Svängdörrar till näringslivet? En rättssociologisk studie om övergångar från toppen av stat och region till näringslivet och dess reglering


Abstract:

Type:

Public (International)

Bevillingsgiver:

Vetenskabsrådet

Samarbejdspartnere:

Lunds universitet

Status:

Igang

Startdato:

01-01-2022

Slutdato:

31-12-2025

The page was last edited by: Dean's Office of Research