NeuroLab

NeuroLab forfølger flere forskningsprojekter, flere af dem listes nedenfor. Hvert forskningsprojekt fokuserer på forskellige domæner, hvor hjerne, adfærd og digitale værktøjer interagerer på nye måder.

Etableret i 2022 med hjælp fra en infrastrukturbevilling fra Carlsbergfondet, undersøger NeuroLab en række emner i krydsfeltet mellem digitalisering og hjernevidenskab, herunder online samarbejde, online altruisme, privatliv og cybersecurity. Det gør vi ved at kombinere teorier og metoder fra kognitiv neurovidenskab med teorier og metoder fra samfundsvidenskaberne, især Information Systems.

Vores mål i NeuroLab er at udføre forskning, der kan koble individuel adfærd og beslutninger med større socio-tekniske mønstre i digitale miljøer. For at gøre dette udfører vi forskning ved hjælp af en række neurovidenskabelige og neurofysiologiske værktøjer, herunder eye tracking, elektroencefalografi (EEG), hudledningsevne, pulsmåling, ansigtselektromyografi, respiration og virtual reality (VR). Vi kombinerer disse værktøjer med andre kompetencer, herunder onlineeksperimenter, big data-analyser og longitudinel feltforskning.

Sidst opdateret: Department of Digitalization // 12/04/2024