Skip main menu

lktbhl

Department of Business Humanities and Law

  • CBS Law
Lars Kjærgård
Terkilsen
External Lecturer
E-mail:
lkt.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields
Master i Skat

Arbejder v. KPMG Acor Tax

 

Professional and/or academic experience

Underviser og vejleder på Master i Skat

Underviser i kurserne:

- Kursgevinster

- Finansielle kontrakter

 

Supervisere og vejleder i:

- Masterafhandling

- Skatteret 

Other Teaching Activities

Har udgivet en række skatteretlige artikler samt bogbidrag