Minors

CBS udbyder en række minors på både bachelor- og kandidatniveau. Læs mere om minors og se alle minors, der udbydes på CBS her.

Udover de mange enkelte fag, du kan tage på CBS, kan du også vælge at læse en såkaldt minor.

Hvad er en minor?

En minor er en samlet pakke af valgfag eller enkeltfag inden for et særligt fagområde. En minor består typisk af 3 fag. I beskrivelsen af den enkelte minor kan du se hvilke fag, minoren består af. Bemærk, at mange af fagene også kan tages som enkeltfag eller valgfag.

Find alle minors

Du kan finde alle minors nedenfor: 

Bemærk, at mange af de fag, der udbydes som en del af en minor, også udbydes som enkelte fag. Du kan derfor godt vælge kun at læse et enkelt af fagene. Så skal du blot tilmelde dig det fag, du gerne vil læse. Hvis faget udbydes som et enkelt fag, kan du finde det på enkeltfag og valgfag - bachelor og enkeltfag og valgfag - kandidat

Hvorfor læse en minor?

At læse en minor giver dig en specialisering inden for minorens fagområde. Specialiseringen får du, fordi du gennem en minor læser en række fag, der har en fælles faglighed og sammenhæng. Gennem en minor kan du dermed styrke dine kompetencer inden for et område, som du interesserer dig særligt for, og som du kan bruge til at kvalificere dig yderligere til særlige jobs eller brancher. 

Findes der ikke en minor indenfor det eller de fagområder, du gerne vil specialisere dig i, eller får du ikke plads på den minor, du ønsker, kan du selv specialisere dig ved at tage enkelte fag inden for det pågældende fagområde.​​

Diplom for minor

Når du har bestået alle fag i en minor, kan du få et særskilt diplom på, at du nu har en minor i det pågældende fagområde. Det kan du bruge som et tillæg til dit bachelor- eller kandidatbevis.

Ønsker du et diplom for, at du har taget en minor, skal du bestille det hos os.

Send en mail med oplysning om hvilken minor, du har bestået til:

Krav til at opnå en minor

Alle fag, der indgår i en minor, udbydes om efteråret. For at kunne opnå en minor skal du:

 1. være tilmeldt alle fagene i minoren i samme efterårssemester
 2. bestå alle fag, minoren indeholder.

Består du ikke et eller flere af fagene i minoren, vil du ikke bestå minoren samlet. Det betyder, at du ikke kan få et diplom for minoren. Du vil dog stadig have bestået de enkelte fag.

Sådan tilmelder du dig en minor

Du tilmelder dig en minor på samme måde, som du tilmelder dig øvrige enkeltfag eller valgfag. I stedet for at tilmelde dig et enkelt fag, skal du blot tilmelde dig minoren ved at bruge minorens fagkode. Du kan finde minorens fagkode på listen over minors. 

Får du plads på den minor, du har tilmeldt dig, vil du automatisk være tilmeldt alle de fag, som minoren indeholder.

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig på Tilmelding og frister

Undervisning og eksamen på minors 

Alle minors udbydes i efterårssemestret.Nogle fag udbydes som quarterfag og andre som semesterfag. Det fremgår som Q1, Q2 eller semester under de enkelte fag.

Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag:

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester uge 35 til 51 december/januar

 

Minors på bachelorniveau - efterår 2023

Læs mere om fagenes indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

 

Minor in Entrepreneurship - BHAAM2260U

 • Description: Minor in Entrepreneurship  
 • Minor course code: BHAAM2260U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: HA almen erhvervsøkonomi
Course title and code Period Area covered for Graduate Admission

 

Remarks/status

Entrepreneurial Strategy (7,5 ECTS)
BHAAV2260U
Q1
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
 
Entrepreneurial Business Planning and Development (7,5 ECTS
BHAAV2311U
Q1   Online
Entrepreneurial Finance (7,5 ECTS)
BHAAV2262U
Q2
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
 


 

Minor in Law and Entrepreneurship - BJURM1000U
 • Description: Minor in Law and Entrepreneurship
 • Minor course code: BJURM1000U
 • Language of teaching: English 
 • Offered by: HA(jur.)

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Course title and code Period

 

Areas covered for Graduate Admission

Remarks/status
International Commercial Law (7,5 ECTS)
BJURV1082U
Semester - autumn
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Startup Law (7,5 ECTS)
BJURV1807U
Semester - autumn
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Legal Blockchain and web3 (7,5 ECTS) BJURV2150U Semester - autumn
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 

Minor i erhvervsjura - BJURM1006U

 • Beskrivelse: Minor i erhvervsjura
 • Minor fagkode: BJURM1006U
 • Udbydes af: HA(jur.)
 • Undervisningssprog: dansk

Pathway minor

Minor in erhvervsjura er en såkaldt pathway minor til cand.merc.(jur.). Det betyder, at du kan bruge denne minor til at opfylde adgangskravene i 30 ECTS-point i erhvervsjura til kandidatuddannelsen cand.merc.(jur.). Du skal være opmærksom på, at du fortsat også skal opfylde øvrige adgangskrav. Se alle adgangskrav til cand.merc.(jur.)

Bemærk:

 • du skal være fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på CBS for at kunne tage denne minor.
 • du kan ikke tage denne minor, hvis du er studerende på HA(jur.), da du allerede har haft et eller flere fag som en del af din bacheloruddannelse.
   
Fagtitel og kode Periode Fagormåde: faget kan dække til kandidatoptag på CBS Remarks/status
EU-ret (7,5 ECTS)
BJURO1345U
Q1
 • EU-ret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Formueret (7,5 ECTS)
BJURO1711U
Q2
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
Dette fag udbydes kun til CBS-fuldtidsstuderende. 
Dansk udbudsret (7,5 ECTS)
BJURV1005U
Semester - efterår
 • Offentlig ret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
IT-ret (7,5 ECTS)
BJURV1805U
Semester - efterår
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 

Minor in Informations Systems - BINTM1001U

Pathway minor

The Minor in Information Systems is a so-called pathway minor to MSc in Business Administration and Information Systems. This means, that you can use this minor to fulfil the entry requirement of 30 ECTS points in Information Technology for the master's programme MSc in Business Administration and Information Systems. Please note that you still need to fulfil the other entry requirements. Please click here to see all entry requirements.

Please note:

 • you must be a full-time student in a bachelor programme at CBS to take this minor
 • you cannot take this minor if you are a HA(it.) student, as you have already had one or more courses as a part of your bachelor programme.
Course title and code Period Area covered for graduate admission Remarks/status
Introduction to Information Systems (7,5 ECTS)
BINTO1078U
Semester - autumn    
Programming and Data Analysis for Business (7,5 ECTS)
BINTV2006U
Semester - autumn
 • Quantitative Methods AND
 • Information Systems/Information Technology* (See remarks)

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology

Analysis and Design of Business Information Systems (7,5 ECTS)
BINTV2007U
Semester - autumn
 • Information Systems/Information Technology
 
Cybersecurity and Privacy (7,5 ECTS)
BINTV2010U
 
Semester - autumn
 • Information Systems/Information Technology
 
 

 

Minors på kandidatniveau - efterår 2023

Læs mere om fagenes indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

 

Minor in Accounting and Finance - CCMVM1930U 

 • Description: Minor in Accounting and Finance
 • Minor course code: CCMVM1930U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: cand.merc./MSc in Economics and Business Administration

  Can only be taken as a full minor, not as individual courses
   

Course title and code 

Period running

Remarks/Status

Corporate Finance
CAEFO1077U

Semester - autumn

Online course

Cost and Management Accounting
CIMMO1801U

Semester - autumn  

Financial Statement Analysis 
CFIAO1004U

Semester - autumn Formerly CFIVO1004U

Minor in Behavioral Neuroscience and Economy - CCMVM1015U 

 • Description: Minor in Behavioral Neuroscience and Economics
 • Minor course code: CCMVM1015U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: cand.merc./MSc in Economics and Business Administration 

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Course title and code

Period

Remarks/ status


Neuro Research Design
CCMVV5032U

Q1
 

Neuroeconomics
CCMVV1553U

Q2
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Neuromarketing
CCMVV1417U

Q2
Online course

Minor in Bioentrepreneurship - CBIOM1001U

 • Description: Minor in Bioentrepreneurship
 • Minor course code: CBIOM1001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship 

Registration and admission
In addition to the normal registration for the minor, you also need to make an application for the minor. The application must include:

 1. A short motivational essay
 2. Grades from both your bachelor degree and master
 3. Curricuum vitae
 4. Recommendations - if available

Send the application to ily.stu@cbs.dk no later than the deadline for registration 

THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

 

Course title and code

Period

Notes/ status

Bio-Markets
CBIOO1005U

Q1
 

Bioentrepreneurship
CBIOO1008U

Semester - Autumn
 

Innovation Challenges in BioBusiness
CBIOO1009U

Q2  

Minor in Business and Development Studies - CCBLM1001U

 • Description: Minor in Business and Development studies
 • Minor course code: CCBLM1001U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Business, Langauge and Culture 

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

  Can only be taken as a full minor, not as individual courses
Course title and code Period Remarks/ status

Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1001U

Q1
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Governance and Development
CCBDO1004U

Q1
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

International Business and Economic Development
CCBDO1002U

Q2
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in Business Law and Economics - Contracts - CJURM1004U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Common Law and Contracts
CJURV1042U

Semester - Autumn
 

Contracts and the Value Chain
CJURV1043U

Semester - Autumn
 

Strategic Management
CJURO2001U

Semester - Autumn
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in Business Law and Economics - Management - CJURM1005U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Digital Transformations and the Law
CJURV1041U

Semester - Autumn
 

Law and Management
CJURV7075U

Semester - Autumn
 

Strategic Management
CJURO2001U

Semester - Autumn
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in Circular Economy - CCMVM1018U

 • Description: Minor in Circular Economy
 • Minor course code: CCMVM1018U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: cand.merc./MSc in Economics and Business Administration 

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Course title and code Period Remarks/ status

Circular Economies for Sustainability
CCMVV1459U

Q1
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Online course

Circular Economy – Business models for the 21st Century
CCMVV2416U

Q1
 

Circular Economy – Transitioning to circular supply chains
CCMVV2420U

Q2
 

Minor in Creative Business Processes - CCMVM1021U

 • Description: Minor in Creative Business Processes
 • Minor course code: CCMVM1021U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: cand.merc./MSc in Economics and Business Administration
Course title and code Period Remarks/status

Creative Industries, Innovation and Strategy
CCMVV2302U

Semester - Autumn
 

Financial and Management Accounting in Creative Firms
CCMVV2304U

Semester - Autumn
 

Legal Risk Management and Intellectual Property Law in Creative Industries
CCMVV2303U

Semester - Autumn
 

Minor in Data in Business - CDSCM1011U

 • Description: Minor in Data in Business
 • Minor course code: CDSCM1011U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: MSc in Business Administration and Informations Systems

Course title and code

Period

Remarks/ status

Big Data Analytics
CDSCV1900U

Semester - Autumn
 

Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCO2002U

Semester - Autumn
 

Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2001U

Semester - Autumn
 

Minor in Data, Marketing and Management - CBUSM2001U

Course title and code Period Remarks/status

Concepts in Social Data Analytics
CBUSV2201U

Semester - Autumn
 

Digital Marketing Strategy and Technology
CBUSV2034U

Semester - Autumn
 

Digital Transformation of Work
CBUSV1706U

Semester - Autumn  

Minor in Digital Business Development - CINTM2001U

Course title and code

Period

Remarks/ status

A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1015U

Semester - Autumn
 

Designing Digital Business
CINTV2021U

Semester - Autumn
 

Transforming IT Management for Digital Business
CINTV3004U

Semester - Autumn
 

Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship - CBUSM2000U

Course title and code

Academic discipline

Remarks/ status

Digital Entrepreneurship
CBUSV2022U

Semester - Autumn
 

Foundations of Digital Ventures
CBUSV2038U

Semester - Autumn
 

Service Design and Innovation
CBUSV2037U

Semester - Autumn  

Minor in Energy Economics and Policy - CCMVM1960U

Course title and code Period Remarks/ status

Energy Economics, Markets, and Policy
CCMVV2432U

Semester - Autumn
 

Energy System Economics and Modelling
CCMVV2429U

Semester - Autumn
 

The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
CCMVV1731U

Semester - Autumn
 

Minor in Environmental Social Governance (ESG) - CCBLM1002U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1031U

Semester . Autumn
Online course

Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
CCBLV1032U

Semester - Autumn
 

ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1030U

Semester - Autumn
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in International Business Communication - CKOMM1001U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Communication and Social Media Management
CKOMV1502U

Semester - Autumn
 

International Markets and Consumers
CKOMV1503U

Semester - Autumn
 

Consumer Culture and Market Segmentation
CKOMV1504U

Semester -
Spring
This course is offered in the spring of 2024

Cross-Cultural Leadership
CKOMV1505U

Semester -
Spring
This course is offered in the spring of 2024

Minor in Maritime Business - CCMVM1006U

 • Description: Minor in Maritime Business
 • Minor course code: CCMVM1006U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration

Course title and code

Period

Remarks/ status

Developments in International Shipping
CCMVV1707U

Semester - Autumn
r

Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV1723U

Semester - Autumn
 

Management of Maritime Operations within Supply Chains
CCMVV4067U

Semester - Autumn
 

Minor in Marketing and Innovation - CCMVM1950U

 • Description: Minor in Marketing and Innovation
 • Minor course code: CCMVM1950U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration 

THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Course title and code

Period

Remarks/ status

Market Dynamism and Marketing Excellence
CCMVV1763U

Q1
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1761U

Q2
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Open Innovation and Branding
CCMVV1762U

Q2
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in Operations and Innovation Process Management - CCMVM1016U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Managing product development and innovation

CCMVV2612U

Q1
 

Operations and Process Management
CCMVV2505U

Q1
 

CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
CCMVV4033U

Q2  

Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance - CCMVM1940U

Course title and code

Period

Remarks/ status

Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1402U

Q1
 

Econometric Analysis of Firm Data
CCMVV2401U

Semester - Autumn
 

Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV1727U

Semester - Autumn
 

Minor in Risk Management - CCMVM1020U

 • Description: Minor in Risk Management
 • Minor course code:CCMVM1020U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration 

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Course title and code Period Remarks/ status

Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world
CCMVV4069U

Q1
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Strategic Risk Leadership: Engaging a world of risk, uncertainty, and the unknown
CCMVV2301U

Q2  

Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning
CCMVV1450U

Semester - Autumn
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Minor in Strategic Procurement - CCMVM1009U

 • Description: Minor in Strategic Procurement
 • Minor course code: CCMVM1009U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration

Course title and code

Period

Remarks/ status

Global Sourcing Management
CCMVV2503U

Q1
 

Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV1725U

Q1
 

Procurement Value Creation
CCMVV4052U

Q2
 

Minor in Sustainable Business - CCMVM1002U

 • Description: Minor in Sustainable Business
 • Minor course code: CCMVM1002U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration
Course title and code Period Remarks/ status

Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2406U

Q1
 

Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV2407U

Semester - Autumn
 

Creating markets for sustainable products
CCMVV4019U

Semester - Autumn
 

Minor in Transformative and Sustainable Economies - CSOCM1003U

Course title and code Period Remarks/ status

Organizing for Social and Environmental Change
CSOCV1040U

Semester - Autumn
 

Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures
CSOCV1026U

Semester - Autumn
 

The Political Corporation
CSOCV1027U

Semester - Autumn