Cand.merc.(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de faglige adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

FAGLIGE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(mat.) er den naturlige overbygning for HA (mat.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(mat.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(mat.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS. Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-point mikroøkonomi
5 ECTS-point finansiering
5 ECTS-point spilteori og/eller industriøkonomi
5 ECTS-point makroøkonomi
10 ECTS-point erhvervsøkonomi*
15 ECTS-point statistik
15 ECTS-point lineær algebra
7,5 ECTS-point matematisk analyse og statisk optimering
7,5 ECTS-point differentialligninger og optimal kontrolteori
 

*Eksempler på Erhvervsøkonomi omfatter fx virksomhedsstudier, innovation, entreprenørskab, virksomhedsteori, mikroøkonomi, finansiering, regnskab, økonomistyring, markedsføring, strategi, projektledelse, supply chain management/logistik. Omfatter ikke fx makroøkonomi, kvantitativ metode/statistik, kvalitativ metode

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

  • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
  • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(mat.) for optaget 2024.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Uddannelser der ikke opfylder adgangskrav


Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
HA Almen Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående faglige  adgangskrav:
 
  • 15 ECTS-points i lineær algebra
  • 7,5 ECTS-points i matematisk analyse og statisk optimering
  • 7,5 ECTS-points i differentialligninger og optimal kontrolteori

 

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

Fil Egenvurdering

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik