Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(kom.) er den naturlige overbygning for HA (kom.) fra CBS og BA i Interkulturel Markedskommunikation fra CBS. Studerende med disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc.(kom.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(kom.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-points i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
5 ECTS-points i mikroøkonomi
20 ECTS-points i erhvervsøkonomi generelt
5 ECTS-points i intern kommunikation og/eller organisationskommunikation
5 ECTS-points i ekstern kommunikation og/eller mediekommunikation
20 ECTS-points i kommunikation

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Karakterniveau i relevante fag (dvs. fag inden for de specifikke adgangskrav)
 • Motivation, relevans og international erfaring som beskrevet i en motiveret ansøgning*

*Hvis du har retskrav på Cand.merc.(kom.), skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen.

Motiveret ansøgning:
Den motiverede ansøgning skal være personlig og specifik. Den motiverede ansøgning skal vise, at du er velinformeret og velbegrundet i dit valg af uddannelse; den bør også forklare dit formål med og din motivation for at vælge netop denne uddannelse. Du bør derfor gøre følgende, når du skriver din motiverede ansøgning:  

 • Motivere dit valg af uddannelse
 • Forklare hvorfor lige præcist denne uddannelse er den rigtige for dig
 • Uddybe hvad du kan bidrage med og hvorfor
 • Inddrage relevant international erfaring
 • Relatere frivilligt arbejde eller andet, du mener, er relevant, til uddannelsen

Din motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider og skal være på dansk (norsk eller svensk).

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(kom.) for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA in Information Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i mikroøkonomi
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i Engelsk og Organisationskommunikation

 

Opfyldt

Ansøger som er indskrevet på studiet i 2016 og 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i erhvervsøkonomi generelt
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BLC

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 5 ECTS-points i for kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

ASP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 5 ECTS-points i for kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(psyk.)

Opfyldt

Ansøgere på studieordning 2010 eller før opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Ansøgere på studieordning 2011 eller 2012 eller 2013 eller senere opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 7,5 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(almen)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
HA PRO Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 15 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(mat.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(it.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(jur.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(fil.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

IBP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

IB

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in Business Administration & Service Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
 
Opfyldt

NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

Andre danske bachelorgrader
 

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
 
Opfyldt

NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

RUC bachelor med fagmodul "Kommunikation" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i mikroøkonomi 
 • 5 ECTS-points i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
 • 20 ECTS-points i erhvervsøkonomi generelt
   
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation

Bemærk: ansøgere vil nogen gange opfylde intern og/eller ekstern kommunikation, men dette afhænger af en konkret vurdering.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
RUC bachelor med SAMBAS og med "Virksomhedsstudier" Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2016 eller senere opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav: 

 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 • 5 ECTS-mikroøkonomi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
RUC bachelor med HUMBAS og med "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-points i kommunikationsteori generelt
 • 5 ECTS-mikroøkonomi 
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
RUC bachelor med enten HUMBAS eller SAMBAS og med fagmodulerne "Kommunikation" og "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-points i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 5 ECTS-mikroøkonomi

Bemærk: ansøgere vil nogen gange opfylde intern og/eller ekstern kommunikation, men dette afhænger af en konkret vurdering.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
Professionsbachelor i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere indskrevet i 2011 eller senere opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i mikroøkonomi 
 • 5 ECTS-points i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
 • 20 ECTS-points i erhvervsøkonomi generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.