Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

3 trin

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(kom.) er den naturlige overbygning for HA (kom.) fra CBS, HA Markeds- og kulturanalyse fra CBS og BA i Interkulturel Markedskommunikation fra CBS. Studerende med disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc.(kom.)

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(kom.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-points i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
5 ECTS-points i mikroøkonomi
20 ECTS-points i erhvervsøkonomi generelt
5 ECTS-points i intern kommunikation og/eller organisationskommunikation
5 ECTS-points i ekstern kommunikation og/eller mediekommunikation
20 ECTS-points i kommunikation

 

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(kom.) for optaget 2022. Din bacheloruddannelse, universitet og optagelsesår skal være det samme som på listen for at vurderingen gælder for dig.

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger.

Adgangsvurderingerne er inddelt i:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret at blive optaget på uddannelsen. Du kan læse mere under ”Udvælgelseskriterier”
 

CBS bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA(psyk.)

Opfyldt

Ansøgere på studieordning 2013 eller senere opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 7,5 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(almen)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
HA PRO Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 15 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(mat.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(it.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(jur.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(fil.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
BSc in Business Administration and Digital Management Dansk sprogkrav skal opfyldes
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 12.5 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business and Politics

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in Business Administration and Service Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering
 

Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
RUC Humanistisk bacheloruddannelse eller Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med fagmodulerne "Kommunikation" og "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi

Bemærk: ansøgere vil nogle gange opfylde intern kommunikation, men dette afhænger af en konkret vurdering.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Uddannelser der ikke opfylder adgangskravene


Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
RUC bachelor med fagmodul "Kommunikation" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi 
 • 5 ECTS-point i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
 • 20 ECTS-point i erhvervsøkonomi generelt
   
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation

Bemærk: ansøgere vil nogle gange opfylde intern kommunikation, men dette afhænger af en konkret vurdering.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
RUC Samfundsvidenskebelig eller Humanistisk bacheloruddannelse med fagmodul "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i intern kommunikation/ organisationskommunikation
 • 5 ECTS-point i ekstern kommunikation/ mediekommunikation
 • 20 ECTS-point i kommunikation
 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi 
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
Professionsbachelor i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere indskrevet i 2011 eller senere opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi 
 • 5 ECTS-point i organisation og/eller strategi og/eller ledelse
 • 20 ECTS-point i erhvervsøkonomi generelt
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

 Egenvurdering

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Karakterniveau i relevante fag (dvs. fag inden for de specifikke adgangskrav)
 • Relevans og international erfaring som beskrevet i en skriftlig ansøgning*

*Hvis du har retskrav på Cand.merc.(kom.), skal du ikke lave en skriftlig ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med skriftlig ansøgning i Ansøgningsportalen.

 

Skriftlig ansøgning 

Den skriftlige ansøgning er en vigtig del af din samlede ansøgning. Det er din mulighed for at gøre os opmærksom på de kvalifikationer og erfaringer, du mener er relevante. Og det er din mulighed for at skille dig ud blandt de hundredvis af ansøgninger, vi modtager.

Det er vigtigt, at du skriver din skriftlige ansøgning specifikt til den uddannelse, du søger, da vi lægger stor vægt på den, når vi vurderer din ansøgning. Sørg for at besvare spørgsmålene nedenfor. Du må maks. bruge to sider i alt og du bestemmer selv, hvad du synes er mest relevant og hvad der kan udelades.

Fortæl os om dig selv

 • Beskriv dig selv i nogle få sætninger og fremhæv de karakteristika, som du synes er mest relevante for din ansøgning.
 • Hvad kan du bidrage med til kandidatuddannelsen ud fra din uddannelsesmæssige baggrund og din erhvervserfaring? Og hvordan skiller du dig ud?
  • Beskriv din faglighed fra din bacheloruddannelse og reflekter over, hvordan den er relevant for kandidatuddannelsen
  • Beskriv den erfaring fra frivilligt eller professionelt arbejde, som er mest relevant for din ansøgning og reflekter over, hvordan du kan bruge den på kandidatuddannelsen

Fortæl os hvorfor du vil læse denne uddannelse på CBS

 • Hvorfor er du interesseret i dette akademiske område? Hvad er din faglige motivation for at læse en uddannelse inden for dette område?
 • Hvorfor lige præcis denne uddannelse?
  • Læs beskrivelsen af uddannelsen. Er der nogle ord eller temaer, der særligt fanger din opmærksomhed? Hvilke og hvorfor?
  • Hvilke dele af uddannelsen eller temaer vil især blive en udfordring for dig? Og hvorfor? Har du nogle tanker om, hvordan du vil overkomme de udfordringer?
 • Hvorfor vil du gerne læse denne uddannelse på CBS i forhold til andre universiteter? Hvilke faglige og professionelle kriterier fik dig til at vælge at søge på CBS? 

Fortæl os om dine fremtidsplaner efter du er dimitteret fra CBS

 • Hvordan kunne du tænke dig at udvikle dig fagligt og professionelt? Og hvordan kan denne uddannelse hjælpe dig til at udvikle dig i den retning, du gerne vil?
 • Hvad er dine planer efter du har fået en kandidatgrad fra CBS? Skriv om dine konkrete karriereplaner og husk at redegøre for forbindelsen mellem kandidatuddannelsen og dine karriereplaner på længere sigt.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik