Ekstern finansiering

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

AkronymTitelsorter faldendeInstitutTypeStatusStart
INJORGSocial Injustice and Workplace Behavior: How #BlackLivesMatter, #MeToo and Islamist terrorist attacks Shape Cooperation in OrganizationsInstitut for Strategi og InnovationEU Igang01-01-2023
Societal Implications of Innovation in Digital and New TechnologiesInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Igang01-06-2023
Spin-outs Denmark: Translational postdoc grantInstitut for Digitalisering Private (National)Igang01-12-2023
Strategic Prioritization of Design Investment Through DROI Predictions: A New Way of Utilizing Design Performance DataInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Igang01-07-2021
Stressforebyggelsesprogrammet Åben og RoligDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet07-02-2022
Supply chain resilience i små- og mellemstore danske produktionsvirksomhederInstitut for Produktion og ErhvervsøkonomiPrivate (National)Afsluttet01-04-2021
SINERGISustainable Innovative digitalized Network of Urban logisticsØkonomisk InstitutEU Igang01-05-2023
Sustainable and Flexible Food FutureDepartment of Business Humanities and LawPublic (National)Afsluttet31-10-2023
Sustainable cost accounting and the built environmentInstitut for RegnskabPrivate (International)Igang01-09-2023
SECreTourSustainable, Engaging and CREative Tourism as a driver for a better future in rural and remote areasDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-03-2024
Svängdörrar till näringslivet? En rättssociologisk studie om övergångar från toppen av stat och region till näringslivet och dess regleringInstitut for OrganisationPublic (International)Igang01-01-2022
THE NORDIC CORPORATE GOVERNANCE DATABASEInstitut for RegnskabPrivate (International)Afsluttet01-01-2021
TIME MIRROR: Accounting for the Green TransitionInstitut for RegnskabPublic (National)Igang01-01-2021
Tax (dis)honesty in the digital economy: The case of Airbnb in DenmarkInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Afsluttet01-07-2021
AnthroTaxTax evasion for market control: Predatory economies in practiceInstitut for OrganisationEU Afsluttet01-02-2022
NIMBUSTeknologiforståelse og naturfaglig dannelse Institut for Digitalisering Private (National)Igang01-01-2023
The "Beliefs Lab": Understanding the Evolution and Impact of Beliefs on the EconomyØkonomisk InstitutPublic (National)Igang01-01-2022
The Chinese model of state-led development of artificial intelligence technologiesInstitut for International Økonomi, Politik og BusinessPublic (National)Afsluttet01-10-2021
The Cybersecurity gamesInstitut for Digitalisering Private (National)Igang03-01-2022
The Data Driven Home: A Study of the Socio-Material and Legal Construction of the 21st Century HomeDepartment of Business Humanities and LawPublic (National)Igang01-07-2023
The Effects of Research Funding on the Rate and Direction of ScienceInstitut for Strategi og InnovationPublic (National)Igang01-09-2022
The Entrepreneurial Age: Rethinking Entrepreneurship in SocietyDepartment of Business Humanities and LawPrivate (National)Igang01-06-2023
The Future of Cultural PolicyDepartment of Business Humanities and LawPublic (National)Afsluttet01-02-2023
EUSOCIALCITThe Future of European Social Citizenship Institut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Afsluttet01-02-2020
The Great Integration - Global Shipping in the Digital AgeInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Afsluttet10-10-2022
The Hidden Costs of Supply ChainsDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (International)Igang01-02-2020
The International Conference on Information SystemsInstitut for Digitalisering Private (National)Afsluttet11-12-2022
The Many Faces of the Sherpas: The Discrete Pathfinders in the European UnionInstitut for International Økonomi, Politik og BusinessPublic (National)Afsluttet15-09-2023
The Parameters of Terror: The Copenhagen Shootings and the Renegotiations of Danish Cultural Codes in the Civil Sphere, 2015-2020Institut for Ledelse, Politik og FilosofiPrivate (National)Afsluttet01-01-2021
The Politics of Comparison: When States Compete in SportInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Afsluttet01-10-2021

Sider