Eksternt finansierede projekter

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

AkronymTitelInstitutTypeStatusStartsorter stigende
MADE 2.0Made Digital - styrket vækst og produktivitet i produktionsvirksomheder gennem digitaliseringInstitut for Strategi og GlobaliseringMultiple financing sourcesAfsluttet01-01-2017
Open Innovation in ScienceÅben innovation og ForskningInstitut for Innovation og OrganisationsøkonomiPublic (International)Afsluttet01-01-2017
EELiTEVirkninger af iværksættererfaring på livsløn og karriereudsigterInstitut for Innovation og OrganisationsøkonomiPublic (National)Afsluttet01-01-2017
Haver til MaverJord til Bord på SkemaetInstitut for OrganisationPrivate (National)Afsluttet01-01-2017
Baltikum: En katalysator for internationalisering af svenske små og mellemstore firmaer?Institut for International Økonomi, Politik og BusinessPublic (International)Afsluttet01-01-2017
SBMBæredygtige ForretningsmodellerDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet31-12-2016
Re-TopBelønninger i ToppenInstitut for International Økonomi, Politik og BusinessPublic (National)Afsluttet31-12-2016
CORPLINKCorporate Arbitrage and CPL Maps: Hidden Structures of Controls in the Global EconomyDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-12-2016
CEO remuneration and say-on-payInstitut for RegnskabPublic (International)Afsluttet01-12-2016
COFFERS Bekæmpelsen af Finansiel Svindel og Styrkelsen af RegulatorerDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-11-2016
CircularAfsætningsøkonomiske Perspektiver på Cirkulær Økonomi i Relation til Offentlige Indkøb.Institut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Afsluttet01-10-2016
NORMANormativ fundering og adfærdsmæssige konsekvenser af ikke-markedsbaseret allokeringØkonomisk InstitutPublic (National)Afsluttet01-10-2016
FinFitnessFintech og Finansiel FitnessInstitut for FinansieringPublic (National)Afsluttet29-09-2016
Beliefs and DecisionsOverbevisninger og Beslutninger under Flertydighed: Dokumentation fra FeltenØkonomisk InstitutPublic (National)Afsluttet29-09-2016
ERhvervsphdDen Arkitektoniske Muliggørelse af PlatformsstrategiInstitut for Digitalisering Public (National)Afsluttet19-09-2016
Forbrugernes accept af tekstilgenbrug: Brobygning over kløften mellem intention og adfærdDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet05-09-2016
MOCCAMobile context-aware cross-cultural applicationsInstitut for Digitalisering EU Afsluttet01-09-2016
GEM-STONESGlobalisering, Europa og Multilateralisme samt Sofistikeringen af den Transnationale Orden, Netværker og Europæiske StrategierDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-09-2016
TraMulComDannelsen af sociale og sproglige normer i midlertidige arbejdsfællesskaberDepartment of International Business CommunicationPublic (National)Afsluttet01-08-2016
MismatchUbalance, Balance og Allokeringen af Arbejdere til JobsØkonomisk InstitutPublic (National)Afsluttet01-08-2016
FSR Ph.d. Morten JensenInstitut for RegnskabPrivate (National)Afsluttet01-07-2016
I-REMBInnovativ genskabelse af markeder og forretningsmodeller i et vedvarende vinddrevet energisystemInstitut for OrganisationPublic (National)Afsluttet01-05-2016
NEPSUSNye partnerskaber til bæredygtighedDepartment of Business and PoliticsPublic (National)Afsluttet01-04-2016
AlgoFinanceAlgorithmic Finance: Inquiring into the Reshaping of Financial MarketsInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiEU Afsluttet02-02-2016
KAUCVidensalliance for Urbane UdfordringerDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-01-2016
ConsumeBehaveIndkomst og Forbrugeradfærd: Hvordan Reagerer Forbrug på Indkomstchock og Spiller Timing og Indkomstkilde en rolle?Institut for FinansieringPublic (National)Afsluttet01-01-2016
En Standard for ElevdygtighedEn Standard for Elevdygtighed - Et studie af ledelsespraksisser og translationsprocesser i brug af data fra de nationale testInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Afsluttet01-01-2016
InnoCoastInnoCoast - Innovation in Coastal Tourism: Co-creating Competitive ExperiencesInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Afsluttet01-01-2016
Scandria2ActSustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic CorridorDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-01-2016
21st Century City GovernanceBrookings initiative on 21st Century City GovernanceInstitut for Interkulturel Kommunikation og LedelsePrivate (International)Afsluttet01-01-2016

Sider