Finansiering og regnskab


 

Grøn omstilling udfordrer finansiering og regnskab. Derfor er det nødvendigt at udvikle nye regnskabsstandarder og redskaber der inkluderer brede miljømæssige indikatorer, når omkostninger skal opgøres på virksomhed-, industri og organisationsniveau. Klassisk regnskabsførelse fokuserer på traditionelle økonomiske mål, hvor grønne regnskaber bidrager med et fokus på miljømæssige mål samt understøtter indsamlingen og integrationen af information om virksomhedernes grønne aktiviteter og politiker.
Inden for finansiering udvikles nye økonomiske modeller og konkrete grønne investeringsprodukter som kan understøtte den grønne udvikling. Grøn finansiering – med produkter som eksempelvis grønne obligationer – fokuserer på at sikre et bedre miljømæssigt afkast af investeringer. Derudover har grøn finansiering potentiale til at være en drivkraft for etableringen af nye grønne projekter samt sikrer en generel nedbringelse af investeringsprojekters klimaaftryk.

Forskningen inden for grøn finansiering og regnskab arbejder blandt andre med følgende spørgsmål: Hvilke økonomiske incitamenter er nødvendige for at få forbrugere, investorer, leverandører og lande til at forfølge en grøn omstilling? Hvordan kan effekten af grønne strategier måles og afrapporteres (investeringer, emissioner)? Hvordan beregnes risiko og afkast i forhold til bæredygtige ESG-investeringer? Hvordan sikres et tilfredsstillende afkast på pensionsfonde der investeres i grøn omstilling? Hvordan kan grøn omstilling promoveres gennem funding – bør der generelt være mere kritik af samarbejde med forurenende virksomheder?

Forskere


Forskningsprojekter

TIME MIRROR

Sidst opdateret: Green Transition // 01/07/2021