Spring menu over

Tidligere udbudte fag


Tidligere fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se lister over hvilke fag på bachelorniveau der tidligere er blevet udbudt på CBS.

 

Kurser for foråret 2023
OURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 LUKKET FOR YDERELIGERE TILMELDINGER Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2270U Business, gender and labour market inequality Q3   Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BHAAV2271U Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori  – i et postkapitalistisk perspektiv Semester The course covers a maximum of 5 ECTS points in Politics.
The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Philosophy/Social Theory/Sociology
 

Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology* (see remark)

CANCELLED

BHAAV2272U Family Business Management: Strategy, Performance, Values Semester   Enterepreneurship OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics

CANCELLED
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Psychology and 2.5 ECTS points in Finance

Psychology* (see remark) OR Finance* (see remark) OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business (Online) Q3 *Cannot cover the specific entry requirement in IT in full.
Cannot cover the specific entry requirement in Strategy in full.
IT* (see remark) OR
Strategy* (see remark) OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLEMENT Finance OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Business Administration OR
Business Administration/Economics OR Philosophy/Social Theory/Sociology* (see remark)
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR
Management OR 
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2276U Green Transition and Business Innovation  Q3   Innovation OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BIBAV1012U Doing Business in Europe Q3 Only offered to exchange students Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester Only offered to exchange students Covers nothing in relation to entry requirements
BMAKV2202U Social Media Management Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course may cover max 5 ECTS points in Kommunikation
 

Media, communication and design OR Business Administration OR Business Administration/Economics OR Kommunikation* (see remark)
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Covers nothing in relation to entry requirements
 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3    Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3    Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3    Offentlig ret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3  This course is only avaliable for CBS full degree students Offentlig ret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4 This course i only avaliable for CBS full degree students  Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BKOMO2007U Teoretiske positioner Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger og optimal kontrolteori OR
Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester   Lineær Algebra OR
Matematisk analyse og statisk optimering OR
Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BPOLO1283U Research Design and Qualitative Methods Semester   Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3    Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3    Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4 This course i only avaliable for CBS full degree students  Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3    Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSSIO2002U Social Practice in Innovation and Services Q3    Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSTHO1023U Sustainable Tourism Supply and Innovation Q3    Business Administration OR
Business Administration/Economics

 


Kurser for efteråret 2022
 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over. 

COURSE CODE TITLE PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR
Business Administration
OR Business
Administration/
Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry
requirements
BBLCV1702U There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology Semester   Culture/
Society Studies OR
Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BBLCV1703U Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Organisation OR
Management
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points
in Organisation)
BBLCV1705U Trade and Markets in post-Brexit U.K. Semester CANCELLED Business Administration OR Business Administration/
Economics
BBLCV1706U Market failure or government failure? State-business interactions in a global context Semester CANCELLED Politics OR
Politics/
Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points
in Philosophy/
Social Theory/
Sociology)
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester   Creative Industries OR
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester Online Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BDMAV2002U Machine Learning and Digital Behaviour Semester CANCELLED Business Administration OR
Business Administration/
Economics OR
Information Systems/
Information Technology
OR Quantitative Methods
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in IT.
The course covers max 2.5 ECTS points in
Quantitative Methods) 
BFILV1801U Statistik og sandsynligheds-regning Semester   Quantitative Methods/
Statistics
OR Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BFILV2201U A Practical Guide to Fixing the World: A crash course in transformative problem solving Semester   Culture/
Society Studies OR Philosophy/Social Theory/
Sociology
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrence-mæssige fordele Semester   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Accounting OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkeds-føring Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Strategy OR
Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
(NB! The course covers 
max 2.5 ECTS points
in Marketing.
The course covers max 5 ECTS points in Strategy)
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester CANCELLED Markedsret OR Erhvervsjura/
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BHAAV1816U Hot topics in management/
Modern managerial issues
Q1   Management OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics 
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online) Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship. Online Entrepreneurship OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV2270U Business, gender and labour market inequality Q2   Politics OR
Politics/
Culture/
Society Studies OR
Philosophy/
Social Theory/
Sociology
(NB! The course covers max 2.5
ECTS points in Politics.
The course covers max 2.5 ECTS
points in Philosophy/
Social Theory/
Sociology)
BHAAV2271U Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori  – i et postkapitalistisk perspektiv Semester CANCELLED Philosophy/
Social Theory/
Sociology
(NB! The course covers max 5 ECTS points in Philosophy/
Social Theory/
Sociology)
BHAAV2273U An Introduction to Social Entrepreneurship Semester CANCELLED Entrepreneurship OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2274U Apple, Amazon, Alibaba: The Ethics of Digital Business Q2   Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2275U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World Semester CANCELLED Organisation OR
Management OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
(NB! The course covers
max 2.5 ECTS points
in Organisation)
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Psykologi OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbruger-markeder Q2   Marketing OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management (in Danish) Q1   Kommunikation OR
Media, communication and design
OR Business Administration/
Economics OR
Business Administration OR
Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
BHAAV2705U Internship in CSE-based startup Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester CANCELLED Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi Q2   Media, communication and design OR Marketing OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester   Innovation OR Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - Intermediate - IFRS (Dansk) Semester Eksamensformen er ændret fra mundtlig stedprøve til 4 timers skriftlig stedprøve Accounting OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester   Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Organisation OR
Management OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Kommunikation OR
Media, communication and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management (Online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Online
Marketing OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretnings-muligheder Semester   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interesse-varetagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester CANCELLED Culture/
Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance (in Danish) Semester   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance Q1 Online Finance OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in Finance)
BHAAV6091U A Gentle Introduction to Computational Economics Semester   Information Systems/
Information Technology
(NB! The course covers max 2.5 ECTS-points in IT)
BHAAV6093U Corporate Governance (in English) Semester CANCELLED Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6094U Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value Q1   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV6099U Consumer Behaviour (Online) Q2 Online Marketing OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BHAAV7000U Financial Reporting – Intermediate – IFRS Q1   Accounting OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Systems/
Information Technology OR
Social Science Methodology
(NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in IT)
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester   Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics 
BIBAV1013U China and the Global Economy Semester   Politics OR
Politics/
Culture/
Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester Only offered to exchange students Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester Online Information Systems/
Information Technology OR
Social Science Methodology
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in IT)
BINTV2005U The Problem with Big Tech, and How to Fix it Q2 Online Information Systems/
Information Technology
BINTV2006U Programming and Data Analysis for Business Semester Part of the Minor in Information Systems Quantitative Methods OR
Information Systems/
Information Technology
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in Quantitative Methods.
The course covers max 5 ECTS points in IT)
BINTV2007U Analysis and Design of Business Information Systems Semester Part of the Minor in Information Systems Information Systems/
Information Technology
BINTV2008U Internet and Cybersecurity Semester Part of the Minor in Information Systems Information Systems/
Information Technology
BINTV2009U RPA og software robotter Semester CANCELLED Information Systems/
Information Technology
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BISHV1003U Strategic Management in the Shipping Industry Q1   Strategy OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BISHV1004U Shipping Business Analytics Q1   Social Science Methodology
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester Part of the Minor in Erhvervsjura Offentlig ret OR
Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester Part of the Minor in Law and Entrepreneurship Privatret OR Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURV1805U IT-ret Semester Part of the Minor in Erhvervsjura Privatret OR Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies 
BJURV1807U Startup Law Semester Part of the Minor in Law and Entrepreneurship Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURV2150U Legal blockchain and web3 Semester Part of the Minor in Law and Entrepreneurship Privatret OR
Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURV2201U Klimaret i markeds-perspektiv Semester   Culture/
Society Studies OR
Offentlig ret OR
EU-ret
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in EU-ret)
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Privatret OR
Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester   Finance OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Kommunikation OR
Media, communication and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester   Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation OR Kommunikation OR
Media, communication and design
BKOMV6003U Formidling og strategisk kommunikation i praksis Semester CANCELLED Kommunikation OR
Media, communication and design
BKOMV6004U Naming & Framing: Mastering the Power of Words Semester   Kommunikation OR
Media, communication and design
BKOMV6005U Samarbejde, beslutnings-tagning og ledelse Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BMAKV2001U Clinical Business Analysis Semester CANCELLED Social Science Methodology
BMAKV2002U Place branding: Nations, regions and cities Semester   Culture/
Society Studies
BMAKV2003U Visual Communication Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Kommunikation OR
Media, communication and design
BMAKV2201U What is cultural economy? Semester CANCELLED Culture/
Society Studies OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
(NB! The course covers max 2.5 ECTS points in Philosophy/
Social Theory/
Sociology)
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester   Accounting OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BMECV1031U Økonometri Semester CANCELLED Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutnings-teoretiske modeller og metoder Q1  

Quantitative Methods OR
Social Science Methodology

NB! The course does not meet the 'Quantitative Methods/Statistics' entry requirement of the MSc in EBA/cand.merc. programme

BPOLV1023U Financing the Green Transition Semester   Business Administration OR Business Administration/
Economics
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy/Social Theory/
Sociology OR
Culture/
Society Studies
BPOLV2012U After Trump: US Politics, Business and the World Economy Semester   Politics OR Politics/
Culture/Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BPSYV1036U Marketing Research Semester   Social Science Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Management OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1 CANCELLED Psykologi OR
Arbejds- og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsjura/
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration OR Business Administration/
Economics
BSEMV2022U   Sharing Economy and Tourism Q2 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/
Economics
BSOCV1028U Capitalism! Competition, Crisis, and Transformation Semester   Politics OR
Politics/
Culture/
Society Studies
MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U Minor in Entrepreneurship 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online)
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
   
BJUR
BJURM1000U Minor in Law and Entrepreneurship
BJURV1082U International Commercial Law 
BJURV1807U Startup Law 
BJURV2150U Legal blockchain and web3 
   
BJUR 
BJURM1006U Minor i Erhversjura
BJURO1711U Formueret 
BJURO1345U EU-ret 
BJURV1005U Dansk Udbudsret 
BJURV1805U IT-ret 
 
BJURM1006U Minor i Erhvervsjura opfylder følgende specifikke adgangskrav til cand.merc.(jur.): 
 
7,5 ECTS-point EU-ret
15 ECTS-point Privatret
7,5 ECTS-point Offentlig ret. 
HA IT 
BINTM1001U Minor in Information Systems
BINTO1078U   Introduction to Information Systems 
BINTV2006U   Programming and Data Analysis for Business 
BINTV2007U   Analysis and Design of Business Information Systems 
BINTV2008U   Internet and Cybersecurity 
  BINTM1001U Minor in Information Systems covers 30 ECTS-points in the specific entry requirement 'Information Systems/Information Technology' for graduate admission.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester   Finance OR
Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BINTO1078U Introduction to Information Systems Semester Part of the Minor in Information Systems. 1st year course. This course is only avaliable to CBS full degree students.  Information Technology/
Information Systems
BJURO1345U EU-ret Q1 Part of the Minor in Erhvervsjura EU-ret OR
Erhvervsjura/
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURO1711U Formueret Q2 Part of the Minor in Erhvervsjura Privatret OR Erhvervsjura/
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester   Matematisk analyse og statisk optimering OR
Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynligheds-teori Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Economics OR
Business Administration/
Economics
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Politics OR
Politics/
Culture/
Society studies
BPOLO1293U Political Science Semester 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Politics OR
Politics/
Culture/
Society studies
BSEMO1007U Financial Accouting Q1   Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/
conomics

Kurser for foråret 2022

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 

Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45

Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3

Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over. 

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomheds-handel, herunder generationsskifte Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business (Online) Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3  
Organisation OR
Management OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6094U Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6095U Economics and the Design of Organizations Q3 CANCELLED

* Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full
Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics
BHAAV6098U Food security challenges and the global food supply chain Semester CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BIBAV1012U Doing Business in Europe Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT. 

Only offered to exchange students
Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT. 

Only offered to exchange students
Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester CANCELLED 
* Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full.
Information Technology* (see remark) 
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in relation to entry requirements

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BEBUO1019U Europe and Global Megatrends Semester   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3   Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3   Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3   Finance OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester   Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger
og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3   Finance OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3   Creative Industries OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2002U Social Practice in Innovation and Services Q3   Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1023U Sustainable Tourism Supply and Innovation Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics

 


Kurser for efteråret 2021

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1036U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester

CANCELLED

Culture/Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/Sociology
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BBLCV1702U There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology Semester   Culture/Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/Sociology
BBLCV1703U Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives Semester   Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Organisation)
BBLCV1704U From Knowledge Collaboration to Value Co-creation and Innovation Semester CANCELLED Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Organisation)
BBLCV1705U Trade and Markets in post-Brexit U.K. Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester   Creative Industries
OR Entrepreneurship
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BDMAV2002U Machine Learning and Digital Behaviour Semester   Business Administration
OR Business
Administration/
Economics OR Information Systems/Information
Technology
OR Quantitative Methods
(NB! The course may
cover max 2.5 ECTS-points
in IT. The course may cover
max 2.5 ECTS-points in
Quantitative Methods) 
BEBUV1901U Europe and Global Megatrends Semester CANCELLED Politics OR Politics/Culture/
Society studies
BEBUV1902U Enhancing European Competitiveness with Digital Business Analytics Semester CANCELLED Business Administration
OR Business
Administration/
Economics OR
Quantitative
Methods (NB! The
course may
cover max 2.5 ECTS-points
in Quantitative Methods) 
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR
Social Science
Methodology
BFILV2003U Retorisk Lederskab Q1 STUDIEKREDS Communication OR Media, communication and design
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social
Science Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1   Strategy OR Marketing
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics (NB! The course
may cover max 2.5
ECTS-points
in Marketing and a max 5
ECTS-points in Strategy)
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BHAAV1814U Strategic Decision Making Semester   Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1815U Strategic Leadership & Corporate Governance Semester   Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BHAAV1816U Hot topics in management/Modern managerial issues Q2   Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online) Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR Media, communication and design
OR Business Administration/
Economics OR Business
Administration OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation 
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Microeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi (online) Q2   Media, communication and
design OR Marketing
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5008U Strategic Analysis Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester   Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR
Management OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Communication OR Media, communication and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management (Online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6041U Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics Semester CANCELLED Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance (offered in Danish) Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q2 CANCELLED Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CANCELLED Economics OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance (Online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics (NB! The
course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Finance)
BHAAV6090U Economics and Management of Intellectual Property Rights Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6091U A Gentle Introduction to Computational Economics Semester   Information Systems/
Information Technology
(NB! The course may
cover max 2.5
ECTS-points
in IT)
BHAAV6093U Corporate Governance (offered in English) Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6094U Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6097U Managing global innovation in multinational corporations Q1 CANCELLED Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6099U Consumer Behaviour (Online) Q2   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7000U Financial Reporting – Intermediate – IFRS Q1   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7001U Emner i boligøkonomi og -finansiering Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Technology OR
Social Science Methodology
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points in IT)
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics 
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management Semester   Communication OR
Media, communication
and design OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester   Information Technology
OR Social Science
Methodology (NB! The
course may cover max 2.5
ECTS-points in IT)
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester   Innovation OR Information Systems/Information
Technology (NB! Cannot
cover Innovation in full.
Cannot cover IT in full)
BINTV2005U Who Owns the Future? The Problem with Big Tech, and How to Fix it Q2   Information Systems/
Information Technology
BINTV2006U Programming and Data Analysis for Business Semester   Quantitative Methods
OR Information Systems/
Information Technology
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points in
Quantitative Methods and
a max 2.5 ECTS-points in IT)
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BISHV1003U Strategic Management in the Shipping Industry Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester   Udbudsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester   International Handelsret
OR Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1805U IT-ret Semester   Privatret/immaterialret OR Culture/Society Studies 
BJURV1806U Klimaret Semester   Culture/Society Studies
OR Forvaltningsret
OR EU-ret (NB! The course
may cover max 2.5
ECTS-points in EU-ret)
BJURV1807U Startup Law Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Arbejdsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Communication OR Media, communication and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
OR Communication
OR Media, communication
and design
BMAKV2001U Clinical Business Analysis: the craft of studying your own business Semester CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements
BMAKV2002U Place branding: Nationer, regioner og byer Semester   Culture/Society Studies
BMAKV2003U Visual Communication Semester   Communication OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BPOLV1023U Financing the Green Transition Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy/Social Theory/
Sociology OR Culture/
Society Studies
BPOLV2011U After Trump: the US and the Global Economy Semester   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BPSYV1036U Marketing Research Semester   Social Science Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1   Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSEMV2021U Destination Branding and Management Q1 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSEMV2022U Sharing Economy and Tourism Q2 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSOCV2005U Capitalism! From Crisis to Opportunity – and Back Again Semester   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

 

MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U  Minor in Entrepreneurship
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online)
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1345U EU-ret Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO1293U Political Science Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Please note 15 ECTS. 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students
Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO2000U Applied Microeconomics Semester 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO2001U Political and Economic Thought Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students
Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO2005U Organizational Analysis Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2006U Qualitative Methods Q1   Kvalitativ metode OR Social Science Methodology
BSEMO1007U   Financial Accouting Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics


 


Kurser for foråret 2021
 
COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BBLCV1036U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester CANCELLED Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3 CANCELLED Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U Organizational Economics Q3

CANCELLED

* Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full

Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3

CANCELLED

*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full.

Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6038U The Economics of Climate Change, Artificial Intelligence, and Inequality Q3 CANCELLED

* Cannot cover the Politics specific entry requirement in full.
Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6042U Economics of Innovation and Entrepreneurship Q3 CANCELLED Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q3 CANCELLED Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6046U International strategy & management Q3 CANCELLED Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3   Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6048U Human Resource Management Semester CANCELLED Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester

CANCELLED

* Cannot cover the Innovation and Entrepreneurship specific entry requirement in full. Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full

Innovation and Entrepreneurship* (see remark) OR Information Technology* (see remark) 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPO1011U Marketing Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3   Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3   Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester   Lineær Algebra OR Matematisk analyse og statistiskoptimering OR Quantitative Methods
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3 1 års fag - udbydes ikke som enkeltfag Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2010U Quantitative Methods for Business and Social Science Q4   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3   Creative Industries OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics

Kurser for efteråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED
FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication
OR Media, Communication
and Design
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Creative Industries OR Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BEBUV2005U Machine Learning and Digital Behaviour Semester New course in 2nd round  Business Administration OR Business Administration/Economics OR Information Systems/Information Technology OR Quantitative Methods (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Information Systems/Information Technology. The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods)
BEBUV1901U Europe and Global Megatrends Semester  New course in 2nd round  Politics OR Politics/Culture/Society studies
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science
Methodology
BFILV2003U Retorisk Lederskab Q1 Studiekreds Communication OR
Media, communication
and design
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1   Strategy OR Marketing
OR Business
Administration
or Business Administration
/Economics NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in Marketing
and a maximum
of 5 ECTS-points in Strategy
BHAAV1072U Personal Finance Q2

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics
/Culture/Society Studies
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and Innovation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR
Media, communication
and design OR Business Administration/Economics
OR Business Administration
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation 
BHAAV2703U Fintech Revolution Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Information Systems/
Information Technology
BHAAV2705U Internship in CSE-based startup Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Microeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi Q2   Communication OR Media, communication and design
OR Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Survey Design Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Social Science Methodology
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6028U Qualitative Methods Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Communication OR
Media, communication
and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - væktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6039U Economic and Game Theoretic Policy Analysis Semester   Politics OR Politics/
Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6041U Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q2   Philosophy and/or Social
Theory and/or Sociology OR Culture/Society Studies
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Semester New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance Q1 New course in 2nd round Finance or Business
Administration or Business Administration/Economics
NB: The course may cover a maximum of 2.5 ECTS-points
in Finance
BHAAV7026U Pricing Management Q1 New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics OR Marketing (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Marketing)
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Technology
OR Social Science
Methodology NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in IT
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester New course in 2nd round Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BIMKV1008U Visual Communication Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR Media, communication and design
BIMKV1018U Consumer Behaviour Q2   Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities Semester   Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management Semester   Communication OR Media, communication and design
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester   Information Technology
OR Social Science Methodology
NB: The course may cover a
maximum of 2.5 ECTS-points in IT
BINTV2003U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Tech Revolution Q2   Information Technology
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester New course in 2nd round Information Systems/
Information Technology
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration
OR Business Administration
Economics
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping Q1 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester   Udbudsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester   International Handelsret
OR Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1803U Teknologi og Jura - regulering af den digitale markedsplads Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1804U Finansieringsret Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Arbejdsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Commmunication OR
Media, communication
and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester   Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation OR Communication OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods
 OR Social Science
Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT English language studies
(for MA in IBC)
BPSYV1036U Principles of Marketing Research Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Management OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1   Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BSOCV1010U Digital Society C. Computing in Social Science Research – Introduction to R Q2   Information Technology
OR Social Science
Methodology
BSOCV2011U Digital Society A. The digitization of economic life Semester CANCELLED Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BSOCV2012U Digital Society B. Democracy and Policy-making in the New Digital Age Semester CANCELLED Politics OR Politics/Culture
/Society Studies
BSOCV2013U Digital Society D. Analyzing corporate networks using digital methods Q2   Strategy OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics

 

MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U  Minor in Entrepreneurship
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development11

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1345U EU-ret Q1   EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science Semester 15 ECTS course
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2000U Applied Microeconomics Semester   Economics OR Business Administration/Economics 
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2001U Political and Economic Thought Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2005U Organizational Analysis Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2006U Qualitative Methods Q1   Social Science Methodology
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting Q1   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics

Kurser for foråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiations Semester CANCELLED English language studies (for MA IBC)
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester   Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full. Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1072U Personal Finance Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U  The Economic Organization of the Firm  Q3 CANCELLED Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3 *Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3   Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Q3   Microeconomics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Surveydesign Q3 CANCELLED Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3  
Rets- og Kontraktøkonomi 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester  
Culture/
Society Studies 
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester  
Differentialligninger 
og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester  
Lineær Algebra OR 
Matematisk Analyse 
og statistisk
optimering OR Quantitative Methods
BPOLO1232U Comparative Political Economy Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3   Economics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2003U EU Business and Politics Q4  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO2009U Financial Accounting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3  
Creative Industries OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
Kurser for efteråret 2019

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE

TITEL

REMARKS/STATUS

PERIOD RUNNING

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION

BBLCV1014U

Global Strategic Management

 

Semester

Management OR
Strategy OR Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BBLCV1160U

Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BBLCV1162U

Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BBLCV1401U

Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BBLCV6000U

Fashion Entrepreneurship and Business Development

 

Semester

Creative Industries
OR Entrepreneurship
OR Business Administration
OR Business Administration
/Economics

BEOKV1002U

Language of Negotiations

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

English language
studies (for MA in IBC)

BEOKV1009U

Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making

 

Semester

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BEOKV3005U

Leadership Communication: Theory and Practise

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BFILV1146U

The Standards of Good Decision-Making

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BFILV1801U

Statistik og sandsynlighedsregning

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BFILV2002U

Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BHAAV1008U

Kvalitative metoder

 

Semester

Kvalitativ Metode OR
Social Science Methodology

BHAAV1016U

Quantitative Methods

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BHAAV1020U

Iværksætterjura

CANCELLED

 

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BHAAV1027U

Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

 

Semester

Business Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV1040U

Business Strategy

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1058U

Management Accounting and Control Systems

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV1066U

International Marketing & Eksportmarkedsføring

 

Q1

Marketing OR
Business Administration/Economics
OR Business Administration

BHAAV1366U

Strategic Management

 

Q1

Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics

BHAAV1810U

Finansielle virksomheder - reguleringen

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies

BHAAV1811U

Sales and Pricing Management

 

 

Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1813U

Corporate Responses to European Integration: A Case-Based Approach.

CANCELLED

Q2

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1901U

Public affairs, government relations & lobbying

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1988U

Retail Marketing

 

Semester

Marketing OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2003U

Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses

 

Q2

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV2260U

Entrepreneurial Strategy

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2261U

Business Planning and Development

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2262U

Entrepreneurial Finance

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q2

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2389U

Behavioral Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Psykologi OR Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2644U

Markedsføring på forbrugermarkeder

 

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2701U

Applied Social Media Management

CLOSED FOR FURHTER ENROLLMENT

Q1

Media, communication
and design OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2703U

Fintech Revolution

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BHAAV2704U

E-commerce Strategies and Practices: A Global Perspective

 

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2705U

Internship in CSE-based startup

Can only be taken together with the minor in Entrepreneurship BHAAM2260U

Semester

Covers nothing in
relation to entry
requirements

BHAAV2706U

Introduction to Platform Business and Organization

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR
Business
Administration
/Economics

BHAAV3007U

The Economics of the Euro

 

Semester

Macroeconomics OR
Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV4025U

Digital Mediestrategi

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Media, communication
and design OR
Marketing OR
Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5003U

Introduction to Sustainable Business

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5006U

Innovation Management

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5007U

Surveydesign

 

Q1

Social Science Methodology

BHAAV5009U

Strategic Management of Innovation and Technology

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR Business
Administration

BHAAV6002U

Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester)

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV6006U

Corporate Strategy

 

Semester

Strategy OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV6008U

Forecasting in Business and Economics

 

Semester

Social Science Methodology

BHAAV6009U

Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations

 

Semester

Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV6021U

Global People Management: Human Resource Management & Leadership

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1

Organisation OR Management
OR Business Administration
OR Business
Administration/
Economics

BIMKV1008U

Visual Communication

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1013U

Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BIMKV1018U

Consumer Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BIMKV1022U

Crisis Communication in a Global Perspective - a Course based on Case Studies

CANCELLED

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BIMKV1602U

Place branding: Nations, regions and cities

 

Semester

Culture/Society
Studies

BIMKV1605U

Online Kommunikation

CANCELLED

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1701U

3C: Comprehending Consumers across Cultures

CANCELLED

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BINBV1106U

Danish – Integrated Skills

 

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BINTV1050U

Social Media Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Media, communication
and design OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BINTV1051U

Big Data Analytics for Managers

 

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2001U

Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution

 

Q2

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2002U

Database Theories and Applications

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BISHV1000U

Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BISHV1001U

Commodity Trade Flows and Shipping

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BJURV1005U

Dansk Udbudsret

 

Semester

Udbudsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV1082U

International Commercial Law

 

Semester

International
Handelsret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies

BJURV1802U

Økonomisk regulering

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV7353U

Arbejdsret

 

Semester

Arbejdsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BKOMV2024U

Strategisk kommunikation i mediesamfundet

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BKOMV6002U

Statistics for Communication Research

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1030U

Eksternt regnskab

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business Administration
/Economics

BMECV1052U

Statistics

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1801U

Beslutningsteoretiske modeller og metoder

 

Q2

Social Science Methodology

BPOLV1022U

From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1092U

Inequality in Europe – a labour market and welfare state perspective

STUDIEKREDS/
STUDY GROUP

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1093U

The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century

 

Q1

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BPROV1004U

Agility and Resilience in Projects

CANCELLED

 

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BPSYV1601U

Ledelse som drama og hverdag

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Psychology

BPSYV2030U

Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde

 

Semester

Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BSEMV1137U

Event and Festival Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Creative Industries
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk analyse og statisk optimering 
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science 15 ECTS - faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO2000U Applied Microeconomics Faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BSEMO1007U Financial Accounting   Q1 Accounting OR Business Administration/Economics OR Business Administration
Kurser for foråret 2019
 
URSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester

English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)

BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet

CANCELLED

Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour    Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDIEKREDS Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde    Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies 
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser for efteråret 2018
 
COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELLED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDY GROUP Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde   Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development
 

Mandatory courses offered as electives
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note, 
that the number of seats on these courses are limited and that the courses are administered by the study program secretariat and not the Electives Secretariat.
The Electives Secretariat only administers the registration.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser for foråret 2018
COURSE CODE COURSE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers   semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiation   Semester English language studies (for MA IBC)
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Culture/Society Studies
BHAAV1040U Business Strategy

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1072U Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q3 Business Administration
BHAAV1988U Retail Marketing   Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   semester  Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Survey Design CANCELLED Q3 Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6015U   Pricing Management in Theory and Practice

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

 

Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full.

Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BHAAV6020U  EU, the Internal Market and Business Strategy CANCELLED Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7010U Topics in International Finance 

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT


Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BPSYV1200U A Psychological perspective CANCELLED semester Psykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde CANCELLED Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BIMKV1008U Visual Communication   semester Generel kommunikation
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication

Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full.

CANCELLED

semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS
COVERED FOR
GRADUATE
ADMISSION
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   semester Finance OR
Business
Administration
BASPO1004U Intercultural Organisation Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. semester Organisation* (see remark)
OR Management
OR Business
Administration
BASPO1006U International Business in Asian Markets   semester Strategy OR
Business
Administration
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication Can only partially cover the specific entry requirement Intern Kommunikation. Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. Q3 Intern kommunikation/
Organisations-
kommunikation*
(see remark) OR
Organisation*
(see remark)
BBLCO1221U Corporate Finance   Q4 Finance OR
Business
Administration
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Semester Business
Administration
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling  Faget udbydes kun til merit- og tompladsordningen Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   semester Strategy OR
Business
Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Q3 Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR
Privatret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfund: Teoretiske positioner   Semester Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik semester
15 ECTS course running over 2 semesters 
  Quantitative Methods
/Statistics OR
Social Science
Methodology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   semester Differentialligninger
og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   semester Lineær Algebra OR
Matematisk Analyse
og statistisk
optimering
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full. Q3 Microeconomics* (see remark)
OR Business
Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business
Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BSACO1005U Management of cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or
Business
Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Q3 Business
Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration

Kurser for efteråret 2017
 
course code COURSE TITLE REMARKS / STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION  
BASPV1235U Strategy: An integrative and Paradoxical Approach CANCELLED Semester Strategy OR Business Administration  
BASPV1236U China - politics, economy, and global impact CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1011U Theoretical perspectives on European Integration CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1030U Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Creative Industries  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Semester Social Science Methodology  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Marketing OR Business Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   semester  Qualitative Methods or Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1 Økonomistyring for cand.merc.aud. OR Business Administration  
BHAAV1014U Personaleledelse CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   semester  Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   semester  Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration  
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q2 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2261U Business Planning and Development Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Q2 Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation   semester  General communication OR Ekstern communication  
BHAAV3003U Managing People   semester  Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   semester  Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied sales and price setting methods CANCELLED Q1 Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV5007U Survey Design   Q1 Social Science Methodology  
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   semester  Economics  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research   semester  Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full

CANCELLED
Q2 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the internal Market and Business Strategy CANCELLED Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BEBUV1010U Public Affairs / lobbyisme som forretningsstrategi CANCELLED Semester Culture/ Society Studies  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration  
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping   Q2 Business Administration  
BFILV2001U   Det Humanistiske Perspektiv i Business Administration CANCELLED Q1 Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BFILV2002U Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BINTV1050U Social Media Management   Semester Business Administration  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology  
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret  
BMECV1030U Eksternt regnskab   Semester Accounting OR Business Administration  
BMECV1801U Beslutningsteori    Q2 Social Science Methodology OR Business Administration  
BMECV1052U Statistics   Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Semester Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public relations   Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U   Consumer Behaviour   Q2 Marketing OR Business Administration  
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)  
BIMKV1602U Place branding: nations, regions and cities CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity building and consumer communication across markets and cultures CANCELLED Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1605U Online Kommunikation   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1701U 3C: Comprehending Consumers across Cultures   Semester Business Administration  
BIMKV1702U Sustainable Behaviour: Tools to foster change CANCELLED Semester Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiation

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Semester English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Management OR Business Administration  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEOKV1001U Language and culture in organisations   Semester English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
MINORS       
HA Almen
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_entrepreneurship_2017.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.

course code COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness   Semester Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems   Semester Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Economics  
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics  
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BJURO1345U EU-ret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 EU ret OR Erhvervsret  
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Semester Quantitative Methods OR Social Science Methdoology 15 ECTS course running over 2 semesters V17/F18
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Mathematical Analysis and Static Optimization  
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration

Kurser for foråret 2017
 
COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1234U Emerging Markets- Societies in transition   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BASPV1235U  Strategy: An integrative and paradoxical approach CANCELLED Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration   
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1006U   Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT English Only as a specific entry requirement for MAIBC
BEOKV3005U   Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration   
BEUBV1601U  Europæisering og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Culture/Society Studies OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Culture/Society Studies OR Politics in general  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods   Social Science Methodology ONLINE COURSE
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods   Marketing* OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BHAAV6006U Corporate Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration  Can also be used to PARTIALLY cover Organisation for admission to Msc in EBA/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisation
BHAAV6025U Principles of Banking and Financial Intermediation

Kun for HA studerende og Exchange

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Accounting OR Business Administration  
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Management OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration Or Psychology  
BHAAV1072U Personal Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission 
BHAAV1186U Project Management CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Strategy OR Business Administration   
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  Cannot cover any other course area for graduate admission
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Entrepreneurship OR Innovation OR Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   External Communication OR General Communication  
BIMKV1601U SME Marketing & Global Market Communication   Marketing* OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity buiding and consumer communication across markets and cultures    General Communication  
BINBV1106U Danish Integrated Skills   Covers nothing in relation to specific entry requirements   

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1004U Intercultural Organisation   Culture/Society Studies Also relevant for the Organisation/Management and Communication specific entry requirement for MAIBC
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   Finance OR Business Administration  
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication   Internal Communication* OR Organisation* *Can only PARTIALLY cover the Internal Communication OR Organisation specific entry requirement
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Business Administration  
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling KUN ÅBEN FOR MERIT- OG TOMPLADS!    
BPOLO1354U Business and Global Governance   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BPOLO1342U Corporate Finance   Finance OR Business Administration   
BPOLO2003U EU Business and Politics   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BPOLO1278U International Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BEUBO1011U Communicating across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Culture/Society Studies  
BEUEO1602U Oral Communication (English)    English Only as a specific entry requirement for MAIBC
BEUEO1605U  Oral Presentation and Interaction (English)   Covers nothing in relation to entry requirements  
BJURO1421U Kreditret   "Privatret" OR Business Law  
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   "Rets- og kontraktøkonomi OR Business Administration  
BJURO1422U Selskabsret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT "Privatret" OR Business Law  
BJURO1356U Skatteret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT "Offentlig ret" OR Business Law  
BMATO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   Differentialligninger og optimal kontrolteori   
BMATO1008U  Sandsynlighedsregning og statistik   Statistics/Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BMATO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   Lineær algebra  
BINBO1136U Corporate Finance   Finance OR Business Administration  
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Business Administration  
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics Can also be used to PARTIALLY cover Microeconomics
BINBO1140U International Business Law CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Law Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Creative Industries OR Business Administration  
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Creative Industries OR Business Administration  
BSSIO1003U Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation   Innovation OR Business Administration  
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Business Administration  


 

Kurser for efteråret 2016
 
ourse code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1005U The Chinese political Economy CANCELLED Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BBLCV1030U Creative Industries Closed for further enrollment Creative Industries  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Closed for further enrollment Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BBLCV1014U Global Strategic Management Closed for further enrollment Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity Closed for further enrollment Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BBLCV1034U Spain and the crisis: why isn’t it over yet and who’s to blame? CANCELLED Politics in General OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BEOKV1006U   Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV1008U   English Skills for Business Students CANCELLED English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1001U   Language and culture in organisations Very limited seats English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrollment English language studies (for MA IBC)  
BEOKV3005U   Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrollment Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEUBV1601U  Europæisering og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Politics in General OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Politics/ Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BHAAV2389U Behavioral Finance Closed for further enrollment Psychology OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV4025U  Digital Mediestrategi Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Economics  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV6020U EU, the Internal Market and Business Strategy   Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics in General  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Strategy OR Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation Closed for further enrollment General communication OR Ekstern communication  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV3003U Managing People Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organization OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1014U Personale Ledelse Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice Closed for further enrollment Microeconomics* (see remark) OR Business Administration *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research Closed for further enrollment Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1016U Quantitative Methods Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro Closed for further enrollment Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises Closed for further enrollment

Økonomistyring for cand.merc.aud.

OR

Business Administration

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Philosophy/ Social Theory/ Sociology OR Culture/ Society Studies  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Business Administration  
BFILV2001U Det Humane Perspektiv i Business Administration   Culture/ Society Studies  
BINBV1160U Danish - Integrated skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BINMV1005U UX design and business model development for digital products CANCELLED Information Systems/ Information Technology  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Information Systems/ Information Technology  
BINTV1050U  Social Media Management Closed for further enrollment Business Administration  
BINTV2001U   Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution   Information Systems/ Information Technology  
BJURV7353U  Arbejdsret   Arbejdsret eller Erhvervsret  
BJURV1005U  Dansk Udbudsret   Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U  Immaterialret   Immaterialret eller Erhvervsret  
BJUV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U  Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BMATV1034U Beslutningsteori   Managerial Economics OR Business Administration  
BMATV1030U Eksternt regnskab Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration Accounting OR Business Administration  
BMATV1052U  Statistics Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodoology  
BPROV1003U Kommunikationsplanlægning i projekter i organisationer og virksomheder CANCELLED    
BPSYV1018U Decision Making and Risk Management Closed for further enrollment Psychology OR Management OR Business Administration  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Psychology  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Psychology  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness Closed for further enrollment Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U   Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Business Administration  
BSEMV3001U The Craft of Research CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges Closed for further enrollment Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BSOCV1009U Silicon Valley, Hollywood and Dutch Tulips: Clusters as Innovative Spaces in Global Competitive Environments CANCELLED Strategy OR Business Administration  
BIMKV1014U Visuel Identitet og profil   Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U Consumer Behaviour Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public Relations   Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1601U SME Marketing & Global Market Communication CANCELLED Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark) * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full.
BIMKV1602U Place Branding: Nations, Regions and Cities Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity buiding and consumer communication across markets and cultures  CANCELLED Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1604U Consumer centric Intercultural Marketing: complexity of Asian consumers CANCELLED Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BIMKV1605U Online kommunikation   Generel kommunikation  
BIMKV1002U Cognition and Communication: An introduction CANCELLED Psychology OR Generel kommunikation  

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems: State, Institutions and the Global Economy   Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BASPO1000U Managerial Accounting Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness Closed for further enrollment Economics  
BPOLO1281U International Economics Closed for furter enrollment Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BPOLO1286U International Political Economy Closed for further enrollment Politics/ Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  
BPOLO1293U Political Science  Closed for furter enrollment Political Theory/Political Science OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAEO2000U Strategic Management of Innovation and Technology

 

Innovation OR Business Administration  
BFILO1394U Finansiering Closed for furter enrollment Finance OR Business Administration  
BJURO1345U EU-ret Closed for further enrollment EU ret OR Erhvervsret  
BMATO1287U  Matematisk analyse og statisk optimering   Mathematical Analysis and Static Optimization  
BMATO1008U  Sandsynlighedsregning og statistik   Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance Closed for further enrollment Business Administration  
BINBO1135U Organisational Behaviour  Closed for furhter enrollment Organisation OR Business Administration OR Psychology  

BINBO1139U

Statistics Closed for furter enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
Kurser for foråret 2016
 
COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition (limited places) Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity (limited places) Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrollment English Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MAIBC
BEOKV1005U Understanding Globalization Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BEOKV1006U Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrollment Business Administration  
BEUBV1007U EU’s udvidelse og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BHAAV1018U Human Resource Management CANCELLED Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis/Organisational behaviour
BHAAV1040U Business Strategy (unlimited places) Strategy OR Busines Administration  
BHAAV1042U International Management (limited places) Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour (limited places) Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing (limited places)

Strategy OR Management OR Business Administration

 
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring CANCELLED Marketing OR Business Administration  
BHAAV1072U Personal Finance Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV1186U Project Management Closed for further enrollment Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate admission
BHAAV1988U Retail Marketing Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV2000U Technology Partnering CANCELLED Innovation OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Business Law Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc. (jur.)
BHAAV4502U Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder (many available places) Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods (limited places) Marketing* (see remark OR Business Administration) *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requiremen
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Closed for further enrollment Business Administration  
BHAAV5005U Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management (limited places) Innovation OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations CANCELLED Economics  
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership (unlimited places) Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis
BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction CANCELLED Psykologi OR Arbejds- og adfærspsykologi  
BIMKV1008U Visual Communication (limited places) External Communication OR General Communication  
BIMKV1020U Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation CANCELLED Culture/ Society Studies OR Communication in general  
BINBV1106U Danish – Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BMATV1052U Statistics CANCELLED Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPSYV1002U Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer CANCELLED

External Communication OR General Communication

 
BPSYV1200U A Psychological perspective (limited places)

Psychology

 
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges (limited places) Entrepreneurship OR Innovation OR Business Administration  
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.


 

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1001U Principles of Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BASPO1004U Intercultural Organisation (very limited places) Culture/ Society Studies Also relevant for the Organisation/ Management and Communication specific entry requirement for MA IBC
BASPO1006U International Business in Asian Markets (very limited places) Business Administration  
BBLCO1219U Business, Strategies and Stakeholder Impact (limited places) Business Administration  
BINBO1136U Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BINBO1138U Industrial Organisational Analysis Closed for further enrollment Economics Can also be used to partially cover Microeconomics
BINBO1140U International Business Law (very limited places) Business Law Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)
BINBO1166U Global Supply Chain Management (very limited places) Business Administration  
BINBO1336U International Business Strategy (very limited places) Strategy OR Business Administration  
BJURO1421U Kreditret (unlimited places) "Privatret" OR Business Law  
BJURO1422U Selskabsret (unlimited places) "Privatret" OR Business Law  
BJURO1356U Skatteret (unlimited places) "Offentlig ret" OR Business Law  
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi (unlimited places) "Rets- og kontraktøkonomi" OR Business Administration  
BMATO1322U  Videregående lineær algebra og matematisk analyse (unlimited places) Lineær algebra  
BMATO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori (unlimited places) Differentialligninger og optimal kontrolteori  
BPOLV1232U Comparative Political Economy (very limited places) Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BPOLO1278U International Business Strategy (very limited places) Strategy OR Business Administration  
BPOLO1342U Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BPOLO1354U Business and Global Governance (very limited places) Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BPOLO2003U EU Business and Politics (very limited places) Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BSACO1003U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture (very limited places) Creative Industries OR Business Administration  
BSACO1005U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture (very limited places) Creative Industries OR Business Administration  
BSSIO1003U Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation (very limited places) Innovation OR Business Administration  
BSSIO1005U Service Innovation Lab: Service and Innovation (very limited places) Innovation OR Business Administration  
BSTHO1002U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality (very limited places) Business Administration  
Kurser for efteråret 2015
 
course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1005U The Chinese Political Economy Not established Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BASPV1006U International Human Resource Management   Management OR Busines Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BBLCV1030U Creative Industries Closed for further enrolment Creative Industries  
BBLCV1032U Introduction to Social Entrepreneurship Not established Entrepreneurship OR Business Administration  
BBLCV1013U Global Economic Governance Not established Culture/ Society Studies  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV1501U American Business History Not established Culture/Society Studies  
BBLCV1502U Current Politics in Latin America Not established Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Closed for further enrolment Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrolment English language (only for cand.ling.merc. and MA IBC)  
BEOKV1003U New Technologies for Business Communication Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV1005U Understanding Globalization Closed for furhter enrolment Culture/Society Studies  
BEOKV1006U Conflict Management in the Workplace   Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrolment Internal Communication OR General Communication  
BEUBV1000U History and Theory of European Integration Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BEUBV1002U Terminologi og videndeling i international kommunikation Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEUBV1004U Financial English – Developing language skills within an economic context Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEUBV1006U English Skills for Business Students Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BFILV2000U

Politisk Filosofi fra Platon til Fukuyama

Not established Philosophy OR Culture/ Society Studies OR Political Science/ Political Theory OR Politics in general  
BFILV2001U Det Humane Perspektiv i Business Administration Not established Culture/ Society Studies  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises   Business Administration Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering og Regnskab and cand.merc.aud.
BHAAV1014U Personale Ledelse Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV1042U International Management Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV1186U Project Management   Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Strategy OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance Closed for further enrolment Psychology OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods   Quantitative Methods  
BHAAV2604U EU law from a business perspective   Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2639U Corporate Governance   Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation Closed for furhter enrolment General communication OR External communication  
BHAAV3000U Arts Management & Cultural Entrepreneurship Not established Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV3003U Managing People   Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Closed for further enrollment Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Not established Marketing* (see remark) OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Danish - fuldt semester)   Accounting OR Business Administration  
BHAAV6003U Finansiel rapportering - IFRS (English - quarter fag)   Accounting OR Business Administration  
BHAAV6004U Strategy problem solving in management consulting   Strategy OR Management OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV6007U Økonomisk teoris udvikling Not established Culture/ Society Studies  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Closed for further enrolment Quantitative Methods  
BHAAV6010U Brug af kvalitative data og metoder i opgaveløsningen Not established Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi – Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori Cancelled Cancelled  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research Not established Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6014U Neuroeconomics Closed for further enrolment Psychology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice Cancelled Microeconomics* (see remark) OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Microeconomics specific entry requirement
BHAAV6018U Competitiveness and operations performance Cancelled Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the Internal Market and Business Strategy   Culture/Society Studies OR Politics in General  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Closed for further enrolment Business Administration  
BIMKV1001U På opdagelse i det tyske marked Not established Culture/Society Studies  
BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction   Psychology OR General communication  
BIMKV1004U Improving your professional impact in English Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BIMKV1008U Visual Communication   General communication  
BIMKV1011U Public relations Closed for further enrolment General communication OR External communication  
BIMKV1013U Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration   Information Systems/ Information Technology  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   External communication OR General communication  
BIMKV1015U Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development Not established General communication  
BIMKV1018U Consumer Behaviour   Marketing OR Business Administration  
BIMKV1020U Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation Not established Culture/Society Studies  
BIMKV1021U Complexity of cultures: towards consumer centric intercultural marketing Not established Culture/Society Studies  
BINBV1106U Danish – Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BINTV1050U Social Media Management Closed for further enrolment  Business Administration  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution  

Information Systems/ Information Technology

 
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Udbudsret OR Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Immaterialret OR Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Arbejdsret OR Erhvervsret  
BKOMV6001U Crisis communication – a simulation in the real world and Cyberspace Not established External communication or Communication in general  
BMATV1030U Eksternt regnskab   Accounting OR Business Administration  
BMATV1034U Beslutningsteori    Managerial Economics OR Business Administration  
BMATV1052U Statistics Closed for further enrollment Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPOLV1008U United States Foreign Policy Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BPOLV1015U Theories of American Politics Not established Culture/ Society Studies OR Political Science/ Political Theory OR International Politics OR Politics in general  
BPOLV2010U Applied Quantitative Methods: Intermediary and Advanced Issues Not established Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPROV1002U Kommunikation og projekter   General communication  
BPSYV1018U Decision Making and Risk Management   Psychology OR Management OR Business Administration  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Psychology  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness   Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV2020U The Drama of Leadership Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Creative Industries OR Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges Closed for further enrollment Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

COURSE CODE course title STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Comptetitiveness   Culture/ Society Studies  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness Closed for further enrollment Economics  
BHAAO2000U Strategic Management of Innovation and Technology Closed for further enrollment Innovation OR Business Administration  
BINBU1427U Corporate Governance Closed for further enrolment Culture/ Society Studies  
BINBO1139U Statistics Clsoed for further enrolment Statistics OR Quantitative Methods  
BINBO1331U Business Research Methodology   Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1135U Organizational Behaviour Closed for further enrollment Organisation OR Psychology OR Business Administration  
BJURO1345U EU ret   EU ret OR Erhvervsret  
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner   General communication  
BKOMO1017U Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet Closed for further enrolment General communication OR External communication  
BMATO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Mathematical Analysis and Static Optimization  
BMATU1008U Sandsynlighedsregning og statistik Closed for further enrollment Statistics  
BPOLO1281U International Economics Closed for further enrolment Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BPOLO1286U International Political Economy Closed for further enrolment Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  
BSEMO1007U Financial accounting Clsoed for further enrolment Accounting OR Business Administration  
 

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

Kurser for foråret 2015
course code and title status course areas covered for graduate admission remarks

BA-BALJV1234U  Emerging Markets - Societies in transition

  Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general Closed for further enrolment
BA-BBLCV1160U  Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  

BA-BIVKV1657U  Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

Not established

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA IBC

BA-BIVKO2637U  Conflict Management in the Workplace

Not established Covers nothing in relation to specific entry requirements  

BA-BIVKV1040U  Effective Speaking in Business English

Not established Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BA-BIVKU3000U  Foreign Policy of the European Union   Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  

BA-BEOKV1002U  Language of Negotiations

Closed for further enrollment

English Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA IBC

BA-BEOKV3005U  Leadership Communication: Theory and Practise

Closed for further enrollment Internal Communication/ General Communication  

BA-BHAAV1988U  Retail Marketing

  Marketing OR Business Administration  

BA-BHAAV2604U  EU law from a business perspective

Not established Business Law Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc. (jur.)

BA-BHAAV6009U  Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations

Not established Economics  

BA-BHAAV4491U  Financial derivatives and their applications

Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  

BA-BHAAV3003U  Managing People

Not established Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis
BA-BHAAV6021U  Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis

BA-BHAAV6011U  Virksomheden og Samfundet

Not established Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BHAAV5005U  Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness

  Management OR Business Administration  

BA-BHAAV6006U  Corporate Strategy

Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV6012U  Sociologi og Økonomi – Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori

Not established "Økonomisk sociologi" OR Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society Covers the area "Økonomisk relaterede arbejds - og adfærdsstudier" for Cand.Soc.HRM

BA-BHAAV5003U  Introduction to Sustainable Business

  Business Administration  

BA-BHAAV6013U  Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research

  Social Science Methodology  

BA-BHAAV5006U  Innovation Management

  Innovation OR Business Administration  

BA-BHAAV1040U  Business Strategy

 

Strategy OR Busines Administration

 

BA-BHAAV1054U  Organisational Behaviour

  Organisation OR Business Administration OR Psychology  

BA-BHAAV1366U  Strategic Management

  Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV1058U  Management Accounting and Control Systems

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  

BA-BHAAV1064U  Organising Global Business and Marketing

 

Strategy OR Management OR Business Administration

 

BA-BHAAV1066U  International Marketing & Eksportmarkedsføring

  Marketing OR Business Administration  

BA-BHAAV1072U  Personal Finance

Closed for further enrollment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission

BA-BHAAV3086U  Sports Economics

Closed for further enrollment Creative Industries OR Business Administration  

BA-BHAAV1082U  Økonomistyret Marketing & Strategi

  Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV1186U  Project Management

 
Business Administration
Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission

BA-BHAAV1581U  Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

Closed for further enrollment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate adminission

BA-BHAAV1427U  Oral Communication Skills in English

Closed for further enrolment Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BHAAV2525U  English Skills for Business Students

Not established Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BHAAV6016U  Greening Product and Service design processes

Not established Business Administration  
BA-BHAAV6017U  Introduction to design in business  Cancelled Creative industries OR Design Management OR Business Administration  

BA-BHAAV6005U  Videregående strategisk ledelse

Not established Strategy OR Business Administration  

BA-BINBV1106U  Danish – Integrated Skills

  Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BPSYV1200U  A Psychological Perspective

Closed for further enrolment

Psychology

 

BA-BPSYV1203U  Mentoring and coaching in an organizational context

Not established

Psychology

 

BA-BPSYV1002U  Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer

 Not established

External Communication OR General Communication

 

BA-BSEMV1019U  Experience Economy – Strategy and Management

Cancelled

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-BSEMV1020U  Finance Management   Finance OR Business Administration  
BA-BIMKV1002U  Cognition and Communication: An Introduction Not established Psykologi OR Arbejds- og adfærspsykologi  
BA-BIMKV1003U  Complexity of cultures in East and in West : from the view of cultural psychology Not established Culture/ Society Studies  

BA-BIMKV1008U  Visual Communication

Not established External Communication OR General Communication  
BA-BIMKV1005U  Strategisk Public Relations Not established External Communication OR General Communication  
BA-BPOLV1020U  Latin American Political Economy Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BA-BHAAV4502U  Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder   Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BMATV1052U  Statistics   Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology Closed for further enrolment

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE CODE AND TITLE

STATUS

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION

REMARKS

BA-BASPO1001U  Principles of Corporate Finance

Closed for further enrollment

Finance OR Business Administration

 

BA-BASPO1006U  International Business in Asian Markets

 

Business Administration

 

BA-BASPO1004U  Intercultural Organisation

 

Culture/ Society Studies

Also relevant for the Organisation/ Management and Communication specific entry requirement for MA IBC

BBLCO1219U Business, Strategies and Stakeholder Impact

 

Business Administration

 

BA-BINBO1136U  Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-BINBO1138U  Industrial Organisational Analysis

 

Business Administration

 

BA-BINBO1140U  International Business Law

 

Business Law

Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)

BA-BINBO1166U  Global Supply Chain Management

 

Business Administration

 

BA-BINBO1336U  International Business Strategy

Closed for further enrollment

Strategy OR Business Administration

 

BA-BJURO1421U  Kreditret

 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-BJURO1422U  Selskabsret

 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-BJURO1356U  Skatteret

 

"Offentlig ret" OR Business Law

 

BA-BJURO1072U  Rets- og kontraktøkonomi

 

"Rets- og kontraktøkonomi" OR Business Administration

 

BA-BKOMO1267U  Intern kommunikation i praksis

Closed for further enrollment Internal Communication OR General Communication  

BA-BSEMO1333U  Advanced Service Marketing 

  Marketing OR Business Administration  

BA-BSTHO1011U  Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality

 

Business Administration

 

BA-BSACO1005U  Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture

Closed for further enrollment Creative Industries OR Business Administration  

BA-BSSIO1003U  Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation

  Innovation OR Business Administration  

BA-BSOCO1026U  Theories of Contemporary Society II

  Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BSOCO1022U  Theories of Contemporary Society I

  Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BSOCO1018U  Advanced Economic Sociology

  "Økonomisk sociologi" OR Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society Covers the area "Økonomisk relaterede arbejds - og adfærdsstudier" for Cand.Soc.HRM

BA-BSOCO1024U  Quantitative Methods II

  Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  

BA-BMATO1322U  Videregående lineær algebra og matematisk analyse

  Lineær algebra  

BA-BMATO1288U  Differentialligninger og optimal kontrolteori

  Differentialligninger og optimal kontrolteori  

BA-BPOLO1005U  Regional Integration and the EU

 

Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general

 

BA-BPOLO1232U  Comparative Political Economy

Closed for further enrolment Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  

BA-BPOLO1278U  International Business Strategy

  Strategy OR Business Administration  

BA-BPOLO1342U  Corporate Finance

Closed for further enrolment Finance OR Business Administration  

BA-BPOLO1354U  Business and Global Governance

  Culture/ Society Studies OR Politics in general  

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse


 

Kurser for efteråret 2014

Course CODE and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BASPV1005U  The Chinese Political Economy   Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  

BA-BASPV1007U  Japanese Business Communication

NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR Japanese language

 

BA-BASPV1006U  International Human Resource Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Management OR Busines Administration

 
 BA-BBLCV1030U  Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Creative Industries

 
BA-BBLCV1031U Ecosystem Services - The Managed Environment

NOT ESTABLISHED

Culture/ Society Studies  
BA-BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility  

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1013U  Global Economic Governance NOT ESTABLISHED

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1160U  Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Marketing OR Business Administration

 
BA-BBLCV1106U  Strategic Corporate Social Responsibility – Sustainability Challenges of Tomorrows Businesses  

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1014U Global Strategic Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Management OR Strategy OR Business Administration  
BA-BBLCV1032U Introduction to Social Entrepreneurship   Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BBLCV1033U History of Capitalism in the United States NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BIVKV1657U Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

NOT ESTABLISHED

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)  
BA-BIVKV1051U History and Theory of European Integration NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BA-BIVKU1014U Current Politics in Latin America NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR Politics in general

 

BA-BIVKO2637U Conflict Management in the Workplace CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BIVKV1040U Effective Speaking in Business English

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BIVKU3000U  Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  

BA-BIVKV3001U United States Foreign Policy

  Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general
BA-BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)  
BA-BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practice CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Internal Communication OR General Communication

BA-BEOKV1003U New Technologies for Business Communication

 

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BEOKV1001U Language and culture in organisations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BHAAV2639U Corporate Governance

 

Culture/ Society Studies
BA-BHAAV1988U Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

 
BA-BHAAV3000U Arts Management & Cultural Entrepreneurship  

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-BHAAU3001U Business Continuity Management

NOT ESTABLISHED

Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Marketing OR Business Administration

 
BA-BHAAV2604U EU Law from a business perspective   Erhvervsret OR Culture/ Society Studies
BA-BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

General communication OR External communication

 
BA-BHAAV2389U Behavioural Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Psychology OR Business Administration
 
BA-BHAAV6007U Økonomisk teoris udvikling NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BHAAV1742U Quantitative Methods in Finance and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Quantitative Methods OR Social Science Methodology

 
BA-BHAAU1027U Supply Chain Management - vejen til konkurrencemæssige fordele  

Business Administration

 
BA-BHAAV6010U Kvalitative data og metoder NOT ESTABLISHED Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BHAAV3003U Managing People CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAU3004U Diversity Management NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Micro Economics OR Business Administration

 
BA-BHAAV3007U The Economics of the Euro  

Macro Economics OR Business Administration

 
BA-BHAAV6006U Corporate Strategy  

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business  

Business Administration

 
BA-BHAAU1029U Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research  

Qualitative Methods OR Social Science Methodology

 
BA-BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BA-BHAAV1040U Business Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV6014U Neuroeconomics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Psychology  
BA-BHAAV6020U EU, The International Market and Business Strategy   Culture/Society Studies  
BA-BHAAV1381U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BA-BHAAU1040U Strategic Management  

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-BHAAV6015U Price Theory and dynamic pricing   Business Administration  
BA-BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BA-BHAAV1330U Innovation in Emerging Markets   Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BHAAV1186U Project Management   Business Administration Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission
BA-BHAAV1427U Oral Communication Skills in English NOT ESTABLISHED Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BHAAV2525U English Skills for Business Students CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BHAAV6018U Competitiveness and operations performance   Business Administration  
BA-BHAAV6019U Neuromarketing CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Marketing OR Business Administration  
BA-BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV6003U Financial reporting - Intermediate - IFRS   Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV6004U Strategy problem solving in management consulting   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-BFILV2001U Det humane perspektiv i Business Administration   Culture/ Society Studies  
BA-BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution   Information Systems  
BA-BINTU1010U Social Media Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  
BA-BJURV5001U Introduktion til udbudsretten   Udbudsret OR Erhvervsret  
BA-BJURV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BA-BJURV1081U Immaterialret   Immaterialret OR Erhvervsret  
BA-BJURV3000U Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BA-BKOMV1060U Crisis and Financial Stability: Sociology of Finance and Communication NOT ESTABLISHED General communication  
BA-BPSYV1018U Decision making and risk management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Management OR Business Administration  
BA-BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Psychology  
BA-BPSYV2020U The drama of leadership   Culture/ Society Studies  
BA-BSEMV1137U Event and Festival Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Creative Industries OR Business Administration  
BA-BSEMV1020U Finance Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Finance OR Business Administration  
BA-BSOCV1003U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective   Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BIMKV1010U Globalization of cultures: Theories and practices NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BIMKV1001U Auf den Spuren des deutschen Marktes   Business Administration  
BA-BIMKV1011U Public relations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT General communication OR External communication  
BA-BIMKV1014U Visuel identitet og profil CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Marketing OR Business Administration  
BA-BIMKV1013U Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Information Systems  
BA-BIMKV1004U Improving your proessional impact in English NOT ESTABLISHED Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction   Psychology OR General communication  
BA-BIMKV1003U Complexity of cultures in East and in West: from the view of cultural psychology   Culture/ Society Studies  
BA-BIMKV1008U Visual Communication   General communication  
BA-BIMKV1007U Videokommunikation: i teori og praksis NOT ESTABLISHED General communication  
BIMKV1015U Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development   General communication  

BA-BIMKV1005U Stategisk Public Relations

NOT ESTBLISHED Management OR Business Administration  
BA-BMATV1052U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BMATV1034U  Beslutningsteori   Managerial Economics OR Business Administration  


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE code and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BASPO1002U Asian Economic Organisation and Competitiveness

 

Culture/ Society Studies

 

BA-BASPO100U Managerial Accounting

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

 

BA-BBLCO1251U Accounting and Financial Analysis

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

 

BA-BBLCO1242U International Economics and Competitiveness

 

Economics

Does not fulfil the Microeconomics or Macroeconomics specific entry requirement

BA-BHAAO2000U Strategic Management of Innovation and Technology

 

Innovation OR Business Administration

 

BA-BINBO1427U Corporate Governance

 

Culture/ Society Studies

 

BA-BINBO1139U Statistics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology

 

BA-BINBO1331U Business Research Methodology

 

Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology

 

BA-BINBO1135U Organizational Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Organisation OR Psychology OR Business Administration

 

BA-BJURO1345U EU Ret

 
EU ret OR Erhvervsret
 
 
Arbejdsret OR Erhvervsret
Lukket for yderligere tilmeldinger

BA-BKOMU1020U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner

 

General communication

 

BA-BKOMU2001U Kommunikationsteori og- strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

General communication OR External communication

 
BA-BSOCU10124U Business, Politics and Society   Culture/ Society Studies  
BA-BSOCU1015U Managerial Economics II   Business Administration  

BA-BMATO1287U Matematisk analyse og statisk optimering

CLOSED FOR FURHTER ENROLMENT

Mathematical Analysis and Static Optimazation

 
BA-BMATU1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Statistics  
BA-BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BA-BPOLO1286U  International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

Kurser for foråret 2014

Bachelor course catalogue for Spring 2014:
 

Course CODE and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BLC_3MET Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  

BA-BLC_SEIT Social Entrepreneurship and Innovation Theory (SEIC-T)

  Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

 

BA-BLM_BA04 Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog Not established

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-BLM_BA15 Intercultural Business Communication Closed for further enrolment

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-BLM_BA23 Web Interaction Design and Communication   Information Systems  
 BA-BLM_BA32 Conflict Management in the Workplace Not established

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BLM_BA33 Effective Speaking in Business English

Not established

Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BLM_BA35 EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser Not established

Culture/ Society Studies

 
BA-BLM_BA52 Foreign Policy of the European Union  

Politics in general

 
BA-EOK_VLON Language of Negotiations Closed for further enrolment

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-EOK_VLEC Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrolment

Internal Communication/ General Communication

 
BA-HA_E30 Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E31 International Management   Management OR Business Administration  
BA-HA_E35 EU, The European Market and Business Strategy   Culture/Society Studies Cannot cover Politics for the MSc in IBP
BA-HA_E42 Organizational Behaviour   Management OR Business Administration OR Psychology Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E44 Strategic Management   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E46 Management Accounting and Control Systems

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  
BA-HA_E54 Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-HA_E56 International Marketing & Eksportmarkedsføring   Marketing OR Business Administration  
BA-HA_E60 Personal Finance Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission
BA-HA_E683 Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BA-HA_E70 Økonomistyret Marketing & Strategi   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E82 Project Management   Business Administration Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission
BA-HA_E96 Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate admission
BA-HA_E125 Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

 
BA-HA_E135 EU law from a business perspective  

Business Law

Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc.(jur.)
BA-HA_E151 Supply Chain Management - et globalt perspektiv Not established

Business Administration

 
BA-HA_E158 Human Resource Management   Cancelled

Management OR Business Administration

Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E162 Financial derivatives and their applications Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 
BA-HA_E165 Global People Management: Leadership and Human Resource Management

 

Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis

BA-HA_E169 Corporate Strategy

 

Strategy OR Business Administration

 
BA-HA_E171 Introduction to Sustainable Business  

Business Administration

 
BA-HA_E173 Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder  

Entrepreneurship OR Business Administration

 
BA-HA_E174 Innovation Management  
Innovation OR Business Administration
 
BA-HA_E178 Managing People Not established Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E179 Diversity Management Not established Management OR Business Administration  
BA-HA_E184 Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness   Management OR Business Administration  
BA-HA_R51 Oral Communication Skills in English Closed for further enrolment

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HA_R73 English Skills for Business Students Not established    
BA-HA_R75 Effective writing Not established

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HAI_A20 Danish – Integrated Skills  

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HAIT_VGAM Gamification Not established

Business Administration

 
BA-HAP_VAPP A Psychological Perspective  

Psychology

 
BA-HAP_VMCO Mentoring and coaching in an organizational context

Not established

Psychology  
BA-HAP_VRKO Risiko- og krisehåndtering i organisationer  

External Communication OR General Communication

 
BA-HAP_VNO Narratives in Organizational Development Not established

Psychology

 
BA-HAS_ESM Experience Economy – Strategy and Management Not established

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-HAS_FIMA Finance Management Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 
BA-JAP_VBC2 Basic Chinese 2 Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-MOEK_3BT Beslutningsteori Not established

Managerial Economics OR Business Administration

 
BA-JAP_VEMS EMERGING MARKETS - SOCIETIES IN TRANSITION   Culture/ Society Studies  
BA-JAP_FKG Japanese Business Communication Not established

Culture/Society Studies

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE code and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-HAI_2CF Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-HAI_2IOA Industrial Organisational Analysis

 

Business Administration

 

BA-HAI_2IBL International Business Law

 

Business Law

Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)

BA-HAI_2GSC Global Supply Chain Management

 

Business Administration

 

BA-HAI_3IBS International Business Strategy

 

Strategy OR Business Administration

 

BA-2PCF Principles of Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-3IB International Business in Asian Markets

 

Business Administration

 

BA-VLAM Videregående Lineær algebra og matematisk analyse

 

"Lineær algebra"

 

BA-DOK2 Differentialligninger og optimal kontrolteori

 

"Differentialligninger og optimal kontrolteori"

 

BA-HAJ_KRE Kreditret

 
"Privatret" OR Business Law
 
 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-HAJ_SKAT Skatteret

 

"Offentig ret" OR Business Law

 

BA-HAJ_REKO Rets- og kontraktøkonomi

 

"Rets- og kontraktøkonomi" OR
Business Administration

 
BA-HAK_IKIP Intern kommunikation i praksis Closed for further enrolment Internal Communication OR General Communication  
BA-HAS_MACS Management Control Systems (for students enrolled in 2012 or earlier) Closed for further enrolment Accounting OR Business Administration  

BA-HAS_ASEC Advanced Service Economics

 

Business Administration

 
BA-PEUC Regional Integration and the EU   Politics in general OR Politics/Culture/Society Studies  
BA-PCP2 Comparative Political Economy   International Political Economy OR Politics/Culture/Society Studies  
BA-PIBS International Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BA-PCFI Corporate Finance Closed for further enrolment Finance OR Business Administration  

BA-PBGG Business and Global Governance

  Politics in general OR Politics/Culture/Society Studies
Kurser fra efteråret 2013
 
Bachelor course catalogue for Autumn 2013:
 

Course category and name

Status

AREAS COURSE COVER

BLC 3CRE Creative Industries  

Creative Industries

BLC 3GEG Global Economic Governance  

Politics OR Culture/Society

BLC 3MET Marketing – The Essentials and the Trend Drivers  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration

BLC 3SCS Strategic Corporate Social Responsibility - Sustainability Challenges

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Culture/Society

BLC 3GSM Global Strategic Management  

Management OR Strategy OR Business Administration

BLC SEP2 Social Entrepreneurship Project NOT ESTABLISHED

Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

BLC SEIT Social Entrepreneurship and Innovation Theory NOT ESTABLISHED Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration
 BA04 Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog  

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

BLM BA15 Intercultural Business Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

BLM BA28 Current Politics in Latin America  

Politics OR Culture/Society

BLM BA32 Conflict Management in the Workplace CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA33 Effective Speaking in Business English   

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA35 EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser NOT ESTABLISHED

Culture/Society

BLM BA37 Vidensmodellering og videnshåndtering NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA53 United States Foreign Policy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Politics OR Culture/Society

DØK INM Internet Marketing  

Business Administration

EOK VLON Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

EOK VLEC Leadership Communication: Theory and Practice CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Internal Communication OR General Communication

EOK VANL Anthropological linguistics: language and culture in organizations  

Society/Culture

HA E122 Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration

HA E125 Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

HA E175 Arts Management & Cultural Entrepreneurship  

Creative Industries OR Business Administration

HA E176 Business Continuity Management NOT ESTABLISHED
Strategy OR Business Administration
HA E133 Markedsføring på forbrugermarkeder CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration
HA E135 EU Law from a business perspective  

Erhvervsret

HA E136 International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

General communication OR External communication

HA E144 Behavioural Finance  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Psychology OR Business Administration

HA E15 Quantitative Methods in Finance and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Quantitative Methods

HA E158 Human Resource Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E160 Trading in Financial Markets CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Finance OR Business Administration

HA E178 Managing People  

Management OR Business Administration

HA E165 Global People Management: Leadership and Human Resource Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E179 Diversity Management NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

HA E180 Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Micro Economics OR Business Administration

HA E181 Applied Time Series Analysis and Forecasting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Quantitative Methods OR Business Administration

HA E182 The Economics of the Euro CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Macro Economics OR Business Administration

HA E183 Strategic Management of Innovation and Technology  

Innovation OR Business Administration

HA E169 Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Strategy OR Business Administration

HA E170 Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration
HA E172 Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

HA E174 Innovation Management  

Innovation OR Business Administration

HA E30 Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Strategy OR Business Administration

HA E31 International Management

CLOSED FOR FURHTER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E35  EU, The European Market and Business Strategy

 

Politics OR Culture/Society

HA_E42  Organizational Behaviour

 

Organisation OR Psychology OR Business Administration

HA_E44  Strategic Management

 

Strategy OR Business Administration

HA_E46  Management Accounting and Control Systems

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Accounting OR Business Administration

HA_E54  Organising Global Business and Marketing

 

Strategy OR Management OR Business Administration

HA_E61  Issues in International Finance

CANCELLED

Finance OR Business Administration

HA_E68  Sports Economics

  Creative Industries OR Business Administration

HA_E81  Innovation in Emerging Markets

 

Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

HA_E82  Project Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration

HA_R51  Oral Communication Skills in English

 

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA_R73  English Skills for Business Students

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA_R75  Effective writing

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAI_A20  Danish – Integrated Skills

 

*Covers nothing in relation to entry requirements

VITK  IT kontrakter

 

Erhvervsret

HAIT_VSMM  Social Media Management

 

Business Administration

HAJ_UDB  Introduktion til udbudsretten

  Udbudsret OR Erhvervsret

HAJ_ICL  International Commercial Law

  International Handelsret OR Erhvervsret

HAJ_IMR  Immaterialret

  Immateriaelret OR Erhvervsret

HAJ_KKR  Komparativ kontraktret

  International Handelsret OR Erhvervsret

HAP_VAMC  Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology

HAP_VAPP  A Psychological Perspective

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology

HAP_VDMR  Decision making and risk management

  Management OR Business Administration

HAP_VLPV  Ledelse af professionelle og vidensarbejdere i den projektorienterede organisation

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Management OR Business Administration

HAS_EFMA  Event and Festival Management

  Creative Industries OR Business Administration

HAS_FIMA  Finance Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration

HAS_IST  Introduction to Sustainable Tourism

CANCELLED Business Administration

HASOC_VEIG  Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

  Innovation OR Business Administration

IMK_VFFA  Forbrugeradfærd

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration

IMK_VFGC  Globalization of cultures: theories and practices

  Culture/Society

IMK-HK  Forstå fransk grammatik

NOT ESTABLISHED French

IMK_VFNF  Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development

  General communication

IMK_VFPR  Public relations

  General communication OR External communication

IMK_VFVI  Visuel identitet og profil

  Marketing OR Business Administration

IMK_VFWD  Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

  Information Systems

JAP_VBC  Basic Chinese 1

NOT ESTABLISHED Chinese

KIN_VCPE  The Chinese Political Economy

  Politics OR Culture/Society
MØK STAT Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Statistics OR Quantitative Methods

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

OBS: Da det er obligatoriske fag, som endnu ikke er godkendt af studienævnene, kan der forekomme små ændringer i kursusbeskrivelserne frem til 15. august 2013.


Mandatory bachelor courses offered as electives Autumn 2013:
 

COURSE CATEGORY AND NAME

Status

AREA COURSE COVER

ASP 2AEO  Asian Economic Organisation & Competitiveness

 

Culture/Society

ASP 2MA  Managerial Accounting

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

ASP 2REI  Regional Economic Integration in Asia

 

Culture/Society

HAI 2GOV Corporate Governance

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Culture/Society

HAI 2STA Statistics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Statistics OR Quantitative Methods

HAI_2BRM  Business Research Methodology

 

Culture/Society OR Social Science Methodology

HAI_2OB  Organizational Behaviour

 

Organisation OR Psychology OR Business Administration

HAJ EUR EU Ret

 

EU ret OR Erhvervsret

HAJ ARB Arbejdsret

 

Arbejdsret OR Erhvervsret

HAK_TEPO  Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner

 
General communication
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
General communication OR External communication

HAS_MIII  Methods III – Statistics and quantitative methods

 

Statistics OR Quantitative Methods

POL PIEC  International Economics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Macroeconomics OR Business Administration

POL PIPE  International Political Economy

 

Politics OR Culture/Society

Kurser fra foråret 2013
 
Bachelor course cataloque for the spring 2013

Course category and name

Status

AREAS COURSE COVER

BIN_3DMI  Designing Mobile Information Technologies and Services

 

*Information Technology

BLC 3MET_ Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Marketing OR
*Business Administration

BLC 3NME_ New Media, Brand and Reputation Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*External Communication OR
*General Communication

BLM BA04_ Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

NOT ESTABLISHED

*English language for MCO or CLM

BLM BA15_ Intercultural Business Communication

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA23_ Web Interaction Design and Communication

 

*Information Systems

BLM BA32_ Conflict Management in the Workplace

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA35_ EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser

NOT ESTABLISHED

*Society/Culture

BLM BA38_ The European Union as an International Actor – Issues and Policies

 

*International Politics OR
*Society/Culture

BLM BA40_ Spanien i Europa før og under krisen

NOT ESTABLISHED

*Society/Culture

EOK VLON_ Language of Negotiations

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA E125_ Retail Marketing

 

*Marketing OR
*Business Administration

HA E130_ Strategic Network Design – Management of supply and distribution

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA E132_ Projektledelse og –styring

NOT ESTABLISHED

*Business Administration
** See note below

HA E135_ EU law from a business perspective

NOT ESTABLISHED

*Erhvervsret

HA E137_ International Corporations and Global Markets

 

*Business Administration

HA E144_ Behavioural Finance

 

*Psychology OR
* Business Administration

HA E151_ Supply Chain Management - et globalt perspektiv

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA E158_ Human Resource Management

 

*Management OR *Business Administration

HA E162_ Financial derivatives and their applications

 

*Finance OR
*Business Administration

HA E163_ Climate Strategies for Business

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA_E165  Global People Management: Leadership and Human Resource Management

 
*Management OR *Business Administration
HA_E168  Competing in North America: the consultant’s perspective NOT ESTABLISHED  

HA E169_ Corporate Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

HA E171_ Introduction to Sustainable Business

 

*Business Administration

HA E173_ Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

 

*Entrepreneurship OR
*Business Administration

HA E174_ Innovation Management

 

*Innovation OR
*Business Administration

HA E30_ Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Management OR
*Strategy OR
*Business Administration

HA E31_ International Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Management OR
*Business Administration

HA E35_ EU, The European Market and Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*International Politics OR
*Culture/society

HA E42_ Organizational Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Organisation OR
*Psychology OR
*Business Administration

HA E44_ Strategic Management

 

*Strategy OR *Management OR
*Business Administration

HA E46_ Management Accounting and Control Systems

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Accounting OR
*Business Administration

HA E54_ Organising Global Business and Marketing

 

*Strategy OR
*Management OR
*Business Administration

HA E56_ International Marketing & Eksportmarkedsføring

 

*Marketing OR
*Business Administration

HA_E60_Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Business Administration

HA E61_ Issues in International Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

HA E683_ Sports Economics (3rd quarter)

 

*Creative Industries OR
*Business Administration

HA E684_Sports Economics NOT ESTABLISHED  

HA E70_ Økonomistyret Marketing & Strategi

 

*Strategy OR
*Business Administration

HA E82_ Project Management

 

*Business Administration
**See note below

HA E96_ Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Business Administration

HA R51_ Oral Communication Skills in English

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA R73_ English Skills for Business Students

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA R75_ Effective writing

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAI A20_ Danish - Integrated Skills

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAIT_VITK IT kontrakter

NOT ESTABLISHED

*Erhvervsret

HAP VAPP_ A Psychological Perspective

 

*Psychology

HAP VMCO_ Mentoring and coaching in an organizational context

 

*Psychology

HAS ESM_ Experience Economy – Strategy and Management

NOT ESTABLISHED  

HAS FIMA_ Finance Management

 

*Finance OR *Business Administration

HASOC VEIG_ Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

 

*Innovation OR *Business Administration

IMK VFKJ Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver NOT ESTABLISHED  

IMK VFWD_ Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

NOT ESTABLISHED

*Information Systems

JAP VBC2_ Basic Chinese 2

NOT ESTABLISHED

*Chinese

JAP VEMS_ EMERGING MARKETS - SOCIETIES IN TRANSITION

 

*Culture/Society

JAP VIGE_ INDIA IN THE GLOBAL ECONOMY

NOT ESTABLISHED

*Culture/Society

MOEK 3BT_ Beslutningsteori

 

*Managerial Economics OR
*Business Administration

MOEK_STAT Statistics

 

*Statistics OR
*Business Administration

POL PMUG_ Modern UK Government, Politics and Society - towards a deeper understanding of societal and political changes in the UK

NOT ESTABLISHED

*Politics OR
*Society/Culture


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

Mandatory bachelor courses offered as electives spring 2013

COURSE CATEGORY AND NAME

Status

AREA COURSE COVER

HAI 2CF_ Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

HAI 2IOA_ Industrial Organisational Analysis

 

*Business Administration

HAI 2GSC_ Global Supply Chain Management

 

*Business Administration

HAI 2IBL_ International Business Law

 

*Erhvervsret

HAI 3IBS_ International Business Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

HAJ_KRE Kreditret

 

*Erhvervsret

HAJ_SEL Selskabsret

 

*Erhvervsret

HAJ_SKAT Skatteret

 

*Erhvervsret

HAJ_REKO Rets- og kontraktøkonomi

 

*Rets- og kontraktøkonomi OR
*Business Administration

HAK_IKIP  Intern kommunikation i praksis

 
*Intern kommunikation
 
*Organisations-kommunikation AND/OR
*Kommunikations- teori generelt

HAS ASEC_ Advanced Service Economics

 

*Business Administration

JAP 2IOR_ Intercultural Organization

 

*General Communication

JAP 2PCF_ Principles of Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

JAP 3IB_ International Business in Asian Markets

 

*Business Administration

POL_PBGG Business and Global Governance

 

*Politics OR
*Culture/Society

POL PCFI_ Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

POL PCP2_ Comparative Political Economy

 

*Politics OR
*Culture/Society

POL PGPE_ Global Political Economy - course titel changed to Business and Global Governance

   

POL PIBS_ International Business Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

Kurser fra efteråret 2012
 

Course Code

Course Name

Covers (specific entry requirements)

BLC 3CRE 

Creative Industries

Creative Industries

BLC 3CSR

Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility

Culture/Society 

BLC 3ETH

Introduction to Business Ethnography

Culture/Society 

BLC 3GEG

Global Economic Governance

Politics

BLC 3GSM

Global Strategic Management 

Management OR · Strategy OR · BA

BLC 3MET

Marketing – The Essentials and the Trend Drivers 

Marketing OR BA

BLC 3SCS

Strategic Corporate Social Responsibility – Sustainability Challenges of Tomorrows Businesses

Culture/Society 

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

English (ONLY for Cand.ling.merc. and IBC)

BLM BA15

Intercultural Business Communication

English (ONLY for Cand.ling.merc. and IBC)

BLM BA28

Current Politics in Latin America 

Politics

BLM BA32

Conflict Management in the Workplace

Cannot cover anything

BLM BA33

Effective Speaking in Business English 

Cannot cover anything

BLM BA34

At være europæer: Historier om Europa siden 1789

Cannot cover anything

BLM BA36

Historical Origins of the the American Economic and political System (1600-1860)

Cannot cover anything

BLM BA37

Vidensmodellering og videnshåndtering

Cannot cover anything

BLM BA39

España en Europa antes y ahora bajo la crisis

Spanish OR Culture/Society 

DØK INM

Internet Marketing

Marketing OR BA

EOK VLON

Language of Negotiations

English (ONLY for Cand.ling.merc. and MA in International Business Communication)

HA E15

Quantitative Methods in Finance and Economics

Quantitative Methods

HA E122

Corporate Governance

BA

HA E125

Retail Marketing

Marketing OR Strategy OR BA

HA E129

Innovation

Innovation/Entrepreneurship OR · BA

HA E130

Strategic Network Design – Management of supply and distribution

BA OR Management

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

Marketing OR
BA 

HA E135

EU law from a business perspective

Business Law/Erhvervsret

HA E136

International Business Negotiation

General communication OR · External communication

HA E158

Human Resource Management 

Management OR BA

HA E160

Trading in Financial Markets

Finance OR · BA

HA E164

The Economics of Entrepreneurial Business

BA OR Entrepreneurship

HA E165

Global People Management: Leadership and Human Resource Management 

BA OR Management

HA  E166

Systemic Innovation: Challenge to Business 

BA OR Innovation

HA E167

Competing in Asia: the consultant's perspective

BA

HA E169

Corporate Strategy

BA OR Strategy

HA E170

Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

BA

HA E172

Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde

BA OR Management

HA E174

Innovation Management

Innovation OR BA

HA E30

Business Strategy

Management OR Strategy OR BA

HA E31

International Management

Management OR BA

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

Politics

HA E42

Organizational Behaviour

Organisation OR Psychology OR BA

HA E44

Strategic Management

Strategy OR BA

HA E46

Management Accounting and Control Systems

Accounting OR BA

HA E54

Organising Global Business and Marketing

Strategy OR Management OR BA

HA E61

Issues in International Finance

Finance OR BA 

HA E68

Sports Economics 

Creative Industries OR BA 

HA E81

Innovation in Emerging Markets

Innovation/Entrepreneurship OR BA 

HA E82

Project Management

BA

HA R51

Oral Communication Skills in English

Cannot cover anything

HA R73

English Skills for Business Students 

Cannot cover anything

HA R75

Effective writing

Cannot cover anything

HAI A20

Danish - Integrated Skills

Cannot cover anything

HAIT VOFC

The Offshoring Challenges: Culture, Distance, Knowledge and Change 

BA OR Management

HAIT VSMM

Social Media Management

BA

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

Psychology

HAP VAPP

A Psychological Perspective 

Psychology

HAP VDMR

Decision making and risk management 

BA OR Management

HAS EFMA

Event and Festival Management

Creative Industries OR BA

HAS FIMA

Finance Management

Finance OR · Business Adminis

HAS IS

Information System (IT for Service Management)

Information Systems

HASOC VEIG

Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

Entrepreneurship/Innovation OR BA

IMK  VFFA

Forbrugeradfærd

Marketing OR BA

IMK VFGC

Globalization of cultures: theories and practices

Culture/Society 

IMK VFNF

Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development 

General communication

IMK VFPR

Public relations

General communication OR External communication 

IMK VFVI

Visuel identitet og profil

Marketing OR BA

IMK VFWD

Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

Information Systems

JAP VBC

Basic Chinese 1

Chinese

KIN VCPE

The Chinese Political Economy

Politics 

POL PMUG

Modern UK Government, Politics and Society - towards a deeper understanding of societal and political changes in the UK

Politics 

POL PTBG

The Business of Global Security: Commercial Actors in International Politics

Politics 

POL PTPP

The Public-Private Partnership Challenge – Managing across organizational and sectorial boundaries

BA OR Management

POL PBCC

PBCC 'Brand Aid: Causes, Celebrities and Consumption'

Culture/Society 

HAI 2BRM

Business Research Methodology

Culture/society OR Social Science Methodology 

HAI 2GOV

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

Culture/Society

HAI 2STA

Statistics

Statistics OR Quantitative Methods 

HAI 2OB

Organizational Behaviour

Organisation OR Psychology OR BA 

HAJ ICL

International Commercial Law

Business Law/Erhv

HAJ IMR

Immaterielret

Business Law/Erhvervsret

HAJ UDB

Introduktion til udbudsretten

Bisiness Law/erhvervsret 

HAK SKIM

Kommunikationsteori og-strategi:  Strategisk kommunikation i mediesamfundet

General communication OR · External communic

HAK TEPO

Samfundsanalyse og –dianostik: Teoretiske Positioner

General communication

HAS MIII

Methods III: Statistics and Quantitative Methods

Statistics OR Quantitative Methods 

JAP 2AEO

Asian Economic & Competitiveness

Culture/Society

JAP 2MA

  Managerial Accounting

Accounting/ OR BA

POL PIEC

International Economics

Macroeconomics OR BA 

POL PIPE

International Political Economy 

Politics

Kurser fra foråret 2012
 

COURSE CODE

COURSE NAME

AREAS COVERED

BIN 3DMI

Designing Mobile Information Technologies and Services

* Information Technology

BLC 3MET

Marketing - The Essentials and the Trend Drivers

* Marketing OR
* Business Administration

BLC 3NME

New Media, Brand and Reputation Management

* External Communication OR *General Communication

BLM BA15

Intercultural Business Communication

* Cannot cover anything

BLM BA23

Web Interaction Design and Communication

* Information Systems

BLM BA31

Consuming America

* Social Science

EOK VLON

Language of Negotiations

* Cannot cover anything

HA E22

Entrepreneurship - virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

* Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E24

Innovation Management

* Innovation OR *Management OR
* Business Administration

HA E30

Business Strategy

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

HA E31

International Management

* Management OR
* Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

* International Politics OR
* Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

* Organisation OR
* Psychology OR
* Business Administration

HA E44

Strategic Management

* Strategy OR *Management OR
* Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

* Accounting OR
* Business Administration

HA E50

Virksomhedsstrategi

* Strategy OR
* Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

* Strategy OR
* Management OR
* Business Administration

HA E56

International Marketing & Eksportmarkedsføring

*Marketing OR
*Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

*Finance OR
*Business Administration

HA E683

Sports Economics (3rd quarter)

*Creative Industries OR
*Business Administration

HA E684

Sports Economics (4th quarter)

*Creative Industries OR *Business Administration

HA E70

Økonomistyret Marketing & Strategi

* Marketing OR
* Business Administration

HA E82

Project Management

* Business Administration
**See note below

HA E96

Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

* Business Administration

HA E114

Strategic Intangibles Management: Value creation at the individual level

* Management OR
* Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

* Management OR
* Business Administration

HA E122

Corporate Givernance

* Business Administration

HA E125

Retail Marketing

* Marketing OR
* Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

* Business Administration

HA E132

Projektledelse og-styring

* Business Administration
(Cannot cover Management)

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

* Innovation OR *Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

* EU-ret OR *Erhvervsret

HA E137

International Corporations and Global Markets

* Business Administration

HA E144

Behavioral Finance

*Psychology OR   * Business Administration

HA E145

"Green Innovation"

*Innovation OR *Business Administration

HA E151

Supply Chain Management - et globalt perspektiv

*Business Administration

HA E156

Organization, Globalization and International Business

* Business Administration

HA E157

Strategic Management in Organisations

*Strategy OR *Management OR *Business Administration

HA E158

Human Resource Management

*Management OR *Business Administration

HA R51

Oral Communication Skills in English

* Cannot cover anything

HA R73

English Skills for Business Students

* Cannot cover anything

HA R75

Effective writing

* Cannot cover anything

HAI A20

Danish - Integrated Skills

* Cannot cover anything

HAI 2CF

Corporate Finance

* Finance OR
* Business Administration

HAI 2GSC

Global Supply Chain Management

* Business Administration

HAI 2IBL

International Business Law

* Business Law/Erhvervsret

HAI 2IOA

Industrial Organisation Analysis

* Business Administration

HAI 3IBS

International Business Strategy

* Strategy OR
* Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

* Finance OR *Business Administration

HAS ASEC

Advanced Service Economics

* Business Administration

HAS CEPO

Cultural Economics and Politics

* Social Science

HAS MACP

Management of Creative Processes

* Creative Industries OR
* Business Administration

HAS MACS

Management of Control Systems

* Accounting OR *Business Administration

HAS SHFR

Strategy and Management of the Hum. & Financial Resources

* Strategy OR *Management OR *Business Administration

HAS TOHO

Tourism and Hospitality

* Business Administration

HAS VEEF

Experience Economy and Festivals - Strategy and Management

* Creative Industries OR *Business Administration

HASOC VEIG

Entrepreneurshio and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development and Challenges

*Innovation OR *Business Administration

HAP VAPP

A psycholgical perspective

* Psychology

HAP VMCO

Mentoring and coaching in an organizational context

* Psychology

HAP VTPI

The psychology of influence

*Psychology

JAP VBC2

Basic Chinese 2

Chinese

JAP VEMS

Emerging Markets - Societies in Transition

* Social Science

JAP VIGE

India in a Global Economy

* Social Science

MØK 3BT

Beslutningsteori

* Business Administration

POL PCFI

Corporate Finance

* Finance OR
* Business Administration

POL PCP2

Comparative Political Economy

* Politics OR
* Social Science

POL PGPE

Global Political Economy

* Politics OR
* Social Science

POL PIBS

International Business Strategy

* Strategy OR
* Business Administration

POL VPCI

Professional Competition in the International Political Economy

* Politics OR
* Social Science


 

Kurser fra efteråret 2011
 

Course code

Course name

Covers (specific entry requirements)

BLC 3CRE

Creative Industries

· Creative Industries

BLC 3GEG

Global Economic Governance

· Politics OR

· Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLC 3SCS

Startegic Corporate Social Responsibility - Sustainability Changes of Tomorrow's Businesses

· Social Science

IMK VFFA

Forbrugeradfærd

· Marketing OR

· Business Administration

IMK VFKJ

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

· General Communication

IMK VFNF

Naming & Framing

· Cannot cover anything

IMK VFVI

Visuel identitet og profil

· Marketing OR

· Business Administration

IMK VFWD

Web Interaction Design and Communication

· General Communication

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

· Cannot cover anything

BLM BA31

Consuming America

· Social Science

BLM BA33

Effective Speaking in Business English

· Cannot cover anything

BLM BA32

Conflict Management in the Workplace

· Cannot cover anything

BLM BA 07

Spanien i Europa/Espana en Europa

· Spanish OR

· Social Science

BLM BA15

Intercultural Business Communication

· Cannot cover anything

BLM BA21

United States’ Crises from a Legal Perspective

· Law/Jura

BLM BA28

Current Politics in Latin America

· Politics OR

· Social Science

BLM VFMM

Medier og magt

· General communication OR

· External communication

DØK CIMS

Critical issues in IT Management & Strategy

· Information Systems OR

· Information Technology

DØK INM

Internet Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

EOK VLON

Language of Negotiations

· Cannot cover anything

HA E15

Quantitative Methods in Finance and Economics

· Quantitative Methods

HA E24

Innovation Management

· Innovation OR

· Management OR

· Business Administration

HA E30

Business Strategy

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E31

International Management

· Management OR

· Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

· Politics OR

· Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HA E44

Strategic Management

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

· Accounting OR

· Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

· Finance OR

· Business Administration

HA E68

Sports Economics

· Creative industries OR

· Business Administration

HA E81

Innovation in Emerging Markets

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E82

Project Management

· Business Administration

HA E103

’Green Innovation’ – The climate change opportunities

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E114

Strategic Intangibles Management

· Management OR

· Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

· Management OR

· Business Administration

HA E125

Retail Marketing

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E128

Fundamentals of Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E129

Innovation

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

· Business Administration

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

· Business Law/Erhvervsret

HA E136

International business negotiation

· General communication OR

· External communication

HA E156

Organization, Globalization and International Business

· Business Administration

HA E158

Human Resource Management

· Management OR

· Business Administration

HA E159

Social Media Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E160

Trading in Financial Markets

· Finance OR

· Business Administration

HA E161

Konkurrencescenarier - dynamisk markedskonkurrence

· Business Administration

HA R51

Oral Communication Skills in English

· Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

· Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

· Cannot cover anything

HAF H55

Fejlslagne beslutninger - organisationsteoriens dark side?

· Management

· Business Administration

HAI A20

Danish – Integrated Skills

· Cannot cover anything

HAI 2BRM

Business Research Methodology

· Social Science OR

· Social Science Methodology

HAI 2CSR

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

· Social Science

HAI 2OB

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HAI 2STA

Statistics

· Statistics OR

· Quantitative Methods

HAJ 3ICL

International Commercial Law

· Business Law/Erhvervsret

HAJ 3IMR

Immaterialret

· Business Law/Erhvervsret

HAK 3SKM

Strategisk kommunikation i mediesamfundet

· General communication OR

· External communication

HAK 3SOD

Samfundsanalyse og diagnostik: Teoretiske positioner

· Sociology OR

· Social Science

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

· Psychology

HAP VAPP

A Psychological Perspective

· Psychology

HAP VPDM

The psychology of decision making and risk management

· Psychology

HAS BUSO

Business and Society

· Social Science

HAS EVMA

Event Management

· Creative industries OR

· Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

· Finance OR

· Business Administration

HAS MACP

Management of Creative Processes

· Creative Industries OR

· Business Administration

HASMIII

Methods III: Statistics and Quantitative Methods

· Statistics OR

· Business Administration

HASOC VEIG

Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective

· Innovation OR

· Business Administration

HASOC VWCM

Why Culture Matters: Cultural Sociology in Organizations

· Social Science OR

· Sociology

JAP AEOC

Asian Economic Organisation & Competitiveness

· Social Science

JAP 2CO

Intercultural Communication and Organisation

· General communication

JAP VIBA

International Business in an Asian Context

· Business Administration OR

· Social Science

JAP VBC

Basic Chinese

· Chinese

POL PIEC

International Economics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

POL PIPE

International Political Economy

· Politics OR

· Social Science

POL PTHI

History of Ideas

· Politics OR

· Social Science

POL VCSS

Competitive Strategies of States in the World Economy

· Politics OR

· Social Science

POL VPCI

Professional Competition in the International Political Economy

· Politics OR

· Social Science 

Kurser fra foråret 2011
 

COURSE CODE

COURSE NAME

COURSE LANGUAGE

AREAS COVERED

BLC CSR

Corporate Social Responsibility

English

* Management OR
* Business Administration

BLC 3BPM

Business and Policy Making in the EU

English

* Politics OR
* Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

English

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

BLM BA06

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

Danish

* Cannot cover anything

BLM BA15

Intercultural Business Communication

English

* Cannot cover anything

BLM BA16

Magt og rettigheder; virksomhed, nationalstat og EU

Danish

* Social Science

BLM BA19

Markedsføring i Strategisk Perspektiv

Danish

* Marketing OR
* Strategy OR
* Business Administration

BLM BA23

Web Interaction Design and Communication

English

* Information Systems

BLM BA27

Færdighedstræning i skriftlig sprogproduktion dansk-spansk - teori og praksis

Danish

* Cannot cover anything

BLM BA54

Medier og magt

Danish

* Generel communication OR
* External communication

BLM VFBT

Business Talk - mundtlig erhvervsretorik

Danish

* Generel communication

HA E22

Entrepreneurship - virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

Danish

* Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E24

Innovation Management

English

* Innovation OR
* Business Administration

HA E30

Business Strategy

English

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

HA E31

International Management

English

* Management OR
* Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

English

* Politics OR
* Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

English

* Organisation OR
* Psychology OR
* Business Administration

HA E44

Strategic Management

English

* Strategy OR
* Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

English

* Accounting OR
* Business Administration

HA E50

Virksomhedsstrategi

Danish

* Strategy OR
* Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

English

* Strategy OR
* Management OR
* Business Administration

HA E56

International Marketing & Eksportmarkedsføring

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

HA E68

Sports Economics

English

* Creative Industries OR
* Business Administration

HA E70

Økonomistyret Marketing & Strategi

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E82

Project Management

English

* Business Administration
**See note below

HA E96

Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

Danish

* Business Administration

HA E100

Climate Strategies for Business

English

* Business Administration

HA E114

Behavioral Finance

English

* Psychology OR
* Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

English

* Organisation OR
* Management OR
* Business Administration

HA E123

Lean Service

English

* Business Administration

HA E124

Managing Innovation in the Multinational Enterprise

English

* Innovation OR
* Business Administration

HA E126

Strategi og Markedsføring i Detailhandel

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

English

* Business Administration

HA E131

Informatikanvendelse i en moderne virksomhed

Danish

* IT

HA E132

Projektledelse og-styring

Danish

* Business Administration
(Cannot cover Management)

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

English

* Organisation OR
* Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

English

* Business Law/Erhvervsret

HA E137

International Corporations and Global Markets

English

* Business Administration

HA E138

International Management of Services

English

* Business Administration

HA R32

Labour Law

English

* Law/Jura

HA R51

Oral Communication Skills in English

English

* Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

English

* Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

English

* Cannot cover anything

HA S28

Emerging Markets - Societies in Transition

English

* Social Science

HA S47

Airline Business Models and Societal Implications

English

* Business Administration

HAI A20

Danish - Integrated Skills

English

* Cannot cover anything

HAI 2CF

Corporate Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

HAI 2GSC

Global Supply Chain Management

English

* Business Administration

HAI 2IBL

International Business Law

English

* Business Law/Erhvervsjura

HAI 2IOA

Industrial Organisation Analysis

English

* Business Administration

HAI 3IBS

International Business Strategy

English

* Strategy OR
* Business Administration

HAK CRCO

Crisis communication

English

* External communication

HAS ASEC

Advanced Service Economics

English

* Business Administration

HAS MCLS

Management of Creative Processes

English

* Creative Industries OR
* Business Administration

HAP VAPP

A psycholgical perspective

English

* Psychology

HAP VMCO

Mentoring and coaching in an organizational context

English

* Psychology

JAP VBC

Basic Chinese

Chinese/English

Chinese

JAP VIBA

International business in an Asian Context

English

* Business Administration

JAP VIGE

India in a Global Economy

English

* Social Science

JAP 2AEO

Asian Economic Organisation and Competitiveness

English

* Social Science

JAP 3AEB

Asian Economics & Business Practice

English

* Politics OR
* Social Science

MØK 3BT

Beslutningsteori

Danish

* Business Administration

POL EDST

eDemocracy Strategies and Tools in a Globalized World

English

* Politics OR
* Social Science

POL PCFI

Corporate Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

POL PCP2

Comparative Political Economy

English

* Politics OR
* Social Science

POL PGPE

Global Political Economy

English

* Politics OR
* Social Science

POL POSM

International Business Strategy

English

* Strategy OR
* Business Administration

POL VPCC

The Politics of Climate Change

English

* Politics OR
* Social Science

Kurser fra efteråret 2010
 

Course code

Course name

Covers (specific entry requirements)

BLC CSR

Corporate Social Responsibility

· Management OR

· Business Administration

BLC 3BPM

Business and Policy Making in the EU

· Politics OR

· Social Science

BLC 3CRE

Creative Industries

· Creative Industries

BLC 3GEG

Global Economic Governance

· Politics OR

· Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLC 3HMC

Humour as a mediator in cross-cultural professional settings, business negotiations and marketing

· Social Science

BLM BA03

Sprog, kognition og kultur: sprogets betydning for verdensopfattelse og kulturel identitet

· General communication

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

· Cannot cover anything

BLM BA06

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

· Cannot cover anything

BLM BA 07

Spanien i Europa/Espana en Europa

· Cannot cover anything

BLM BA13

Lessons in Crisis Management and Decision Making from American Foreign Policy

· Politics OR

· Social Science

BLM BA15

Intercultural Business Communication

· Cannot cover anything

BLM BA18

Visuel identitet og profil

· Marketing OR

· Business Administration

BLM BA19

Markedsføring i Strategisk Perspektiv

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLM BA20

Forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

BLM BA21

United States’ Crises from a Legal Perspective

· Law/Jura

BLM BA25

Place-branding – region, nation og by

· Business Administration

BA BLM 26

Politisk kommunikation i praksis

· General communication OR

· External communication

BLM BA28

Current Politics in Latin America

· Politics OR

· Social Science

BLM BA29

Public Relations

· General communication OR

· External communication

BLM BA51

Kulturmøder og kulturkonflikter

· Social Science

BLM BA54

Medier og magt

· General communication OR

· External communication

BLM BA70

Hvad er god faglig formidling?

· General communication OR

· External communication

DØK CIMS

Critical issues in IT Management & Strategy

· Information Systems OR

· Information Technology

DØK INM

Internet Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E15

Quantitative Methods in Finace

· Quantitative Methods

HA E30

Business Strategy

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E31

International Management

· Management OR

· Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

· Politics OR

· Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

· Accounting OR

· Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

· Finance OR

· Business Administration

HA E68

Sports Economics

· Creative industries OR

· Business Administration

HA E81

Innovation in Emerging Markets

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E82

Project Management

· Business Administration

HA E103

’Green Innovation’ – The climate change opportunities

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E121

Human Ressource Management from an International Perspective

· Organisation OR

· Management OR

· Business Administration

HA E122

Corporate Governance

· Business Administration

HA E125

Retail Marketing

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E128

Fundamentals of Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E129

Innovation

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

· Organisation OR

· Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

· Business Law/Erhvervsret

HA E136

International business negotiation

· General communication OR

· External communication

HA R51

Oral Communication Skills in English

· Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

· Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

· Cannot cover anything

HAI A20

Danish – Integrated Skills

· Cannot cover anything

HAI 2BRM

Business Research Methodology

· Social Science OR

· Social Science Methodology

HAI 2OB

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HAI 2STA

Statistics

· Statistics OR

· Quantitative Methods

HAJ 3ICL

International Commercial Law

· Business Law/Erhvervsret

HAJ 3IMR

Immaterialret

· Business Law/Erhvervsret

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

· Psychology

HAP VAPP

A psychological perspectives

· Psychology

HAP VPDM

The psychology of decision making and risk management

· Psychology

HAP VTPI

The psychology of influence

· Psychology

HAS EVMA

Event Management

· Creative industries OR

· Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

· Finance OR

· Business Administration

HAS MCEC

Macroeconomics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

HAS SMEE

Strategy and Management of Experience Economy and Attractions

· Creative industries OR

· Business Administration

JAP AEBP

Asian Economics and Business Practices

· Politics OR

· Social Science

JAP AEOC

Asian Economic Organisation & Competitiveness

· Social Science

JAP VBC

Basic Chinese

· Chinese

POL PIEC

International Economics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

POL PIPE

International Political Economy

· Politics OR

· Social Science

POL VPCC

The Politics of Climate Change

· Politics OR

· Social Science

POL VPGF

The Politics of Global Finance

· Politics OR

· Social Science

Kurser fra foråret 2010
 

Markedsføring/Marketing

Kommunikation/Communication

Finansiering/Finance

Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneruship

Organisation/Organization

Ledelse/Management

Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information, and Knowledge Management

Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management

Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Globali., int.forretning, markeder og studier/Globali., Inter. Business, markets and studie

Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and logistics

Kontekstuelle studier/Contextual studies (industries, sectors, regions and countries etc.)

Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Øko., makro øko.og erhvervsøkonomi mv./Economics, macro economics and managerial economics etc.

Statistik og matematik/Statistic and mathematics

Informatik/Information system

Erhvervsjura/Business Law

Erhvervspsykologi/Business psychology

Politik led., offent. forvaltn.og int.politik/Politi.leadership, public managem.and int. politics

Obligatoriske fag udbudt som valgfag/ Mandatory Courses offered as Electives

Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy


 


Tidligere fag på kandidatniveau

Nedenfor kan du se listen over tidligere udbudte fag på kandidatniveau.
 

Kurser for foråret 2023

COURSE CODE 

TITEL

PERIOD RUNNING

REMARKS/STATUS

CBUSV1701U

Digital Platforms (B)

Semester

 

CBUSV1705U

Understanding and Regulating Data-Driven Business Models (P)

Semester

 

CBUSV2025U

Designing Business IT (T)

Semester

 

CBUSV2032U

Digital Transformation Management  (T)

Semester

 

CBUSV2035U

UX in Organizations  (T)

Semester

CANCELLED

CBUSV2036U

Applying Data Analytics in Digital Business  (B)

Semester

 

CCMAV3000U

Intern revision

Semester

This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students. 

CCMVV1147U

Corporate Governance

Semester

 

CCMVV1458U

Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups

Semester

CANCELLED

CCMVV1483U

Køb og Salg af virksomheder

Semester

 

CCMVV1652U

Strategic Change Management

Q3

 

CCMVV1735U

Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd

Semester

 

CCMVV1738U

Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations

Semester

NOT ESTABLISHED

CCMVV1739U

Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business

Semester

 

CCMVV1801U

Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

 

CCMVV2415U

Strategy and Organizational Structure

Q4

 

CCMVV2430U

Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity

Semester

 

CCMVV4025U

International Negotiations

Q3

 

CCMVV4034U

The role of emotions in marketing and communication management

Q3

 

CCMVV4037U

The Economics of Sports

Semester

 

CCMVV5038U

Personnel Economics for Managers

Q3

 

CCMVV1449U

Pricing Strategies

Q3

 

CCMVV1461U

Behavioral Strategy

Q3

 

CIBCV1515U

International branding and ethics

Semester

CANCELLED

CIBCV1521U

The conscious consumer & digital marketing

Semester

CANCELLED

CJURV1149U

Videregående arbejdsret og personaleøkonomi

Semester

 

CJURV1151U

Erstatning og Forsikring

Semester

 

CJURV1153U

Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

Semester

 

CJURV1601U

Regulering af markeder

Semester

 

CJURV2101U

EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver

Semester

 

CJURV2102U

Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv

Semester

 

CJURV2150U

Videregående EU konkurrenceret og industriøkonomi

Semester

 

CKOMV1504U

Consumer Culture and Market Segmentation

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT - registration for this course was in the Autumn semester of 2022. 

Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor/ 10 seats CBS and 40 seats KU

CKOMV1505U

Cross-Cultural Leadership

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT - registration for this course was in the Autumn semester of 2022. 

Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor/ 10 seats CBS and 40 seats KU

CMECV1014U

Kreditrisiko – modeller med anvendelse

Semester

 

CMECV1022U

Statistisk analyse af finansielle data

Semester

 

CMECV1247U

Predictive Modeling og Machine Learning

Semester

 

CMECV2001U

Benchmarking

Q4

 

CPSYV3006U

Consumer Psychology

Q4

CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE 

TITEL

PERIOD RUNNING

REMARKS/STATUS

CCBLO1801U

Africa, Global Value Chains and Development

Semester

 

CCBLO1802U

New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies

Semester

 

CCBLO2002U

Leading and Managing in Latin America

Semester

 

CCBLO2004U

The EU as a Global Actor

Semester

 

CCBLO2012U

Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders

Semester

 

CCDCO1004U

Leading Complex Organizations

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

CCDCO2003U

Managing Organizational Change: Perspectives on Theory and Practice

Semester

 

CDSCO1002U

Natural Language Processing and Text Analytics

Semester

 

CDSCO1004U

Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning

Semester

 

CDSCO1005U

Predictive Analytics

Semester

 

CDSCO2003U

Data Economics

Semester

 

CIHCO2001U

Foundations of Health Care IT

Semester

Motivational Application

CIHCO2002U

Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery

Semester

Motivational Application

CINTO1013U

Technology and Organization in a Digital World

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 

CINTO1014U

Internet of Things

Semester

 

CINTO1016U

Information Economics and Business

Semester

 

CINTO1017U

Advanced Strategic Information Management

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLEMENT 

CINTO4003U

Artificial Intelligence and Machine Learning

Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

CKOMO1048U

Leadership and Communication

Semester

CANCELLED 

CKOMO1049U

Organization and Communication

Semester

CANCELLED

CKOMO1062U

Marketing Campaigns - Managing communication campaigns

Semester

 

CKOMO1063U

Public Relations and Issues Management

Semester

 

CKOMO2004U

The Digital Organization

Semester

 

CKOMO2005U

Communication in a Datafied World

Semester

 

CKOMO3014U

International Business, Responsibility and Communication

Semester

 

CKOMO3015U

Societal Actors, Issues and Agendas

Semester

 

CKOMO4001U

Digital Cultures

SEmester

 

CKOMO4002U

Digital Data Analytics and Consumer Foresight

SEmester

 

COECO1055U

Advanced Industrial Organization

Semester

Motivational Application

COECO1056U

Financial Econometrics

Semester

Motivational Application

COECO1067U

Derivatives and Risk Management

Semester

Motivational Application

COECO1070U

Macroeconomics - The Global Economy

Semester

Motivational Application

CPHIO1502U

Philosophical Investigations in Contemporary Worklife

Q4

 

CPHIO2002U

Behavioural Economics

Q3

 

CPHIO2016U

Sustainable Business: Critical and Constructive Approaches

Q3

 

CPHIO3009U

Economic Sociology of Markets and Innovation

Q4

 

 


Kurser for efteråret 2022
 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1706U Digital Transformation of Work (B) Semester Part of Minor in Data, Marketing and Management
CBUSV1707U Cybersecurity: Risk in Business Management (B) Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Part of Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester CANCELLED
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Part of Minor in Data, Marketing and Management
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester
Part of Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Part of Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2201U Concepts in Social Data Analytics (T) Semester Part of Minor in Data, Marketing and Management
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Part of Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments Semester Part of Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments. Online
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Part of Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments. Online
CCBLV1036U Energy Transition for Sustainable Development in Emerging Markets Semester CANCELLED
CCBLV1039U Designing Imaginative Business Models Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Motivational application
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester CANCELLED
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester CANCELLED
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Semester  
CCBLV2201U Managing Digital Work and Collaboration Semester CANCELLED
CCBLV2202U Gender, Race and Inequality Matter for Sustainability Semester  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1002U International Skatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1011U Momsret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV2013U Besvigelser Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV3004U Personselskaber Semester CANCELLED
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches (online course) Q2 Online
CCMVV1144U Boligøkonomi og -finansiering Semester CANCELLED
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course) Q2 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy. Online
CCMVV1440U Advanced Topics of Strategic Leadership & Corporate Governance Q1  
CCMVV1441U Analyzing technology & competition Q1 CANCELLED
CCMVV1442U Applied Multivariate Data Analysis for Business and Economics Semester CANCELLED
CCMVV1443U Applied Urban Economics and Real Estate Semester  
CCMVV1444U Business Strategy in the EU’s Single Market Semester CANCELLED
CCMVV1445U Digital Analytics and Digital Experimentation Q2  
CCMVV1446U Financial Econometrics Q2  
CCMVV1447U Green Transition and Multinational Enterprises Q2 CANCELLED
CCMVV1448U Management of Sport in Society Semester CANCELLED
CCMVV1449U Pricing Strategies Semester  
CCMVV1450U Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning Semester  
CCMVV1451U Sustainability Challenges Shaping Innovation in Food Production and Consumption Semester  
CCMVV1452U Sustainability Challenges:Connecting Climate Resilience - Nature and Business Innovation Semester  
CCMVV1454U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q2  
CCMVV1455U The Strategist’s Toolbox Semester  
CCMVV1456U Transforming business practice - Solving the biggest business challenges through design science Semester CANCELLED
CCMVV1457U Value-Based Selling Q2 CANCELLED
CCMVV1458U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups Semester CANCELLED
CCMVV1459U Circular Economies for Sustainability Q2 Part of Minor in Circular Economy. Online
CCMVV1460U Corporate Misconduct and Fraud Detection Semester CANCELLED
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Semester Online
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Part of Minor in Maritime Business
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Part of Minor in Maritime Business
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Part of Minor in Strategic Procurement
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era (Online course) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Online
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester CANCELLED
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Part of Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Part of Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Part of Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance (online course) Semester Online
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester CANCELLED
CCMVV2031U City Branding and Tourism Q1  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice Q1 Part of Minor in Sustainable Business 
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains Semester Part of Minor in Sustainable Business 
CCMVV2412U Organisering og ledelse af afstande i arbejdslivet Semester  
CCMVV2413U Python for the Financial Economist Semester  
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century Q1 Part of Minor in Circular Economy
CCMVV2417U Accounting Research Seminar Semester CANCELLED
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains Q2 Part of Minor in Circular Economy
CCMVV2423U Digital Markets & Strategy Semester  
CCMVV2424U Causal Data Science for Business Decision Making Semester  
CCMVV2427U Financing Innovation and Entrepreneurship Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2428U (Psychological) Strategies for Coping With Radical Uncertainty Q2 CANCELLED
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2431U Advanced Topics in Energy and Environment: Sustainable Development and Policy Semester  
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Part of Minor in Strategic Procurement
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q2 CANCELLED
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Part of Minor in Sustainable Business 
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4040U Social Media Marketing (online course) Q2 Online
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Part of Minor in Strategic Procurement
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals Semester  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion Semester CANCELLED
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game Semester CANCELLED
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Designed for Digital) (online course) Semester Online
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics Q2 CANCELLED
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Part of Minor in Maritime Business
CCMVV4068U Making Alliances for new Business Development Semester CANCELLED
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester  
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester CANCELLED
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CCMVV5101U The Danish pension system: One of the best in the world - design, performance and challenges Q2 CANCELLED
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester CANCELLED
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1004U Introduction to Algorithmic Trading: agent-based simulation and high-frequency trading Q1  
CDSCV1005U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDSCV1007U Cybersecurity Foundations and Analytics Semester  
CDSCV1008U Applied Machine Learning and Data Engineering in Business Context Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Part of Minor in Data in Business 
CIBCV1521U The conscious consumer & digital marketing Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT - Online
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational application
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational application
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational application
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational application
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Part of Minor in Digital Business Developments
CINTV1806U Blockchain Business Development in Practice Q1  
CINTV2021U Designing Digital Business Semester Part of Minor in Digital Business Developments
CINTV3002U The Robot Armada is Coming: What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Part of Minor in Digital Business Developments
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Management. Online
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV7058U Videregående markedsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CKOMV1502U Communication and Social Media Management Semester Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor
CKOMV1503U International Markets and Consumers Semester Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor
CKOMV1506U SDG Communication: Change Management, Change Communication, and the Sustainable Development Goals Semester CANCELLED
CKOMV1507U Multimodal markedskommunikation: Den semiotiske cocktail fra mix til indtagelse Semester CANCELLED
CKOMV1508U International Lobbying & Corporate Public Policy Q1  
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1709U New Media Communication and Critical Theory Semester CANCELLED
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV1249U Panel Econometrics Semester CANCELLED
CMECV1250U Mathematical Finance 2: Continuous Time Finance Q2  
CMECV1251U Financial Engineering Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational Application
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational Application
COECV3009U Introduction to Machine Learning for Economics Semester Motivational Application
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1 Part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2014U Modern Technology: In Philosophy, Organizations, and Ethics Semester CANCELLED
CPOLV1024U Big Tech Platforms: Technology, Power & Politics Q1  
CPOLV1025U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools to Enhance Impact of Development Interventions Semester CANCELLED
CPOLV1026U Law and Global Business Semester CANCELLED
CPOLV1027U Empirical Methods and Data in Macroeconomics Semester CANCELLED
CPOLV1028U State-Market Relations & Different Pathways to Modern States with Market Economies Q1 CANCELLED
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1051U The Craft of Data Analysis in Behavioral Research Semester CANCELLED
CPSYV1502U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis Uge 33 Hold LA
Uge 35 Hold LB
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Faget kan kun vælges i 1. og 2. tilmeldingsrunde
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
Online
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester CANCELLED 
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester CANCELLED 
CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures Semester Part of Minor in Transformative and Sustainable Economies
CSOCV1027U The Political Corporation Semester Part of Minor in Transformative and Sustainable Economies
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How Design Creates Value Q1  
CSOCV1036U Embodied Leadership Semester  
CSOCV1037U Entrepreneurship and Innovation - a Business Game Semester CANCELLED 
CSOCV1040U Organizing for Social and Environmental Change. Theory and Practice of Alternative Organizations Semester Part of Minor in Transformative and Sustainable Economies
MINORS
CM PHIL 
CPHIM1001U Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
CSOC
CSOCM1003U Minor in Transforming and Sustainable Economies
CSOCV1026U   Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures 
CSOCV1027U   The Political Corporation 
CSOCV1040U   Organizing for Social and Environmental Change. Theory and Practice of Alternative Organizations 
   
CBUS
CBUSM2000U Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CBUS
CBUSM2001U Minor in Data, Marketing and Management CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CBUSV2201U   Concepts in Social Data Analytics (T) 
CBUSV2034U   Digital Marketing Strategy and Technology (B) 
CBUSV1706U   Digital Transformation of Work (B) 
   
CM IT
CINTM2001U Minor in Digital Business Developments
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV2021U Designing Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDSC
CDSCM1011U Minor in Data in Business
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics
   
CJUR
CJURM1004U Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
Cand.merc
CCMVM1016U Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc
CCMVM1015U Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course)
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U Minor in Sustainable Business 
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
   
Cand.merc
CCMVM1009U Minor in strategic procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurement Value Creation
   
Cand.merc
CCMVM1950U Minor in Marketing and Innovation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U Minor in Circular Economy
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains
CCMMV1459U Circular Economy for Sustanability
   
Cand.merc
CCMVM1940U Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U Minor in Accounting and Finance - Can only be taken as a full minor not as individual courses
CFIVO1004U Financial statement Analysis
CIMMO1801U Cost and Management Accounting
CAEFO1077U Corporate Finance
   
Cand.merc
CCMVM1960U Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
   
BIO
CBIOM1001U Minor in Bioentrepreneurship -  Only offered for Cand. Merc Students, Credit transfer students and Single course students (Motivational letter)
CBIOO1005U Bio-Markets
CBIOO1008U Bioentrepreneurship
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness
   
CBLC
CCBLM1002U Minor in Environmental, Social, Governance (ESG):  Metrics, Reporting and Sustainable Investments
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC
CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
   
CKOM
CKOMM1001U  Minor in International Business Communication - Can only be taken as a full minor not as individual courses - This minor is only available for CBS full degree students
CKOMV1502U Communication and Social Media Management 
CKOMV1503U International Markets and Consumers 
CKOMV1504U Consumer Culture and Market Segmentation  - SPRING COURSE 2023
CKOMV1505U Cross-Cultural Leadership - SPRING COURSE 2023

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CAEFO1077U Corporate Finance Semester Part of Minor in Accounting and Finance / Can only be taken as part of the minor. Online
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Part of Minor in Bioentrepreneurship/
Motivational application
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q1 Motivational application
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Part of Minor in Bioentrepreneurship/
Motivational application
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q2 Part of Minor in Bioentrepreneurship/
Motivational application
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q2 Part of the Minor in Business and Development Studies 
CCBDO1004U Governance and Development Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies 
CCBDO1009U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2  
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1  
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Part of Minor in Data in Business 
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Part of Minor in Data in Business 
CFIVO1004U Financial statement Analysis Semester Part of Minor in Accounting and Finance / Can only be taken as part of the minor 
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational application
CIHCO1005U Health Care Innovation and Management Q1 Motivational application
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivational application
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivational application
CIMMO1801U Cost and Management Accounting Semester Part of Minor in Accounting and Finance / Can only be taken as part of the minor 
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts / Part of Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational Application
COECO1058U Econometrics Semester Motivational Application
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational Application
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational Application
CPHIO2017U Philosophical Analysis in Business Studies Semester Online

Kurser for foråret 2022
 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 

Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV1705U Understanding and Regulating Data-Driven Business Models (P) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester CANCELLED
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1039U Designing Imaginative Business Models Semester CANCELLED
CCMAV3000U Intern revision Semester  
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3 CANCELLED
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of the Agricultural Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV2408U Global Business and Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV2410U Managing Work in the Digital Age: Algorithms, Collaborations, and Innovations Semester CANCELLED
CCMVV2422U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse Semester  
CCMVV2426U Global Corporate Diplomacy: Enhancing Competitiveness and Transforming Society through Stakeholder Management Q4 CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CCMVV5101U The Danish pension system: One of the best in the world - design, performance and challenges Q3 CANCELLED
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, Targeting and Positioning across the Global Market Semester  
CIBCV1515U International branding and ethics Semester  
CIBCV1516U Digital marketing & the conscious consumer Semester  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CJURV2105U Compliance Semester  
CKOMV1709U New Media Communication and Critical Theory Semester CANCELLED
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV2001U Benchmarking Q4  
CPOLV1023U Tech, Power & Politics Q4  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q4 CANCELLED
CPSYV3006U Consumer Psychology Q4 CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Semester  
CCDCO2003U Managing Organizational Change: Perspectives on Theory and Practice Semester  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational application. 
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational application. 
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester Online
CINTO4003U Artificial Intelligence and Machine Learning Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1049U Organization and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO2004U The Digital Organization Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester Please note - 15 ECTS course
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational application. 
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational application. 
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational application. 
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational application. 
CPHIO1502U Philosophical Investigations in Contemporary Worklife Q4  
CPHIO2002U Behavioural Economics Q3  
CPHIO2016U Sustainable Business: Critical and Constructive Approaches Q3  
CPHIO3009U Economic Sociology of Markets and Innovation Q4  
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1901U Advanced Macroeconomics Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1902U Global Innovation Strategies Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1906U Behavioural Economics and Public Policy Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1907U Organizing Global Markets Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1911U Topics in Public Economics Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO2051U Governing Risk in the World Economy Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
 

Kurser for efteråret 2021
 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1706U Digital Transformation of Work (B) Semester  
CBUSV1707U Cybersecurity Policy: international politics and technology in the age of cyber conflict (P)   CANCELLED
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2028U Artificial Intelligence in Business and Society (T) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B)

Semester

Closed for further enrolment!
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1027U Digital Organization: New Approaches for Managing Knowledge, Communication and Innovation   CANCELLED
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1034U Gender, Race and Inequality matter for Sustainable Development Semester  
CCBLV1035U Corporate Helping: Humanitarianism and Development   CANCELLED
CCBLV1036U Energy Transition for Development in Emerging Markets   CANCELLED
CCBLV1037U Culture and Creativity in Business and Development   CANCELLED
CCBLV1038U Leading Small Businesses Through Crisis: Lessons from the Copenhagen Culinary Sector in Pandemic Times   CANCELLED
CCBLV1040U Governance for Sustainability: the case of cities in Northern Europe and US   CANCELLED
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector   CANCELLED
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1002U International Skatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1011U Momsret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1022U International selskabsbeskatning i en digital økonomi — den globale skatteyder  

This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 

CANCELLED

CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV2013U Besvigelser

Semester

This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 

Closed for further enrolment!

CCMAV3004U Personselskaber Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches (online course) Q2  
CCMVV1144U Boligøkonomi og -finansiering

Semester

Closed for further enrolment!
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course) Q2 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship    
CCMVV1553U Neuroeconomics

Q2

Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 

Closed for further enrolment!

CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation

Q1

Closed for further enrolment!
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting (online teaching) Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era (Online course)
 
Semester Online course
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd

Semester

 

Closed for further enrolment!
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of the Agricultural Sustainability   CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation

Q2

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1762U Open Innovation and Branding

Q2

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence

Q1

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

 

Closed for further enrolment!
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business   CANCELLED
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance (online course) Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1911U Economics of Innovation and Entrepreneurship   CANCELLED
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice Q1

Part of the Minor in Sustainable Business 

Closed for further enrolment!

CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains Semester Part of the Minor in Sustainable Business 
CCMVV2409U Sustainability Challenges 1: Systemic and Multi-disciplinary Transition Approaches (SC1) Q1  
CCMVV2411U Sustainability Challenges 2: Food Systems Transformation  (SC2-Food) Semester  
CCMVV2412U Organisering og ledelse af afstande i arbejdslivet Semester  
CCMVV2413U Python for the Financial Economist Semester Closed for further enrolment!
CCMVV2414U Strategic Management and Professional Development Semester  
CCMVV2415U Strategy and Organizational Structure Q2  
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century Q1 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV2417U Accounting Research Seminar   CANCELLED
CCMVV2418U Winning deals is winning business – the bid management machine room   CANCELLED
CCMVV2419U Design Science for Business, Marketing, and Sales.   CANCELLED
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains Q2 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV2421U Finance, Corporations and The Good Society   CANCELLED
CCMVV2422U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse   CANCELLED
CCMVV2423U Digital Markets & Strategy Semester  
CCMVV2424U Causal Data Science for Business Decision Making Semester  
CCMVV2425U The Strategy and Secret of Sustained Growth Q1  
CCMVV2427U Financing Innovation and Entrepreneurship Q1  
CCMVV2428U (Psychological) Strategies for Coping With Radical Uncertainty Q2  
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2430U Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity Semester  
CCMVV2431U Advanced Topics in Energy and Environment: Sustainable Development and Policy Semester  
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.   CANCELLED
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT)   CANCELLED
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester

Part of the Minor in Sustainable Business 

Closed for further enrolment!

CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4040U Social Media Marketing (online course) Q2  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV4053U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World   CANCELLED
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals Semester  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion
 
  CANCELLED
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game
 
Semester  
CCMVV4059U Circular Economies: Towards a global shift? Q2 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV4060U Applied multivariate statistics Semester  
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Designed for Digital) (online course)
 
Semester Online course
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics   CANCELLED
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV4068U Making Alliances for new Business Development Semester  
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV4070U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester  
CCMVV5030U Credit institutions: Regulation and financial reporting
 
  CANCELLED
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV5034U Distance management - virtual communication and cooperation in a borderless worklife   CANCELLED
CCMVV5035U Business Negotiation Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1004U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q2 Closed for further enrolment!
CDSCV1005U Business Data Processing and Business Intelligence Semester Closed for further enrolment!
CDSCV1006U Applied Machine Learning and Data Engineering in Business Context Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Part of the Minor in Data in Business 
CIBCV1515U International branding and ethics Semester  
CIBCV1516U Digital marketing & the conscious consumer Semester  
CIBCV1517U Fashion/Dress and Style: An Ethnographic Approach   CANCELLED
CIBCV1518U How to Think About Culture: Theories of Meaning; Theories of Motion   CANCELLED
CIBCV1519U Data-driven market segmentation   CANCELLED
CIBCV1520U Negotiations – Building and Managing Relationships   CANCELLED
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester  
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Part of the Minor in Digital Business Developments
CINTV1021U Delivering Digital Business Semester

Part of the Minor in Digital Business Developments

Closed for further enrolment!

CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Part of the Minor in Digital Business Developments
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)   CANCELLED
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1044U Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot  

Motivational application. Please note that the course runs for 3 quarters. Teaching in the autumn semester and exam in the spring semester

CANCELLED

CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV7058U Videregående markedsret   CANCELLED
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret   CANCELLED
CKOMV1035U Verdensmålskommunikation: Forandringsledelse, forandringskommunikation og verdensmålene (SDG'er)   CANCELLED
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1707U Challenges and Opportunities of Datafication: Interdisciplinary Perspectives   CANCELLED
CKOMV1708U Reklame og branding gennem tegn, sansning og medier   CANCELLED
CKOMV1710U International Corporate Public Policy & Lobbyism Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV1249U Panel Econometrics Semester  
CMECV1250U Mathematical Finance 2: Continuous Time Finance Q2  
CMECV1251U Financial Engineering Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational application. 
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Closed for further enrolment!
Motivational application. 
COECV3009U Introduction to Machine Learning for Economics Semester Motivational application. 
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1

Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

CPHIV1802U Behavioural Finance Q2

Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

Closed for further enrolment!

CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2014U Modern Technology: In Philosophy, Organizations, and Ethics Semester  
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Uge 33 Hold LA 
Uge 34 Hold LB
 
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q1 Closed for further enrolment!
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Semester Closed for further enrolment!
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online)   CANCELLED
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester

STUDIEKREDS

Closed for further enrolment!

CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures Q1 Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How Design Creates Value Q1  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society CANCELLED  
CSOCV1032U Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse   CANCELLED
CSOCV1033U Markets, Money and Society   CANCELLED
CSOCV1034U THE CHALLENGES OF MYTHS - Analyzing Contemporary Myths in Political, Economic and Organizational Life   CANCELLED
CSOCV1035U Managing Growth through Dialogue   CANCELLED
CSOCV1036U Embodied Leadership Q2

STUDIEKREDS

Closed for further enrolment!

CSOCV1037U Entrepreneurship and Innovation - a Business Game Semester  
CSOCV1038U Transforming the corporation Semester Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1039U Organizing for Change. Alternative Organizations Tackling Social, Economic and Environmental Challenges Semester Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies

 

MINORS
CM PHIL  Closed for further enrolment!
CPHIM1001U  Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
CSOC
CSOCM1002U  Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures
CSOCV1038U Transforming the corporation
CSOCV1039U Organizing for Change. Alternative Organizations Tackling Social, Economic and Environmental Challenges
   
CBUS
CBUSM2000U  Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CM IT Closed for further enrolment!
CINTM1001U  Minor in Digital Business Development
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1021U Delivering Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDSC
CDSCM1011U  Minor in Data in Business
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics
   
CJUR
CJURM1004U  Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U  Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
Cand.merc
CCMVM1016U  Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc Closed for further enrolment!
CCMVM1015U Minor in Behavioral Neuroscience and Economy
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course)
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U  Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U  Minor in Sustainable Business Closed for further enrolment!
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
   
Cand.merc
CCMVM1009U  Minor in Strategic Procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurement Value Creation
   
Cand.merc Closed for further enrolment!
CCMVM1950U  Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U  Minor in Circular Economy
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains
CCMVV4059U Circular Economies: Towards a global shift?
   
Cand.merc
CCMVM1940U  Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U  Minor in Accounting and Finance - Can only be taken as a full minor not as individual courses
CFIVO1004U Financial statement Analysis
CIMMO1801U Cost and Management Accounting
CAEFO1077U Corporate Finance
   
Cand.merc
CCMVM1960U  Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
   
BIO
CBIOM1001U   Minor in Bioentrepreneurship -  Only offred for Cand. Merc Students, Credit students and Single course students (Motivational letter)
CBIO1005U Bio-Markets
CBIO1008U Bioentrepreneurship
CBIO1009U Innovation Challenges in BioBusiness
   
CBLC
CCBLM1002U  Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC
CCBLM1001U  Minor in Business and Development Studies
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CAEFO1077U Corporate Finance Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q1 Motivational application. 
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q2 Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q2 Minor in Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Minor in Business and Development Studies
CCBDO1009U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2  
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1 Closed for further enrolment!
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1 Closed for further enrolment!
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Part of the Minor in Data in Business 
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Part of the Minor in Data in Business 
CFIVO1004U Financial statement Analysis Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester  
CICOO1005U International Strategic Management Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO1005U Health Care Innovation and Management Q1 Motivational application. 
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational application. 
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational application. 
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational application. 
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivational application. 
CIMMO1801U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts and Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester

Please note - 15 ECTS course

Closed for further enrolment!

CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester Please note - 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational application. 
COECO1058U Econometrics Semester Motivational application. 
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational application. 
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational application. 
CPHIO2017U Philosophical Analysis in Business Studies Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPHIO2018U Money and Values Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1802U Applied International Political Economy Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1803U International Business: Market and Non-market Strategies Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1903U Applied Policy Analysis Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1908U Analysis of Industry and Competition Semester This course is only available for CBS full degree students 
 
Kurser for foråret 2021
 
COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media CANCELLED  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3  
CCDEV1135U Field Study: Entrepreneurship and Private Sector Development in Uganda CANCELLED  
CCMAV2013U Besvigelser CANCELLED Faget udbydes ikke som enkeltfag 
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets CANCELLED  
CCMVV2034U Managing Uncertainty, Complexity and Paradox CANCELLED  
CCMVV3017U Competing on Social Networks CANCELLED  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management    
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV4060U Applied multivariate statistics Q3  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester Online course
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, Targeting and Positioning across the Global Market Semester  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CKOMV1705U Multimodal Markedskommunikation CANCELLED  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV2001U Benchmarking CANCELLED  

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

 
COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivaltional letter
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivaltional letter
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester  
CKOMO1049U Organization and Communication Semester  
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO2004U The Digital Organization Semester  
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester  
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester  
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester  
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter.
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational letter.
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter.
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1901U Advanced Macroeconomics Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1902U Global Innovation Strategies Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies Q4 Can only be taken with the course CPOLO1906U Behavioural Eocnomics
CPOLO1906U Behavioural Economics and Public Policy Q4 Can only be taken with the course CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies
CPOLO1907U Organizing Global Markets Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together

Kurser for efteråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2013U Besvigelser LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3004U Personselskaber Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3010U Dataanalyse i revision LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions Semester  
CCBLV1027U Digital Organization: New Approaches for Managing Knowledge, Communication and Innovation Q1  
CCBLV1028U City solutions Semester  
CCBLV1029U Business and Human Rights in Latin America and the Caribbean CANCELLED  
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1033U Harnessing Heterogeneity, Community and Individuality in Human Development for Sustainable Innovation Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U  Business and Human Rights: Governance, Leadership and Management

Q1

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel CANCELLED  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development: Navigating Complexity, Uncertainty and Paradox Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Semester  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business Q1 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA CANCELLED  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation CANCELLED  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q2  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV4053U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World Semester  
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals  CANCELED  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion Semester  
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game Semester  
CCMVV4057U Global Online Marketplaces - How to work with the giants? CANCELED  
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift? Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Design for Digital) Semester  
CCMVV4063U Advanced Strategy Semester  
CCMVV4064U Management of Sport in Society Semester  
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics CANCELED  
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV4068U Making Alliances for new business development Semester  
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV4070U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS elective
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Q1 Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV5034U Distance management - virtual communication and cooperation in a borderless worklife Q2  
CCMVV5035U Business Negotiation Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2028U Artificial Intelligence in Business and Society (T) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTER ENROLMENT
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q2
LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
 
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1021U Delivering Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1805U Creating the 'look and feel' of digital systems CANCELLED  
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester  
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society CANCELLED  
CSOCV1032U Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse CANCELLED  
CSOCV1033U Markets, Money and Society CANCELLED  
CSOCV1034U THE CHALLENGES OF MYTHS - Analyzing Contemporary Myths in Political, Economic and Organizational Life CANCELLED  
CSOCV1035U Community Building, Co-creation, Social Media and Entrepreneurship CANCELLED  
CSOCV1036U Embodied Leadership CANCELLED  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV7058U Videregående markedsret CANCELLED  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1703U Reklamer, kulturer og mennesker i interaktion CANCELLED  
CKOMV1704U Knowledge Management Semester  
CKOMV1706U Management and organizational communication before, during and after crises CANCELLED  
CKOMV1707U Challenges and Opportunities of Datafication: Interdisciplinary Perspectives Q2  
CKOMV2001U Communication Management CANCELED New course in 2nd round
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter.
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter.
COECV2001 Topics in credit and banking Semester New course in 2nd round
Motivational Letter
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1  
MINORS
CIBC
CIBCM1001U  Minor in European Business Studies
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1004U Cross-Cultural Management
CICOO1005U International Strategic Management
   
CJUR
CJURM1004U  Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U  Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
CBLC
CCBLM1002U  Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC  
CCBLM1001U  Minor in Business and Development Studies
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development?
   
CM PHIL 
CPHIM1001U  Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
Cand.merc
CCMVM1016U  Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc
CCMVM1015U  Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U  Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U  Minor in Sustainable Business
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
   
Cand.merc
CCMVM1009U Minor in strategic procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurment Value Creation
   
Cand.merc
CCMVM1017U  Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U  Minor in Circular Economy
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift?
   
Cand.merc
CCMVM1940U  Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U  Minor in Accounting and Finance
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCMVV1931U Financial Statement Analysis
CCMVV1932U Cost and Management Accounting
CCMVV1933U Corporate Finance
   
CBUS  
CBUSM2000U  Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CM IT
CINTM1001G  Minor in Digital Business Developments
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1021U Delivering Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDCS
CDSCM1011U  Minor in Data in Business 
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q2 Motivational letter.
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CICOO1005U International Strategic Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CPOLO1802U Applied International Political Economy Semester  
CPOLO1803U International Business: Market and Non-market Strategies Semester  
CPOLO1903U Applied Policy Analysis Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivaltional letter
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivaltional letter
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivaltional letter
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2005U Health Care Innovation Management Q1 Motivaltional letter
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivaltional letter
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Can be taken individually or as part of the minors Minor in Business Law and Economics - Contracts or Minor in Business Law and Econmomics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester  
CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester  
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter.
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter.
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter.

Kurser for foråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2026U E-Business Smartphone App Development (T) Semester CANCELLED
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1021U Ethical Consumption, Celebrities and Development Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media Q3  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3 CANCELLED
CCMAV1021U International Taxation of Corporate Groups Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Semester CANCELLED
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1911U Economics of Innovation and Entrepreneurship Semester CANCELLED
CCMVV1912U The Mechanisms of Strategy Semester CANCELLED
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q3 CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3 CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester CANCELLED
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester CANCELLED
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, targeting and positioning across the global market Semester CANCELLED
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CJURV2105U Compliance Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q3  
CMECV1246U Auctions: Introduction to the Theory and its Application Semester CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester  
CDASO2010U Data Economics Semester  
CDASO2020U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDASO2030U Text Analytics Semester  
CDASO2040U Predictive Analytics Semester  
CIBCO1002U Knowledge Management Semester  
CIBCO1008U Organisational Communication II: Cultures and Identities Semester  
CIBMO1001U Consumer Culture and Communication Semester  
CIBMO1003U Business to Business Sales and Relations Management Semester  
CICOO1007U International Business Negotiation Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational letter
 
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational letter
 
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester 15 ECTS course
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS course
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS course
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester 15 ECTS course
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester 15 ECTS course
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1067U Derivatives and Risk Management Q4 Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
Kurser for efteråret 2019
 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1702U Fintech Revolution (T)   CANCELLED
CBUSV1703U Digital Work in the 21st Century  (B) Semester  
CBUSV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace (B) Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester  
CBUSV2023U Service Design (T) Semester  
CBUSV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China (B) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions. Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries: A practical approach Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U Personselskaber CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3011U Internetret CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1595U Online Marketing Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1678U Business Process Excellence Semester  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Semester Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive businesses Semester  
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1730U Incentives in Organizations: Theory and Experimental Evidence Q1  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1740U Data Science for Accounting and Auditing Q1  
CMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1904U Management af pensionsopsparing - Governance og risici i pensionsordninger og pensionselskaber Semester CANCELLED
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1907U Digital Transformation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester  
CCMVV1910U Responsible Business - A SIGMA Virtual Team Work Elective Q2  
CCMVV1913U Applied Behavioral Economics: Experiments within Firms, Non-Profits, and Public Institutions Semester CANCELLED
CCMVV1914U Global Strategies in a Turbulent World Q1  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q1  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q1  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Q1  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2 CLOSED FOR FURTER ENROLLMENT
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development Q2 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS course
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV5035U Business Negotiation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CDASV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q1  
CDASV1904U Design, Development and Evaluation of Data products and Services   CANCELLED
CDASV1905U Foundations of Blockchain and Smart Contracts Semester  
CIBCV1503U Visual Communication Semester  
CIBCV1507U Understanding Markets Across Cultures   CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester  
CIBCV1513U Naming & Framing: Understanding the power of words   CANCELLED
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CIHCV1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational Letter
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational Letter
CINTV1012U Cloud Computing for Business   CANCELLED
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester  
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1804U Business Model Innovation in the Sharing Economy   CANCELLED
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV2103U Fundamentals of International Economic Law Semester Can be taken as part of minor in Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7058U Videregående markedsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret Semester  
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
CMECV2001U Benchmarking   CANCELLED
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational Letter
COECV3008U Monetary Policy   CANCELLED
Motivational Letter
CPHIV1214U Æstetisk ledelse   CANCELLED
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1802U Behavioural Finance

Q2

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1804U Sociological and Philosophical Perspectives on Finance Q2 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPOLV1022U Social Network analysis   CANCELLED
CPOLV4003U Inequality and the global world   CANCELLED
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q2  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3009U Video Analysis of Social Interaction in Organisational Settings   CANCELLED
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet   LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

STUDIEKREDS
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation   STUDY GROUP
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society   CANCELLED

 

MINORS       

CIBC

CIBCM1001U - Minor in European Business Studies
minor_ub_european_business_studies.pdf

CIBCV2056U

Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach

CICOO1005U

International Strategic Management

CICOO1004U

Cross Cultural Management

CJUR

CJURM1001U - Minor in  Business Law and Economics - Advanced Game Theory 
minor_in_business_law_and_economics_-_advanced_game_theory.pdf

CJURO1017U

Advanced Game Theory

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV7075U

Law and Management

CJUR

CJURM1003U - Minor in Business Law and Economics - Fundamentals of International Economic Law 
minor_in_business_law_and_economics_-_fundamentals_of_international_economic_law.pdf

CJURV7075U

Law and Management

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV2103U

Fundamentals of International Economic Law

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CBLC

CCBLM1001U - Minor in Business and Development Studies - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR  NOT AS  INDIVIDUAL COURSES
minor_in_business_and_development_studies.pdf

CCBDO1001U

Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets

CCBDO1002U

International Business and Economic Development

CCBDO1004U

Governance and Development  - Joint exam with CSR ‐ A Path to Sustainable Development?

CCBDO1007U

CSR ‐ A Path to Sustainable Development? - Joint exam with Governance and Development

CM PHIL

CPHIM1001U - Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

CPHIV1802U

Behavioural Finance

CPHIV1801U

Modern finance and corporate finance

CPHIV1803U

Historical foundations of financial institutions and markets

CPHIV1804U

Sociological and philosophical perspectives on finance

Cand.merc


CCMVM1016U - Minor in Operations and Innovation Process Management 
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf

CCMVV2505U

Operations and Process Management

CCMVV2612U

Managing product development and innovation

CCMVV4033U

CASES in Strategic Management of Innovation and Technology

Cand.merc

CCMVM1015U - Minor in Behavioral Neuroscience and Economy
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf

CCMVV1553U

Neuroeconomics

CCMVV1417U

Neuromarketing

CCMVV5032U

Neuro Research Design

Cand.merc Minor 

CCMVM1006U - Minor in Maritime Business
minor_in_maritime_business.pdf

CCMVV1723U

Global Transportation and Maritime Logistics

CCMVV1710U

Management of Maritime Operations within Supply Chains

CCMVV1707U

Developments in International Shipping

Cand.merc Minor

CCMVM1002U - Minor in Sustainable Business
minor_in_sustainable_business.pdf

CCMVV5033U

Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice

CCMVV4011U

Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains

CCMVV4019U

Creating markets for sustainable products

Cand.merc Minor

CCMVM1009U - Minor in strategic procurement 
minor_in_strategic_procurement.pdf

CCMVV4051U

Procurement Strategy and Organizational Development

CCMVV2503U

Global Sourcing Management

CCMVV1725U

Performance Measurement in Procurement Organizations