TIME MIRROR: Accounting for the Green Transition


Abstract:

Hvilke aktører og teknologier inden for regnskab er nødvendige for at tilskyndedanske virksomheder til at opnå CO2-neutralitet? De nuværende standarder ogpraksis inden for finansielle regnskaber ignorerer de fremtidige udfordringer som erknyttet til mål om CO2-neutralitet. TIME MIRROR ønsker at bidrage til den grønneomstilling ved at tilskynde en ændring i finansielle regnskaber, hvorvedomkostninger til nødvendige fremtidige investeringer for at opnå CO2-neutralitetbringes ind i de aktuelle regnskaber. Det er nødvendigt med radikale ændringer afregnskabet, der går væsentligt videre end at kræve nye informationer iregnskaberne. TIME MIRROR fokuserer på potentialet i fundamentalt at ændre påvirksomhedernes regnskabsopstillinger (resultatopgørelse og balance) for at skabeincitamenter til den grønne omstilling. Projektet trækker på en række analyser, dermetodemæssigt spænder over netværksanalyse, sekvensanalyse, interviews, casestudier og dokumentstudier. I disse analyser identificeres de aktører som er, ellerkan være, involveret i at ændre regnskabet, ligesom analyserne fokuserer påudviklingen af konkrete teknologier, herunder målemetoder, som kan anvendes afvirksomhederne og deres stakeholders, således at de kan stå til regnskab forfremtidig CO2-neutralitet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Status:

Igang

Startdato:

01-01-2021

Slutdato:

31-12-2024

The page was last edited by: Dean's Office of Research