Minors

CBS udbyder en række minors på både bachelor- og kandidatniveau. Læs mere om minors og se alle minors, der udbydes på CBS her.

Udover de mange enkelte fag, du kan tage på CBS, kan du også vælge at læse en såkaldt minor.

Hvad er en minor?

En minor er en samlet pakke af valgfag eller enkeltfag inden for et særligt fagområde. En minor består typisk af 3 fag. I beskrivelsen af den enkelte minor kan du se hvilke fag, minoren består af. Bemærk, at mange af fagene også kan tages som enkeltfag eller valgfag.

Find alle minors

Du kan finde alle minors nedenfor: 

Bemærk, at mange af de fag, der udbydes som en del af en minor, også udbydes som enkelte fag. Du kan derfor godt vælge kun at læse et enkelt af fagene. Så skal du blot tilmelde dig det fag, du gerne vil læse. Hvis faget udbydes som et enkelt fag, kan du finde det på enkeltfag og valgfag - bachelor og enkeltfag og valgfag - kandidat 

Læs mere om den enkelte minor ved at klikke på minor-titlen.

Hvorfor læse en minor?

At læse en minor giver dig en specialisering inden for minorens fagområde. Specialiseringen får du, fordi du gennem en minor læser en række fag, der har en fælles faglighed og sammenhæng. Gennem en minor kan du dermed styrke dine kompetencer inden for et område, som du interesserer dig særligt for, og som du kan bruge til at kvalificere dig yderligere til særlige jobs eller brancher. 

Findes der ikke en minor indenfor det eller de fagområder, du gerne vil specialisere dig i, eller får du ikke plads på den minor, du ønsker, kan du selv specialisere dig ved at tage enkelte fag inden for det pågældende fagområde.​​

Diplom for minor

Når du har bestået alle fag i en minor, kan du få et særskilt diplom på, at du nu har en minor i det pågældende fagområde. Det kan du bruge som et tillæg til dit bachelor- eller kandidatbevis.

Ønsker du et diplom for, at du har taget en minor, skal du bestille det hos os.

Send en mail med oplysning om hvilken minor, du har bestået til:

Krav til at opnå en minor

Alle fag, der indgår i en minor, udbydes om efteråret. For at kunne opnå en minor skal du:

 1. være tilmeldt alle fagene i minoren i samme efterårssemester
 2. bestå alle fag, minoren indeholder.

Består du ikke et eller flere af fagene i minoren, vil du ikke bestå minoren samlet. Det betyder, at du ikke kan få et diplom for minoren. Du vil dog stadig have bestået de enkelte fag.

Sådan tilmelder du dig en minor

Du tilmelder dig en minor på samme måde, som du tilmelder dig øvrige enkeltfag eller valgfag. I stedet for at tilmelde dig et enkelt fag, skal du blot tilmelde dig minoren ved at bruge minorens fagkode. Du kan finde minorens fagkode på listen over minors. 

Får du plads på den minor, du har tilmeldt dig, vil du automatisk være tilmeldt alle de fag, som minoren indeholder.

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig på Tilmelding og frister

Undervisning og eksamen på minors 

Alle minors udbydes i efterårssemestret.Nogle fag udbydes som quarterfag og andre som semesterfag. Det fremgår som Q1, Q2 eller semester under de enkelte fag.

Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag:

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester uge 35 til 51 december/januar

 

Minors på bachelorniveau - efterår 2024

Læs mere om fagenes indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

 

Erhvervsjura
 • Beskrivelse: Minor i Erhvervsjura
 • Minor fagkode: BJURM1006U
 • Undervisningssprog: dansk
 • Udbydes af: HA(jur.)

Pathway minor

Minor in erhvervsjura er en såkaldt pathway minor til cand.merc.(jur.). Det betyder, at du kan bruge denne minor til at opfylde adgangskravene i 30 ECTS-point i erhvervsjura til kandidatuddannelsen cand.merc.(jur.). Du skal være opmærksom på, at du fortsat også skal opfylde øvrige adgangskrav. Se alle adgangskrav til cand.merc.(jur.)

Bemærk:

 • du skal være fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på CBS for at kunne tage denne minor.
 • du kan ikke tage denne minor, hvis du er studerende på HA(jur.), da du allerede har haft et eller flere fag som en del af din bacheloruddannelse.
Course title and code Period

 

Areas covered for Graduate Admission

Remarks/status

EU-ret (7,5 ECTS) 
BJURO1345U

 

Q1 EU-ret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  

Formueret (7,5 ECTS) BJURO1711U

Q2 Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
IT- ret (7,5 ECTS)
BJURV1805U
Semester - efterår Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  

Udbudsret (7,5 ECTS)
BJURV2401U

Semester - efterår Offentlig ret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  

Information Systems

PATHWAY MINOR

The Minor in Information Systems is a so-called pathway minor to MSc in Business Administration and Information Systems. This means, that you can use this minor to fulfil the entry requirement of 30 ECTS points in Information Technology for the master's programme MSc in Business Administration and Information Systems. Please note that you still need to fulfil the other entry requirements. Please click here to see all entry requirements.

Please note:

 • you must be a full-time student in a bachelor programme at CBS to take this minor
 • you cannot take this minor if you are a HA(it.) student, as you have already had one or more courses as a part of your bachelor programme.
Course title and code Period Area covered for Graduate Admission

 

Remarks/status

Analysis and Design of Business Information Systems (7,5 ECTS)
BINTV2007U
Semester - autumn Information Systems/Information Technology  

Cybersecurity and Privacy (7,5 ECTS) BINTV2010U

Semester - autumn Information Systems/Information Technology  
Introduction to Information Systems (7,5 ECTS)
BINTO1078U
Semester - autumn Information Technology/Information Systems  

Programming and Data Analysis for Business(7,5 ECTS)
BINTV2006U

Semester - autumn Quantitative Methods* (See Remark) AND Information Systems/Information Technology* (See Remark)  The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods and max. 2.5 ECTS-points in Information Technology.
Law and Entrepreneurship
Course title and code Period

 

Areas covered for Graduate Admission

Remarks/status
International Commercial Law (7,5 ECTS)
BJURV1082U
Semester - autumn Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  

Legal Blockchain and web3 (7,5 ECTS) BJURV2150U

Semester - autumn Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
Startup Law (7,5 ECTS)
BJURV1807U
Semester - autumn Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies  

 


 

MINORS PÅ KANDIDATNIVEAU - EFTERÅR 2024

Læs mere om fagenes indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

 

Accounting and Finance - CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
 • Description: Minor in Accounting and Finance 
 • Minor course code: CCMVM1930U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Master of Science Programme in Economics and Business Administration. 

  One course can be taken as part of the minor or as an individual course, the others as part of the minor only - please see remarks. The minor is closed for further enrolment. 
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Corporate Finance
CFIAO1002U

Semester - autumn

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT.
Can only be taken as part of the minor (please register to minor code)

Cost and Management Accounting
CCMVV2456U

Semester - autumn

Can be taken as part of the minor (please register to minor code) or as an individual course

Financial statement Analysis
CFIAO1004U

Semester -
autumn
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT. 
Can only be taken as part of the minor (please register to minor code)
Behavioral Neuroscience and Economy 
 • Description: Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
 • Minor course code: CCMVM1015U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Master of Science Programme in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Neuromarketing 

CCMVV1417U

Q2 Online teaching

Neuroeconomics

CCMVV1553U

Q2  

Neuro Research Design

CCMVV5032U

Q1  
Bioentreprenurship 
 • Description: Minor in Bioentreprenurship 
 • Minor course code: CBIOM1001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc.bio 

  Motivational letter is required. The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
   
Course title and code Period running Remarks/status

Bioentrepreneurship

CBIOO1008U

Q2  

Bio-Markets

CBIOO1005U

Q1  

Innovation Challenges in Bio-Business

CBIOO1009U

Q2  
Building Organizations for Sustainable Futures: Business and Economics in Transformation 

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Organizing For Desirable Futures

CSOCV2401U

Semester - autumn

 

Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures

CSOCV1026U

Semester - autumn

 

 

The Art of Leadership in Crisis

CSOCV2402U

Semester - autumn

 
Business and Development Studies 
 • Description: Minor in Business and Development Studies
 • Minor course code: CCBLM1001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: BSc and MSc in Business, Language and Culture 

  The courses can only be taken as a minor (please register to minor code).
   
Course title and code Period running Remarks/status

Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1001U

Q1  

Governance and Development
CCBDO1004U

Q1  

International Business and Economic Development
CCBDO1002U

Q2  
Data in Business
 • Description: Minor in Data in Business
 • Minor course code: CDSCM1011U
 • Language of teaching: English
 • Offered by:BSc and MSc in Business Administration and Information Systems, MSc in Business Administration and Digital Business, and MSc in Business Administration and Data Science. 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   
Course title and code Period running  Remarks/ status

Big Data Analytics

CDSCV1900U

Semester - autumn

 

Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics

CDSCO2002U

Semester - autumn  

Innovation and Strategy in the Digital Economy

CDSCV2401U

Q2  
Data, Marketing and Management 
 • Description: Minor in Data, Marketing and Management 
 • Minor course code: CDIBM2001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: BSc and MSc in Business Administration and Information Systems, MSc in Business Administration and Digital Business, and MSc in Business Administration and Data Science. 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period

Notes/ status

Concepts in Social Data Analysis 

CDIBV2406U

Semester - autumn  

Digital Marketing Strategy and Technology

CDIBV2405U

Semester - autumn

 

Digital Transformation of Work

CDIBV2404U

Semester - autumn  
Digital Business Development 
 • Description: Minor in Digital Business Development 
 • Minor course code: CINTM2001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: BSc and MSc in Business Administration and Information Systems, MSc in Business Administration and Digital Business, and MSc in Business Administration and Data Science. 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. 
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?

CINTV1015U

Semester - autumn  

Designing Digital Business

CINTV2021U

Semester - autumn

 

Transforming IT Management for Digital Business

CINTV3004U

Semester - autumn

 
Digital Ventures and Entrepreneurship - NOT ESTABLISHED
 • Description: Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship - NOT ESTABLISHED
 • Minor course code: CDIBM2000U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: BSc and MSc in Business Administration and Information Systems, MSc in Business Administration and Digital Business, and MSc in Business Administration and Data Science.

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Digital Entrepreneurship
CDIBV2401U

Semester - autumn NOT ESTABLISHED

Foundations of Digital Ventures
CDIBV2403U

Semester - autumn NOT ESTABLISHED

Service Design and Innovation
CDIBV2402U

Semester - autumn NOT ESTABLISHED
Energy Economics and Policy 
 • Description: Minor in Energy Economics and Policy
 • Minor course code: CCMVM1960U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Master of Science Programme in Economics and Business Administration. 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Energy Economics, Markets, and Policy
CCMVV2432U

Semester - autumn

 

Energy System Economics and Modelling
CCMVV2429U

Semester - autumn

 

The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
CCMVV1731U

Semester -
autumn
 
Environmental Social and Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments - CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments

CCBLV1031U

Semester - autumn

 

Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting

CCBLV1032U

Semester - autumn

 

ESG, Sustainable and Impact Investments

CCBLV1030U

Semester - autumn

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Exellence in Brand Strategy and Analytics - CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
 • Description: Minor in Excellence in Brand Strategy and Analytics
 • Minor course code: CCMVM2402U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. The minor is closed for further enrolment. 
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Brand Analytics
CCMVV2447U

Q2

 

Brand Strategy & Business Processes
CCMVV2445U

Q1

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Perspectives in Strategic Brand Management
CCMVV2446U

Q2  
International Business Communication 
 • Description: Minor in International Business Communication
 • Minor course code: CKOMM1001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: cand.merc. (kom.)

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. Please note the minor consists of courses in both autumn and spring semester
   

Course title and code 

Period running

Remarks/Status

Communication and Social Media Management
CKOMV1502U

Semester - autumn

 

Consumer Culture and Market Segmentation
CKOMV1504U

Semester - autumn  

Cross-Cultural Leadership
CKOMV1505U

Semester - spring  

International Markets and Consumers
CKOMV1503U

Semester - spring  
International Business Strategy
 • Description: Minor in International Business Strategy
 • Minor course code: CCMVM2401U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Design and implementation of global strategy
CCMVV2441U

Semester - autumn

 

Digital technologies and the multinational firm
CCMVV2442U

Q1  

Leadership and governance at Multinational Enterprises
CCMVV2443U

Semester - autumn  
International Marketing and Management - NOT ESTABLISHED
 • Description: Minor in International Marketing and Management - NOT ESTABLISHED
 • Minor course code: CCMVM2403U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

International Marketing and Sales
CCMVV2453U

Q1

NOT ESTABLISHED

Journey Through the World of International Marketing and Management Research
CCMVV2448U

Q2 NOT ESTABLISHED

Strategy Analysis
CCMVV2449U

Q1 NOT ESTABLISHED
Law and Management 
 • Description: Minor in Law and Management 
 • Minor course code: CJURM1902U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: HA/CM(jur.) 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   
Course title and code Period running Remarks/ status

Common Law and Contracts

CJURV1042U

Semester - autumn
 

Digital Transformations and the Law

CJURV1041U

Semester - autumn  

Law and Management

CJURV7075U

Semester - autumn  
Marketing and Innovation 
 • Description: Minor in Marketing and Innovation 
 • Minor course code: CCMVM1950U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Master of Science Programme in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   
Course title and code Period running Remarks/ status

Customer Experience and Business Model Innovation

CCMVV1761U

      Q2  

Market Dynamism and Marketing Excellence​​​​​​​

CCMVV1763U

       Q1  

Open Innovation and Branding

CCMVV1762U

       Q2  
Quantitative Methods in Economics, Business and Finance - CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
 • Description: Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance 
 • Minor course code: CCMVM1940U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Master of Science Programme in Economics and Business Administration. 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. The minor is closed for further enrolment
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Data Science: Data Driven Decision Making

CCMVV1402U

Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Econometric Analysis of Firm Data

CCMVV2401U

Semester - autumn

 

Time Series for Economics, Business and Finance

CCMVV1727U

Semester - autumn

 
Risk Management - CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
 • Description: Minor in Risk Management 
 • Minor course code: CCMVM1020U
 • Language of teaching: English
 • Offered by:MSc in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses. The minor is closed for further enrolment. 
   

Course title and code

Period running

Remarks/ status

Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world
CCMVV4069U

Q1

 

Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning
CCMVV1450U

Semester - autumn CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Strategic Risk Leadership: Engaging a world of risk, uncertainty, and the unknown
CCMVV2301U

Q2  
Sustainable Business 
 • Description: Minor in Sustainable Business 
 • Minor course code: CCMVM1002U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Economics and Business Administration 

  The courses can be taken as a minor (please register to minor code) or as individual courses.
   

Course title and code

Period running 

Remarks/ status

Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2406U

Q1  

Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV2407U

Semester - autumn

 

Creating markets for sustainable products
CCMVV4019U

Semester - autumn