Center for Pensionsøkonomi (PeRCent)


 

Abstract:

Center for Pensionsøkonomi, eller Pension Research Centre (PeRCent), er et nyt dansk forskningscenter, som er forankret på CBS i tilknytning til Institut for Finansiering og Økonomisk Institut. Centrets formål er at bidrage til en bedre forståelse og håndtering af tidens store udfordringer på pensionsområdet, herunder at der bliver flere ældre, at der skal omstilles fra et skattefinansieret til et
opsparingsbaseret system, samt at pensionsformuen forvaltes i et lavrentemiljø.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

SEB Pensionsforsikring A/S, Industriens Pension, Pension Danmark, Lærernes Pension, Danica Pension, Pensionskassen for Farmakonomer, PKA A/S, Sampension, Topdanmark Forsikring A/S, Skandia A/S, ATP

Status:

Igang

Startdato:

01-01-2014

Slutdato:

31-12-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research