Center for Ejerledede Virksomheder

Partnere

Center for Ejerledede Virksomheder beror på et tæt og stærkt samarbejde med en række partnere. Nedenfor kan du læse mere om centerets nærmeste projekt- og samarbejdspartnere.

Projektpartnere
Vores forskningsprojekter har alle et stærkt fokus på anvendelse samt formidling til de ejerledede virksomheder. Det lykkes blandt andet gennem et tæt og stærkt samarbejde med en række projektpartnere.

Særligt er det værd at nævne Industriens Fond, der er bevillingsgiver til forskningsprojekterne Vækst gennem ejerskifte, Ledelse og bestyrelse i ejerledede virksomheder, iLEAD og Ejerlederplatformen. Industriens Fond arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne, hvilket vi i Center for Ejerledede Virksomheder gør vores ypperste for også at bidrage til.

Lige så vigtigt er det at nævne er vores brugerpanel bestående af højt engagerede ejerledere, der løbende giver input og vurderinger af vores arbejde. De holder os til ilden for altid at arbejde for at udvikle relevant viden og værktøjer og holde vores kommunikation til ejerledere i øjenhøjde.

Projektpartnere i iLEAD består af både universiteter, organisationer og ejerledere og disses rådgivere. Vi samarbejder med forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet om at udvikle digital ledelsestræning. Derudover er Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark, Lederne og Innovationsfonden projektpartnere, og bidrager aktivt til projektets ledelsesudvikling gennem en følgegruppe med medlemmer fra organisationerne. Endelig er inddraget et brugerpanel bestående af ledelsesrådgivere og ejerledere, der giver værdifuldt input fra en brugervinkel.

I Ejerlederplatformen er projektpartnere:
Tænketanken Mandag Morgen - er formidlingspartner og bidrager med aktiviteter til forankring af værktøjer i erhvervslivet
FSR – bidrager til udviklingen af viden og værktøj omkring ledelsesrapportering samt formidling til rådgivere og ejerledere
ASNET og Bestyrelseskvinder – tester og bringer viden og værktøjer omkring strategiplanlægning i anvendelse i ejerledede virksomheder
EGN Netværk Danmark – bringer viden og værktøjer i spil i dialog med ejerledere i EGN’s ejerledernetværk

I SMVPro er vi gået i samarbejde med de seks Erhvervshuse og SMV Danmark om at tilføre mindre virksomheder mulighed for rådgivning til at planlægge ejerskifte, professionalisere interne processer, forbedre markedsføring og salg, styrke virksomhedernes eksportparathed eller indgå i internationale værdikæder.

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler administreret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Samarbejdspartnere
Center for Ejerledede Virksomheder arbejder sammen med alle organisationer og virksomheder, der deler vores mål om at styrke udvikling og værdiskabelse i danske ejerledede virksomheder. For ejerlederen, virksomheden og samfundet.

Eksempler på samarbejdspartnere er:Ejerlederorganisationer og -netværk Rådgivere og rådgiverforeninger Øvrige ejerleder interessenter Universiteter og business schools
 • DI
 • EGN
 • Asnet
 • SMV Danmark
 • Dansk Erhverv
 • Board Partners
 • Bestyrelseskvinder
 • Lokale erhvervsråd
 • Selskab for ejerledere
 • Rotary lokalforeninger

   
 • FSR
 • BDO
 • Summit
 • Beierholm
 • Redmark
 • Jyske Bank
 • Danske Bank
 • Dansk Revision
 • Erhvervshusene
 • Videncentret for Landbrug


   
 
 • Lederne
 • ATV Mentor
 • Tænketanken
 • CBS Executive
 • Børsen Gazelle
 • Mandag Morgen
 • Industriens Fond
 • Erhvervsstyrelsen
 • Center for SMV’er
 • Innovationsfonden
 • Bestyrelsesforeningen
 • Dansk Erhvervfremme
   
 • Stanford
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • INSEAD Business School
 • Warwick Business School
 • Columbia Business School

   

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 16/05/2020