Projektdeltagere

Supply chain resilience i små- og mellemstore danske produktionsvirksomheder


Abstract:

Det er projektets formål at identificere og adressere danske produktions SMVers supply chain sårbarheder med henblik på at opbygge en markant større SCR bredt indenfor dette virksomhedssegment. Målet er således, at målgruppen styrkes og udvikler resilience til at kunne håndtere den nuværende COVID‐19 krise og 3 fremtidige pandemier eller andre forstyrrelser. Konkret sker dette gennem tilførsel af viden, kompetencer og værktøjer indenfor risikostyring af forsyningskæder til gruppen af deltagende virksomheder samt gennem udbredelse og tilbud om videnoverførsel og uddannelse fra projektet til de små‐ og mellemstore danskeproduktionsvirksomheder i bred forstand (+500 virksomheder).

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, Universität Bremen

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2021

Slutdato:

31-03-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research