Cand.merc.aud. - revisorkandidat

Erhvervskandidat på deltid

En erhvervskandidat i cand.merc.aud. er en deltidsuddannelse for studerende der samtidig med uddannelsen er i beskæftigelse. Erhvervskandidaten er på i alt 120 ECTS. Uddannelsen er fuldt statsfinansieret, og derfor uden egenbetaling.

Fag og Indhold

Erhvervskandidatvarianten af cand.merc.aud. har fuldt ud samme faglige indhold og niveau som fuldtidsvarianten. Det vil derfor være de samme kompetencer og vidensområder du vil opbygge som står beskrevet under fuldtidsvarianten.

Studiet udgør den teoretiske del i uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor.

Optagelse

Kravene for at blive optaget på erhvervskandidaten er de samme som fuldtidsvarianten. I forbindelse med ansøgningen skal du angive om du ønsker at læse studiet på fuldtid, eller om du vil læse uddannelsen som erhvervskandidat på deltid. Hvis du søger ind som på erhvervskandidatuddannelsen, skal du udfylde og uploade en ansættelsesaftale. Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed er det muligt at uploade ansættelsesaftalen senere. Dog skal ansættelsesaftalen være uploaded senest d. 1. august. Hvis dette ikke er muligt, vil den studerende blive tilbudt plads på fuldtidsuddannelsen, såfremt ansøgeren lever op til optagelseskravene.

Se mere information om optagelseskrav og proces optagelse på cand.merc.aud.

Opbygning

På erhvervskandidatvarianten af cand.merc.aud. kan fagene tages enkeltvis, og i den rækkefølge der passer dig bedst. Dog er der den begrænsning at første del af hvert fag altid ligger om efteråret, og anden del altid ligger om foråret.

Hvordan det enkelte studie er bygget op er derfor i høj grad op til dig. Et eksempel på hvordan et studieforløb kan se ud er illustreret nedenfor.

Studerende på erhvervskandidatuddannelsen vil blive tilmeldt fag svarende til 30 ECTS på 1. semester automatisk. Den studerende kan herefter vælge at framelde sig de fag der ikke ønskes fulgt på 1. semester. På de øvrige semestre skal den studerende selv via studenterselvbetjeningen tilmelde sig de ønskede fag.

Undervisningen vil være opdelt i forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil ligge i dagtimerne og afholdes sammen med fuldtidsstuderende. Øvelsestimerne vil så vidt muligt ligge i de sene eftermiddagstimer. Alle forelæsninger i de obligatoriske fag vil blive optaget, så du vil have mulighed for at se eller gense disse på et senere tidspunkt.

Optaget på baggrund af en HD?

Studerende som er optaget på cand.merc.aud. med en HD-baggrund skal i løbet af studiet desuden gennemføre et særligt HD-suppleringsfag der introducerer til videnskabsteori og –metode. Undervisningen på HD-suppleringsfaget udbydes i efterårssemesteret sideløbende med de øvrige fag der udbydes dette semester. Eksamen afvikles typisk i februar/marts måned. Faget skal være bestået inden du går til eksamen i dit første valgfag.

Muligheder undervejs

Der vil være mulighed for undervejs i uddannelsen at skifte til fuldtidsvarianten af cand.merc.aud. Hvis fx din arbejdsmæssige situation ændrer sig. Nuværende studerede på betalingsvariant af cand.merc.aud. på CBS vil blive tilbudt at overflytte til erhvervskandidaten.

Oversigt over deltidsuddannelsen (EKSEMPEL)

Semester

Anbefalet model 1

Anbefalet model 2

1. sem.

Regnskab 1
Revision 1

Skatteret 1
Erhvervsret 1

2. sem.

Regnskab 2
Revision 2

Skatteret 2
Erhvervsret 2

3. sem.

Skatteret 1
Erhvervsret 1

Regnskab 1
Revision 1

4. sem.

Skatteret 2
Erhvervsret 2

Regnskab 2
Revision 2

5. sem.

2 x Valgfag

2 x Valgfag

6. sem.

2 x Valgfag

2 x Valgfag

7. sem.

Kandidatspeciale

Kandidatspeciale

8. sem.

Kandidatspeciale

Kandidatspeciale

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.merc.aud. - Revisorkandidat.

Løn og su

Studerende på erhvervskandidatuddannelsen er ikke berettiget til SU eller SPS, da de får løn fra deres arbejde.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 07/02/2024