Enkeltfagsstuderende


.
Foto: Bjarke MacCarthy


Enkeltfag på CBS

Du skal betale studieafgift for at læse fag som enkeltfagsstuderende.


HVILKE FAG KAN JEG SØGE OM? 
Du finder listen over udbudte fag her

Listen over udbudte valgfag til foråret vil være tilgængelig ultimo september. Listen over udbudte valgfag til efteråret vil være tilgængelig medio marts.
Du kan ikke søge fag, der er markeret med IKKE OPRETTET eller LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDING.

HVORNÅR LIGGER UNDERVISNINGEN:
Undervisningstidspunkter for valgfag vil være tilgængelig her når ansøgningsportalen åbner. Tidspunkterne er vejledende, og der kan forekomme ændringer helt frem til semesterstart. Undervisningstidspunkter for obligatoriske fag vil først blive tilgængelig, når man bliver indskrevet.

SKAL JEG OPFYLDE BESTEMTE KRAV? 
- Du behøver ikke at være studerende eller opfylde bestemte krav for at købe et valgfag som enkeltfagsstuderende.
- De faglige forudsætninger for deltagelse i enkeltfag svarer til adgangskravene på den pågældende uddannelse eller tilsvarende faglige forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges herefter. CBS foretager ikke ved indskrivning af enkeltfagsstuderende en vurdering af, om den enkelte deltager opfylder adgangsforudsætningerne og/eller er i stand til at følge faget. Dette må den studerende gøre op med sig selv. Hvis den studerende ikke kan følge faget, bliver betalingen for faget ikke refunderet.
- Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen (valgfag, der udbydes af uddannelsen, er også en del af heltidsuddannelsen). 
- Hvis du ikke har statsborgerskab i et EØS/EU-land, skal du betale studieafgift svarende til kr. 10.500,- for et bachelorfag og kr. 14.250,- for et kandidatfag.

Hvis du har en af følgende opholdstilladelser for Danmark (eller andre nordiske lande: Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne), er du sidestillet med en EU/EØS-statsborger:

  • "Permanent opholdstilladelse" i Danmark - permanent residence permit in Denmark
  • "Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold" - residence permit with a view to permanent residence in Denmark
  • "Opholdstilladelse jævnfør EU-opholdsbekendtgørelsen" - residence permit in Denmark according to the EU/EEA regulations
  • "Opholdstilladelse som medfølgende barn" - residence in Denmark as an accompaning child (the documentation must state that you are "medfølgende barn" - the text "medfølgende familie" is not sufficient)

HVORDAN BETALER JEG? 
Du vil sammen med dit IT-brev modtage en beskrivelse af, hvordan du betaler for dit valgfag via CBS´ betalingsportal på nettet.

HVORDAN TILDELES PLADSER PÅ FAGENE? 
Da der er et begrænset antal pladser på nogle af de udbudte valgfag, er der ingen garanti for, at du kan få plads på de fag, du har søgt om optagelse på. Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod om pladserne.

HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE BETALER? 
Vi udbyder de ledige pladser iht. bekendtgørelsen om deltidsuddannelse, dvs., at du selv betaler en del af udgifterne til undervisning og eksamen. Her skal du være særligt opmærksom på, at du skal betale deltagergebyret inden den frist, som er angivet på den elektroniske regning, da du ellers vil blive frameldt undervisningen uden yderligere varsel. Vær også opmærksom på, at du ikke kan få indbetalt deltagergebyr refunderet, med mindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder såsom alvorlig sygdom el.lign.

HVAD KOSTER BACHELORFAG? 
Bachelorfag (7,5 ECTS) koster 4.125,- kr. – hvilket svarer til en pris på 550,- kr. pr. ECTS. På BA-IT koster fagene 7,5 ECTS 5.250,- kr. – hvilket svarer til en pris på 700,- kr. pr. ECTS. Prisen er uanset om der er tale om en skriftlig eller mundtlig eksamen. NB: andre regler gælder for ikke-EU/EØS-statsborgere, se ovenfor.

HVAD KOSTER KANDIDATFAG? 
Kandidatfag (7,5 ECTS) koster 4.125,- kr. – hvilket svarer til en pris på 550,- kr. pr. ECTS. På Cand.merc. it koster fagene 7,5 ECTS 5.250,- kr. – hvilket svarer til en pris på 700,- kr. pr. ECTS. Priserne er uanset om der er tale om en skriftlig eller mundtlig eksamen. NB: andre regler gælder for ikke-EU/EØS-statsborgere, se ovenfor.

HVOR MANGE EKSAMENSFORSØG HAR JEG? 
Som enkeltfagsstuderende har du kun ret til et ordinært og et syge-/omprøve forsøg inden for samme studieår. Det betyder, at kursusgebyret maksimalt dækker to forsøg til at bestå eksamen.

FÅR JEG ET EKSAMENSBEVIS?
Enkeltfagsstuderende modtager bevis for bestået eksamen i det enkelte fag, men kan ikke gennem successiv indskrivning opnå et samlet bevis for en bachelor- eller kandidatgrad.

HVOR FINDER JEG MERE INFORMATION?
Yderligere information om MY CBS fremgår af svarbrevet. Har du spørgsmål til:
* Tilmelding/framelding: Valgfag@cbs.dk -
* Fagets faglige indhold: Fagansvarlig for det enkelte fag (du finder kontaktdata i højreboksen på selve fagbeskrivelsen i kursuskataloget)

 

Kontakt os

Mail valgfag@cbs.dk
Telefon 3815 2710 (Student Hub) 
Mandag til torsdag 10.00 - 15.00

Har du spørgsmål vedrørende login på ansøgningsportalen, skal du kontakte CBS IT-vejlederne.