Du blev ikke optaget. Hvad nu?

CBS har modtaget 14.642 ansøgninger fra 7.392 ansøgere til 3.181 studiepladser. Hvis du er afvist, er du altså én af 4.211 ansøgere, som heller ikke kom ind på CBS. Her kan du læse, hvad du kan gøre nu.

28/07/2022

What now? 2021

Foto: Bjarke MacCarthy

Igen i år har rigtig mange søgt ind på CBS. Da CBS har langt flere ansøgere end studiepladser, betyder det, at mange bliver afvist. Det kan være rigtig ærgerligt ikke at komme ind på det studie, du havde håbet på. I denne artikel afliver vi nogle af de myter, der er omkring optagelse på CBS’ bacheloruddannelser – og så får du gode råd til, hvad du kan gøre nu.
 

INGEN LEDIGE PLADSER

Fordi CBS har langt flere ansøgere, end vi har studiepladser, er der ingen ledige pladser. Der er heller ikke nogen standby-pladser eller venteliste.

MYTER

Og så til dét med myterne. Der findes flere sejlivede myter omkring optagelse på bacheloruddannelserne på CBS. Lad os aflive nogle af dem:

 • Man skal ikke opfylde adgangskravene, når man søger ind i kvote 2
  Du skal altid opfylde adgangskravene, ligegyldigt om du søger ind via kvote 2 eller kvote 1. Du kan slet ikke blive tilbudt en studieplads, hvis du ikke opfylder adgangskravene.
   
 • Karakterer betyder ikke noget i kvote 2
  Det gør de. I kvote 2 laver vi en helhedsvurdering af dig som ansøger. Her indgår dine karakterer også, og så ser vi på, hvad du har lavet, siden du blev færdig med gymnasiet. Vi lægger også stor vægt på din motiverede ansøgning på de uddannelser, der har sådan en.
   
 • Den motiverede ansøgning er det eneste, der tæller
  Det er det ikke. Din motiverede ansøgning betyder meget, men der er også andre ting, der indgår, fordi vi laver en helhedsvurdering af dig som ansøger.
   
 • Der er en venteliste til pladser, hvis optagne studerende springer fra
  CBS har ingen standby-pladser, så selvom du har krydset feltet af i optagelse.dk, så har det ingen betydning. CBS har heller ingen venteliste eller ledige pladser.

PLAN B - 5 gode råd

Hvis du er blevet afvist og ikke har en plan B, så er det en god idé at få en nu.

Studievejleder på CBS Thomas Gylling har i mange år vejledt afviste ansøgere. Thomas har fem gode råd til dig, der ikke er kommet ind:

 1. Lad ikke skuffelsen fylde for meget – læg en ny plan
  ”Med det niveau, kvotienterne har, er det meget dygtige ansøgere, vi er nødt til at afvise. De fleste afviste er fuldt ud kvalificerede til at læse på CBS, så det vigtigste er, at man som afvist ansøger ikke bliver skuffet over sig selv. Nåleøjet bliver desværre mindre og mindre, og det giver sig selv, at mange ikke kommer igennem det. Men det har ikke noget med dig at gøre. Du skal ”bare” lægge en ny plan.”
   
 2. Undersøg om andre uddannelser har ledige pladser
  ”Der er mange gode uddannelser landet over, hvor der stadig er ledige pladser, og måske er der en uddannelse, der passer til dig. Måske kan du komme til at læse det samme eller næsten det samme, som du ville læse på CBS, og så kan du komme i gang med at læse allerede i år.”
   
 3. Undersøg hvordan du kan forbedre dine chancer næste år
  ”Hvis du er sikker på, at du vil ind på dén uddannelse på CBS, som du ikke kom ind på i år, skal du se på, hvordan du kan forbedre dine chancer for at komme ind til næste år. Læs kvote 2-reglerne og deltag i infomøder om optagelse, og overvej, hvad du kan gøre. Sådan noget som at have arbejdet på fuld tid i udlandet er med til at øge dine chancer, men har du egentlig lyst til at bruge ét år på at forbedre
  dine chancer for MÅSKE at blive optaget til næste år? Der kan ikke gives garantier, heller ikke selvom du i det kommende år knokler som en gal for at kvalificere dig.”
   
 4. Lav en plan A, B og C
  ”Hvis du venter med at søge ind igen til næste år, så lav en plan A, B og C på forhånd. Vælg mange prioriteter og sæt dig godt ind i sagerne, inden du vælger. Overvej, hvad er vigtigst: Hvor du læser, eller hvad du læser? Nogle gange vælger ansøgere CBS uden at have overvejet, at næsten samme uddannelse kan læses et andet sted, hvor adgangskvotienterne ikke er lige så høje. Der er med andre ord gode alternativer.”
   
 5. Vælg uddannelse ud fra dine interesser
  ”Husk, at en uddannelse, der kræver et meget højt snit, ikke som sådan er bedre, hårdere eller federe, end uddannelser, der kræver et lavere snit. Det handler om antallet af studiepladser i forhold til antallet af ansøgere – intet andet. En uddannelse med en lavere kvotient kan i mange tilfælde give de samme kandidat- og karrieremuligheder som en uddannelse, der kræver et tårnhøjt snit. Du skal altså virkelig se på uddannelsernes indhold og så vælge det, du helst vil beskæftige dig med fremfor at stirre dig blind på, at du vil ind på et bestemt, prestigefyldt studie.”
   

Kontakt en studievejleder

Du er velkommen til at kontakte studievejlederne på CBS, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvad der er det rigtige for dig.

Find kontaktoplysninger til studievejlederne 

KVOTE 2 TIL NÆSTE ÅR

Hvis du vil søge ind igen til næste år, kan du allerede nu planlægge, hvordan du skal bruge tiden for at forbedre din kvote 2-ansøgning mest mulig.

CBS lægger især vægt på to ting i kvote 2:

Vil du vide mere om, hvad du kan gøre det kommende år for at forbedre dine chancer i kvote 2, kan du deltage i et af vores infomøder om optagelse i efteråret 2022.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til CBS, vores uddannelser eller optagelse, er du velkommen til at ringe til os på:

Tlf.: 3815 2738

 • Torsdag 28. juli kl. 10-15
 • Fredag 29. juli kl. 10-15
 • Mandag 1. august 10-12

Bemærk venligst, at vi kun kan kommentere på din specifikke ansøgning eller træffe beslutninger, hvis du skriver en mail til CBS Admission på bacheloradmission@cbs.dk

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 12/10/2022