Center for Ejerledede Virksomheder

Partnere

Center for Ejerledede Virksomheder beror på et tæt og stærkt samarbejde med en række partnere. Nedenfor kan du læse mere om centerets nærmeste projekt- og samarbejdspartnere.

Projektpartnere
En række projektpartnere har muliggjort, at vi nu er i fuld gang med projektet Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede virksomheder.

Særligt er det værd at nævne Industriens Fond, der er opdragsgiver og bevillingsgiver til forskningsprojektet . Industriens Fond arbejder for at skabe  'anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne', hvilket vi i Center for Ejerledede Virksomheder vil gøre vores ypperste for at bidrage til.

Revisionsfirmaerne PwC og BDO spiller en markant rolle i Vækst gennem ejerskifte projektet. Revisor er ofte ejerlederens nærmest betroede rådgiver, og muligheden for at dele, opbygge og udbrede viden i samarbejde med to af Danmarks førende revisionshuse er derfor en grundpille for projektet.  
Samarbejdspartnere
Brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark FSR arbejder tæt sammen med Center for Ejerledede Virksomheder. FSRs dybdegående ekspertise inden for særligt de finansielle og skattemæssige aspekter af ejerskifter gør dem til en essentiel samarbejdspartner i forbindelse med både udarbejdelse og formidling af projektet.

Erhvervsorganisationer og arbejdsgiverforeningerne Dansk Industri og Dansk Erhverv repræsenterer mange tusinde danske virksomheder, og arbejder ligesom CEV for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår. Det klare interessesammenfald gør DI og DE til oplagte samarbejdspartnere, der blandt andet spiller en væsentlig rolle i forbindelse med kommunikationen og implementeringen af projektet og dets resultater. 

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 03/10/2019