oabhl

Department of Business Humanities and Law

  • CBS Law
Ole
Aagesen
External Lecturer
E-mail:
oa.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Skatterevisor – Forvaltningshøjskolens Diplomprøve FD

Interesse for skatteret.

 
Professional and/or academic experience
 

Underviser på følgende fag på Master i skat:

  • Erhvervsbeskatning
  • Fast Ejendom
  • Generationsskifte og virksomhedsomdannelse
  • Dødsboskifte og dødsboskatteret

Vejleder i:

  • Skatteret 

 

Other Teaching Activities

Deltager i konferencer om Tax på CBS 

Udgivelser:

  • Skattevejledning – Eksempler og oversigter – Karnov
  • Skat med omtanke – artikel 22 Skattemæssig succession med fokus på værdiansættelse og berigtigelse – Festskrift til advokat Tommy V. Christiansen - ExTuto