og husholdningers forbrug spiller en central rolle i forhold til at nedbringe den generelle miljøpåvirkning. Forskningsområdet er diverst og samler forskellige fokusområder der kan relateres til adfærd. Desuden anvendes et væld af forskellige metodiske tilgange. Som eksempler kan nævnes eksperimentel forskning inden for forbrugeradfærd og cirkulær økonomi. Forskningsområdet har et gennemgående fokus på sammenhængen mellem det individuelle produktvalg og den enkeltes bevidsthed om globale problematikker som fx klimaforandringer og biodiversitetskrisen. Målet er at sikre et evidensbaseret beslutningsgrundlag til regeringer og virksomheder i deres arbejde med at initiere klimavenlig adfærdsomstilling hos forbrugere, borgere, og husholdninger.

Forskningsområdet for bæredygtig forbrugeradfærd arbejder blandt andet med følgende problemstillinger: Hvordan og hvornår vil forbrugeren benytte sig af nye teknologiske løsninger? Hvordan kan nudging og valgarkitektur bruges til at fremme bæredygtige produkter og services til forbrugeren? Hvordan anspores der til samfundsmæssig accept af grønne teknologier og politikker? Hvilken type grønne innovationer efterspørges af forbrugeren?

Forskere

Forskningsprojekter

Sidst opdateret: Green Transition // 01/07/2021