Bcmarktg

Institut for Afsætningsøkonomi

Bo
Christensen
Professor MSO
,
PHD


Kontor: SOL/C2.09
Tel:
+4538152123
E-mail: bc.marktg@cbs.dk
Præsentation

Mine forskningsområder dækker undersøgelser af kreativitet i domæner som design, marketing, ingeniører, gastronomi, arkitektur og software design. Ved hjælp af video optagelser af kreative teams studerer jeg de underliggende kognitive processer og mekanismer i kreativt arbejde. Derudover anvender jeg eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle forskningsmetoder til at studere både genereringen og selektionen af kreative ideer. Jeg undersøger også hvilken form for teknologi der kan bringes i spil til understøttelse af kreative processer. Endelig studerer jeg evalueringen af kreativitet; hvordan selekteres de rigtige ideer i produktudvikling; hvordan håndteres ideselektion på tværs af domæner; hvordan opnår forbrugere eller brugere en opfattelse af et produkt som værende kreativt?

Primære forskningsområder
 • Kreativ kognition; kreative processer
 • Design tænkning
 • Evaluering af kreativitet
 • Analogisk tænkning, mental simulering
 • Ideudvælgelse i produktudvikling
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/bcmarktg
Kurser
 • CM(psyk): Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab
 • Master i Strategisk Design og Entreprenørskab: Strategisk Design og Projektledelse
 • HA(psyk): Kognitionspsykologi
Vejledning

Jeg vejleder specialer relateret til kreativitet og innovation.

Udvalgte publikationer
 • Christensen, B.T. & Schunn, C. D. (2007), The relationship between analogical distance to analogical function and pre-nventive structure: The case of engineering design. Memory & Cognition 35(1), 29-38.
 • Ball, L. & Christensen, B. T. (2009), Analogical reasoning and mental simulation in design: Two strategies linked to uncertainty resolution. Design Studies, 30(2), 169-186.
 • Christensen, B. T., Ball, L. J. & Halskov, K. (eds.) (2017) Analysing Design Thinking: Studies of Cross-Cultural Co-Creation. Leiden: CRC Press/Taylor & Francis.
 • Moeran, B. & Christensen, B. T. (eds.) (2013) Exploring creativity: Evaluative practices in innovation, design and the arts. Cambridge University Press.
 • Wiltschnig, S., Christensen, B. T. & Ball, L. (2103). Collaborative Problem-Solution Co-evolution in Creative Design. Design Studies 34(5), 515-542. *Awarded the 2013 Design Studies Award for best paper published in Design Studies in 2013.
 • Christensen, B. T., Hartmann, P. V. W., & Rasmussen, T. (2017). Threshold theory tested in an organizational setting: the relation between perceived innovativeness and intelligence in a large sample of leaders. Creativity Research Journal, 29(2), 188-193.
Publikationer sorteret efter:
2021
Michael Mose Biskjær; Bo Christensen / A Second Look at Primary Generators
I: She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Vol. 7, Nr. 1, 1.2021, s. 7-23
Tidsskriftartikel > peer review
Bo Christensen; Sille Julie J. Abildgaard / Kinds of ‘Moving’ in Designing with Sticky Notes
I: Design Studies, Vol. 76, 9.2021
Tidsskriftartikel > peer review
Linden J. Ball; Bo Christensen; Kim Halskov / Sticky Notes as a Kind of Design Material : How Sticky Notes Support Design Cognition and Design Collaboration.
I: Design Studies, Vol. 76, 9.2021
Tidsskriftartikel > peer review
Bo Christensen; Kim Halskov / Sticky Notes in Design : Properties in Practice.
I: Design Studies, Vol. 76, 2021, 4 s.
Leder
Bo Christensen; Sille Julie J. Abildgaard / The Oscillation between Individual and Social Designing in Co-located Student Teams
I: CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts, Vol. 17, Nr. 3, 9.2021, s. 237-257
Tidsskriftartikel > peer review
2020
Linden J. Ball; Bo T. Christensen / How Sticky Notes Support Cognitive and Socio-Cognitive Processes in the Generation and Exploration of Creative Ideas
I: Sticky Creativity: Post-it® Note Cognition, Computers, and Design. . red. /Bo T. Christensen; Kim Halskov; Clemens Klokmose. London : Academic Press 2020, s. 19-51 (Explorations in Creativity Research)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Michael Mose Biskjær; Bo Christensen; Morten Friis-Olivarius; Sille J. J. Abildgaard; Caroline Lundquist; Kim Halskov / How Task Constraints Affect Inspiration Search Strategies
I: International Journal of Technology and Design Education, Vol. 30, Nr. 1, 3.2020, s. 101-125
Tidsskriftartikel > peer review
Bo T. Christensen; Morten Friis-Olivarius / How do Initial Ideas Evolve into Final Ones? : Exploring the Cognitive Size, Structure and Life of Ideas Using Sticky Notes.
I: Sticky Creativity: Post-it® Note Cognition, Computers, and Design. . red. /Bo T. Christensen; Kim Halskov; Clemens Klokmose. London : Academic Press 2020, s. 63-75 (Explorations in Creativity Research)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Bo T. Christensen / Incubation
I: Encyclopedia of Creativity. red. /Mark A. Runco; Steven R. Pritzker. Cambridge, MA : Academic Press 2020, s. 642-647
Encyclopædiartikel > peer review
Bo Christensen; Linden J. Ball; Rolf Reber / Perceptual Fluency Effects in Judgments of Creativity and Beauty : Creative Objects Are Perceived Fluently Yet They Are Visually Complex.
I: Journal of Cognitive Psychology, Vol. 32, Nr. 1, 1.2020, s. 45-66
Tidsskriftartikel > peer review
Flere resultater ...(i alt 84 )