Tæt på samfundet

På CBS vil du både møde undervisere, der forsker indenfor deres fag og underviserer, der arbejder i erhvervslivet. Du vil opleve at den teori du læser om i bøgerne, hænger sammen med de opgaver du skal arbejde med i virkeligheden.


Hvad betyder forskningsbaseret uddannelse for dig?

Når du studerer på universitetet, bliver du en del af et forskningsmiljø. Allerede på første semester bliver du undervist af forskere, der selv arbejder med at frembringe ny viden på deres område. De giver dig indblik i den nyeste viden, mens du samtidigt bliver trænet i at være nysgerrig og tænke kritisk. Det er med til at give dig nye perspektiver på det du lærer, at du arbejder med noget, som ingen andre studerende har gjort før dig.

Du bliver trænet i at finde løsninger

I undervisningen vil du blive bedt om at diskutere teorier med både din underviser og medstuderende. Her skal du være kritisk og undersøgende. Det gør du ved at stille undrende spørgsmål eller finde nye vinkler på de emner, I taler om. Når du skal skrive en opgave eller et projekt, lærer du også at arbejde videnskabeligt. Det gør du ved at tænke over hvilken teori og analyse du skal bruge til at løse en problemstilling.

På den måde er underviserne med til at træne dig i at stille spørgsmål som:" hvorfor skal jeg bruge den her metode?" eller "hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge andre metoder?" Det er den tankegang, du som færdiguddannet skal bruge når du skal ud i erhvervslivet og være med til finde løsninger på nogle af de problemer, vi som samfund står overfor. 

Bro mellem teori og praksis

Udover at blive undervist af en forsker, der er ekspert og har fingeren på pulsen med den nyeste viden, vil du også møde eksterne undervisere. De arbejder til dagligt i det private erhvervsliv eller i en offentlig organisation, og vil præsentere dig for cases fra det virkelige liv. Det gør de fx ved at fortælle, hvordan de anvender teorier og modeller i deres dagligdag. Det gør det lettere for dig at forstå, hvordan dit pensum er relevant og kan anvendes i praksis. På CBS bliver du derfor både introduceret for teori og du får også praksisnær undervisning. 

Du kan også trække på din egen erfaring med at forstå, hvordan du anvender teorier fra undervisningen til at løse opgaver på en arbejdsplads. Dine erfaringer kan komme fra fx frivilligt arbejde, dit fritidsjob eller et praktikophold. 

Stærkt bånd mellem virksomheder og uddannelser

Nogle gange kan man også møde virksomhederne på campus. CBS har fx ca. 40 "Career Partners" som er virksomheder, der ønsker at tiltrække og beskæftige færdigtuddannede kandidater fra CBS. De deltager derfor med en stand til Career Fair på campus, hvor du som studerende kan tale med dem om job eller praktikplads, mens du er studerende eller når du er færdiguddannet.

Alle uddannelser har et såkaldt Advisory Board, som er et råd, hvor de faglige ledere på uddannelsen mødes med repræsentanter fra den branche, der er relevant for din uddannelse. På den måde sikrer CBS, at fagene på uddannelsen passer til det behov virksomhederne har for viden om forskellige problematikker. 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 28/06/2024