Opbygning og muligheder

Bliv klogere på, hvordan uddannelserne på CBS er tilrettelagt og hvor lang tid uddannelsen tager. Du kan også læse mere om de forskellige muligheder, du har undervejs på uddannelsen, som fx praktik og udveksling.

Bacheloruddannelse

Alle CBS’ bacheloruddannelser er 3-årige (med undtagelse af IBA, som er 4-årig) og inddelt i enten semestre eller quarters. Hvert semester eller quarter består af obligatoriske fag og afhængig af din uddannelsen enten valgfag, udveksling eller praktik

Opbygning af bacheloruddannelse

Uddannelser med semesterstruktur

På de fleste uddannelser er studieåret opdelt i semestre. Typisk indeholder hvert semester 4 fag, som alle afsluttes med en eksamen. Et studieår har 2 semestre - forårssemestret og efterårssemestret:

 • Efterårssemestret løber fra start september til start december med eksamener i december og januar.
 • Forårssemestret løber fra start februar til midt maj med eksamener i maj og juni.
   

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Fag Fag Fag Fag

Valgfag,

minor,

udveksling

eller

praktik

 

Fag
Fag Fag Fag Fag Fag
Fag Fag Fag Fag

Bachelor-
projekt

 

Fag Fag Fag Fag


Uddannelser med quarterstruktur

Nogle uddannelser har en quarter-struktur, hvor et studieår er opdelt i 4 quarters. Et quarter indeholder typisk 2 fag, som hver afsluttes med en eksamen, så du har to eksamener efter et quarter. 

Hvert quarter:

 • varer ca. syv uger.
 • afsluttes med eksamener, som derfor ligger 4 gange om året (oktober/november, december/januar, marts/april og maj/juni).
   

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

1. quarter 3. quarter 5. quarter 7. quarter

 

Valgfag,

minor,

udveksling

eller

praktik
 

 

 

 

9. quarter
Fag Fag Fag Fag Fag
Fag Fag Fag Fag Fag
2. quarter 4. quarter 6. quarter 8. quarter 10. quarter
Fag Fag Fag Fag

 

Bachelor-
projekt

 

 

Fag Fag Fag Fag

 

Bliv klogere på opbygningen af den uddannelse, du er interesseret i

Du kan undersøge opbygningen og fagenes indhold på den bacheloruddannelse, du er interesseret i, i uddannelsesbeskrivelsen for den enkelte bacheloruddannelse

Muligheder undervejs


I løbet af din bacheloruddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil. Her kan du fx vælge valgfag, du har en særlig interesse for, tage på udveksling eller i praktik. 

Valgfag

Undervejs på din bacheloruddannelse kan du vælge valgfag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – bachelor

Minor

Du kan også tage en såkaldt minor, som er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der udbydes på CBS på Minors – bachelor

Udveksling

I løbet af din bacheloruddannelse kan du også vælge at tage på udveksling. De studerende tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Udveksling er obligatorisk på IBA på 4. semester og på BSc Shipping på 3. semester. 

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Praktik

På nogle uddannelser kan du erstatte nogle af dine valgfag med en praktik, et såkaldt projektorienteret forløb. Du kan tage i projektorienteret forløb hvor som helst i verden. Et projektorienteret forløb består af en periode, hvor du arbejder i en virksomhed, og så en afsluttende projektrapport og eksamen. Projektet skal være relevant for din uddannelse.  

Projektorienteret forløb er obligatorisk på HA(kom.) på 6. semester og på BSc Shipping på 5. semester. 

Bachelorprojekt

Du afslutter dit tredje år på bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, som du skriver på dit 6. semester (8. semester på IBA). Du skriver typisk dit bachelorprojekt sammen med en medstuderende, men du kan også skrive alene. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, hvilket giver dig mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig.

Tjek mulighederne på den uddannelse, du er interesseret i

Du skal være opmærksom på, at mulighederne på de enkelte bacheloruddannelser er forskellige. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvad du har af muligheder på den uddannelse, du er interesseret i.

Undersøg dine muligheder i uddannelsesbeskrivelsen for den enkelte bacheloruddannelse


Overgang fra gymnasiet til universitetet
De fleste nye bachelorstuderende vil sige, at overgangen fra at være gymnasieelev til universitetsstuderende er den største udfordring i starten. Hør Mislav og Mateba fortælle om, hvordan de oplevede overgangen fra gymnasiet til at starte på en bacheloruddannelse.


Kandidatuddannelse

Alle CBS’ kandidatuddannelser er 2-årige og inddelt i enten semestre eller quarters. Hvert semester eller quarter består af obligatoriske fag og afhængig af din uddannelsen enten valgfag, udveksling eller praktik.

Opbygning af kandidatuddannelse

Uddannelser med semesterstruktur

På de fleste uddannelser er studieåret opdelt i semestre. Typisk indeholder hvert semester 4 fag, som alle afsluttes med en eksamen. Nogle uddannelser har en kombination af både semester- og quarterfag. 

Et studieår har 2 semestre - forårssemestret og efterårssemestret:

 • Efterårssemestret løber fra start september til start december med eksamener i december og januar.
 • Forårssemestret løber fra start februar til midt maj med eksamener i maj og juni.
   

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Fag Fag

Valgfag,

minor,

udveksling

eller

praktik

 

 

Speciale

 

 

 

Fag Fag
Fag Fag
Fag Fag


Uddannelser med quarterstruktur

Nogle uddannelser har en quarter-struktur, hvor et studieår er opdelt i 4 quarters. Et quarter indeholder typisk 2 fag, som hver afsluttes med en eksamen, så du har to eksamener efter et quarter. 

Hvert quarter:

 • varer ca. syv uger.
 • afsluttes med eksamener, som derfor ligger 4 gange om året (oktober/november, december/januar, marts/april og maj/juni).

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

1. quarter 3. quarter

 

Valgfag,

minor,

udveksling

eller

praktik

 

 

 

 

Speciale

 

 

 

 

 

 

 

Fag Fag
Fag Fag
2. quarter 4. quarter
Fag Fag
Fag Fag


Bliv klogere på opbygningen af den uddannelse, du er interesseret i

Du kan undersøge opbygningen og se fagenes indhold på den kandidatuddannelse, du er interesseret i, i uddannelsesbeskrivelsen for den enkelte kandidatuddannelse.

Muligheder undervejs


I løbet af din kandidatuddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil. Her kan du fx vælge valgfag, du har en særlig interesse for, tage på udveksling eller i praktik. 

Valgfag 

På dit 3. semester af kandidatuddannelsen kan du vælge valgfag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor

På dit 3. semester af kandidatuddannelsen kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der udbydes på CBS på Minors – kandidat

Udveksling

På dit 3. semester af kandidatuddannelsen kan du også vælge at tage på udveksling. De studerende tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Praktik

På nogle uddannelser kan du erstatte nogle af dine valgfag med en praktik, et såkaldt projektorienteret forløb. Du kan tage i projektorienteret forløb hvor som helst i verden. Et projektorienteret forløb består af en periode, hvor du arbejder i en virksomhed, og så en afsluttende projektrapport og eksamen. Projektet skal være relevant for din uddannelse.  

CEMS

På nogle af kandidatuddannelserne kan du søge om optagelse på CEMS - Master in International Management programme. CEMS MIM er en såkaldt joint degree, som giver dig mulighed for at tilføje en ekstra kandidatgrad inden for international management til din kandidatgrad fra CBS. Det er en 1-årig uddannelse, som du læser i kombination med din CBS kandidatuddannelse på dit 3. og 4. semester. En del af uddannelsen foregår på et af de andre CEMS universiteter i udlandet.

Læs mere om CEMS Master in International Management

Double degree 

På nogle af kandidatuddannelserne kan du tage en double degree, hvor du læser en kandidatgrad på CBS og en kandidatgrad på et andet universitet samtidigt. 

Læs mere om Double degree

Speciale

Dit andet år på kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Tjek mulighederne på den uddannelse, du er interesseret i

Du skal være opmærksom på, at mulighederne på de enkelte kandidatuddannelser er forskellige. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvad du har af muligheder på den uddannelse, du er interesseret i.

Undersøg dine muligheder i uddannelsesbeskrivelsen for den enkelte kandidatuddannelse


Overgang fra en bacheloruddannelse til en kandidatuddannelse
Hør Anna og Rose fortælle om, hvordan de oplevede overgangen fra deres bacheloruddannelse til kandidatuddannelsen. 


Erhverskandidatuddannelse på deltid

CBS udbyder fem kandidatuddannelser, der også kan tages på deltid (erhvervskandidat). Som erhvervskandidatstuderende tager du kandidatuddannelsen på 4 år, hvilket giver dig tid til at arbejde ved siden af dit studie. 

Opbygning af erhvervskandidat


En erhvervskandidatuddannelse har det samme faglige indhold og niveau som en fuldtidsuddannelse. Men som deltidsstuderende vil det tage dig 4 år at gennemføre uddannelsen, der er fordelt på 8 semestre med 2 fag på hvert semester. 

På de fleste erhvervskandidatuddannelser er studieåret opdelt i 2 semestre - forårssemestret og efterårssemestret:

 • Efterårssemestret løber fra start september til start december med eksamener i december og januar.
 • Forårssemestret løber fra start februar til midt maj med eksamener i maj og juni.
   

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. og 8. semester

Fag Fag Fag Fag Valgfag Valgfag Speciale
Fag Fag Fag Fag Valgfag Valgfag


Erhvervskandidatuddannelser på deltid

Læs mere om de fem erhversvkandidatuddannelser:

Læs mere om erhvervskandidatuddannelser på CBS

Muligheder undervejs


Som studerende på deltid har du mulighed for at skabe din egen faglige profil gennem dine valgfag og speciale. 

Valgfag på CBS eller andre danske universiteter

På dit 5. og 6. semester af kandidatuddannelsen kan du vælge valgfag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Speciale

Du afslutter dit 7. og 8. semester på kandidatuddannelsen med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.


1-årig akademisk overbygning

CBS udbyder en 1-årig akademisk overbygning. Læs mere om opbygning og muligheder på uddannelsen i Master in Sustainable Tourism and Hospitality Management

Merit fra tidligere uddannelse

​Har du tidligere bestået fag på en anden uddannelse? Så skal du muligvis søge om merit, hvis du bliver optaget på en ny uddannelse på CBS. Du kan tidligst søge om merit, når du er optaget på den nye uddannelse.

Merit


Kan du få merit?
Vi kan ikke på forhånd sige noget om dine muligheder for at få overført fag fra tidligere uddannelser. Det afgør studiet, når du er blevet optaget.

Du kan selv danne dig et indtryk af dine muligheder for merit ved at sammenligne fagbeskrivelserne af de fag, du har bestået med fagbeskrivelser af fagene på den nye uddannelse. Jo mere fagene ligner hinanden på fagligt indhold, niveau og omfang, jo større er dine chancer for at få merit.

Kan du blive hurtigere færdig?
Selvom du får merit for fag på en ny uddannelse, skal du ikke forvente, at du kan blive hurtigere færdig end normeret studietid. Om det kan lade sig gøre, afhænger nemlig både af hvor mange fag, du kan få meritoverført og hvilke semestre fagene normalt ligger på. 

Når du har fået merit for fag, kan du kontakte en studievejleder, der kan hjælpe dig med at ligge en plan for, hvordan du kan færdiggøre din uddannelse. 

Sådan søger du om merit:

 • På optagelse.dk skal du sætte kryds i ”ja” under punktet ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” og notere din(e) tidligere studier.
 • Når du er optaget, bliver du kontaktet af CBS for at sætte gang i din ansøgning om merit.

Forbered din meritansøgning
Det er en god ide, at du forbereder din meritansøgning ved at have din dokumentation klar, så du hurtigt kan sende din ansøgning afsted. Du skal have følgende dokumentation:

 • Du skal enten have et eksamensbevis eller et officielt karakterudskrift, der dokumenterer hvilke fag, du har bestået.
 • Du skal have kursusbeskrivelser, der beskriver fagets indhold, formål, læringsmål og eksamensform. Du skal også have litteratur- og/eller pensumliste for faget og fagets vægt i ECTS eller credits

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/07/2024