Institut for Afsætningsøkonomi

Institut for Afsætningsøkonomi fremmer både forskning og uddannelse til at opfylde vores sociale, kulturelle og økonomiske forpligtelser over for vores interessenter.

Kreativitet og nysgerrighed som key drivers

Institut for Afsætningsøkonomi er placeret i arkitektonisk smukke bygninger i det centrale København og er en førende udbyder af fremragende forskningsbaseret uddannelse. Dette er en spændende tid for os, da vi lige har fejret vort 100 års jubilæum. Vores nyligt reviderede strategi er uhyre ambitiøs.

Vort mål er at være den ubestridte leder inden for marketinguddannelser i Skandinavien og et førende afsætningsøkonomisk institut på globalt niveau. Det vil sige et afsætningsøkonomisk institut, der er højt respekteret med hensyn til sin forskning og marketinguddannelser.

Vor mission er at levere fremragende forskningsbaserede marketinguddannelser til et verdensomspændende publikum på alle niveauer (ikke blot på bachelor- og masterniveau, men også på forskningsniveau [dvs. Ph.d.-niveau] og efteruddannelse). Sådanne forskningsbaserede marketinguddannelser vil gavne arbejdsmarkedet i Danmark og også Copenhagen Business School, hvis studerende vil være yderst efterspurgte, fordi de har lært den nyeste forskning og er uafhængige kritiske tænkere, der kan anvende denne forskning i praktiske situationer.

Instituttets medarbejdere er forpligtet til strenge, teori-drevne empiriske undersøgelser og teoriudvikling, som alt sammen er centrale mål for ethvert højtestimeret universitet. Vor forskning fokuserer på afsætningsøkonomi; men vi trækker på andre akademiske discipliner i det omfang, disse discipliner forbedrer kvaliteten af vor forskning inden for og uddannelser i afsætningsøkonomi. Vi publicerer derfor i både afsætningsøkonomiske og andre relevante videnskabelige tidsskrifter. Gennem vor forskningsbaserede undervisning bidrager vi på tværs af kurser og programmer på Copenhagen Business School.

Ud over at kunne læse om instituttets enkelte medarbejdere på denne side, henviser vi også til vor engelske hjemmeside.

Sidst opdateret: Department of Marketing // 31/05/2023