Institut for Strategi og Innovation


 

k

 

Institut for Strategi og Innovation er et resultat af en sammenlægning af de to institutter Institut for Strategi og Globalisering og Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. Sammenlægningen er sket pr. 1. juli 2018.

Institut for Strategi og Innovation er kendetegnet ved en stærk forskningskultur - hvilket kommer til udtryk ved et stort antal publikationer i førende tidsskrifter, og høj grad af international anerkendelse af instituttets forskningsaktiviteter. Instituttet beskæftiger sig med med strategi og innovation - som navnet angiver - men der lægges lige så stor vægt på iværksætteri og international business. De fire områder er søjlerne, som instituttet hviler på i sine undervisnings- og forskningsaktiviteter.

Antallet af ansatte er ca. 90. Dette tal dækker over omkring 55 fastansatte medarbejdere og 35 medarebejdere på midlertidige kontrakter; forskningsassistenter, postdocs eller ph.d.-studerende.

Du kan læse meget mere om instituttet på vores engelske hjemmeside: www.cbs.dk/si

Sidst opdateret: Department of Strategy and Innovation // 09/07/2020

Besøgs- og postadresse

Institut for Strategi og Innovation
Kilevej 14, 2. sal
DK-2000 Frederiksberg

Kontakt

Sekretariatsleder
Gitte Hornstrup Dahl
Tel.: 3815 2945

Institutleder
Keld Laursen
Tel.: 3815 2565

Institutsekretær
Carolina Majlis Fink
Tel.: 3815 2817

Uddannelsesadministrator
Katrine Kane
Tel.: 3815 2513