Finansiering og Regnskab

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

Specifikke Adgangskrav

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Cand.merc. har 14 linjer, som alle har et begrænset antal pladser. De specifikke adgangskrav nedenfor er de samme uanset hvilken linje du søger, men bemærk at der er forskellige udvælgelseskriterier for hver linje.

Cand.merc. er den naturlige overbygning for HA Almen fra CBS, HA i projektledelse, HA i Europæisk Business, BSc in International Shipping and Trade fra CBS, BSc IB fra CBS og BSc SEM fra CBS, og disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc. (Bemærk dog, at der kan være sprogkrav alt efter linje).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc., hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS-point. Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor ud fra en samlet, individuel vurdering.

45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:
 • Mikroøkonomi
 • Organisation
 • Marketing
 • Kvantitative metoder/ Statistik
 • Regnskab
 • Finansiering
45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi/Økonomi

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Der er begrænset antal pladser på alle linjer og selvom adgangskravene til cand.merc-uddannelsen er de samme, er der forskellige udvælgelseskriterier til alle linjer.

Selvom du opfylder adgangskravene til cand.merc-uddannelsen, er du ikke sikret en plads på en specifik linje.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, finder der en udvælgelse sted. Kvalificerede ansøgere som ikke kommer ind på en linje, kommer i betragtning til lavere prioriteter.

Husk at uploade den korrekte dokumentation, da det kan øge dine chancer for at komme ind – læs mere om dokumentation.

Udvælgelsen på cand.merc. linjen Finansiering og regnskab er baseret på en helhedsvurdering af ansøgernes uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi og økonomi; karakterer inden for de fagområder, der udgør de specifikke adgangskrav, er af særlig betydning.

Erhvervskandidat på deltid
Du kan læse Finansiering og Regnskab enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

Adgangskrav
Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger Finansiering og Regnskab som fuldtidsuddannelse (Finansiering og Regnskab - fuldtid) eller erhvervskandidat (Finansiering og Regnskab - deltid). Det betyder, at du kun skal søge en af uddannelserne i Ansøgningsportalen.

Dokumentation for ansættelse
Hvis du søger ind på erhvervskandidaten skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde. Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer, hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploadet senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

PDF iconBlanket til dokumentation for ansættelse

Det vil blive afgjort ud fra en konkret vurdering om arbejdet er relevant. Der er ikke en helt nøjagtig facitliste i forhold til, hvad relevant erhvervsarbejde er i forhold til at læse Finansiering og regnskab som erhvervskandidat, men arbejdet skal være inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Cand.merc.-studienævnet henviser de studerende til at søge inspiration til, hvad relevante erhvervsarbejde er, ved at kigge på karriereinformationen samt de gældende kompetence profiler.

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid 


Jeg har retskrav til cand.merc.

Hvis du har retskrav til cand.merc.-uddannelsen, skal du være klar over, at det ikke betyder, at du har retskrav til en specifik linje på cand.merc. Du skal udvælges på baggrund af kriterierne beskrevet ovenfor.

Du har krav på at blive optaget på  cand.merc.-uddannelsen (men IKKE en bestemt linje), hvis:

a) Cand.merc. er den naturlige overbygning for din bachelor (se oversigten over “din naturlige overbygning") OG
b) Din bachelorgrad er fra CBS OG
c) Du søger om optag på cand.merc.-uddannelsen samme år som du får din bachelorgrad

Hvis du ikke kan optages på en af de linjer, du har søgt, vil du blive kontaktet med henblik på at vælge, hvilke andre linjer du vil søge blandt de resterende cand.merc. linjer

Har du allerede en kandidatuddannelse?

Som en del af udvælgelsesprocessen ser vi på om du allerede har afsluttet en dansk kandidatgrad. En færdiggjort kandidatgrad vil være en ulempe i helhedsvurderingen af din uddannelsesmæssige baggrund.

Bemærk, at hvis du allerede har en dansk kandidatgrad, er der kun under specifikke omstændigheder, at du kan blive optaget på en ny kandidatuddannelse (læs mere under "Tidligere uddannelse på kandidatniveau"). Selvom du kan få dispensation fra reglen, er det stadig en ulempe i udvælgelsen, hvis du har en dansk kandidatgrad.

Hvis du har en færdiggjort kandidatgrad fra et andet land end Danmark, gælder dette ikke for dig.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik


Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc. for optaget 2019.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag eller suppleringsfag. Dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.
 

Bachelor degrees from CBS

Bachelor degree: Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration): Specific entry requirements to be fulfilled:

BSc in Business Administration & Sociology

 

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2011 or earlier fulfil the specific entry requirements.

Applicants enrolled in this programme between 2012 and 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (psyk.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
 

Applicants enrolled in this programme between 2010 and 2014 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2015 or later fulfil the specific entry requirements.

HA (fil.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme between 2010 and 2015 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2016 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (it.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (jur.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

HA (kom.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010/2011/2012/2013 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2014 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (mat.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 4 ECTS-points in Organisation (if the elective "Miniprojekt" is done and Organisation makes up app. 50%, this will cover the requirement)

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Business, Language & Culture

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme between 2010 and 2016 fulfil the specific entry requirements.

Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Business, Asian Language & Culture (ASP)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil the specific entry requirements

BSc in International Business & Politics

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2016 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Information Management (BA IM):

 

All applicants with a BA IM from CBS automatically fulfil the entry requirement in English; applicants with a BA IM from CBS are to fulfil the entry requirements in Danish, if applying for a concentration in Danish.

Applicants enrolled in this programme do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Marketing
 • 5 ECTS-points Microeconomics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 10 ECTS-points Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Interkulturel Markedskommunikation (BA IMK):

 

All BA IMK applicants automatically fulfil the entry requirement in Danish. BA IMK applicants have to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English; if you have studied English as part of your BA IMK degree, this meets the entry requirement in English.

Applicants enrolled in this programme between 2010 and 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Organisation
 • 10 ECTS-points Business Administration/Economics


All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2017 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Organisation
 • 10 ECTS-points Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Europæisk business (BA EB)

Danish is fulfilled; English is fulfilled if you have studied English as part of your BA EB.

Applicants enrolled in this programme in 2013 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Organisation
 • 5 ECTS-points Microeconomics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Marketing
 • 12.5 ECTS-points Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2014, 2015 or 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Marketing
 • 10 ECTS-points Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Engelsk og Organisationskommunikation (BA EOK):

 

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • 10 ECTS-points in Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del:

All applicants with HD automatically fulfil the entry requirement in Danish; applicants with a HD are to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English.

Notification:

Starting with the admission year 2020, applicants with a HD 2.del  are to fulfil the Danish language requirement, if applying for a Danish-taught concentration. Applicants with a HD 2.del are to fulfil the English language requirement, if applying for an English-taught concentration.

 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Bachelor degrees from other Danish institutions

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

HA Almen (SDU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BA Negot. with English, German or Spanish (SDU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme do not fulfil the following specific entry requirements:
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA int. (SDU)

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements.

HA Almen (RUC)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Business Administration (RUC)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

HA Almen (AU)
(regardless of specialisation)

English to be fulfilled

NB: applicants with HA(int.) with English and no credit transfer fulfil the English requirement

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics & Business Administration (AU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BA i erhvervsøkonomi med tilvalg (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance

NB: the Finance specific entry requirement can be fulfilled by "Financial Markets".

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
HA (jur.) (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 or later fulfil all the specific entry requirements.

HA Almen (AAU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics and Business Administration (AAU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BA in Marketing and Management Communications (AU)

 

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Finance
 • 17.5 ECTS-points in Business Administration/Economics

Applicants enrolled in this programme in 2012 or 2013, 2014, 2015 or 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance
 • 25 ECTS-points in Business Administration/Economics
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professional bachelor degree in International Sales & Marketing – regardless of the institution:

 

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish.

Applicants enrolled in this programme do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professional bachelor in Leisure Management - regardless of the institution:

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish
Applicants enrolled in this programme do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professionsbachelor i Finans – regardless of the institution:

NB: This standard assessment applies only to students doing the entire four-year programme "Professionsbachelor i Finance". Students who have had credit transfer into the programme will be assessed individually.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

NB: The following electives may be used to cover the above:

 • “Finansielle forretninger og rådgivning A+B” - Finance is fulfilled
 • "Økonomistyring A (Ekstern Regnskab) + Økonomistyring B (Strategisk Økonomistyring)" - Accounting is fulfilled
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del

All applicants with HD 2. del automatically fulfil the entry requirement in Danish; applicants with a HD 2. del are to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English.
 

Notification:
 
Starting with the admission year 2020, applicants with a HD 2.del  are to fulfil the Danish language requirement, if applying for a Danish-taught concentration. Applicants with a HD 2.del are to fulfil the English language requirement, if applying for an English-taught concentration.
 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Iceland

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in Business Administration – University of Iceland:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled at this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.
Bachelor degree in Business Administration - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Italy

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor of Economics and Management for Arts, Culture and Communication (CLEACC) – Bocconi University:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil the specific entry requirements.

Bachelor of Business Administration and Management (CLEAM) – Bocconi University:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil the specific entry requirements.

Norway

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor in Business Administration (in English) - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor degree in Finance - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)


Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in ”Økonomi og ledelse - siviløkonom” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in ”Økonomi og administrasjon” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in "Markedsføring" or "Internasjonal Markedsføring" or "PR og Markedskommunikasjon"- BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "Varehandelsledelse" or "Retail Management" - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Sør-Trøndelag / NTNU:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled at this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Bergen, Høgskulen på Vestlandet:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation 
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor i markedsføring - Høyskolen Kristiania (formerly Markedshøyskolen i Oslo)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Sweden

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in International Management - Jönköping International Business School:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.
Bachelor degree in Marketing Management - Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2014 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in International Economics - Jönköping International Business School:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled at this programme in 2015 or later  do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Uppsala University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
 
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled at this programme in 2010 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 3 ECTS-points in Finance


If you have had the courses "Marketing and Organisation I" and "Marketing and Organisation II" this together fulfils the organisation requirement.

If you have had the course "Corporate Finance", this fulfils the finance requirement.
 

 

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
Bachelor degree in Business and Economics with analytic orientation or with a language orientation (Handelshögskolans ekonomprogram med analytisk / språklig inriktning) – University of Gothenburg:

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Lund University:

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Finance

If you chose the specialisations "företagsekonomi" or "redovisning och revision", you fulfil the Finance requirement listed above.


If you chose the specialisation "nationalekonomi" and you have studied the courses "Portföljvalsteori" OR "Optionsteori", you also fulfil the Finance requirement.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.Germany


Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Mannheim

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later fulfil the specific entry requirements.

Bachelor in General Management/Bachelor in Business Studies (BSc) - EBS University of Business and Law

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 or later fulfil the specific entry requirements.

Bachelor in International Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme between 2012 and 2017 fulfil the specific entry requirements.

BSc Business Administration (BWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 or later fulfil the specific entry requirements.

BA International Management (regardless of language line) - University of Flensburg (EUF) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2014 or later fulfil the specific entry requirements.

BSc in Global Business Management - Augsburg University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016 or later fulfil the specific entry requirements.