Center for Ejerledede Virksomheder

Forskningsrapporter og artikler

Der har i de seneste år været et stigende forskningsmæssigt fokus på ejerskabs- og ledelsesstrukturer, virksomhedsoverdragelser og forskellige ejerskiftemodeller. Nedenfor fremgår et udpluk af den nyeste forskning indenfor området.

Ejerledelse - ejerskifte og selskabsledelse

PDF icon smv_pro_rapport.pdf

Intern rapportering i danske SMV'er
Intern rapportering i danske SMV'er

Digital ledelsestræning: Effekter og erfaringer

I rapporten "iLEAD - Digital Ledelsestræning" ser vi nærmere på effekten og erfaringer af digital ledelsestræning.

PDF icon Digital Ledelsestræning
Kontakt Center for Ejerledede Virksomheder på email cev.acc@cbs.dk såfremt der eksisterer spørgsmål.

Strategi i danske ejerledede virksomheder

I rapporten "Strategi i danske ejerledede virksomheder" ser vi nærmere på målsætninger og strategieksekvering i små og mellemstore ejerledede virksomheder. Vi kommer blandt andet ind på, hvor mange ejerledere, der arbejder med målsætninger for virksomheden og hvordan. Og vi ser på omsætning af målsætninger og planer til handling. Endelig viser vi, hvordan manglende planlægning har effekter på virksomhedens overskudsgrad og vækst

 Strategi i danske ejerledede virksomheder

Kontakt Center for Ejerledede Virksomheder på email cev.acc@cbs.dk såfremt der eksisterer spørgsmål.

IT & ledelse i danske virksomheder

I rapporten ”IT og ledelse i danske virksomheder” ser vi nærmere på introduktionen af IT og holdningen til ledelse i små og mellemstore og ejerledede virksomheder.

Vi kommer blandt andet ind på, hvornår virksomhederne er kommet i gang med at anvende IT i ledelsen. Og vi ser på, hvordan IT-anvendelse i ledelsen hænger sammen med lederens holdning til sin egen ledelsespåvirkning af virksomhedens resultater. Endelig viser vi, hvordan manglende brug af IT har effekter på produktiviteten.

PDF icon It og ledelse i danske virksomheder

Kontakt Center for Ejerledede Virksomheder på email cev.acc@cbs.dk såfremt der eksisterer spørgsmål.

Introduktion til værktøjer og anbefalinger til et godt ejerskifte

Center for Ejerledede Virksomheder har samlet 5 års arbejde i en rapport til inspiration for ejerledere, deres rådgivere og interesseorganisationer. Her kan du få råd og vejledning til at bringe de mange ejerledede virksomheder, der står over for et ejerskifte, godt i gang med og igennem den indimellem krævende proces, et ejerskifte kan være. 

PDF icon Lære hele rapporten her. 

Kontakt Center for Ejerledede Virksomheder på email cev.acc@cbs.dk såfremt der eksisterer yderligere spørgsmål.

Ejerlederes betydning for hele økonomien og fordelt på kommuner
En kort analyse af ejerledede virksomheders betydning for økonomien viser, at de ejerledede selskaber i Danmark beskæftigede i alt 676.359 i 2017. I kommuner med størst andel ansatte i ejerledede virksomheder var andelen af beskæftigede over 60% i ejerledede virksomheder, mens den var lige under 20% i de kommuner med mindst andel ansatte i ejerledede virksomheder ud af samlede ansatte i kommunerne. 

Læs mere i rapporten herunder.

PDF icon Ejerlederes betydning for hele økonomien og fordelt på kommuner
Niels Westergård-Nielsen, oktober 2020

Ejerlederes aldersfordeling
En ny rapport fra CEV over alderfordelingen af ejere, der ejer mere end 20 % af virksomheden, viser, at de ejerlede selskaber i Danmark havde i alt 577.000 ansatte i 2016. 16.000 ejerledede virksomheder havde ejere, der var mere end 55 år gamle og disse virksomheder havde 160.000 ansatte. 

Læs mere i rapporten herunder.

PDF icon Analyse fra Center for Ejerledede Virksomheder
Niels Westergård-Nielsen, oktober 2019

Ejerledelse og Medarbejder Fastholdelse

PDF icon Rapport 9 - Ejerledelse og Medarbejder Fastholdelse
Niels Westergård-Nielsen og Casper Berg Lavmand Larsen, oktober 2019

Bestyrelser i Ejerledede Virksomheder  

PDF icon Rapport 8 - Bestyrelser i Ejerledede Virksomheder
Niels Westergård-Nielsen og Casper Berg Lavmand Larsen, oktober 2019

Ejerledelse i Danmark - Rapport 7: Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte 

PDF icon Ejerledelse i Danmark - Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte
Ellen M. Korsager, juni 2019

Ejerledelse i Danmark - Rapport 6: De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifte 

PDF icon Ejerledelse i Danmark - De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifte
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, juni 2019


Ejerledelse i Danmark - Rapport 5: Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte
PDF icon Ejerledelse i Danmark - Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, juni 2018

Ejerledelse i Danmark - Rapport 4: Det gode ejerskifte
Temaet i den fjerde rapport om ejerledelse i Danmark er det gode ejerskifte. Fokus er på erfaringer omkring et velplanlagt ejerskifte i bred betydning –  Hvilket inkluderer både det traditionelle ejeskifte, professionalisering af virksomheden med ny ledelse og nye investorer samt et decideret salg af virksomheden til nye ejere.

Rapportens hovedpointer formidles via cases, og rapporten viser bl.a., at hvis virksomheder vælger et generationsskifte, har familien (ejerkredsen) brug for at skabe en langsigtet plan, der skal formidles og kommunikeres eksplicit blandt familiemedlemmerne. Derudover er næste generations kompetencer og evner kritiske ift. at drive virksomheden videre. Uddannelse viser sig ligeledes som en afgørende faktor: Direktører og ejere i de bedste generationsskifter har mere uddannelse, mere ledelseserfaring og mere bestyrelseserfaring end i de generationsskifter, der klarer sig mindre godt.

Rapporten kan hentes i sin fulde længde herunder

PDF icon Ejerledelse i Danmark - Det gode ejerskifte

Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, september 2017

Ejerledelse i Danmark - Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet
Den tredje rapport under titlen "Ejerledelse i Danmark" henvender sig til ejerledere i danske virksomheder samt revisorer, konsulenter og andre interessenter inden for ejerledede virksomheder i Danmark. Formålet med rapporten er at skabe inspiration og give information, som er værdifuld i forbindelse med planlægningen af, hvad der skal ske, når en ejerledet virksomhed på et tidspunkt skal skifte ejerskab og ledelse.

Rapporten viser blandt andet, at der er en stor variation i de ejerledede virksomheders forventede exit-model og at virksomhedens størrelse påvirker fordelingen mellem lukning og generationsskifte. Jo større virksomheden er, desto færre virksomheder forventes at blive lukket, og desto flere forventes at foretage det klassiske generationsskifte.

Du kan her hente rapporten i dens fulde længde

PDF icon Ejerledelse i Danmark - Ejerlederne og ejerskiftet
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, maj 2016

Ejerledelse i Danmark - Rapport 2: De økonomiske konsekvenser af ejerskifte i Danmark
I denne anden rapport under titlen "Ejerledelse i Danmark" fokuserer professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen, på at afdække, hvor mange direktør- og ejerskifter, der har fundet sted i ejerledede virksomheder siden 1995, og hvor mange, der kan forventes i fremtiden. Rapporten undersøger også, hvilke økonomiske konsekvenser disse skift i ledelses- og ejerforholdene har haft for virksomhederne.

Rapporten fastslår bl.a. at de fleste skifter sker på ledelsesniveau, dvs. enten gennem en professionalisering, hvor nye direktører hentes udefra uden at ændre på ejerskabet, eller som forberedelse til et generationsskifte, hvor nye familiemedlemmer træder ind i ledelsen af virksomhederne, og at virksomhedens overskudsgrad falder ved skifter inden for familien.

Du kan her hente rapporten i dens fulde længde

 Ejerledelse i Dammark - De økonomiske konsekvenser af ejerskifte i Danmark
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, april 2016

Ejerledelse i Danmark - Rapport 1: Baggrund og udbredelse
Professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsens sætter i denne rapport fra februar 2015 tal på de danske ejerledede virksomheder. Rapporten dokumenterer blandt andet, at ejerledelse er den mest udbredte ejerstruktur herhjemme, hvor flere end 3 ud af 4 virksomheder er ledet af ejeren selv. Rapporten sætter desuden særligt fokus på virksomhedsoverdragelser, og det estimeres i rapporten, at 23.000 virksomheder skal gennemføre et ejer- eller generationsskifte inden for de kommende 10 år.

Rapporten er den første af i alt seks rapporter under fællestitlen "Ejerledelse i Danmark". Formålet med rapporterne er at skabe et vidensgrundlag til at forbedre den langsigtede planlægning og ejerskiftet i danske ejerledede virksomheder.

Du kan her hente rapporten i dens fuld længde eller i den kortere pixi-version.

Ejerledelse i Danmark - Baggrund og udbredelse

Ejerledelse i Danmark - Baggrund og udbredelse - pixi-version

Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, februar 2015

Artikel: Professionalisation of Family Firms
En af årsagerne til at generationsskifte ofte er svært er, at det involverer professionalisering af virksomheden. Læs mere i artiklen af Morten Bennedsen og Brian Henry.

PDF icon Professionalization of Family Firms

Morten Bennedsen og Brian Henry, INSEAD, juni 2019
Artikel: Direktørens død koster kassen
I artiklen fra DI Business udtaler CEVs forsker Morten Bennedsen sig om, at der i de fleste virksomheder, er planer for hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver syg, men at der mangler mere fokus på topledelsens ve og vel. Bortgangen af en direktør er ikke blot en tragisk begivenhed - den kan også være dyr for investorer og virksomheder, viser forskningen. Resultaterne understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan en virksomhed kører videre, hvis direktøren bliver syg eller dør, da en sådan situation kan resultere i stort værditab for virksomheden.

 Direktørens død koster kassen

DI Business, marts 2017
Artikel: Immaterielle aktiver kan spille en betydelig rolle i familievirksomheder
Det er nødvendigt for familievirksomheder at identificere hvordan deres kerneaktiver passer med den nuværende økonomiske situation, hvordan de kan overføres til den næste generation, og hvordan de kan tilføre værdi til virksomhedens forretningsstrategi. Nogle familie aktiver er immaterielle - familiens navn, deres historie, værdibaseret ledelse og kompetencer. Ifølge artiklen fra Insead af Morten Bennedsen er planlægningen af ejerskiftet og videreførelse af vigtige aktiver til næste generation essentiel for virksomhedens overlevelse og succes.

Enduring firms transfer assets and knowledge effectively
Morten Bennedsen, december 2016
Artikel: Familievirksomhedens fire arketyper
I følgende artikel problematiserer Morten Bennedsen, de hidtidig forskelligartede forskningsmæssige definitioner af familievirksomheder. Morten Bennedsen definerer familievirksomheder, som virksomheder hvor én familie ejer og/eller leder virksomheden. Familierne skal have mere end ét familiemedlem aktivt involveret i virksomheden, og der skal have været, eller være planer om, et generationsskifte i virksomheden. 

I artiklen klassificerer Morten Bennedsen familievirksomhederne i fire overordnede kategorier, og beskriver hvordan geografi og historik har afgørende betydning for ejer- og lederskabet i virksomheden. 

United by diversity
Morten Bennedsen, april 2015
Artikel: Ejerskab og kontrol i familievirksomheder
Størrelsen af et familie-ejerskab kan variere fra tusind af familiemedlemmer til bare en enkelt ejer. I følgende artikel af Professor ved Insead Morten Bennedsen diskuteres, hvordan de rigtige (og det rigtige antal) ejere af en familievirksomhed identificeres.

En virksomheds ejerskabsforhold påvirker motivation, opførsel og slutteligt performance blandt virksomhedens ledere og medarbejdere, hvorfor det er essentielt at have en veltilpasset ejerskabs-struktur. At designe en sådan vil resultere i en fornuftig fordeling af stemmerettigheder, en gennemsigtighed i ejerskabs rettighederne og en klarlægning af hvordan overskud og evt. tab bliver fordelt. Ejerskabs-strukturen skal være fleksibel, så det er muligt at tilpasse den efterhånden som virksomheden og familien (forhåbentlig) udvikler sig og vokser.

Ifølge Morten Bennedsen skal man i planlægning og (om-) vurdering af ejerskabs-strukturen holde følgende 4 udfordringer for øje:

1. Kapitalindskud og fastholdelsen af kontrol
2. Ejerskabsdiffusion grundet et større antal ejere
3. Udbytte af trusts og fonde
4. Børsnotering uden tab af kontrol

How much control should you have over your firm?
Morten Bennedsen, februar 2015
Familievirksomheder i Danmark
Professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen giver i dette studie fra 2014 et grundigt indblik i statussen på de danske familieejede virksomheder. Det fastslås, at familieejerskabet er den dominerende ejerskabsform i Danmark; næsten ni ud af ti danske virksomheder er klare familievirksomheder, og langt størstedelen af disse er ejerledede. Op mod hver fjerde af de ejerledede virksomheder står indenfor en relativ kort årrække overfor at skulle gennemføre et ejerskifte, hvilket ifølge forfatterne ofte medfører komplikationer for ejerlederne. Det kan være svært at planlægge og overskue processen, og det er en udfordring  for ejerlederne at definere deres egen rolle i virksomheden efter tilbagetrækningen. Samtidigt har ejerskiftet konsekvenser for virksomhedens bundlinje, særligt når der vælges en direktør fra familien uden de rette kompetencer.

Familievirksomheder i Danmark
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, 2014
Exit: En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier
Professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen undersøger i dette studie fra 2009 danske virksomhedslederes exitstrategier. Undersøgelsen konkluderer, at danske virksomheder overordnet set er meget dårligt forberedte på kommende ejerskifter.

50 % af virksomhederne har ikke en exit-strategi, dvs. en plan for hvordan de vil sælge, overdrage eller trække sig ud af virksomheden. 52 % af virksomhederne har slet ikke klargjort deres virksomhed til salg. Alt for mange virksomheder risikerer derfor en grim overraskelse, hvis ejerskiftet ikke lykkes, argumenterer professorerne.

PDF icon Exit: En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, november 2009
Vækst via generationsskifte
Rapporten beskriver detaljeret de vigtigste karakteristika omkring, hvordan det gennemsnitlige generationsskifte foregår i danske i familievirksomheder. Der dokumenteres blandt andet, at generationsskiftet indenfor familien i danske familievirksomheder har været meget omkostningsfuldt, og at omkostningerne er langt større end hidtidigt antaget.

For en tænkt gennemsnitsvirksomhed vil det at vælge en ny familiedirektør i stedet for en professionel direktør udefra koste hele virksomhedens overskud i en treårig periode. Forfatterne understreger nødvendigheden af, at de nuværende ejerledere erkender, at et generationsskifte inden for familien kan være omkostningsfuldt, hvis ikke det er godt forberedt. Derfor opfordres der til en større åbenhed overfor andre alternative exit former samt udviklingen af redskaber, som kan være med til at forbedre de økonomiske resultater efter et generationsskifte internt i familievirksomheden.

PDF icon Vækst via generationsskifte
Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, september 2008
Inside the Family Firm: The Role of Families in Succession Decisions and Performance
Denne rapport tydeliggør, at en afgående administrerende direktørs familie-karakteristika har stor betydning for direktørens eventuelle overdragelsesplaner. Sandsynligheden for et skifte indenfor familien vokser i takt med familiens størrelse, andelen af drengebørn og når den afgående direktør kun har haft én samlever. Undersøgelsen understreger endvidere, at familieoverdragelser har en dramatisk negativ effekt på virksomhedens performance: Rentabiliteten falder med mindst 4 procent, hvilket er betydeligt mere end tidligere antaget. Slutteligt konkluderer rapporten, at professionelle ikke-familie direktører oftest tilføjer meget stor værdi, til den organisation de leder.

PDF icon Inside the Family Firm: The Role of Families in Succession Decisions and Performance
Morten Bennedsen, Kasper Meisner Nielsen, Francisco Perez-Gonzalez and Daniel Wolfenzon, 2007

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 11/03/2024