Center for Ejerledede Virksomheder

Cases

Nedenfor fremgår en række inspirerende og lærerige eksempler på virksomhedsoverdragelser.

 
Lessor - Familien var usikre på de industrielle købere – kapitalfond forstod bedre familiens behov
Softwarevirksomheden Lessor blev i 90'erne overtaget af anden generation i familien. De valgte i 2016 at sælge virksomheden til kapitalfonden Axcel. Ingen i tredje generation var interesserede i at tage over. Derfor blev virksomheden solgt i god tid, inden generationsskifte-problematikken kunne nå at blive aktuel.

Læs hele casen her
MC Emballage - Medarbejderne købte virksomheden, da ejerleder blev alvorligt syg
Medarbejderne overtog MC Emballage i 2003, da den ene af virksomhedens to ejere blev ramt af en dødelig kræftsygdom. Forud gik forsøg på at sælge virksomheden til anden side, men medarbejderne ville gerne bevare virksomhedens særlige kultur. Med et ansvarligt lån fra de gamle ejere og stor opbakning i medarbejderkredsen lykkedes det at overtage virksomheden. Der fandtes ingen modeller for medarbejderovertagelse. Disse måtte udvikles i overtagelsesprocessen og er senere justeret på basis af erfaringerne. På mange måder drives virksomheden helt som andre, men MC Emballage har et sæt af særlige værdier, som virksomheden efterlever.

Læs hele casen her
Resolux Aps - Ejerleder fik først skabt værdi i sin virksomhed, da medinvestorer kom til
Ole Teglgaard, oprindelig socialpædagog, har udviklet sin virksomhed Resolux til en førende underleverandør i vindmølleindustrien. Men det var først efter en nedtur under finanskrisen, at han erkendte, at han måtte have andre investorer ind, som kunne hjælpe ham med at gøre virksomheden mere robust. I dag har han fået struktureret virksomheden bedre med mellemledere og global ekspansion. Det har været svært for ham at vænne sig til en professionel bestyrelse og afgive kompetencer til andre, men i dag er han glad for beslutningen. Virksomheden er blevet væsentlig mere værd og lettere at styre.

Læs hele casen her
Dansommer A/S - Salg til kapitalfond, der ville konsolidere markedet
Ejerleder Niels Nymark drev udlejningsforretning med sommerhuse i 25 år. Han forsøgte at afhænde virksomheden allerede efter otte år, men det mislykkedes. I 2001, da kapitalfonde gik ind og ville konsolidere markedet, var han hurtig til at sælge. Han erkendte tidligt, at han aldrig skulle være direktør i en stor virksomhed. Det er han for meget ”hands on-ejerleder” til. Hans opvækst i en ejerlederfamilie havde lært ham, at hans børn aldrig skulle overtage den fædrene virksomhed, for det førte kun til skænderier. Frasalg var således den eneste løsning for Niels Nymark og Dansommer.

Læs hele casen her
Egholm Maskiner A/S - Solgt til konkurrent, professionel bestyrelse bidrog til værdiskabelsen
Håndværkerbrødrene Kaj og Jens Christian Egholm har igennem hele deres tilværelse været gode til produktudvikling. I 1991 etablerer de egen virksomhed med produktion af redskabsbærere. Fem år senere tilknytter de det første “professionelle” bestyrelsesmedlem. Efterhånden kommer der styring på økonomi og indtjening. Industrielle konkurrenter i branchen henvender sig flere gange om opkøb. Men brødrene vælger efter sparring med bestyrelsen at videreudvikle virksomheden. Da den er ved at vokse dem over hovedet, ansætter de en professionel direktør. Tredje gang konkurrenter henvender sig om køb, siger de ja. Egholm Maskiner blev til Nilfisk-Egholm og en førende outdoor sanitation virksomhed.

Læs hele casen her
Kvist Industries A/S - Brødre tog over uden kapital fra forældrene
Brødrene Michael og Søren Kvist turde ikke overtage forældrenes møbelvirksomhed i første omgang. Den var for kompleks. Men da en industriel investor havde kørt den ned, trådte de til. Siden er virksomheden vokset kraftigt. I dag er en udefra kommende direktør stødt til sammen med nye investorer. Men brødrene har stadig muligheden for at købe dem ud, hvis det skulle blive aktuelt. De har finansieret væksten for egne midler – uden hjælp fra forældrene.

Læs Brdr. Kvists historie her

 Strøjer Tegl A/S - Overlod livsværket til ansat direktør
Strøjer Tegl har været i familiens eje i fem generationer. Bestyrelse af professionelle fik sat generationsskiftet på dagsordenen. Strøjer Tegl ledes nu af en ansat direktør. Den er salgsmodnet og struktureret, så sønnerne i 6. generation kan overtage driften, hvis de vil. Men et salg er også en mulighed.

Læs hvordan Strøjer Tegl tackler generationsskifte situationen her
 
 Vipp - Fra smalt produkt til stort design hit
Vipp-skraldespanden har mere end 60 år på bagen. Den er gået fra at være et smalt produkt hos frisører til at blive et af de senere års største designhit, med afsætning i ikke mindre end 25 lande og med et fortsat voksende marked. Selvom Jette Egelund havde en svær start, da hun overtog virksomheden fra sin far, har hun aldrig fortrudt, at hun tog springet. Hun har i dag overladt den daglige ledelse af Vipp til sine børn.

Læs PDF icon Vipps historie her
IQ Metal - Et succesfuldt opkøb der havde alle odds imod sig
Den østjyske virksomhed IQ Metal har gennemgået en imponerende udvikling. For få år siden hed virksomheden Brændstrup Maskinfabrik og var et mindre smedeværksted – i dag hedder virksomheden IQ Metal og er en international industriel underleverandør med store kunder i blandt andet vindmølle- og medicinalindustrien. Til grund for denne udvikling ligger blandt andet en virksomhedsoverdragelse og en ny ejerleder, der med en gennemgribende professionalisering og outsourcing-strategi har transformeret virksomheden.

Læs mere om PDF icon IQ Metals historie her
Gardit - Forståelse for markedet og unikt bidrag fra fire generationer
Familievirksomheden Gardit startede for mere end 90 år siden som en mindre malervirksomhed. Gardit har med beundringsværdig strategisk forståelse og med unikke bidrag fra fire
generationer af ejerledere formået at tilpasse virksomheden markedsudviklingen, hvilket er skyld i, at Gardit i dag er en af Nordens førende virksomheder inden for overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse.

Læs mere omPDF icon Gardits historie her
Interview: Brunata - Ekstern direktør i traditionsrig familievirksomhed
I følgende video diskuterer Professor Morten Bennedsen med Eva Fischer Hansen og Michael Staal, der er henholdsvis bestyrelsesmedlem og ny ekstern direktør i Brunata. De tre understreger vigtigheden af, at familievirksomheder formår at afstemme værdier og forventninger med eksterne ledere, og at disse gives mulighed og frihed til (også) at forfølge deres egne idéer. 

Dokumentarserie: Det bliver i familien 
I serien 'Det bliver i familien' fra TV/MIDT-VEST vises det, hvordan tusindvis af Midt- og Vestjyllands virksomheder står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte. Vi følger i serien både landbrugs, service- og industrivirksomheder og får et indblik i, hvordan de griber deres forestående generationsskifte an. I serien medvirker desuden professor Morten Bennedsen, der er ekspert i ejerledede virksomheder og virksomhedsoverdragelser.

Du kan her se dokumentarserien "Det bliver i familien"
1. Afsnit: Det bliver i familien - Overdragelse
I første afsnit af dokumentarserien introduceres fem midt- og vestjyske familievirksomheder, der alle står over for et generationsskifte. De fem virksomheder er meget forskellige, men oplever nogle af de samme udfordringer i forbindelse med deres forestående generationsskifte.

I afsnittet understreger Morten Bennedsen vigtigheden af, at ejerledede og familieejede virksomheder, også fremover, formår at gennemføre succesfulde virksomhedsoverdragelser.  

Du kan her se første afsnit af serien.
2. Afsnit: Det bliver i familien - Udfordringer
I dokumentarseriens andet afsnit bliver vi præsenteret for nogle af de udfordringer, som familievirksomheder typisk står over for ved et generationsskifte. Hvordan sikrer virksomheden sig f.eks., at den arvtagende generation har samme ambitioner som den arvgivende? 

I afsnittet kan du se eksempler på og få gode råd til, hvordan virksomheder overkommer nogle af de mest klassiske udfordringer ved et generationsskifte.

Du kan se seriens andet afsnit her.
3. Afsnit: Det bliver i familien - Forventninger
I tredje afsnit af dokumentarserien står familierne over for den svære øvelse, at skulle blive enige om videreførelsen af virksomheden. Dette viser sig for flere af familierne ikke at være nemt, da den nuværende og kommende ejerleder ikke er helt enige om, hvordan virksomheden skal føres videre. 

I afsnittet råder Morten Bennedsen familierne til, at de forud for en overdragelse laver en klar afstemning af forventninger.

Du kan her se tredje afsnit af serien. 

4. Afsnit: Det bliver i familien - Økonomien
I dokumentarseriens fjerde afsnit sættes der fokus på de økonomiske aspekter af et generationsskifte i familievirksomheder. De fem midt- og vestjyske virksomheder befinder sig hver især i forskellige økonomiske situationer og vælger derfor også at gribe de økonomiske og finansieringsmæssige aspekter af generationsskiftet forskelligt an. 

I afsnittet forklarer Morten Bennedsen hvorfor, at det i finansieringen af et generationsskifte er vigtigt at gennemtænke den økonomiske situation for alle parter - både for dem der er direkte involveret i generationsskiftet, og for dem der ikke er.

Du kan her se fjerde afsnit af serien

5. Afsnit: Det bliver i familien - Forandringer
I dokumentarseriens femte afsnit er der fokus på, hvorvidt familierne er forberedte på de forandringer af hverdagen, som et generationsskifte ofte vil betyde. Forandringerne har for flere af seriens hovedpersoner allerede vist sig at overraske - både på godt og ondt.  

I afsnittet fremgår det, at et generationsskifte kan være svært at vænne sig til - både for virksomhedens arvgivende og arvtagende generation.   

Du kan her se femte afsnit af serien. 

6. Afsnit: Det bliver i familien - Fremtiden
I  dokumentarseriens sjette og sidste afsnit sættes der fokus på, hvordan familievirksomheder foretager langsigtet planlægning og sikrer virksomheden for fremtiden. For de fem midt- og vestjyske familievirksomheder er det afgørende, at virksomheden bliver ført videre - også selvom ejerskabet en dag skulle ende uden for familiens hænder.  

I afsnittet fortæller Morten Bennedsen, at det er essentielt for at succesfuldt ejerskifte, at det bliver planlagt i god tid. Faktisk skal planlægningen af et potentielt exit eller generationsskifte helst starte mindst 10 år før, at skiftet er tiltænkt at finde sted.   

Du kan her se sjette afsnit af serien. 

 

Sidst opdateret: Department of Economics // 01/12/2023