Cand.merc.(mat) - erhvervsøkonomi og matematik

Cand.merc.(mat.) lærer dig at forstå og håndtere virksomheders problemstillinger af kompleks økonomisk og kvantitativ natur ved at anvende bl.a. finansiering, operationsanalyse og avancerede matematiske / statistiske modeller.

Fag og indhold

Præsentation af cand.merc.(mat.)

Cand.merc.(mat.) er den direkte kandidatoverbygning til HA(mat.), og her fortsætter du med en høj matematisk og analytisk vinkel på et selvvalgt område inden for den kvantitative del af erhvervsøkonomien. Uddannelsen giver dig mulighed for at anvende de statistiske, matematiske, datalogiske og økonomiske metoder fra HA(mat.) sammen med nye metoder, du lærer på cand.merc.(mat.). Du fortsætter med at formulere virksomhedens økonomiske problemstillinger i matematiske modeller og analysere dem derudfra. Uddannelsen rummer meget stor valgfrihed, men karakteriseres ved, at matematikken er indgangsvinklen til mange af fagene.  

Valgfrihed fra starten
I løbet af uddannelsen skal du have tre obligatoriske fag, som du vælger blandt fire mulige. Det er Stokastiske processer, Matematisk Finansiering, Multivariate Statistiske Modeller samt Informations- og Kontraktteori. De obligatoriske fag kombinerer matematiske modeller med erhvervsøkonomiske problemstillinger, og med de mange valgfag kan du selv vælge din retning inden for erhvervsøkonomi, operationsanalyse, statistik og matematik. Valgfagene spænder vidt, og de kan være analytiske og kvantitative såsom videregående matematisk finansiering, hvor du bl.a. udvikler din evne til at prisfastsætte finansielle produkter ved hjælp af matematiske modeller. Det kan også være auktionsteori, der giver dig kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til adfærd i og design af auktioner.

Brede specialiseringsmuligheder
Cand.merc.(mat.) giver dig mulighed for at danne din egen profil inden for specifikke erhvervsøkonomiske områder såsom afsætning, finansiering og operationsanalyse, hvis du gerne vil arbejde med eksempelvis medie- og markedsanalyser, finansielle analyser eller logistik- og produktionsplanlægning. Du kan også vælge enten at sammensætte din uddannelse bredere med henblik på at arbejde som konsulent eller tone din specialisering ved at vælge fag fra andre danske eller udenlandske universiteter.

Din cand.merc.(mat.)-uddannelse kan gå i mange retninger, men den grundlæggende tilgang på studiet er, at du ikke bruger statistikken eller matematikken alene. Tværtimod, den brede matematiske/statistiske forståelse bliver en grundlæggende platform for din videre økonomiske specialisering.

Læs mere om cand.merc.(mat.)

Opbygning

Cand.merc.(mat.) er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På cand.merc.(mat.) er der ikke mange obligatoriske fag, så du kan i vid udstrækning sammensætte uddannelsen, som det passer dig. Du skal vælge 3 ud af 4 mulige obligatoriske fag. Resten af fagene er valgfri, i den forstand at de skal være inden for studiets faglige profil af erhvervsøkonomi og matematik. Du kan vælge at tage fagene på CBS eller tage op til 60 ECTS på en anden uddannelsesinstitution, så der er også god mulighed for at komme på udveksling.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
Valgfag + 3 obligatoriske fag (90 ECTS) Speciale (30 ECTS)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.merc.(mat) - erhvervsøkonomi og matematik.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 15/02/2021