Minors

CBS udbyder en række minors på både bachelor- og kandidatniveau. Læs mere om minors her.

Hvad er en minor?

En minor er en samlet pakke af valgfag eller enkeltfag inden for et særligt fagområde. En minor består typisk af 3 fag. I beskrivelsen af den enkelte minor kan du se hvilke fag, minoren består af. Du kan finde alle minors på listen over Enkeltfag og valgfag

Bemærk, at mange af de fag, der udbydes som en del af en minor, også udbydes som enkelte fag. Du kan derfor godt vælge kun at læse et enkelt af fagene. Så skal du blot tilmelde dig det fag, du gerne vil læse. Hvis faget udbydes som et enkelt fag, kan du finde det på listen over alle Enkeltfag og valgfag.

Hvorfor læse en minor?

At læse en minor giver dig en specialisering inden for minorens fagområde. Specialiseringen får du, fordi du gennem en minor læser en række fag, der har en fælles faglighed og sammenhæng. Gennem en minor kan du dermed styrke dine kompetencer inden for et område, som du interesserer dig særligt for, og som du kan bruge til at kvalificere dig yderligere til særlige jobs eller brancher. 

Findes der ikke en minor indenfor det eller de fagområder, du gerne vil specialisere dig i, eller får du ikke plads på den minor, du ønsker, kan du selv specialisere dig ved at tage enkelte fag inden for det pågældende fagområde.​​

Diplom for minor

Når du har bestået alle fag i en minor, kan du få et særskilt diplom på, at du nu har en minor i det pågældende fagområde. Det kan du bruge som et tillæg til dit bachelor- eller kandidatbevis.

Ønsker du et diplom for, at du har taget en minor, skal du bestille det hos os.

Send en mail med oplysning om hvilken minor, du har bestået til:

Krav til at opnå en minor

Alle fag, der indgår i en minor, udbydes om efteråret. For at kunne opnå en minor skal du:

  1. være tilmeldt alle fagene i minoren i samme efterårssemester
  2. bestå alle fag, minoren indeholder.

Består du ikke et eller flere af fagene i minoren, vil du ikke bestå minoren samlet. Det betyder, at du ikke kan få et diplom for minoren. Du vil dog stadig have bestået de enkelte fag.

Sådan tilmelder du dig en minor

Du tilmelder dig en minor på samme måde, som du tilmelder dig øvrige enkeltfag eller valgfag. I stedet for at tilmelde dig et enkelt fag, skal du blot tilmelde dig minoren ved at bruge minorens fagkode. Du kan finde minorens fagkode på listen over minors. 

Får du plads på den minor, du har tilmeldt dig, vil du automatisk være tilmeldt alle de fag, som minoren indeholder.

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig på Tilmelding og frister

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 31/03/2023