Supplering

Her kan du læse om, hvad der gælder for dig, som vil læse enkeltfag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse.

 

Fremdriftsreformen indeholder ændringer i forhold til opfyldelse af adgangskrav til kandidatuddannelser med virkning fra optaget 2017, så sørg for at holde dig opdateret på Optagelse på kandidat.

Konkret om optagelsen i 2017

Hvordan finder jeg ud af, hvilke valgfag der dækker de områder jeg mangler?
Nederst på denne side kan finde en liste over alle valgfag, og i kolonnen yderst til højre kan du se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav.

Bemærk! Det er dit eget ansvar at sikre at de valgfag du vælger, dækker de fagområder du mangler at dække.

Hvor finder jeg information om tilmelding?
Som suppleringsstuderende læser du enkeltfag under Tompladsordningen, og du kan derfor finde information om tilmelding, eksamensforsøg, m.m. under siden for Enkeltfag (Klik på "Information om tompladsordningen"). Husk at udfylde den korrekte ansøgningsblanket (Application form vacant place system).

Er tompladsfag/suppleringsfag gratis? 

Nej, tompladsfag/suppleringsfag er ikke længere gratis. 

Vær opmærksom på at:

  • Du maksimalt kan supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
  • Du selv skal betale for dine suppleringsfag
  • For at se OM du må tage suppleringsfag og i så fald HVORNÅR du må tage dem, se reglerne vedr. supplering på Optagelse på kandidaten under "Hvordan bliver du kvalificeret"

Bemærk: tilmeldingen til suppleringsfag skal være dokumentered på ansøgningtidspunktet, og bestået inden kandidatuddannelsensstudiestart.

Fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 


Kurser på bachelorniveau - Forår 2018  

Nedenfor kan du se i hvilke uger undervisningen finder sted: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juniCOURSE CODE COURSE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers   semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiation   Semester English language studies (for MA IBC)
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Culture/Society Studies
BHAAV1040U Business Strategy

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1072U Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q3 Business Administration
BHAAV1988U Retail Marketing   Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   semester  Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Survey Design CANCELLED Q3 Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6015U   Pricing Management in Theory and Practice

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

 

Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full.

Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BHAAV6020U  EU, the Internal Market and Business Strategy CANCELLED Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7010U Topics in International Finance 

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT


Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BPSYV1200U A Psychological perspective CANCELLED semester Psykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde CANCELLED Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BIMKV1008U Visual Communication   semester Generel kommunikation
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication

Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full.

CANCELLED

semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.


COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS
COVERED FOR
GRADUATE
ADMISSION
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   semester Finance OR
Business
Administration
BASPO1004U Intercultural Organisation Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. semester Organisation* (see remark)
OR Management
OR Business
Administration
BASPO1006U International Business in Asian Markets   semester Strategy OR
Business
Administration
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication Can only partially cover the specific entry requirement Intern Kommunikation. Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. Q3 Intern kommunikation/
Organisations-
kommunikation*
(see remark) OR
Organisation*
(see remark)
BBLCO1221U Corporate Finance   Q4 Finance OR
Business
Administration
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Semester Business
Administration
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling  Faget udbydes kun til merit- og tompladsordningen Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   semester Strategy OR
Business
Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Q3 Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR
Privatret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfund: Teoretiske positioner   Semester Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik semester
15 ECTS course running over 2 semesters 
  Quantitative Methods
/Statistics OR
Social Science
Methodology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   semester Differentialligninger
og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   semester Lineær Algebra OR
Matematisk Analyse
og statistisk
optimering
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full. Q3 Microeconomics* (see remark)
OR Business
Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business
Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BSACO1005U Management of cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or
Business
Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Q3 Business
Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration


 


Kurser på bachelorniveau - Efterår 2017


course code COURSE TITLE REMARKS / STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION  
BASPV1235U Strategy: An integrative and Paradoxical Approach CANCELLED Semester Strategy OR Business Administration  
BASPV1236U China - politics, economy, and global impact CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1011U Theoretical perspectives on European Integration CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1030U Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Creative Industries  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Semester Social Science Methodology  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Marketing OR Business Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   semester  Qualitative Methods or Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1 Økonomistyring for cand.merc.aud. OR Business Administration  
BHAAV1014U Personaleledelse CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   semester  Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   semester  Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration  
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q2 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2261U Business Planning and Development Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Q2 Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation   semester  General communication OR Ekstern communication  
BHAAV3003U Managing People   semester  Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   semester  Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied sales and price setting methods CANCELLED Q1 Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV5007U Survey Design   Q1 Social Science Methodology  
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   semester  Economics  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research   semester  Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full

CANCELLED
Q2 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the internal Market and Business Strategy CANCELLED Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BEBUV1010U Public Affairs / lobbyisme som forretningsstrategi CANCELLED Semester Culture/ Society Studies  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration  
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping   Q2 Business Administration  
BFILV2001U   Det Humanistiske Perspektiv i Business Administration CANCELLED Q1 Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BFILV2002U Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BINTV1050U Social Media Management   Semester Business Administration  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology  
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret  
BMECV1030U Eksternt regnskab   Semester Accounting OR Business Administration  
BMECV1034U Beslutningsteori    Q2 Social Science Methodology OR Business Administration  
BMECV1052U Statistics   Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Semester Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public relations   Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U   Consumer Behaviour   Q2 Marketing OR Business Administration  
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)  
BIMKV1602U Place branding: nations, regions and cities CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity building and consumer communication across markets and cultures CANCELLED Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1605U Online Kommunikation   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1701U 3C: Comprehending Consumers across Cultures   Semester Business Administration  
BIMKV1702U Sustainable Behaviour: Tools to foster change CANCELLED Semester Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiation

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Semester English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Management OR Business Administration  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEOKV1001U Language and culture in organisations   Semester English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  MINORS       
HA Almen
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
PDF iconminor_entrepreneurship_2017.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.


course code COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness   Semester Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems   Semester Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Economics  
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics  
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BJURO1345U EU-ret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 EU ret OR Erhvervsret  
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Semester Quantitative Methods OR Social Science Methdoology 15 ECTS course running over 2 semesters V17/F18
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Mathematical Analysis and Static Optimization  
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration  
Kurser på bachelorniveau - Forår 2017 - se Tidlligere udbudte kurser
For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Covers nothing in relation to specific entry requirements