Frederik

Mød Frederik, en studerende på cand.merc.(kom.)

Hvorfor valgte jeg min uddannelse (og CBS)?
Da jeg søgte ind på bacheloren, havde jeg haft overvejet mange forskellige retninger – også uddannelser uden for CBS. Alligevel havde tanken om erhvervslivet altid trukket i mig. Jeg har altid haft stærke formuleringsevner og en stærk kommunikativ forståelse, så da jeg kort før ansøgningsfristen fandt HA(kom.), og folk omkring mig sagde, at de så den som et godt match for mig, søgte jeg ind på den. Cand.merc.(kom.) valgte jeg, fordi bacheloren havde bekræftet mig i, at jeg ville arbejde med kommunikation.

Hvad er det bedste ved min uddannelse?
Min egen interesse findes inden for ekstern kommunikation, og uddannelsen er med til at skabe en forståelse for, hvordan organisationer kommunikerer med deres omverden. Den giver mig en forståelse af organisationers ageren i forhold til deres interessenters interesser, og hvordan de med kommunikation målretter deres budskaber til dele af deres omverden. Uddannelsen giver redskaber til at forstå virksomhedskommunikation på et højere plan og i et større perspektiv og åbner desuden muligheden for en masse interessante jobs.

Hvordan oplever jeg den faglige niveauforskel mellem min bachelor- og kandidatuddannelse?
Jeg har ikke oplevet nogen niveauforskel. Bachelor- og kandidatuddannelsen er niveaumæssigt ret ens. Pensum overlapper mange steder, og flere modeller og fremgangsmåder fra bacheloren går igen på kandidaten. Der stilles omtrent de samme krav til eksamenerne og opgaverne på bacheloren og kandidaten, og undervisningen foregår på samme måde. Den eneste tydelige forskel er, at specialet på kandidaten er den længste og mest omfattende opgave, man kommer til at skrive.Hvad er de største udfordringer på min uddannelse?
Uddannelsen kræver, at man nogle gange bruger tid på at sætte sig ind i fagene, da det til tider kan være meget abstrakt, tungt og akademisk. Det kan godt tage tid og nogle kræfter, men det er ikke anderledes, end man har oplevet på en bachelor. En udfordring er også, at en rigtig stor del af det, man skal lære er tungt akademisk stof.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet? 
Inden jeg startede på CBS i det hele taget, ville jeg gerne have vidst, at det ikke var nødvendigt at bruge så meget tid på uddannelsen, som jeg ellers havde troet. I virkeligheden er det vigtigst egentlig bare at forberede sig op mod eksamener.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Jeg synes, at ekstern kommunikation er den spændende del af virksomhedskommunikation, og især området med Public Relations, Public Affairs og Branding. Det arbejder jeg også med ved siden af studiet, og kunne jeg godt tænke mig at fortsætte med at arbejde med. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal arbejde med kommunikation resten af mit arbejdsliv, men lige nu kan jeg se flere spændende muligheder i det.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Lad være med at bruge så meget tid på at læse og møde op til undervisning, men vær i stedet selektiv med, hvad du møder op til. Følg i stedet med, når du er til undervisning, og forbered dig ordentligt op til mundtlige eksamener. Meget af pensum kan læres og forstås på kort tid, så derfor er det vigtigere at bruge tiden på et relevant studiejob i løbet af semesteret, og så bruge tiden op mod eksamenerne til at have styr på pensum.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/07/2023