lohmsc

Department of Management, Society and Communication

Liv
Otto Hassert
External lecturer
E-mail:
loh.msc@cbs.dk

Liv Otto Hassert
Presentation and academic fields

My areas of focus: Virtual teams, projects, hybrid work, distance leadership, virtual leadership, digital organizing, organizations, communication

Professional and/or academic experience

Ph.d., partner in Augmenti, selected publications:

  • Arvedsen, L.D.  & Hassert, L.O. (2020) Accomplishing Leadership-In-Interaction by Mobilizing Available Information and Communication Objects in a Virtual Context. Leadership, vol 16 (5), s. 546-567 *
  • Due, B.. L. , Lange, S.B., Nielsen, M.F., Toft, T.L.W., Landgrebe, J., Nielsen, R., & Hassert, L.O. (2019) Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse. Nydanske sprogstudier. 1(56), s. 10-51*
  • Hassert, L.O. (2019) Analyse af rutiner. Metodekogebogen: 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, red. Mie Femø Nielsen & Svend Skriver. København: UPress 
  • Hassert, L.O. (2019) Projektanalyse. Metodekogebogen: 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, red. Mie Femø Nielsen & Svend Skriver. København: UPress
  • Hassert, L. O. (2018) Situated Practices in Global Projects: interactionally managing uncertainty and ambiguity. Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet.
  • Hassert, L.O.., Nielsen, M.F. & Nielsen, R.A.M. (2016) Møder via video, web eller telefon. I Kommunikation i internationale virksomheder, red. Mie Femø Nielsen; Brian L. Due; Thomas L. W. Toft; Gitte Gravengaard; Ann Merrit Rikke Nielsen. Frederiksberg: Samfundslitteratur *
  • Hassert, L.O., Due, B.L. (2016) Teams i internationale virksomheder. I Kommunikation i internationale virksomheder, red. Mie Femø Nielsen; Brian L. Due; Thomas L. W. Toft; Gitte Gravengaard; Ann Merrit Rikke Nielsen. Frederiksberg: Samfundslitteratur *
  • Nielsen, M.F., Nielsen, A.M.R., Asmuß, B., Hassert, L.O. & Oshima, S. (2016) Møder. I Kommunikation i internationale virksomheder, red. Mie Femø Nielsen; Brian L. Due; Thomas L. W. Toft; Gitte Gravengaard; Ann Merrit Rikke Nielsen. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Pedagogical experience/method skills/supervision

I supervise in the fields of vitual teams, virtual leadership, hybrid work, projects
 

External link