Supplering

Her kan du læse om, hvad der gælder for dig, som vil læse enkeltfag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse.

 

Hvordan finder jeg ud af, hvilke valgfag der dækker de områder jeg mangler?
Nederst på denne side kan finde en liste over alle valgfag, og i kolonnen yderst til højre kan du se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav.

Bemærk! Det er dit eget ansvar at sikre at de valgfag du vælger, dækker de fagområder du mangler at dække.

Hvor finder jeg information om tilmelding?
Som suppleringsstuderende læser du enkeltfag under Tompladsordningen, og du kan derfor finde information om tilmelding, eksamensforsøg, m.m. under siden for Enkeltfag (Klik på "Information om tompladsordningen"). Husk at udfylde den korrekte ansøgningsblanket (Application form vacant place system).

Er tompladsfag/suppleringsfag gratis? 

Nej, tompladsfag/suppleringsfag er ikke længere gratis. 

Vær opmærksom på at:

  • Du maksimalt kan supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
  • Du selv skal betale for dine suppleringsfag
  • For at se OM du må tage suppleringsfag og i så fald HVORNÅR du må tage dem, se reglerne vedr. supplering på Optagelse på kandidaten under "Hvordan bliver du kvalificeret"

Bemærk: tilmeldingen til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningtidspunktet, og bestået inden kandidatuddannelsens studiestart.

Fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 

 Kurser på bachelorniveau - Forår 2019 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets- Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester /
CANCELLED
Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester / CANCELLED Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1040U Business Strategy Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3  LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full
Q3 Course areas covered for graduate admission
BHAAV1988U Retail Marketing Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full.
Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Psychology OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Finance OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   Semester Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 / CANCELLED Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7026U Pricing Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full.
Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester / CANCELLED Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements


Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR Business Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full. Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR BusinessAdministration
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Semester Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR Privatret OR Culture/Society Studies 
BKOMO1166U  Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner   Semester Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   Semester Differentialligninger og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   Semester Lineær Algebra OR Matematisk Analyse og statistisk optimering
BMECO1802U Matematisk statistik   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR Business Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or Business Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration

 

 

Kurser på bachelorniveau - Efterår 2018  

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester

English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)

BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet

CANCELLED

Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour    Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDIEKREDS Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde    Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies 
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
PDF iconminor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser på bachelorniveau - Forår 2018 - se Tidlligere udbudte kurser
For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Kontakt

For generelle spørgsmål om valgfag/meritfag/enkeltfag/suppleringsfag, kontakt:

Student Hub

Solbjerg Plads 3 (ved studenterstrøget)
Mandag-torsdag 9.30-15.30

Dalgas Have 15 (ved hovedindgangen)
Mandag-torsdag 9.30-15.30

Telefon: 3815 2710
Mandag-torsdag 9.30-15.30