Fag på bachelorniveau

Her kan du se alle enkeltfag og valgfag, CBS udbyder på bachelorniveau.

Her kan du se alle de enkeltfag, CBS udbyder på bachelorniveau i hhv. efteråret og foråret. Alle enkeltfag udbydes også som valgfag til CBS' fuldtidsstuderende.

Du finder det største udvalg af fag i efterårssemesteret, da det er her CBS' fuldtidsstuderende tager deres valgfag. 

Undervisnings- og eksamensperioder

Fagene udbydes enten som quarter- eller semesterfag. Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag:

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester Uge 35 til 51 december/januar
Forår Undervisning Eksamen
Q3: 3. quarter uge 5 til 12 uge 13/14/15
Q4: 4. quarter uge 14 til 21  uge 22/23 
Semester uge 5 til 22 maj/juni 

Enkeltfag på bachelorniveau

Fagene udbydes hhv. i efterårssemestret og forårssemestret. Forårets enkeltfag offentliggøres slut september og efterårets enkeltfag i midt marts. 

Hvis du skal bruge kurset til at kvalificere dig til en kandidatuddannelse på CBS, kan du se hvilket fagområde det enkelte kursus kan dække i kolonnen "Areas covered for graduate admission".

Bemærk, at du ikke kan tilmelde dig kurser, hvor der står Not established eller Closed for further enrolment under Remarks/status.

Læs mere om fagets indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

Spring 2024

Course Course Code Period running Areas covered for Graduate Admission Remarks/Status
Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value BHAAV6094U Q3 Business Administration  
Behavioral Finance BHAAV2389U Q3 Psychology* (See Remark) OR
Finance* (See Remark) OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Psychology and max 2.5 ECTS-points in Finance

Business Strategy BHAAV1040U Q3 Strategy OR
Business Administration
 
Business, gender and labour market inequality BHAAV2270U Q3 Politics* (See Remark) OR
Culture/Society Studies OR
Philosophy/Social Theory/Sociology*
(See Remark)
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Politics. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Corporate Strategy BHAAV6006U Q3 Strategy OR
Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Danish – Integrated Skills BINBV1106U Semester Covers nothing in relation to entry requirements CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Doing Business in Europe BIBAV1012U Q3 Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Emerging Markets - Societies in transition BASPV1234U Q3 Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach  BHAAV1812U  Q3 Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Family Business Management: Strategy, Performance, Values BHAAV2272U Semester Enterepreneurship OR
Business Administration 
NOT ESTABLISHED
Financial derivatives and their applications BHAAV4491U Q2 Finance OR
Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Global People Management: Human Resource Management & Leadership BHAAV6021U Q3 Organisation OR
Management OR
Business Administration
 
Green Transition and Business Innovation BHAAV2276U Q3 Innovation OR
Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Innovation Management BHAAV5006U Q3 Innovation OR
Business Administration
 
International trade and investment and global challenges BHAAV6047U Q3 Business Administration NOT ESTABLISHED
Introduction to Business and Social Data Science BIBAV1014U Semester Quantitative Methods* (See Remark) OR
Social Science Methodology OR
Information Systems/Information Technology*
(See Remark)
The course covers max. 5 ECTS-points in Quantitative Methods. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology

NOT ESTABLISHED
Introduction to Sustainable Business BHAAV5003U Semester Business Administration OR
Philosophy/Social Theory/Sociology*
(See Remark)

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Language of Negotiations BPSYV1035U Semester Covers nothing in relation to entry requirements CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Management Accounting and Control Systems BHAAV1058U Q3 Accounting OR
Business Administration
 
Marketing Essentials in a Perspective of Future Sustainability BBLCV2301U Semester Marketing OR
Business Administration
 
Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori – i et postkapitalistisk perspektiv BHAAV2271U Semester Politics* (See Remark) OR
Politics/Culture/Society Studies OR
Philosophy/Social Theory/Sociology*
(See Remark)
The course covers max. 5 ECTS-points in Politics. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology

NOT ESTABLISHED
Retail Marketing BHAAV1988U Semester Marketing OR
Business Administration
 
Social Media Management BMAKV2202U Semester Media, communication and design OR
Business Administration OR
Kommunikation*
(See Remark)

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

The course covers max. 5 ECTS-points in Kommunikation

Startup Internship at CSE BBLCV2302U Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
Strategic Management BHAAV1366U Q3 Strategy OR
Business Administration
 
Tourism and Hospitality Management BHAAV2303U Q3 Business Administration NOT ESTABLISHED
Virksomhedshandel, herunder generationsskifte BHAAV1581U Q3 Business Administration CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Økonomistyret Marketing & Strategi BHAAV1082U Q3 Strategy OR
Business Administration
 

MANDATORY COURSES OFFERED AS SINGLE COURSES/ELECTIVES

In addition to the single courses listed above, CBS offers a range of courses from our fulltime programmes as single courses/electives. When you join these courses, you will follow classes and lectures alongside our bachelor students who take the course as a mandatory part of their study programme.

These courses have a limited number of places as a lot of CBS students are already signed up for them.

Course Course Code Period running Areas covered for Graduate Admission Remarks/Status
Business and Global Governance BPOLO1354U Quarter Politics OR Politics/Culture/Society Studies  
Comparative Political Economy BPOLO1232U Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies  
Differentialligninger og optimal kontrolteori BMECO1288U Semester Differentialligninger og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods OR Statistics OR Social Science Methodology  
Eksternt regnskab BJURO1350U Quarter Accounting OR Business Administration  
Finansiering BJURO1358U Quarter Finance OR Business Administration  
Forvaltningsret BJURO1505U Quarter Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
International Business and Management BPOLO1901U Semester Business Administration  
Markedsret BJURO2031U Quarter Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
Matematisk statistik BMECO1802U Semester Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
Organizational Analysis BJURO2504U Quarter Organisation OR Management OR  Business Administration  
Political Economy of Development BPOLO1287U Quarter Politics OR Politics/Culture/Society Studies  
Retlig regulering af kreditter og sikkerheder BJURO1741U Quarter Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
Rets- og kontraktøkonomi BJURO1072U Quarter Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies  
Selskabsret BJURO1422U Quarter Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
Skatteret BJURO1356U Quarter Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies  
Teoretiske positioner BKOMO2007U Semester Culture/Society Studies OR
Philosophy/Social Theory/Sociology
 
Videregående lineær algebra og matematisk analyse BMECO1322U Semester Lineær Algebra OR Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
 

Autumn 2023

Course title, code and programme Period running Areas covered for graduate admission Remarks/Status
A Gentle Introduction to Computational Economics 
BHAAV6091U, HA almen

Semester

 • Information Systems/Information Technology* (See Remark) AND
 • Quantitative Methods* (See Remark) 
The course covers max. 5 ECTS-points in Information Technology.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods.
A Practical Guide to Fixing the World: A crash course in transformative problem solving
BFILV2201U, HA(fil.)
Semester
 • Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social Theory/Sociology
 
AI for Sales Management
BHAAV6032U, HA almen
Semester
 • Business Administration
 
Analysis and Design of Business Information Systems
BINTV2007U, HA(it.)
Semester 
 • Information Systems/
 • Information Technology
Part of Minor in Information Systems. The minor is only available to CBS full degree students
Apple, Amazon, Alibaba: The Ethics of Digital Business
BHAAV2274U, HA almen
Q2
 • Business Administration
 
Applied Machine Learning for Economics and Finance
BHAAV2306U, HA almen
Semester
 • Quantitative Methods* (See Remark) AND
 • Information Systems/Information Technology* (See Remark) 
The course covers max. 5 ECTS-points in Quantitative Methods.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology
Applied Personnel Economics: Incentives and Information in the Firm
BHAAV2313U, HA almen
Semester
 • Organisation* (See Remark) OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED 
The course covers max. 5 ECTS-points in Organisation
Arbejdsret
BJURV7353U, HA(jur.)
Semester
 • Privatret OR
 • Erhversjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications and Use Cases (Online)
BHAAV2304U, HA almen
Q1
 • Marketing* (See Remark) OR
 • Business Administration
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Marketing
Behavioral Finance
BHAAV2389U, HA almen
Q2
 • Psykologi* (See Remark) OR
 • Finance* (See Remark) OR
 • Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Psychology

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Finance
Beslutningsteoretiske modeller og metoder
BMECV1801U, HA(mat.)
Q1
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
 
Big Data Analytics for Managers
BINTV1051U, HA(it.)
Semester
 • Information Systems/Information Technology* (See Remark) OR
 • Social Science Methodology
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology
Brand Management (Online)
BHAAV6033U, HA almen
Q1
 • Marketing OR
 • Business Administration
 
Business Strategy
BHAAV1040U, HA almen
Semester
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Business, gender and labour market inequality
BHAAV2270U, HA almen
Q2
 • Politics* (See Remark) OR
 • Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social Theory/Sociology* (See Remark) 
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Politics

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Capitalism! Competition, Crisis, and Transformation
BSOCV1028U, BSc in Business Administration and Sociology
Semester
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
China and the Global Economy
BIBAV1013U, BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia 
Semester
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society Studies
 
Consumer Behaviour (Online)
BHAAV6099U, HA almen
Q2
 • Marketing OR
 • Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Corporate Governance (offered in Danish)
BHAAV6044U, HA almen
Semester
 • Business Administration
 
Corporate Governance (offered in English)
BHAAV6093U, HA almen
Semester
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Corporate Restructuring and Transformation
BINBV2303U, BSc in International Business
Q2
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Corporate Strategy
BHAAV6006U, HA almen
Semester
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Cybersecurity and Privacy
BINTV2010U, HA(it.)
Semester  
 • Information Systems/Information Technology

Part of Minor in Information Systems. The full minor is only for CBS full-time students 

Danish – Integrated Skills
BINBV1106U, BSc in International Business
Semester Covers nothing in
relation to entry
requirements
The course is only for exchange students
Dansk Udbudsret
BJURV1005U, HA(jur.)
Semester  
 • Offentlig ret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
Part of Minor i Erhvervsjura. The full minor is only for CBS full-time students. 
Data in Economics and Business
BINBV2304U, BSc in International Business
Semester
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
 
Decision Making Processes: Learning social responsibility through group dynamics
BBLCV2303U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social Theory/Sociology
NOT ESTABLISHED
Digital Consumer Behavior
BPSYV2301U, HA(psyk.)
Q1   CANCELLED
Digital Mediestrategi
BHAAV4025U, HA almen
Q2
 • Media, communication and design OR
 • Marketing OR
 • Business Administration
 
Doing Business in China & Asia Pacific
BIBAV1011U, BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia
Semester
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations
BHAAV6009U, HA almen
Semester
 • Economics
 
Economics of Innovation and Entrepreneurship
BHAAV2312U, HA almen
Semester
 • Innovation/Entrepreneurship OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Eksternt regnskab
BMECV1030U, HA(mat.)
Semester
 • Accounting OR
 • Business Administration
 
Entrepreneurial Business Planning and Development (Online)
BHAAV2311U, HA almen
Q1 
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
Part of Minor in Entrepreneurship
Entrepreneurial Finance
BHAAV2262U, HA almen
Q2  
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
Part of Minor in Entrepreneurship 
Entrepreneurial Strategy
BHAAV2260U, HA almen
Q1  
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
Part of Minor in Entrepreneurship 
Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation
BHAAV6031U, HA almen
Q1
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design 
NOT ESTABLISHED
EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach
BHAAV1812U, HA almen
Q2
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Event and Festival Management
BSEMV1137U, BSc in Business Administration and Service Management
Semester
 • Business Administration
 
Fashion Entrepreneurship and Business Development
BBLCV6000U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Financial Reporting – Intermediate – IFRS
BHAAV7000U, HA almen
Q1
 • Accounting OR
 • Business Administration 
 
Financing the Green Transition
BPOLV1023U, BSc in International Business and Politics
Semester
 • Business Administration
 
Finansiel rapportering - Intermediate - IFRS (Dansk)
BHAAV6002U, HA almen
Semester
 • Accounting OR
 • Business Administration 
 
Finansielle virksomheder - reguleringen
BHAAV1810U, HA almen
Semester
 • Markedsret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Forecasting in Business and Economics
BHAAV6008U, HA almen
Semester
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
 
Giving Up on Globalization?
BINBV2302U, BSc in International Business
Semester
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social
 • Theory/Sociology
NOT ESTABLISHED
Global People Management: Human Resource Management & Leadership
BHAAV6021U, HA almen
Q1
 • Organisation OR
 • Management OR
 • Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Global strategy in a disruptive world
BHAAV2309U, HA almen
Q1
 • Strategy OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses
BHAAV6034U, HA almen
Q1
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Hot topics in management/Modern managerial issues
BHAAV1816U, HA almen
Q1
 • Management OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Innovation Management
BHAAV5006U, HA almen
Semester
 • Innovation OR
 • Business Administration
 
International Business and Sustainable Development
BHAAV6043U, HA almen
Q1
 • Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
International Commercial Law
BJURV1082U, HA(jur.)
Semester 
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Part of Minor in Law and Entrepreneurship
International Marketing & Eksportmarkedsføring
BHAAV1066U, HA almen
Q1
 • Strategy* (See Remark) OR
 • Marketing*(See Remark) OR
 • Business Administration

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Marketing.

The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy

Internship in CSE-based startup
BHAAV2705U, HA almen
Semester Covers nothing in
relation to entry
requirements
 
Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives
BBLCV1703U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Organisation*(See Remark) OR
 • Management OR Business Administration
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Organisation
Introduction to Platform Business and Organization
BHAAV2706U, HA almen
Semester
 • Strategy OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Introduction to Sustainable Business
BHAAV5003U, HA almen
Semester
 • Business Administration OR
 • Philosophy/Social Theory/Sociology* (See Remark)
   
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology
IT-ret
BJURV1805U, HA(jur.)
Semester 
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies 

Part of Minor in Erhvervsjura. The full minor is only for CBS full-time students.

Klimaret i markedsperspektiv
BJURV2201U, HA(jur.)
Semester
 • Culture/Society Studies OR
 • Offentlig ret OR
 • EU-ret* (See Remark)

STUDIEKREDS

The course covers max. 2.5 ECTS-points in EU-ret

Language of Negotiations BPSYV1035U, HA(psyk.) Semester Covers nothing in
relation to entry
requirements
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Leadership in green transition
BINBV2301U, BSc in International Business

Semester

 • Organisation* (See Remark) OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED 

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Organisation
Legal blockchain and web3
BJURV2150U, HA(jur.)
Semester  
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies

Part of Minor in Law and Entrepreneurship

Management Accounting and Control Systems
BHAAV1058U, HA almen
Semester
 • Accounting OR
 • Business Administration 
 
Markedsføring på forbrugermarkeder
BHAAV2644U, HA almen
Q2
 • Marketing OR
 • Business Administration
 
Marketing Communication (Online)
BHAAV2302U, HA almen
Q1
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Marketing Essentials in a Perspective of Future Sustainability
BBLCV2301U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Marketing OR
 • Business Administration
 
Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer
BKOMV1702U, HA(kom.)
Semester
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Naming & Framing: Mastering the Power of Words
BKOMV6004U, HA(kom.)
Semester
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
NOT ESTABLISHED
Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori  – i et postkapitalistisk perspektiv
BHAAV2271U, HA almen
Semester
 • Politics* (See Remark) OR
 • Politics/Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social Theory/Sociology* (See Remark)
NOT ESTABLISHED

The course covers max. 5 ECTS-points in Politics.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Organizational ethnography research methods
BHAAV2308U, HA almen
Semester
 • Social Science Methodology
NOT ESTABLISHED
Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde
BPSYV2030U, HA(psyk.)
Semester
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Place branding: Nations, regions and cities
BMAKV2002U, HA i markeds- og kulturanalyse
Semester
 • Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Programming and Data Analysis for Business
BINTV2006U, HA(it.)
Semester  
 • Quantitative Methods* (See Remark) AND
 • Information Systems/Information Technology*(See Remark) 

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology

Part of Minor in Information Systems. The minor is only for CBS full-time students. 

Quantitative Methods
BHAAV1016U, HA almen
Semester
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
 
Retail Marketing
BHAAV1988U, HA almen
Semester
 • Marketing OR
 • Business Administration
 
Reviewing research to identify questions for your Bachelor thesis
BHAAV2307U, HA almen
Semester
 • Social Science Methodology
NOT ESTABLISHED
RPA og software robotter
BINTV2009U, HA(it.)
Semester
 • Information Systems/Information Technology
NOT ESTABLISHED
Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility
BBLCV1162U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Business Administration 
 
Shipping Business Analytics
BISHV1004U, BSc in International Shipping and Trade
Q1
 • Social Science Methodology
 
Skam, stress og ledelse
BPSYV1050U, HA(psyk.)
Semester
 • Psychology*(See Remark) OR
 • Management*(See Remark) OR
 • Business Administration

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Psychology

The course covers max. 5 ECTS-points in Management

Social Media Management (Dansk)
BHAAV2305U, HA almen
Q1
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Social Media Management (Engelsk)
BINTV1050U, HA(it.)
Q1
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Startup Internship at CSE
BBLCV2302U, BSc in Business, Language and Culture
Semester Covers nothing
in relation to entry
requirements
 
Startup Law
BJURV1807U, HA(jur.)
Semester 
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies

Part of Minor in Law and Entrepreneurship

State-Market Relations: Varieties of Capitalism & Political Regimes In Post-Soviet Countries
BPOLV2301U, BSc in International Business and Politics
Semester
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society studies
NOT ESTABLISHED
Statistics
BMECV1052U, HA(mat.)
Semester
 • Statistics OR
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
NOT ESTABLISHED
Statistik og sandsynlighedsregning
BFILV1801U, HA(fil.)
Semester
 • Statistics OR
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
 
Strategic Management
BHAAV1366U, HA almen
Q1
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Strategic Management in the Shipping Industry
BISHV1003U, BSc in International Shipping and Trade
Q1
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Strategic Management of Innovation and Technology
BHAAV5009U, HA almen
Semester
 • Innovation OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Strategic use of Intellectual Property in Service industries
BSEMV2301U, BSc in Business Administration and Service Management
Semester
 • Privatret OR
 • Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Strategisk kommunikation i mediesamfundet
BKOMV2024U, HA(kom.)
Semester
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Strategy and Digitalization in International Shipping
BISHV1002U, BSc in International Shipping and Trade
Q1
 • Business Administration
 
Strategy and Regulation in International Shipping
BISHV2301U, BSc in International Shipping and Trade
Q1
 • Strategy OR
 • Business Administration
 
Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele
BHAAV1027U, HA almen
Semester
 • Business Administration
 
Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation
BHAAV6040U, HA almen
Semester
 • Economics
 
Sustainable Maritime Business
BHAAV2310U, HA almen
Q2
 • Strategy* (See Remark) OR
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy
Sustainable Retail and Hospitality Management (Online)
BSEMV2302U, BSc in Business Administration and Service Management
Q1
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED

Sådan arbejder medierne - og du med dem
BKOMV2301U, HA(kom.)

Semester
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
The Economics of the Euro
BHAAV3007U, HA almen
Semester
 • Macroeconomics OR
 • Economics
 
The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century
BPOLV1093U, BSc in International Business and Politics
Q1
 • Philosophy/Social
 • Theory/Sociology OR
 • Culture/Society Studies
 
The Problem with Big Tech, and How to Fix it
BINTV2005U, HA(it.)
Q2
 • Information Systems/ Information Technology
NOT ESTABLISHED
There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology
BBLCV1702U, BSc in Business, Language and Culture
Semester
 • Culture/Society Studies OR
 • Philosophy/Social
 • Theory/Sociology
NOT ESTABLISHED
Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder
BHAAV6036U, HA almen
Semester
 • Business Administration
NOT ESTABLISHED
Undergraduate International Finance
BHAAV6089U, HA almen
Q2
 • Finance* (See Remark) OR
 • Business Administration
The course covers max. 2.5 ECTS-points in Finance
US Business, Politics, and the World Economy
BPOLV2302U, BSc in International Business and Politics
Semester
 • Politics OR
 • Politics/Culture/Society studies
 
Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying
BHAAV6037U, HA almen
Semester
 • Culture/Society Studies
NOT ESTABLISHED
Visual Communication
BMAKV2003U, HA i markeds- og kulturanalyse
Semester
 • Kommunikation OR
 • Media, communication and design
 
Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R
BDMAV2001U, BSc in Business Administration and Digital Management
Semester
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
NOT ESTABLISHED
Økonometri
BMECV1031U, HA(mat.)
Semester
 • Quantitative Methods OR
 • Social Science Methodology
NOT ESTABLISHED

Mandatory courses offered as single courses/electives

In addition to the single courses listed above, CBS offers a range of courses from our fulltime programmes as single courses/electives. When you join these courses, you will follow classes and lectures alongside our bachelor students who take the course as a mandatory part of their study programme.

These courses have a limited number of places as a lot of CBS students are already signed up for them.

Course title, code and pprogramme Periode running Areas covered for graduate admission Remarks/Status
Business Strategy and SDGs
BPOLO2014U, BSc in International Business and Politics
Semester Strategy* (See Remark) OR
Business Administration
The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy

Corporate Finance
BDMAO2002U, BSc in Business Administration and Digital Management 

Semester Finance
OR
Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
EU-ret
BJURO1345U, HA(jur.)
Q1 EU-ret
OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR
Culture/Society Studies

Part of Minor i Erhvervsjura. The full minor is only for CBS full-time students

Formueret
BJURO1711U, HA(jur.)
Q2 Privatret
OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
Part of Minor i Erhvervsjura.  The full minor is only for CBS full-time students.
International Economics
BPOLO1281U, BSc in International Business and Politics
Semester Economics
OR
Business Administration
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
International Political Economy
BPOLO1286U, BSc in International Business and Politics
Semester Politics
OR
Politics/Culture/
Society studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Introduction to Information Systems
BINTO1078U, HA(it.)
Semester Information Technology/
Information Systems
Part of the Minor in Information Systems. The full minor is only for CBS full-time students.
Matematisk analyse og statisk optimering
BMECO1287U, HA(mat.)
Semester Matematisk analyse og statisk optimering
OR
Quantitative Methods
 
Political Science
BPOLO1293U, BSc in International Business and Politics
Semester Politics
OR
Politics/Culture/
Society studies
The course is only for CBS full-time students.
Sandsynlighedsteori
BMECO1801U, HA(mat.)
Semester Statistics
OR
Quantitative Methods OR
Social Science Methodology