Meritstuderende

Hvis du ønsker at tage et eller flere valgfag på CBS som led i din uddannelse på en anden dansk uddannelsesinstitution, kan du blive meritstuderende på CBS under visse betingelser

.

Foto: Bjarke MacCarthy

MERITSTUDERENDE FRA ANDRE DANSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER

Hvis du er ønsker at tage et eller flere valgfag på CBS som led i din uddannelse på en anden dansk uddannelsesinstitution, kan du blive meritstuderende på CBS under visse betingelser.

Denne kategori er til studerende med et EU / EØS / schweizisk statsborgerskab eller en permanent opholdstilladelse i Danmark, der tager valgfag som en del af deres fuldtidsstudier på et andet dansk universitet end CBS, og som kan fremlægge en forhåndsgodkendelse fra eget universitet med angivelse af, at fagene vil blive meritoverført til deres aktuelle studier. Bemærk, at forhåndsgodkendelsen skal være et officielt dokument med angivelse af navn og kursuskode på det eller de fag, der vil blive overført, og med stempel, underskrift og kontaktoplysninger fra myndighedens underskrift.

* Studerende uden EU / EØS / schweizisk statsborgerskab, som ikke har en af ​​de opholdstilladelser, der er anført nedenfor, men er tilmeldt et fuldtidsuddannelse på et andet dansk universitet, kan også ansøge i denne kategori, hvis de dokumenterer, at de har fået en forhåndsgodkendelse på, at fagene kan blive meritoverført til deres eget studieprogram, og at de har betalt det fulde undervisningsgebyr for det semester, som fagene skal være en del af.

Følgende opholdstilladelser for Danmark (eller andre nordiske lande: Sverige, Norge Finland, Island, Grønland) er accepteret:  

  • "Permanent opholdstilladelse" i Danmark - permanent residence permit in Denmark
  • "Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold" - residence permit with a view to permanent residence in Denmark
  • "Opholdstilladelse jævnfør EU-opholdsbekendtgørelsen" - residence permit in Denmark according to the EU/EEA regulations
  • "Opholdstilladelse som medfølgende barn" - residence in Denmark as an accompaning child (the documentation must state that you are "medfølgende barn" - the text "medfølgende familie" is not sufficient)

HVILKE FAG KAN JEG SØGE OM?
Du finder listen over udbudte fag her. Listen over udbudte valgfag til foråret vil være tilgængelig ultimo september. Listen over udbudte valgfag til efteråret vil være tilgængelig medio marts.

Du kan ikke søge om fag, der er markeret med IKKE OPRETTET eller LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDING.

HVORNÅR LIGGER UNDERVISNINGEN?
Undervisningstidspunkter for valgfag vil være tilgængelig PDF iconher når ansøgningsportalen åbner. Tidspunkterne er vejledende, og der kan forekomme ændringer helt frem til semesterstart. Undervisningstidspunkter for obligatoriske fag vil først blive tilgængelig, når man bliver indskrevet. 

HVOR MANGE EKSAMENSFORSØG HAR JEG? 
Som meritstuderende har du 3 eksamensforsøg. 

SKAL JEG VEDLÆGGE FORHÅNDSGODKENDELSE, NÅR JEG SØGER? 
Det behøver du ikke, men forhåndsgodkendelsen skal være os i hænde inden semesterstart, dvs. inden 1. september for efterårssemesteret og 1. februar for forårssemesteret, da vi ellers framelder dig igen uden yderligere varsel. 
Hvis du endnu ikke har modtaget din forhåndsgodkendelse, når du opretter din ansøgning, og derfor ikke kan uploade forhåndsgodkendelsen sammen med ansøgningen, vil du inden semesterstart modtage en e-mail om, at det nu vil være muligt at uploade forhåndsgodkendelsen. Forhåndsgodkendelse sendt via mail vil ikke blive taget i betragtning

HVORDAN TILDELES PLADSER PÅ FAGENE?
Da der er et begrænset antal pladser på nogle af de udbudte valgfag, er der ingen garanti for, at du kan få plads på de fag, du har søgt om optagelse på. Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod om pladserne. 

JEG VIL LÆSE BESTEMTE FAG FOR AT OPFYLDE DE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV TIL EN KANDIDATUDDANNELSE PÅ CBS. HVAD GØR JEG? 
I listen over valgfag finder du i kolonnen yderst til højre, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Det er dit eget ansvar at sikre, at de valgfag, du vælger, dækker de fagområder, du mangler. Du kan læse mere om supplering på siderne om kandidatoptag.

FÅR JEG ET EKSAMENSBEVIS?
Du skal selv printe en karakterudskrift, senest 3 måneder efter din sidste eksamen, og skal denne verificeres, kan du skrive til confirmations@cbs.dk, som kan være behjælpelig med stemple og underskrive udskriften.

HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER?
*Hvis du har spørgsmål til fagets faglige indhold, skal du kontakte fagansvarlig for det enkelte fag (du finder kontaktdata i højreboksen på selve fagbeskrivelsen)
*CBS kan ikke hjælpe dig i forhold til forhåndsgodkendelse og merit, og du skal derfor kontakte din hjem-institution, hvis du har spørgsmål til dette.
*Hvis du har spørgsmål om til- og framelding, der ikke er besvaret ovenfor, kan du kontakte valgfag@cbs.dk.

 

Kontakt os

Mail valgfag@cbs.dk
Telefon 3815 2710 (Student Hub)
Mandag til torsdag 9.30 - 15.30

Har du spørgsmål vedrørende login på ansøgningsportalen, skal du kontakte CBS IT-vejlederne.