Meritstuderende

Til dig som er studerende på en anden dansk uddannelsesinstitution og ønsker at tage ét eller flere fag som gæstestuderende og meritstuderende på CBS.

Hvis du er studerende på en anden dansk uddannelsesinstitution, kan du tage ét eller flere fag som såkaldt gæstestuderende eller meritstuderende på CBS.

Det er et krav, at faget, du tager på CBS, kan meritoverføres og indgå som en del af din egen uddannelse.  

Hvilke fag kan du læse?

Som meritstuderende kan du som udgangspunkt læse alle fag, som udbydes som valgfag på CBS. Dog kan der være nogle fag, der ikke bliver oprettet eller hvor der ikke er ledige pladser. Fagene udbydes nemlig også som valgfag til CBS' fuldtidsstuderende. Du vil derfor læse sammen med studerende fra CBS' bachelor- eller kandidatuddannelser, samt andre meritstuderende og enkeltfagsstuderende. 

Du finder det største udvalg af fag i efterårssemesteret, hvor CBS' fuldtidsstuderende tager deres valgfag.

Se alle udbudte fag på hhv. bachelor- og kandidatniveau her:

Som gæste- og meritstuderende kan du også vælge at læse en såkaldt minor, som er en samlet pakke af fag inden for et særligt fagområde. 

Læs mere om Minors

Krav til meritstuderende

For at tage fag som meritstuderende på CBS, skal du leve op til følgende krav:

 • du er indskrevet som fuldtidsstuderende på en anden dansk uddannelsesinstitution OG 
 • du kan få en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution - dvs. en godkendelse af, at fagene på CBS kan meritoverføres til din egen uddannelse. Den skal du senest uploade til din ansøgning 1. september for efterårssemestret og 1. februar for forårssemestret.

Du skal ikke opfylde specifikke adgangskrav, men vi anbefaler, at du læser kursusbeskrivelsen og vurderer, om du har de faglige forudsætninger, der skal til, for at du kan gennemføre faget.

Hvis du ikke er EU/EØS/schweizisk statsborger

Hvis du er studerende og ikke har et EU/EØS/schweizisk statsborgerskab, men har en af følgende opholdstilladelser for Danmark (eller andre nordiske lande: Sverige, Norge Finland, Island, Grønland), kan du blive meritstuderende på CBS:

 • "Permanent opholdstilladelse" i Danmark - permanent residence permit in Denmark
 • "Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold" - residence permit with a view to permanent residence in Denmark
 • "Opholdstilladelse jævnfør EU-opholdsbekendtgørelsen" - residence permit in Denmark according to the EU/EEA regulations
 • "Opholdstilladelse som medfølgende barn" - residence in Denmark as an accompaning child (the documentation must state that you are "medfølgende barn" - the text "medfølgende familie" is not sufficient)

Hvis du er studerende uden EU/EØS/schweizisk statsborgerskab, og har du ikke har en af ovenstående opholdstilladelser, kan du blive meritstuderende på CBS hvis:

 • du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et andet dansk universitet OG 
 • du kan dokumentere, at du har betalt det fulde undervisningsgebyr for semesteret, som fagene skal være en del af.

 

Forhåndsgodkendelse 

For at læse et fag som meritstuderende på CBS, skal du have en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, som er en godkendelse af, at fagene kan meritoverføres til dit eget studie. 

Forhåndsgodkendelsen skal indeholde: 

 • titel og kursuskode på de fag, der skal meritoverføres
 • godkendelse fra dit studienævn

Forhåndsgodkendelsen skal du uploade i ansøgningsportalen, når du tilmelder dig faget på CBS. 

Hvis du endnu ikke har modtaget din forhåndsgodkendelse, når du tilmelder dig, skal du senest uploade den til din tilmelding inden semesterstart hhv. 1. september for efterårssemestret og 1. februar for forårssemestret.

Uploader du ikke din forhåndsgodkendelse før fristen, bliver du frameldt faget uden varsel. Bemærk, at vi ikke modtager forhåndsgodkendelser på mail. 

Har du spørgsmål til forhåndsgodkendelse og merit, skal du kontakte dit eget studie. 

Undervisning og eksamen

Fagene udbydes enten som quarter- eller semesterfag. Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag:

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester Uge 35 til 51 december/januar
Forår Undervisning Eksamen
Q3: 3. quarter uge 5 til 12 uge 13/14/15
Q4: 4. quarter uge 14 til 21  uge 22/23 
Semester uge 5 til 22 maj/juni 
Undervisningstidspunkter og skema

Se de foreløbige tidspunkter for undervisning - ændringer kan forekomme.

Når du er tilmeldt faget, får du adgang til dit personlige skema.

Læser du et obligatorisk fag, der er udbudt som valgfag, kan du først se, hvornår undervisningen ligger, når du er tilmeldt faget.

Bemærk, at der kan ske ændringer i skemaet helt frem til semesterstart.

Eksamensdatoer

Du kan finde eksamensdatoer i de fag, du er tilmeldt på Digital Eksamen ved semesterstart:

 • 1. september for efterårssemesteret 
 • 1. februar for forårssemesteret. 
Eksamensforsøg

Som meritstuderende har du 3 eksamensforsøg i alt. 

Første reeksamen ligger typisk 1-2 måneder efter den 1. ordinære eksamen 

Anden reeksamen er den ordinære eksamen året efter, så den ligger i samme eksamensperiode året efter.

Når du er tilmeldt faget, kan du ved semesterstart se, hvornår 1. reeksamen ligger på Digital Eksamen 

Eksamensbevis

Hvis du ønsker et eksamensbevis for det fag, du har taget, skal du selv printe en karakterudskrift fra Studenterselvbetjeningen, senest 3 måneder efter din sidste eksamen.

Hvis du vil have din udskrift verificeret, kan du skrive til confirmations@cbs.dk, som kan hjælpe dig med at stemple og underskrive udskriften.

 

Kvalificering til en kandidatuddannelse

Hvis du vil læse bestemte fag for at kvalificere dig til en kandidatuddannelse på CBS, skal du være opmærksom på, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav.

På listerne over udbudte fag kan du se hvilke fagområder, det enkelte fag dækker under kolonnen Areas covered for graduate admission. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at de fag, du vælger, dækker de fagområder, du mangler.

Læs mere på Er du kvalificeret?

Tilmelding

Læs mere om Tilmelding og frister

Tildeling af pladser

På nogle fag, er der et begrænset antal pladser. Derfor er der ikke garanti for, at du får en plads på de fag, du tilmelder dig. 

Hvis der er flere tilmeldte, end der er ledige pladser, trækker vi lod om pladserne. 

Framelding

Ønsker du at framelde dig et fag, skal du kontakte os på: valgfag@cbs.dk

Frister for framelding af fag er:

 • Efterårssemesteret: 1. september
 • Forårssemesteret: 1. februar