Meritstuderende

Hvis du er dansk statsborger eller EU/EØS-statsborger og har en forhåndsgodkendelse af merit, kan du blive meritstuderende på CBS.

 

Meritstuderende fra andre uddannelsesinstitutioner

Hvis du er ønsker at tage et eller flere valgfag på CBS som led i din uddannelse på en anden uddannelsesinstitution, kan du blive meritstuderende på CBS under visse betingelser.

For at blive meritstuderende på CBS skal du:

1) have en forhåndsgodkendelse af fagene fra din hjem-institution, og
2) være dansk statsborger/EU/EØS-statsborger eller have en opholdstilladelse, der er sidestillet hermed.

Hvordan søger jeg?
Hvis du gerne vil tage fag som meritstuderende på CBS, skal du udfylde ansøgningsblanketten som du finder her (ansøgningsblanketten er ikke længere tilgængelig) i forbindelse med ansøgningsperioden, som er fra den  12. - 19. juni 2018 til efterårssemesteret 2018.

Listen over fag der bliver udbudt til efteråret 2018 vil være tilgængelig ultimo marts 2018. 

Du kan forvente svar på din ansøgning medio august 2018. Hvis du har NemID, vil du modtage svar i din e-boks. Hvis du ikke har NemID, vil du modtage et brev med posten til den adresse, du har angivet på tilmeldingsblanketten.

Du skal sende ansøgningen med posten eller aflevere den personligt til:

Student Hub, Student Affairs, CBS
Att.: Valgfag

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Hvor kan jeg se de udbudte fag?
Du kan se udbudte fag nedenfor. Listen over udbudte valgfag til efteråret 2018 vil være tilgængelig ultimo marts 2018.

Hvornår ligger undervisningen?
Vejledende undervisningstidspunkter for valgfag, forår 2018, finder du her:  schedules_electives_spring_2018.xlsxUndervisningstidspunkter for obligatoriske fag vil først blive tilgængelig, når man bliver indskrevet. 

Skal jeg vedlægge en forhåndsgodkendelse, når jeg sender ansøgningen?   
Det behøver du ikke, men forhåndsgodkendelsen skal være os i hænde inden semesterstart, dvs. inden 1. undervisningsgang, da vi ellers framelder dig igen uden yderligere varsel.

Hvornår får jeg svar?
Du får svar lige inden studiestart. Hvis du har NemID, vil du modtage svar i din e-boks. Hvis du ikke har NemID, vil du modtage et IT-brev med posten til den adresse, du angiver på tilmeldingsblanketten. I IT-brevet kan du læse, hvordan du får adgang til vores elektroniske platform MY CBS, hvor du finder praktiske informationer om undervisning, eksamen etc.

Hvordan tildeles fagene?
Der trækkes lod om pladserne.

Jeg vil læse bestemte fag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Hvad gør jeg?
Nederst på denne side kan du finde en liste over alle valgfag, og i kolonnen yderst til højre kan du se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Det er dit eget ansvar at sikre, at de valgfag, du vælger, dækker de fagområder, du mangler. Du kan læse mere om supplering på siderne om kandidatoptag.

Hvor finder jeg flere oplysninger?

  • Hvis du får tildelt et eller flere fag, modtager du et velkomstbrev, hvor du får adgangskode til vores elektroniske platform my.cbs.dk, hvor du blandt andet kan se dit skema. 
  • Hvis du har spørgsmål til fagets faglige indhold, skal du kontakte fagansvarlig for det enkelte fag (du finder kontaktdata i højreboksen på selve fagbeskrivelsen)
  • CBS kan ikke hjælpe dig i forhold til forhåndsgodkendelse og merit, og du skal derfor kontakte din hjem-institution, hvis du har spørgsmål til dette.
  • Hvis du har spørgsmål om til- og framelding, der ikke er besvaret ovenfor, kan du kontakte valgfag@cbs.dk.

Fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 


Kurser på bachelorniveau - Forår 2018  

Nedenfor kan du se i hvilke uger undervisningen finder sted: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juniCOURSE CODE COURSE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers   semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiation   Semester English language studies (for MA IBC)
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Culture/Society Studies
BHAAV1040U Business Strategy

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1072U Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q3 Business Administration
BHAAV1988U Retail Marketing   Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   semester  Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Survey Design CANCELLED Q3 Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6015U   Pricing Management in Theory and Practice

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

 

Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full.

Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BHAAV6020U  EU, the Internal Market and Business Strategy CANCELLED Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7010U Topics in International Finance 

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT


Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BPSYV1200U A Psychological perspective CANCELLED semester Psykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde CANCELLED Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BIMKV1008U Visual Communication   semester Generel kommunikation
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication

Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full.

CANCELLED

semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.


COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS
COVERED FOR
GRADUATE
ADMISSION
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   semester Finance OR
Business
Administration
BASPO1004U Intercultural Organisation Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. semester Organisation* (see remark)
OR Management
OR Business
Administration
BASPO1006U International Business in Asian Markets   semester Strategy OR
Business
Administration
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication Can only partially cover the specific entry requirement Intern Kommunikation. Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. Q3 Intern kommunikation/
Organisations-
kommunikation*
(see remark) OR
Organisation*
(see remark)
BBLCO1221U Corporate Finance   Q4 Finance OR
Business
Administration
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Semester Business
Administration
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling  Faget udbydes kun til merit- og tompladsordningen Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   semester Strategy OR
Business
Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Q3 Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR
Privatret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfund: Teoretiske positioner   Semester Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik semester
15 ECTS course running over 2 semesters 
  Quantitative Methods
/Statistics OR
Social Science
Methodology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   semester Differentialligninger
og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   semester Lineær Algebra OR
Matematisk Analyse
og statistisk
optimering
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full. Q3 Microeconomics* (see remark)
OR Business
Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business
Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BSACO1005U Management of cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or
Business
Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Q3 Business
Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration


 


Kurser på bachelorniveau - Efterår 2017


course code COURSE TITLE REMARKS / STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION  
BASPV1235U Strategy: An integrative and Paradoxical Approach CANCELLED Semester Strategy OR Business Administration  
BASPV1236U China - politics, economy, and global impact CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1011U Theoretical perspectives on European Integration CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1030U Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Creative Industries  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Semester Social Science Methodology  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Marketing OR Business Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   semester  Qualitative Methods or Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1 Økonomistyring for cand.merc.aud. OR Business Administration  
BHAAV1014U Personaleledelse CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   semester  Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   semester  Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration  
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q2 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2261U Business Planning and Development Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Q2 Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation   semester  General communication OR Ekstern communication  
BHAAV3003U Managing People   semester  Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   semester  Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied sales and price setting methods CANCELLED Q1 Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV5007U Survey Design   Q1 Social Science Methodology  
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   semester  Economics  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research   semester  Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full

CANCELLED
Q2 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the internal Market and Business Strategy CANCELLED Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BEBUV1010U Public Affairs / lobbyisme som forretningsstrategi CANCELLED Semester Culture/ Society Studies  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration  
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping   Q2 Business Administration  
BFILV2001U   Det Humanistiske Perspektiv i Business Administration CANCELLED Q1 Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BFILV2002U Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BINTV1050U Social Media Management   Semester Business Administration  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology  
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret  
BMECV1030U Eksternt regnskab   Semester Accounting OR Business Administration  
BMECV1034U Beslutningsteori    Q2 Social Science Methodology OR Business Administration  
BMECV1052U Statistics   Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Semester Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public relations   Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U   Consumer Behaviour   Q2 Marketing OR Business Administration  
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)  
BIMKV1602U Place branding: nations, regions and cities CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity building and consumer communication across markets and cultures CANCELLED Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1605U Online Kommunikation   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1701U 3C: Comprehending Consumers across Cultures   Semester Business Administration  
BIMKV1702U Sustainable Behaviour: Tools to foster change CANCELLED Semester Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiation

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Semester English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Management OR Business Administration  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEOKV1001U Language and culture in organisations   Semester English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  MINORS       
HA Almen
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
PDF iconminor_entrepreneurship_2017.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.


course code COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness   Semester Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems   Semester Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Economics  
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics  
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BJURO1345U EU-ret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 EU ret OR Erhvervsret  
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Semester Quantitative Methods OR Social Science Methdoology 15 ECTS course running over 2 semesters V17/F18
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Mathematical Analysis and Static Optimization  
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration  
Kurser på bachelorniveau - Forår 2017 - se Tidlligere udbudte kurser
For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Covers nothing in relation to specific entry requirements

 

Fag på kandidatniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 


Kurser på kandidatniveau - Forår 2018 

Nedenfor kan du se i hvilke uger undervisningen finder sted: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juniCOURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLC1002U Riga-Copenhagen Urban Challenge May Urban Challenge
CCBLC1003U Edinburgh-Copenhagen Urban Challenge May/June Urban Challenge
CCBLV1701U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCBLV1705U The CBS Campus as a Living Lab of Sustainability: Fostering Partnerships with… Semester CANCELLED
CIBCV1509U Cathy and fair: Consumer Communication through packaging design  Semester CANCELLED
CIBCV1510U Management and Employee Communication Semester CANCELLED
CIBCV2053U The art of Strategic Planning and Communication Campaign Development  Semester CANCELLED
CIBCV2055U  International Advertising Semester  
CCMVV1147U Corporate Governance  Semester CANCELLED
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues Semester  
CCMVV1415U  Managing design in business Semester  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester) Semester  
CCMVV1641U Strategy Execution Q3  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1671U Human Resource Management Q3 CANCELLED
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester CANCELLED
CCMVV2019U Perspektiver på projektledelse  Q3 CANCELLED
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services Semester  
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets Q3 CANCELLED
CCMVV4025U International negotiation Q3  
CCMVV4034U The Role of Emotions in Marketing Communication Mangement Q3 Online course
CCMVV4102U Family Firms Challenges Q3 CANCELLED
CCMVV5012U Sustainable Management of Global Operations and Supply Chain Q3 CANCELLED
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3 CANCELLED
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U   Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U Eu regulering af offentlige Indkøb juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk Kontrahering i et Internationalt Virksomhedsperspektiv Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1017U Matematisk Finansiering 3 Semester CANCELLED
CMECV1245U Videregående Corporate Finance  Semester  
CMECV1702U  Cross Section and Panel Econometri Semester  
CCMAV1011U  Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CPOLV1022U Social Network analysis Q4  CANCELLED
CBUSV1701U Digital Platforms Semester  
CBUSV2000U Human-Computer Interaction (HCI) in organizations Semester  
CEBUV2025U Designing Business IT Semester  
CEBUV2026U E-Business Smartphone App Development Semester  
CEBUV2027U Managing Enterprise Architecture and Technology Semester  
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q3 CANCELLED


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS PERIOD RUNNING REMARKS STATUS
CCBLO2001U Innovation in Flux: An Asian Perspective on Innovation Semester    
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester    
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester    
CCBLO2010U Managing Development Intervention in Sub-Saharan Africa Semester    
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester    
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4     
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester    
CIBCO1009U Knowledge Management  Semester    
CIBMO1001U  Consumer Culture and Communication  Semester    
CICOO1007U International Business Negotiation  Semester    
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1062U Marketing Campaigns Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2003U Digital Communication Strategies Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2015U Corporate Responsibility and Society Semester 15 ECTS cours  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester    
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Semester    
CPOLO1046U Business Responsibilities for Human Rights Semester    
CPOLO1047U Theories of International Law and Politics Semester    
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Q3    
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Q4     
COECO1055U Advanced Industrial Organisation Semester motivational letter  
COECO1056U Financial Econometrics Semester motivational letter  
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester motivational letter  
COECO1070U Macroeconomics - The global economy Semester motivational letter  
 

 

Kurser på kandidatniveau - Efterår 2017


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING REMARKS
CCBLC1000U Rome-Copenhagen Urban Challenge CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Aug/Sept Urban Challenge
CCBLC1001U Hamburg-Copenhagen Urban Challenge   Aug Urban Challenge
CCBLC1002U Riga-Copenhagen Urban Challenge SPRING COURSE May Urban Challenge
CCBLC1003U Edinburgh-Copenhagen Urban Challenge SPRING COURSE May/June Urban Challenge
CCBLC1004U Helsinki-Copenhagen Urban Challenge CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Aug/Sept Urban Challenge
CCBLV1003U A consultants approach to UN reform: Understanding, challenging and improving  CANCELLED Semester  
CCBLV1020U Indentities and Languages in Multinational Organisations CANCELLED Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector   Semester  
CCBLV1602U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders   Q1  
CCBLV1604U Collecting, coding and analysing qualitative data CANCELLED Semester  
CCBLV1701U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation   Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and creative work CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies   Semester  
CCBLV1704U Shoes for the Cobblers Children; Designing Innovative Business Models for emerging economies CANCELLED Semester  
CCBLV1705U The CBS Campus as a Living Lab of Sustainability: Fostering Partnerships with… CANCELLED Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management   Semester  
CIBCV1503U Visual Communication    Semester  
CIBCV1504U Language skills of English via online translation    Semester Online course
CIBCV1505U Experimental Methods for Communication Studies  CANCELLED Semester  
CIBCV1507U Understanding markets Across Cultures CANCELLED Semester  
CIBCV1508U Behavioural Insights and Sustainability CANCELLED Semester  
CIBCV1509U Cathy and fair: Consumer Communication through packaging design  CANCELLED Semester  
CIBCV1510U Management and Employee Communication   Semester  
CIBCV2053U The art of Strategic Planning and Communication Campaign Development    Semester  
CIBCV2055U  International Advertising CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CIBCV2056U  Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach   Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CIBCV2059U Managing Knowledge, Communication and Innovation using Social Media    Semester  
CCMVV1016U   Direct marketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches   Q2 Online course
CCMVV1138U Financial Models in Excel (Quarter)  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCMVV1147U Corporate Governance    Semester  
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori   Semester  
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues   Semester  
CCMVV1417U Neuromarketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1)   Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2)   Q2  
CCMVV1479U   Pharmaceutical Marketing Management   Q1  
CCMVV1483U Køb og salg og virksomhed   Semester  
CCMVV1528U   Strategic Brand Management   Semester  
CCMVV1535U  Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power   Semester  
CCMVV1553U  Neuroeconomics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV1595U   Online Marketing   CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester)   Semester  
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management   Q1  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance   Q1  
CCMVV1678U Business Process Excellence  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation   Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping   Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1710U Management of Maritime Operations  within supply chanis    Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1723U  Global Transportation and Maritime Logistics    Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV2005U Valuation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA   Semester  
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV2013U Strategic Compliace  CANCELLED Q1  
CCMVV2031U City Branding and Tourism   Q1  
CCMVV2032U  Applied Statistics   Q1  
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in the Supply Chain   Q2 Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV2061U Research Methods in Operations Management CANCELLED Semester  
CCMVV2102U User and design Innovation    Q1 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?   Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data   Semester  
CCMVV2501U  Costing and Design Business   Q1 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2504U Procurement Organization and Strategy  STUDIEKREDS Q1  
CCMVV2505U Operations and Process Management   Q1 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV2515U Advanced Sourcing Analysis Techniques   Semester  
CCMVV2534U Service Design   Q2 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2556U Big Data Analytics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds   Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation   Semester  
CCMVV2606U Sport Management & Marketing   Semester  
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services   Semester  
CCMVV2609U HRM – ledelse af menneskelige ressourcer   Q2  
CCMVV2610U Strategic Risk Management of Multinational  Enterprice   Semester  
CCMVV2611U Pension Liabilities and their Dynamics   Semester  
CCMVV2612U Managing Product Development and Innovation    Q1 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV3010U Product Development and Target Market Segmentation CANCELLED Q1  
CCMVV3019U Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt? CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV3030U Financial Risk Management in Shipping   Semester  
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation   Q1  
CCMVV4001U Information Management in the Supply Chain    Q1 Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV4013U Markedsføringsret - ulovlig og lov markedsføring   Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV4015U The Power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perception, judgments and decisions   Q1  
CCMVV4016U   Children as Consumers   Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory   Semester  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Contemporary Organizations   Q2  
CCMVV4025U International negotiation   Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi & Planlægning   Q1  
CCMVV4033U Cases in Strategic Management of Innovation and Technology    Q2 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV4040U  Social Media Marketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Online course
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges   Semester Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV4100U  Applying Excel Models to Operations Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMVV4101U Design Strategy   Q2 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV4136U Business Models Management and Innovation    Semester  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course. Motivational letter
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansel rapportering   Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges   Q2  
CCMVV5032U Neuro Research Design    Q1 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV5034U Distance management – virtual communication and cooperation in a borderless workli   Q2 Online course
CCMVV5035U Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies   Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers   Q1 new title, but the same course
CCMVV5561U Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor?   Semester  
CINTV1012U Cloud Computing for Business   Semester  
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?   Semester  
CINTV3001U Advanced IT Project Management   Semester Online course
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager?   Semester Online course
CPHIV1214U Æstetisk ledelse CANCELLED Semester  
CPHIV2011U  Politik Filosofi & Økonomi – Et Oxford Kursus i Praxis CANCELLED Q1  
CPHIV2012U    Kulturel økonomi/immateriel økonomi og kreativitet/innovation (FUTURE URBAN LIFE) CANCELLED Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret   Semester  
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CJURV7057U Videregående markedsføringsret CANCELLED Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber   Semester  
CJURV7075U Law and Management   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder   Semester  
CJURV7602U Finansieringsret   Semester  
CJURV7604U Statstøtteret STUDIEKREDS Semester  
CKOMV1701U Thesis workout: hands-on experience in the choice and use of methods CANCELLED Semester  
CMECV1021U Omkostningsfordeling  CANCELLED Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data   Semester  
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2   Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications   Q1  
CMECV2001U  Benchmarking   Q1  
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR    Semester New Title
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Week 34 and 42 Course lasts 1 week. Forudsætningsfag skal dokumenteres.
CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CPSYV3006U   Consumer psychology  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMAV1000U  Selskabsskatteret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U  International Skatteret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U  Momsret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U IT - kontrol og revision   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1020U  Revisionskvalitet og kvalitetsstyring   Semester Prerequisites "Revision 1" and "Revision 2" from CMA - Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1013U Besvigelser   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1249U Financial risk management   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2020U Offentlig regnskab og revision   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3000U Intern revision CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3003U E-handelsret CANCELLED Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U  Personselskaber   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CPOLV1022U Social Network analysis CANCELLED Q2  
CBUSV1702U The Fintech Revolution   Semester  
CEBUV2000U Digital Entrepreneurship   Semester  
CEBUV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CEBUV2023U Service Design   Semester  
CEBUV2031U Big Social Data Analytics   Semester  
CEBUV2032U Advanced EU Internet Law CANCELLED Semester  
CEBUV2020U The IT Manager as a Business Leader   Semester  
CIHCV1601U Digital Services in Innovation in Health Care   Semester  
CIHCV1602U Frontiers of Digital Healthcare   Q1  
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit   Q1  
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation   Q2  
COECV1026U  Hedge Fund Strategies   Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach   Semester Motivational letter
COECV3008U Monetary Policy   Semester  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer   Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet   Q1  
CSOCV1017U Re-imagining capitalism   Q1 Part of Minor CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship   Semester  
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship   Q2 Part of Minor  CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1023U Re-visiting the Commons, Re-imagining Collectives   Q2 Part of Minor  CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation STUDIEKREDS Semester  
CSOCV1025U Complaint management, Market oriented management and user based innovation. CANCELLED Q2  

 

MINORS       
Cand.merc. Bio Minor
Minor in Bioentrepreneurship CBIO1001U
PDF iconminor_in_bioentrepreneurship_00000002.pdf
CBIOO1001U Entrepreneurship Project
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness
CBIOO1005U Bio Markets
Cand.merc. Erhvervsjura
Minor in  Business Law and Economics CJURM1001U
PDF icon2017_cbs_minor_business_law_and_economics.pdf
CJURO1017U Advanced Game Theory
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice
CJURV7075U Law and Management
Cand.soc Minor
Minor in  Sustainable Entrepreneurship and Business CSOCM1001U
PDF iconminor_in_sustainable_entrepreneurship.pdf
CSOCV1017U Re-imagining capitalism
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship
CSOCV1023U Re-visiting the Commons, Re-imagining Collectives
Cand.merc.int (BLC) Minor
Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U
PDF iconmsc_blc_bads_minor_2017_2018.pdf
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?
Cand.ling.merc (IBC) Minor
Minor in European Business Studies CIBCM1001U -      CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
PDF iconminor_in_european_business_studies_00000002.pdf
CIBCV2056U  Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1005U International Strategic Management 
CICOO1004U  Cross Cultural Management 
Cand.merc Minor
Minor Data in Business CCMVM1011U      -  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
PDF iconminor_data_in_business.pdf
CCMVV2556U Big Data Analytics
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges
Cand.merc Minor  
Minor in Supply Chain Intelligence - An applied perspective CCMVM1014U
PDF iconminor_in_supply_chain_intelligence_-_an_applied_perspective.pdf
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in the Supply Chain
CCMVV4001U Information Management in the Supply Chain 
CCMVV1678U Business Process Excellence 
Cand.merc Minor  
Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
PDF iconminor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U  Managing Product Development and Innovation 
CCMVV4033U Cases in Strategic Management of Innovation and Technology 
Cand.merc Minor
Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
PDF iconminor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf
CCMVV1553U  Neuroeconomics
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV5032U Neuro Research Design 
Cand.merc Minor
Minor in Maritime Business CCMVM1006U
PDF iconminor_in_maritime_business.pdf
CCMVV1723U  Global Transportation and Maritime Logistics 
CCMVV1710U Management of Maritime Operations  within supply chanis 
CCMVV1707U Developments in International Shipping
Cand.merc Minor 
Minor in Design Business and Strategy CCMVM1008U
PDF iconminor_in_design_business_and_strategy.pdf
CCMVV2534U Service Design
CCMVV4101U Design Strategy
CCMVV2501U  Costing and Design Business
CCMVV2102U User and design Innovation 
Cand.merc Minor
Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
PDF iconminor_in_sustainable_business.pdf
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen.

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING  REMARKS 
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets   Semester Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag.
CCBDO1002U International Business and Economic Development   Q1 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCBDO1004U Governance and Development   Q2 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?   Q2 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective    Semester  
CICOO1003U Financial And Legal Communication    Semester  
CICOO1004U  Cross Cultural Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CICOO1005U International Strategic Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CICOO1006U Organisational Communication I: Structures and Dynamics    Semester  
CBIOO1001U Entrepreneurship Project   Semester  
CBIOO1002U Finance, Valuation and Accounting in BioBusiness   Q2  
CBIOO1003U Governance, Control and Contracts in BioBusiness   Q2  
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness   Q1  
CBIOO1005U Bio Markets   Q1  
CJURO1017U Advanced Game Theory   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics - link er til fagets tidligere udgave.
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CKOMO1046U Strategi og kommunikation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course
CKOMO1047U Globalisering-Lokalisering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse   Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1   Q1  
CIHCO1002U The economics of Health Care Innovation   Q2  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation   Q2  
COECO1050U Asset Pricing   Semester motivational letter
COECO1058U Econometrics   Semester motivational letter
COECO1060U Corporate Finance   Semester motivational letter
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory   Semester motivational letter
Kurser på kandidatniveau - Forår 2017 - se Tidligere udbudte kurser

For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Kontakt

For generelle spørgsmål til valgfag, kontakt:

Student Hub

Solbjerg Plads 3 (ved hovedindgangen)
Mandag-fredag 9-13

Dalgas Have 15 (ved hovedindgangen)
Mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-13

Telefon: 3815 2710, mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-13
E-mail: studenthub@cbs.dk